Писмо от 8.XII.1944 г. на ЦК на КПМ до ЦК на КПЮ, в което се съобщава за наличието на "елементи, които не са се сраснали с Ф. Югославия" по въпроса за азбуката и езика (факсимиле):
 
 
 
 
[Previous]
[Back to Index]