Църковенъ Вѣстникъ, Год. XIV (1913)

седмично издание на Светия Синодъ на Българската църква

Печ. Паспалевъ, наематель I Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София

(Сканирано от Георги Илиев)

Галерия от сканове Като .pdf файл (49.5 Мб)

 

Брой Дата Стр.   Брой Дата Стр.
             
   1, липсва         34 18.05.1913, Сѫбота 628-635
   2, липсва         35 25.05.1913, Сѫбота 636-643
   3, липсва         36 01.06.1913, Сѫбота 644-651
   4, липсва         37 08.06.1913, Сѫбота 652-659
   5, липсва         38 15.06.1913, Сѫбота 660-667
   6, липсва         39 22.06.1913, Сѫбота 668-675
   7, липсва         40 29.06.1913, Сѫбота 676-683
   8, липсва         41 06.07.1913, Сѫбота 684-691
   9, липсва         42 13.07.1913, Сѫбота 692-699
  10 06.02.1913, Срѣда 520-523     43 20.07.1913, Сѫбота 700-707
  11 09.02.1913, Сѫбота 524-527     44 27.07.1913, Сѫбота 709?-716
  12 13.02.1913, Срѣда 528-531     45, липсва    
  13 16.02.1913, Сѫбота 532-535     46, липсва    
  14 21.02.1913, Четвъртъкъ 536-539     47, липсва    
  15 25.02.1913, Понедѣлникъ 540-543     48 24.08.1913, Сѫбота 745-752
  16 28.02.1913, Четвъртъкъ 544-547     49 31.08.1913, Сѫбота 753-760
  17 02.03.1913, Сѫбота 548-551     50 07.09.1913, Сѫбота 761-768
  18 06.03.1913, Срѣда 552-555     51 14.09.1913, Сѫбота 769-776
  19 09.03.1913, Сѫбота 556-559     52 21.09.1913, Сѫбота 777-784
  20 14.03.1913, Четвъртъкъ 560-563     53 28.09.1913, Сѫбота 785-792
  21 17.03.1913, Недѣля 564-567     54 05.10.1913, Сѫбота 793-800
  22, липсва   568-571     55 13.10.1913, Сѫбота 801-811
  23, липсва   572-575     56, непълен   816-819
  24 28.03.1913, Четвъртъкъ 576-579     57, липсва    
  25 30.03.1913, Сѫбота 580-583     58, липсва    
  26 04.04.1913, Четвъртъкъ 584-587     59, липсва    
  27 06.04.1913, Сѫбота 588-591     60 16.11.1913, Сѫбота 861-870
  28 10.04.1913, Срѣда 592-595     61, непълен 23.11.1913, Сѫбота 878-881
  29 13.04.1913, Сѫбота 596-599     62, непълен 30.11.1913, Сѫбота 885-893
  30 19.04.1913, Петъкъ 600-603     63, непълен 07.12.1913, Сѫбота 897-905
  31 27.04.1913, Сѫбота 604-611     64, непълен 14.12.1913, Сѫбота 909-917
  32 04.05.1913, Сѫбота 612-619     65 24.12.1913, Сѫбота 921-935
  33 10.05.1913, Петъкъ 620-627        

 

       Броеве 1-9  липсват

     Брой 10 (06.02.1913, Срѣда)

Стр. 520: Ромѫния и България, Д. Мишевъ

Стр. 521: Славянска трапеза

Стр. 522: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Войната, Гърция и Италия)

Стр. 523: Вѣсти по положението (Границитѣ на Албания).  Дневникъ. Дописки. Благодарность

     Брой 11 (09.02.1913, Сѫбота)

Стр. 524: Новоизбрания вселенски патриархъ, Тс.

Стр. 525: Бѣлѣжито писмо и телеграма. Писмо на българския герой къмъ своята майка IV, У.

