Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от XVII век
Божидар Димитров
 
Приложения
 

5. ИСТОРИЯ НА ОХРИД
 

Град Акрида, наричан на славянски Окрида или Охрид, е (разположен) до езерото наречено Лихнида, на славянски блато Охридско. Построен е от император Юстиниан и е наречен от него Юстиниана Прима – тя (е) негов роден град. /Новела 119, книга 108/. Мнозина казват, че е в провинция Македония, Епир и Дардания, но в Свещената география (е поставен) в Източен Илирик, /на фолио 200/, понеже Никифор разполага споменатото Лихнидско езеро в Нови Епир, според Зонара е при Дардан в България, а (според) Юстиниан във втора Панония, но с това име (Юстиниан) постоянно нарича Далмация, понеже Панония в широк смисъл без съмнение включва тази (област Превалитания, която е част от Далмация).

Аз съм чел за споменатата Превалитания в стар ръкопис на кралската библиотека. В същата Свещена География на абат Фулий в Източен Илирик, по-точно при разделянето на Провинциите, фолио 210, (четем): “Провинция Превалитана Акрида; в новела IX на император Юстиниан е наречена Превалис; в един много стар гръцки кодекс на кралската библиотека се чете: “първо беше епископия, след това митрополия”. Но днес е в царство България и е негова столица, днес всички, които живеят в града, са българи и управляват и обслужват сами този град – това им е позволено от турчина, когато превзел гореспоменатия град.

Това го доказва също Обертус Миреус Брусулензий в своите “Епископски бележки”, /фолио 91/: “За епископи на Кипър и България: Български примас е епископът на Акрида или Юстиниана Прима”. В “Римският провинциал” се споменават няколко български архиепископии и епископии. Истинските им имена обаче не можем да установим. Същият (автор) казва на фолио 184, глава 11: “България и Гърция, Ахрида или наравно Охрида, днес Охрид – българска столица.” Зонара в повествованието за Василий Багрянородни (също) нарича (града) българска столица.

Абатът Мавро Орбини в своята книга, наречена “Царство на славяните”, /фолио 435/, не само казва, че градът Охрид е в България, но още, че той е столица на българските царе и че те винаги са пребивавали в този град, докато турчинът не им завзе царството. Това е известно на целия свят и го казва цяла България.

Същият автор Мавро Орбини, говорейки за един архиепископ на Охрид, на име Давид, го нарича само архиепископ на България. Това се потвърждава също от известния със своите книжовни работи Теофилакт, който бил архиепископ на Охрид и се наричал сам “Теофилакт архиепископ на българите”. И днес още гръцкият архиепископ на споменатия Охрид се назовава примат на България и няма нищо общо със Сръбското царство. Назначава го Цариградския им патриарх, а не този сръбския на Печ; и колко е отдалечен споменатият Охрид от пределите на Сърбия, може да се види от Ортелиус в описанието на Гърция и също при Паоло Форлани веронезеца в неговата карта с описанието на Европа, а и в съчиненията на много други автори и географски карти. Същото може да се види и в картата на Свещената география за Източен Илирик и също в картата на римския патриарх (папския престол).


[Previous] [Next]
[Back to Index]