Петър Богдан Бакшев. Български политик и историк от XVII век
Божидар Димитров
 
Петър Богдан Бакшев (1601–1674)
 

Роденият преди 400 години в Чипровец Петър Богдан Бакшев ще има необикновенна за един българин съдба. Получил високо за времето си образование в Рим през 1643 г. той ще стане глава на българите католици след като бъде назначен от Папата за архиепископ на София. Пламенен български патриот, Петър Богдан ще осъществи с цялата си дейност така нареченото от учените-историци Ранно Възраждане на българския народ.

Петър Богдан възстановява българските католически епархии и така очертава бъдещите политически граници на България, включващи Мизия, Тракия и Македония.Той е създател на революционната българска организация, която ще вдигне през 1688 г. освободителното Чипровско въстание.

Плодотворна е и научната и литературната дейност на софийския архиепископ. Петър Богдан е автор на „История на България” (1667 г.), предхождаща с близо 100 години „История славянобългарска” на отец Паисий; „История на Охрид - столица на България”; „Хроника за моравската мисия на Св. Св. Кирил и Методий”.

Най-сетне той съставя в 1643 г. и първия български герб.


[Back]