Стр. 526: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Виенския печатъ и посланишката конференция. Ромѫно-българскиятъ конфликтъ)

Стр. 527: Дневникъ. Бойното поле. Обявление

     Брой 12 (13.02.1913, Срѣда)

Стр. 528: Належаща провѣрка (I), Д. Мишевъ

Стр. 529: Балкански конфликтъ и европейската криза

Стр. 530: Силистренци, градски кметъ: Милановъ. Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Ромѫно-българския конфликтъ. Руско прѣдупрѣждение къмъ Ромѫния)

Стр. 531: Дневникъ. Бойното поле. Обявление. Скърбно извѣстие. Скръбна вѣсть

     Брой 13 (16.02.1913, Сѫбота)

Стр. 532-533: Належаща провѣрка (II), Д. Мишевъ

Стр. 534: Единъ рефератъ въ Берлинъ върху значението на балканската освободителна война, иером. Анимъ Шивачевъ

Стр. 535: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Посрѣдничество или арбитражъ. Германия и тройното съглашение за Силистра). Дневникъ. Обявление

     Брой 14 (21.02.1913, Четвъртъкъ)

Стр. 536-537: 300-годишнината на Романовския домъ, Тс. Належаща провѣрка III, Д. Мишевъ

Стр. 538: Писмо на българския герой къмъ своята майка V, У.

Стр. 539: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Миръ. Постѫпкитѣ на силитѣ въ съюзнитѣ столици). Дневникъ. Обявление

     Брой 15 (25.02.1913, Понедѣлникъ)

Стр. 540: Работници и ратници, Тс.

Стр. 541: Писмо на българския герой къмъ своята майка VI, И. Снѣгаровъ. За милостинята

Стр. 542: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (По мира. Албанския въпросъ)

Стр. 543: Дневникъ. Обявление. Благодарность

     Брой 16 (28.02.1913, Четвъртъкъ)

Стр. 544: Новия законъ за народната просвѣта, Тс.

Стр. 545: Патриархъ Иоакимъ III и патриархъ Германъ V, Д.

Стр. 546: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (По мира. По сѫдбата на Солунъ. Турция и мира. Отговоръ на съюзницитѣ)

Стр. 547: Славянски отзиви. Дневникъ (Духовната семинария. Силистренци и Добричани)

     Брой 17 (02.03.1913, Сѫбота)

Стр. 548: Врагове на балканския съюзъ, Тс.

Стр. 549: Отговора на Балканския съюзъ по мира. Подѣлбата на завоеванитѣ земи, Д.

Стр. 550: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Силитѣ и мира. Ромѫно-българския споръ. Прѣдъ вълнения въ Цариградъ)

Стр. 551: Дневникъ. Благодарность. Бойното поле

     Брой 18 (06.03.1913, Срѣда)

Стр. 552-554: Изложението на министръ-прѣдседателя (Договоритѣ съ съюзницитѣ. Мира и посрѣдничеството на силитѣ. Ромѫно-българския споръ. Отношенията между съюзницитѣ. Свършване на войната и условията на мира. Становище по спора съ Ромѫния. Балканския съюзъ. Апелъ)

Стр. 555: Дневникъ. Обявления

     Брой 19 (09.03.1913, Сѫбота)

Стр. 556: Поле за милосърдие

Стр. 557: Албанскиятъ въпросъ и съюза на балканскитѣ държави, И. А. Ш-въ

Стр. 558: Гръцкитѣ атонски монаси противъ атонската църковна република. Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (По прѣговоритѣ за миръ)

Стр. 559: Дневникъ. Бойното поле. Благодарность. Обявление

     Брой 20 (14.03.1913, Четвъртъкъ)

Стр. 560: Обща тема за проповѣдь, Тс.

