Българското опълчение въ Освободителната война 1877–1878 години

 

Българското опълчение въ Освободителната война 1877–1878 години

 

Книжка 1-а отъ Българска Военно-историческа библиотека

Министерство на войната. Щабъ на Армията — Военно-историческа комисия

София, Държавна печатница, 1935

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Българското опълчение въ Русия . . . . . . . . . . . 3

   Опити за създаване българска въорѫжена сила . . . . . . . . . . . 3

Формиране на Българското опълчение . . . . . . . . . . . 5

Самарското знаме . . . . . . . . . . . 11

Опълчението въ предния отрядъ на Генералъ Гурко . . . . . . . . . . . 15

   Преминаването презъ р. Дунавъ . . . . . . . . . . . 15

Походътъ къмъ Балкана . . . . . . . . . . . 18

Преминаването презъ Стара планина . . . . . . . . . . . 19

Боятъ при Стара-Загора . . . . . . . . . . . 26

Шипка . . . . . . . . . . . 40

   Изникването на Шипка . . . . . . . . . . . 40

Боятъ на 9-и августъ . . . . . . . . . . . 42

Бойоветѣ на 10-и и 11-и августъ . . . . . . . . . . . 47

Атакитѣ на 12-и августъ . . . . . . . . . . . 54

Второто минаване презъ Стара планина . . . . . . . . . . . 60

Шейново . . . . . . . . . . . 65

Българската земска войска . . . . . . . . . . . 71

 

[Back]