Българското опълчение въ Освободителната война 1877–1878 години

 

Галерия

Цветни илюстрации

    Офицеръ отъ Опълчението

    Опълченецъ въ Плоещъ

    Опълченецъ въ бойна форма

    Опълченецъ отъ конната сотня

    Пехотенъ офицеръ отъ Земската войска

    Войникъ въ лѣтна форма отъ Земската войска

    Офицеръ-артилеристъ отъ Земската войска

    Войникъ-артилеристъ отъ Земската войска

    Офицеръ-кавалеристъ отъ Земската войска

    Подофицеръ-кавалеристъ отъ Земската войска

 

Карти

    Геройската отбрана на Шипка — 11 августъ 1877 г.

    Шейновскиятъ укрепенъ лагеръ

    Пѫтьтъ на Опълчението и рускитѣ войски презъ Освободителната война

 


 

.

Офицеръ отъ Опълчението

Офицеръ отъ Опълчението

 

.

Опълченецъ въ Плоещъ

Опълченецъ въ Плоещъ

 

.

Опълченецъ въ бойна форма

Опълченецъ въ бойна форма

 

.

Опълченецъ отъ конната сотня

Опълченецъ отъ конната сотня

 

.

Пехотенъ офицеръ отъ Земската войска

 

 

.

Войникъ въ лѣтна форма отъ Земската войска

 

.

Офицеръ-артилеристъ отъ Земската войска

 

.

Войникъ-артилеристъ отъ Земската войска

 

.

Офицеръ-кавалеристъ отъ Земската войска

 

.

Подофицеръ-кавалеристъ отъ Земската войска

 

 


 

 

Геройската отбрана на Шипка — 11 августъ 1877 г.

Геройската отбрана на Шипка — 11 августъ 1877 г.

[[ По-голям образ ]]

 

 

Шейновскиятъ укрепенъ лагеръ

 

 

Пѫтьтъ на Опълчението и рускитѣ войски презъ Освободителната война

 

[Back]