Стр. 561: Новиятъ законопроектъ за народната просвѣта и мѣстото на църквата въ училището, Иером. А. Ш-въ

Стр. 562: По състава на областнитѣ училищни съвѣти. Дневникъ. Бойното поле (Нови победи при Одринъ и на Чаталджа. Атаката. Демиръ-капу. Атаката на фортоветѣ. Прѣдаването на Шукри паша. Главната квартира въ Одринъ)

Стр. 563: Благодарность. Обявление

     Брой 21 (17.03.1913, Недѣля)

Стр. 564: Одринъ – славата на България, Д. Мишевъ

Стр. 565: Народното събрание. Царьтъ въ Одринъ. Послѣдна турска телеграма отъ Одринъ

Стр. 566: Външни отзиви по прѣвземането на Одринъ (Въ Русия. Въ Чехия. Въ Сърбия. Въ Черна-Гора. Въ Франция. Въ Австрия)

Стр. 567: Дневникъ

       Броеве 22-23  липсват

     Брой 24 (28.03.1913, Четвъртъкъ)

Стр. 576: Славянството, Тс.

Стр. 577: Прѣдстояща мѫчна задача, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ. Манифестация въ Петербургъ въ полза на балканския съюзъ

Стр. 578: По плѣняването на Шукри паша. По мира. Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Съюзнитѣ държави си играятъ съ Европа). Семинаристъ, падналъ на бойното поле

Стр. 579: Бойното поле (Отблъсната турска атака при Чаталджа и геройството на бдинци). Обявление. Скърбна вѣстъ

     Брой 25 (30.03.1913, Сѫбота)

Стр. 580: Мѫченици за православието, С.

Стр. 581: За подѣлбата на Македония

Стр. 582: Мира. Д-ръ Ст. Даневъ по дневнитѣ международни въпроси

Стр. 583: Дневникъ. Бойното поле. Обявление

     Брой 26 (04.04.1913, Четвъртъкъ)

Стр. 584: Едно цѣнно признание, Тс.

Стр. 585: „Шуми Марица", ...ъ

Стр. 586: По мира. Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Мира и съюзницитѣ. Силистра и Солунъ. Виенския кабинетъ, Силистра и Солунъ)

Стр. 587: Дневникъ (Вторъ опитъ въ храма св. Александъръ Невски. Една брошура за славянското население въ Македония). Извеѣстие. Обявление

     Брой 27 (06.04.1913, Сѫбота)

Стр. 588-589: Въ камарата и въ печата, Тс.

Стр. 590: Едно мнѣние I, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ. Книжнина

Стр. 591: Военнитѣ дѣйствия на Чаталджа и Булаиръ прѣкратени. По мира. Дневникъ. Програма. Обявление. Извѣстие

     Брой 28 (10.04.1913, Срѣда)

Стр. 592: Едно изявление на Българската академия на наукитѣ

Стр. 593: Едно мнѣние II, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ. Бесѣда на Д-ръ Л. Соколовски съ Виенския професоръ Краузъ и впечатленията на послѣдния за българската армия

Стр. 594: По мира. Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Сърбия и договора)

Стр. 595: Обявление (х 3)

     Брой 29 (13.04.1913, Сѫбота)

Стр. 596: Възкресение Христово. Великата страстна недѣля

Стр. 597-598: Книжнина: 1. Сестра и баща (разказъ), Д. Мишевъ

Стр. 599: 2. Камбаненъ звънъ..., Петъръ Биковъ. 3. Спасение, Димитрий Цензоръ. Обявление

     Брой 30 (19.04.1913, Петъкъ)

Стр. 600: Сръбско-българския споръ (Сърбскитѣ заблуди. Посърбване на българитѣ. Училищата. Пастиритѣ и църквитѣ)

Стр. 601: Гърцитѣ и гърцкото духовенство, Тс.

Стр. 602: Вѣстницитѣ по дневнитѣ въпроси (Шкодра, Албания и великитѣ сили). Отзиви за българитѣ

Стр. 603: Дневникъ. Обявление (х 4)

     Брой 31 (27.04.1913, Сѫбота)

Стр. 604-605: Синодно обявление. Освободителната война и сърбитѣ, Д. Мишевъ

Стр. 606: Едно мнѣние III, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 607: Върховниятъ законъ (I)

Стр. 608-609: Книжнина: На падналитѣ герои, Свещ. Я. Мисли. Външенъ прѣгледъ

Стр. 610: Извлечения изъ писма и дописки (Сърбски вандалщини, Р..). Църковно-общественъ лѣтописъ

Стр. 611: Политически вѣсти. Обявление. Съобщение. Скръбна вѣсть

     Брой 32 (04.05.1913, Сѫбота)

Стр. 612-613: Синодно обявление. Пастиритѣ, Тс.

