Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от XVII век
Божидар Димитров
 
Съдържание
На моята дъщеря Мария

Глава първа
    Петър Богдан Бакшев - живот и политическа дейност . . . . . . . . . . . 19
    Кипровац . . . . . . . . . . . 20
    Между Рим и България . . . . . . . . . . . 25
    Кустод на България . . . . . . . . . . . 30
    Водач на Българската католическа църква . . . . . . . . . . . 36
    “С мисъл и желязо...” или десетилетието на голямата битка за България . . . . . . . . . . . 43
    Идеята за общобалканско въстание . . . . . . . . . . . 53
    Краят и началото . . . . . . . . . . . 56

Глава втора
    Историографско наследство . . . . . . . . . . . 64
    Предшественици . . . . . . . . . . . 64
    Историческите съчинения на Петър Богдан . . . . . . . . . . . 71
    Извори и библиографски източници на историографското наследство на Петър Богдан Бакшев . . . . . . . . . . . 84
    Историографските принципи на Петър Богдан Бакшев . . . . . . . . . . . 89
    Петър Богдан Бакшев и развитието на българската култура . . . . . . . . . . . 93

Заключение . . . . . . . . . . . 98

Използвана литература . . . . . . . . . . . 106

Приложения
    История на България . . . . . . . . . . . 117
    Кога и как маркоманите (моравите) прегърнаха христовата вяра . . . . . . . . . . . 122
    Описание на царство България . . . . . . . . . . . 124
    История на София . . . . . . . . . . . 149
    История на Охрид . . . . . . . . . . . 153
    История на Сърбия и Призренската епископия . . . . . . . . . . . 154

Списък на приетите съкращения . . . . . . . . . . . 158Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от XVII век
Второ издание, София 2001

© Божидар Димитров Стоянов 2001 г.
Спомоществувател „Биом” - ООД, Даниел Хаджиев


[Next]
[Back to Index]