Как станах хайдутин

Панайот Хитов

 

ПАНАЙОТ ХИТОВ

 

Как станах хайдутин

ИЗДАТЕЛСТВО ОТЕЧЕСТВО СОФИЯ 1982

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР — НИКОЛАЙ ХАЙТОВ . . . . . . . . 5

КАК СТАНАХ ХАЙДУТИН И ВОЙВОДА . . . . . . . . 19

НОВА ПРОЛЕТ — ДРУГ ЖИВОТ . . . . . . . . 123

СТОЙ, УМИРАШ! . . . . . . . . 129

ПРЕДАТЕЛИ И ПРЕДАТЕЛСТВО И ОТ НАША СТРАНА — НЕПОСЛУШНОСТ . . . . . . . . 145

„ЛЕЖТЕ, ОТМОРЕТЕ СЕ ТУК Е БЕЗОПАСНО . . . . . . . . 171

ОТНОВО В РОДИНАТА . . . . . . . . 182

ПАК В СЪРБИЯ . . . . . . . . 191

БУКУРЕЩКИ СЛУЧКИ . . . . . . . . 196

БЕЛЕЖКИ ПО ПРЕМИНАВАНЕТО МИ ПРЕЗ ТУТРАКАНСКО ПРЕЗ 1867 ГОДИНА . . . . . . . . 208

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ГОДИНАТА 1875 . . . . . . . . 211

БАЛГАРСКИ ЧЕТИ, СЪСТАВЕНИ ВЪВ ВЛАШКО ОТ 1854 ДО 1876 ГОДИНА . . . . . . . . 214

БАЛКАНСКИТЕ ЧЕТИ В СЪРБИЯ ПРЕЗ 1876 ГОДИНА . . . . . . . . 215

БОЕВЕ С ТУРЦИТЕ . . . . . . . . 219

НА ПЪТ ЗА РУМАНИЯ . . . . . . . . 240

ПАК В СЪРБИЯ . . . . . . . . 244

В РУМАНИЯ С ТАЙНА МИСИЯ . . . . . . . . 258

ПРИКЛЮЧЕНИЕТО С ИБРАХИМ АРНАУДОВ . . . . . . . . 266

 

ЗАБЕЛЕЖКИ . . . . . . . . 282

 

СЛАВНОТО ПЪТУВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕТИ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛСТВОТО НА ГЛАВНИЯ ВОЕВОДА П. ХИТОВ ПРЕЗ 1867 ГОДИНА, АПРИЛ 28 ДО 5-ИЙ АВГУСТ (Дневник на писаря на четата Иван Кършовски) . . . . . . . . 285

 

С КОЛКО ДРУГАРИ Е ДОШЪЛ ГЛАВНИЯТ ВОЕВОДА В СЪРБИЯ . . . . . . . . 301

 

КРАТКО ЖИВОТООПИСАНИЕ НА ПАНАЙОТ ХИТОВ — И. П. К. Кършовски . . . . . . . . 303

 

УЧАСТИЕТО НА ПАНАЙОТ ХИТОВ В ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА . . . . . . . . 318

 


 

 

ПАНАЙОТ ХИТОВ

КАК СТАНАХ ХАЙДУТИН

Фамилиарни забележки

 

Литературна обработка ЖЕНИ БОЖИЛОВА И НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

Редактор ВЕНКА БЕШКОВА

Художник БОРИС БРАНКОВ

Художествен редактор ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор ГЕОРГИ НЕЦОВ

Коректор АЛБЕНА НИКОЛАЕВА

 

Българска, първо издание.

Издателски номер 721

Дадена за набор и печат на 30. IX. 1981,

подписана за печат на 15. V 1982,

излязла от печат на 20. VI. 1982.

Формат 16/60/90. Печатни коли 21,5 , издателски коли 21,5,

условно-издателски коли 23,45.

Тираж 50 115,

цена 1,97 лв.

 

ИНДЕКС 11 95373 46531 / 6010—2—82

 

Държавно издателство „Отечество

бул. „Георги Трайков” 2-а, София

ДП. „Димитър Благоев”, ул. „Н. В. Ракитин” 2

София, 1982

 

Книгата се издава по документи и снимки от архива на Панайот Хитов, който се съхранява в Окръжния музей — Русе

 

[Back to Index]