Стр. 614: Едно мнѣние IV, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 615: Върховенъ законъ (II) (Изъ сп. „Bonne Nouvelle". Прѣв. Др. И.)

Стр. 616: Идеи и мнѣния, Д.

Стр. 617: Външенъ прѣгледъ

Стр. 618: Синодни разпоредби и окрѫжни

Стр. 619: Църковно-обществена лѣтописъ (Св. Царь Борисъ. Помощи отъ църквата за новопросвѣтенитѣ въ освободенитѣ краища. Похвална инициатива. Ревностенъ проповѣдникъ). Политически вѣсти. Съобщение

     Брой 33 (10.05.1913, Петъкъ)

Стр. 620-621: Синодно обявление. Погрѣшни схващания, Тс.

Стр. 622: Нужда отъ сдружаване да се даде директива на общественото възпитание, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 623: Единъ разговоръ съ Н. Блаженство Екзарха, Д.

Стр. 624: Мнѣния и отзиви (Руски ренегати въ Австро-Унгария, И. А. Ш-въ)

Стр. 625: Книжнина: Позивъ, Лонгфело. Външенъ прѣгледъ

Стр. 626: Изъ вѣстницитѣ и списанията (Гръцки прѣслѣдвания на българското духовенство)

Стр. 627: Църковно-обществена лѣтописъ. Политически вѣсти (Прѣдварителния миръ)

     Брой 34 (18.05.1913, Сѫбота)

Стр. 628-629: Солунъ и светитѣ солунски братия Кирилъ и Методий, Д.

Стр. 630: Нужда отъ сдружаване да се даде директива на общественото възпитание (II), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 631-632: Книжнина: Добрия пастирь (следва)

Стр. 633: Външенъ прѣгледъ. Извлечение изъ писма и дописки

Стр. 634: Църковно-обществена лѣтописъ

Стр. 635: Дискосни помощи за новопросвѣтенитѣ. Политически вѣсти (Прелиминарния миръ подписанъ. Сърбия и договора). Обявление

     Брой 35 (25.05.1913, Сѫбота)

Стр. 636: Национална обида, Д. Мишевъ

Стр. 637: Народно търпѣние и народенъ гнѣвъ, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 638-640: Евангелието и социологията, Д-ръ Грасе

Стр. 640-642: Книжнина: Добрия пастирь (2) (продължение). Външенъ прѣгледъ

Стр. 643: Извлечение изъ писма и дописки. Църковно-обществена лѣтописъ

     Брой 36 (01.06.1913, Сѫбота)

Стр. 644: Терорътъ въ Македония и славянския печатъ, Тс.

Стр. 645: Прѣслѣдване на православието въ Галиция (Австрия), И. А. Ш-въ

Стр. 646: Евангелието и социологията (2), Д-ръ Грасе (продължение)

Стр. 647: Книжнина: Добрия пастирь (3) (продължение)

Стр. 648: Поучни бѣлѣжки

Стр. 649: Външенъ прѣгледъ. Извлечение изъ писма и дописки

Стр. 650-651: Църковно-обществена лѣтописъ. Политически вѣсти (Министерска криза. Важна телеграма)

     Брой 37 (08.06.1913, Сѫбота)

Стр. 652: Нашата немощь, Тс.

Стр. 653-654: Землетресението въ България. Сѫщностьта на балканския въпросъ (I), Прѣв. Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 655: Евангелието и социологията (3), Д-ръ Грасе (продължение)

Стр. 656: Книжнина: Добрия пастирь (4) (край)

Стр. 657: Поучни бѣлежки. Външенъ прѣгледъ

Стр. 658: Извлечение изъ писма и дописки. Църковно-обществена лѣтописъ

Стр. 659: Политически вѣсти (Новиятъ кабинетъ. Два отговора. Втората нота). Скръбно извѣстие

     Брой 38 (15.06.1913, Сѫбота)

Стр. 660: Непристойно и необосновано, Тс.

Стр. 661-662: Кратъкъ очеркъ върху учението на исляма и неговото отношение къмъ християнството, Иером. Антимъ Шивачевъ

Стр. 663-664: Евангелието и социологията (4), Д-ръ Грасе (продължение)

Стр. 665: Книжнина: Горското дѣте (слѣдва)

Стр. 666: Поучни бѣлежки

Стр. 667: Изъ вѣстницитѣ и списанията (Калугерщината на работа. Българи за сърбски идеи и дѣла). Църковно-обществена лѣтописъ. Политически вѣсти (Министерска криза въ Сърбия)

     Брой 39 (22.06.1913, Сѫбота)

Стр. 668: Съобщение. Дѣвици мѫченици и тѣхния протестъ, Тс.

Стр. 669-670: Сѫщностьта на балканския въпросъ (II), Прѣв. Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 671: Евангелието и социологията (5), Д-ръ Грасе (продължение)

Стр. 672-673: Книжнина: Горското дѣте (продължение)

Стр. 674: Външенъ прѣгледъ. Изъ вѣстницитѣ и списанията (Вселенската патриаршия и славянитѣ)

Стр. 675: Църковно-обществена лѣтописъ. Политически вѣсти (Трета война). Обявление

     Брой 40 (29.06.1913, Сѫбота)

Стр. 676: Кѫса справка, Тс.

Стр. 677-678: Сѫщностьта на балканския въпросъ (III), Прѣв. Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 679-680: Прокламация на сърбския краль Петра до сърбската армия за обявяване война на България. Книжнина: Горското дѣте (3) (продължение)

Стр. 681: Изъ вѣстницитѣ и списанията (Кръвь и огънь!)

Стр. 682: Църковно-обществена лѣтописъ

Стр. 683: Бойното поле (Рѣшителни сражения. Прѣвземането на Княжевацъ въ Сърбия. Нови побѣди). Обявление

     Брой 41 (06.07.1913, Сѫбота)

Стр. 684: Прѣдъ човѣчеството и прѣдъ Бога, Тс.

Стр. 685: Съюзницитѣ и Македония, Д.

Стр. 686: Сѫщностьта на балканския въпросъ (IV), Прѣв. Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 687-688: Цариградската гръцка патриаршия, Х.

Стр. 689: Книжнина: Горското дѣте (4) (продължение)

Стр. 690: Рускитѣ вѣстници за положението на Балканитѣ

Стр. 691: Английскитѣ вѣсници за гръцкитѣ варварства. Църковно-обществена лѣтописъ

     Брой 42 (13.07.1913, Сѫбота)

Стр. 692-693: Къмъ разбула на истината, Тс.

Стр. 694: Фаталенъ край на покварена епоха, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 695-696: Експозето на правителството

Стр. 696-697: Книжнина: Горското дѣте (4) (продължение)

Стр. 698: Вѣсти по положението на Балканитѣ (Прѣговоритѣ въ Нишъ. Ромѫнското нахлуване. Турското нашествие. Европейска конференция)

Стр. 699: Църковно-обществена лѣтописъ. Бойното поле (Отблъсната атака на сърби, гърци и черногорци. Нова отбита атака)

     Брой 43 (20.07.1913, Сѫбота)

Стр. 700-701: Обявление. Обвинение и защита, Тс.

Стр. 702-703: Християнството и войната, Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 704: Телеграма до Светейшия Руски Синодъ. Книжнина: Провидѣние (Разказъ отъ Жанъ де Рипъ) (слѣдва)

Стр. 705: Вѣсти по положението на Балканитѣ (Букурешката конференция и примирието)

Стр. 706: Църковно-обществена лѣтописъ (Телеграма до Н. В. Руския императоръ. Телеграма до рускитѣ вѣстници. Славянското благотворително дружество въ София.., Бѣжанци отъ Македония. Завърнала се мисия)

Стр. 707: Извлечение изъ писма и дописки (Гръцки вандалства надъ храмове и мрътви дѣца). Руския печатъ за нахлуването на ромѫнитѣ въ България. Бойното поле (Пораженията на сърбитѣ и гърцитѣ). Дискосни помощи

     Брой 44 (27.07.1913, Сѫбота)

Стр. 709?: Обявление. „Православие" и „славянство", Д. Мишевъ

Стр. 710-711: Държава, култура и христиански принципи (I), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 712: Книжнина: Провидѣние (2), прѣв. Д.

Стр. 713: Външенъ прѣгледъ (Цариградската гръцка патриаршия)

Стр. 714: Изъ вѣстницитѣ и списанията (Толерантностьта и добродѣтелитѣ на българитѣ)

Стр. 715: Мемоаръ отъ македонцитѣ до великитѣ сили. Рускитѣ вѣстници за ромѫнското нашествие

Стр. 716: Положението на Балканитѣ. Църковно-обществена лѣтописъ (Въ синодната палата. Бѣжанцитѣ свещеници. Духовната семинария. Храмовъ праздникъ. Помощи)

       Брой 45  липсва
       Брой 46  липсва
       Брой 47  липсва

     Брой 48 (24.08.1913, Сѫбота)

Стр. 745-746: Обявление (х 5)

Стр. 747: Прѣдизвикано обяснение. Христианство въ дѣла

Стр. 748: Държава, култура и христиански принципи (III), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 749: Теглила на група тракийски българи

Стр. 750: Външенъ прѣгледъ

Стр. 751: Изъ вѣстницитѣ и списанията (Обвиненията срѣщо българитѣ). Църковно-обществена лѣтописъ

Стр. 752: Обявление. Скръбна вѣсть

     Брой 49 (31.08.1913, Сѫбота)

Стр. 753: Едно сърбско комюнике, Д. Мишевъ

Стр. 754: Едно писмо (До руския пълномощень министтъ въ столицата. Подписали: Пелагонийский Авксентий, Дебърский Козма, Велеский Мелетий, Скопский Неофитъ, Охридский Борисъ, Викарий на Дебърския Митрополитъ, Нишавский Епископъ Иларионъ)

Стр. 755: Държава, култура и христиански принципи (IV), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 756: Свидѣтелство на народитѣ за гръцкия характеръ, Ursullus

Стр. 757: Изъ подвизитѣ на сърбитѣ въ Битоля, К-въ

Стр. 758-759: Книжнина: Общинското дѣте (2), отъ Line Elpenar, прѣв. Д.

Стр. 760: Църковно-обществена лѣтописъ (..., Писменъ протестъ, Македонскитѣ архиереи). Дискосни помощи. Скръбна вѣсть

     Брой 50 (07.09.1913, Сѫбота)

Стр. 761: Обявление. Клевети и хладнокръвие, Тс.

Стр. 762-763: Влиянието на философията върху теологията (I), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 764: Мнѣния и отзиви (1) (Митрополититѣ и благотворителнитѣ дружества), А. И.

Стр. 765: Книжнина: Жанъ Брюнъ (разказъ отъ Енсиемъ)

Стр. 766: Външенъ прѣгледъ (Цариградската гръцка патриаршия)

Стр. 767: Книгописни бѣлѣжки. Църковно-обществена лѣтописъ (По протеста на македонскитѣ митрополити. Международната анкетна комисия. ...)

Стр. 768: Дискосни помощи за новопросвѣтенитѣ. Обявление. Скръбна вѣсть

     Брой 51 (14.09.1913, Сѫбота)

Стр. 769-770: Обявление. Нови заблуди, Тс.

Стр. 771: Влиянието на философията върху теологията (II), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 772: Похвална разпоредба, Т-нъ

Стр. 773: Мнѣния и отзиви (2) (Митрополититѣ и благотворителнитѣ дружества), А. И.

Стр. 773-774: Книжнина: Жанъ Брюнъ (продължение)

Стр. 775: Външенъ прѣгледъ (Цариградската патриаршия. Протестационенъ мемоаръ за Албания, Патриархъ Германъ)

Стр. 776: Църковно-обществена лѣтописъ (Духовната семинария. Св. Струмишкия митрополитъ). Съобщение. Обявление. Скръбно извѣстие

     Брой 52 (21.09.1913, Сѫбота)

Стр. 777-779: Обявление. Безосновно обвинение, Тс.

Стр. 780: Религиозния животъ въ Съединенитѣ държави

Стр. 781-782: Отношенията на Българската църква къмъ Гръцката и Римската отъ края на IX до половината на XIII вѣкъ (1), Вл. Качановски

Стр. 783: Книжнина: Грѣшница (по А. Толстой). Църковно-обществена лѣтописъ (Синодътъ и македонскитѣ бѣжанци. ...)

Стр. 784: Обявление. Благодарность. Скръбна вѣсть

     Брой 53 (28.09.1913, Сѫбота)

Стр. 785-786: Обявление. Римската църква и православнитѣ славяни, Тс.

Стр. 787: Влиянието на философията върху теологията (III), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 788: Религиозния животъ въ Съединенитѣ държави (2)

Стр. 789: Мнѣния и отзиви: Слѣдъ войната. I. „Или — или", Ирод. Евтимий

Стр. 790: Книжнина: Грѣшница (продължение)

Стр. 791: Църковно-обществена лѣтописъ

Стр. 792: Обявление (х 3). Скръбна вѣсть

     Брой 54 (05.10.1913, Сѫбота)

Стр. 793: Българитѣ въ турска Тракия, Тс.

Стр. 794: Влияние на философията върху теологията (IV), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 795-796: Отношенията на Българската църква къмъ Гръцката и Римската отъ края на IX до половината на XIII вѣкъ (2), Вл. Качановски

Стр. 797: Мнѣния и отзиви: Слѣдъ войната. (II. Кой е правъ?), Ирод. Евтимий

Стр. 798: Книжнина: Духътъ на християнството и езичеството, отъ Полъ Берленъ, (прѣв. Рад. Ст. Тошкинъ). Извлѣчение изъ писма и дописки (Около грабежитѣ на ромѫнскитѣ войски)

Стр. 799: Синодни разпоредби и окрѫжни. Църковно-обществена лѣтописъ (Пристигането на Н. Блаженство екзарха въ София)

Стр. 800: Обявление (х 5)

     Брой 55 (13.10.1913, Сѫбота)

Стр. 801-804: По сръбскитѣ насилия въ Македония, Тс.

Стр. 805-806: Едно изпитание, Иеромонахъ Михаилъ

Стр. 807: Влияние на философията върху теологията (V), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 808-809: Отношенията на Българската църква къмъ Гръцката и Римската отъ края на IX до половината на XIII вѣкъ (3), Вл. Качановски

Стр. 810: Книжнина: Изповѣдникътъ на православието

Стр. 811: Църковно-обществена лѣтописъ. Дарители. Обявление

     Брой 56 (...) - Непълен

. . .

Стр. 816: ... „Македонецътъ-духовникъ". Влияние на философията върху теологията (VI), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 817-818: Отношенията на Българската църква къмъ Гръцката и Римската отъ края на IX до половината на XIII вѣкъ (4), Вл. Качановски

Стр. 819: Мнѣния и отзиви: Слѣдъ войната. (II. Кой е правъ?), Иродиаконъ Евтимий

       Брой 57  липсва
       Брой 58  липсва
       Брой 59  липсва

     Брой 60 (16.11.1913, Сѫбота)

Стр. 861: Измамитѣ около унията, Свещ. Д-ръ Стеф. Цанковъ

Стр. 862-863: Църквата на народътъ, Откровенновъ

Стр. 864: Влияние на философията върху теологията (VIII), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 865-869: Великиятъ инквизиторъ (Поема изъ „Братия Карамзови" отъ Достоевски), прѣв. И. М. Ч-въ

Стр. 870: Църковно-обществена лѣтописъ. Обявления

     Брой 61 (23.11.1913, Сѫбота) - Непълен

. . .

Стр. 878-879: Книжнина: Въ блѣсъка на моите нощи (1-20), Ст. Михайловски

Стр. 880: Писма до редакцията. Синодни рѣшения и разпоредби

Стр. 881: Църковно-общественъ лѣтописъ. Оправка

. . .

     Брой 62 (30.11.1913, Сѫбота) - Непълен

Стр. 885-887: Мартъ 1872 г. и ноемврий 1913 г., Д. Мишевъ

Стр. 888: Църковна разпра на православнитѣ въ Буковина, Иером. А. Ш-въ

Стр. 889: Мнѣния и отзиви: Слѣдъ войната. (III. Да свиемъ знамената!), Ирод. Евтимий. Книжнина: Въ блѣсъка на моите нощи (21-24), Ст. Михайловски

Стр. 890: Заминаване и пристигане на Н. Блаженство екзарха

Стр. 891-892: Отпразнуване на една годишнина, И. М.

Стр. 893: Църковно-обществена лѣтописъ. Скръбно извѣстие

     Брой 63 (07.12.1913, Сѫбота) - Непълен

Стр. 897: Църковната автономия, Тс.

Стр. 898-899: Влияние на философията върху теологията (IX), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 900: Началнитѣ насоки къмъ бѫднина, Откровенновъ

Стр. 901: Мнѣния и отзиви: Слѣдъ войната. (IV. Да свиемъ знамената!), И. Евтимий.

Стр. 902-903: Книжнина: 1. Въ блѣсъка на моите нощи (25-28), Ст. Михайловски. 2. Единъ отъ многото, Василъ Узуновъ

Стр. 904: Синодни наредби и разпореждания

Стр. 905: Църковно-обществена лѣтописъ. Обявление

     Брой 64 (14.12.1913, Сѫбота) - Непълен

Стр. 909: Благодарность, Н. Блаженство Иосифъ I. Мѫчнотии, Тс.

Стр. 910: Влияние на философията върху теологията (XI), Свещ. Д-ръ К. Цѣновъ

Стр. 911-912: Св. Климентъ Охридски (По случай скорошното празднуване на 1000-годишнината отъ кончината му), И. Евтимий

Стр. 913: : Книжнина: Въ блѣсъка на моите нощи (29-34), Ст. Михайловски

Стр. 914: Изъ външния църковенъ общественъ животъ

Стр. 915: По прѣустройството на епархиялното управление въ Русия, Д. Ласковъ. Цариградската гръцка патриаршия

Стр. 916: Книгописни бѣлѣжки. Изъ писма и дописки

Стр. 917: Църковно-обществена лѣтописъ. Благодарность. Скръбно извѣстие

     Брой 65 (24.12.1913, Сѫбота)

Стр. 921: Окръжно послание, Св. Синодъ на Българската църква

Стр. 922-923: По поводъ праздника на радостьта, Тс.

Стр. 924: „И на земли миръ", Иеромонахъ Ефтимий

Стр. 925-926: Рождество Христово. Силата на вѣрата. Книжнина: Въ блѣсъка на моите нощи (35-43), Ст. Михайловски

Стр. 927-929: Книжнина: Коледенъ подаръкъ (разказъ отъ M-me S. Maerky Richard), прѣв. Д.

Стр. 930: Козни на безсилието (Къмъ въпроса за положението на бѣжанцитѣ свещеници), Откровеновъ

Стр. 931: Църковно-обществена лѣтописъ

Стр. 932: Книжовно извѣстие

Стр. 933-934: Извѣстие. Обявление (х 8)

Стр. 935: Реклама

 

[Back to Main Page]