Странджански народни песни. Из репертоара на Кера Панайотова Маджарова
Панайот Маджаров, Михаил Букурещлиев
 

РЕЧНИК

на чуждите и излезлите от употреба думи, срещащи се в сборника

 

__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_ —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_   —   __Ю_   —   __Я_

 

А

авжи, авжия — ловец, стрелец

ажъмкйче — неопитно

аман — повик за милост, пощада, закрила от мъка или от отчаяние армаган — подарък

 

Б

багря — боядисвам

байряк — знаме

бакальльо — бакалница

бакрач — домашен съд за вода от бакър (мед)

бастисвам — нападам, превъзхождам

башет, баш — най-хубав

бегликь — данък върху овце н кози

безиргенин — амбулантен търговец

белъ, беля — пакост, неприятност

белки, белким — нима, може би

беица — женз на бей

бей — титла, управител на голяма област

бендисвам — харесвам

берекет — плодородие

билбиле— славей

билник (бинлик) — голямо шише за вино

бимбашин — войскови началник на хиляда души

бичкижия — който реже (бичи) дъски с трион

бияс — бяла

браде — забрадка

брайну — батко, по-голям брат

бръкмъ — було, воал за булка

бузгун — погром, размирно време

булгърия — тамбура

буллук — най-много, най-голямо плодородие

букаи — верига за вързване на затворници

буктисвам — омръзна ми

бунарънски — от гр. Бунар Хисар

бурми — гривни

бурмички — гривнички

буямъ — гъсто черно вино

бълтия — брадва

бълъ — вид данък

бъшибузук — пълчише, нередовна турска войска

 

288

 

 

В

варкъм — надпреварвам се

вагюлям — пазя, бавя дете

вагюл, вагюлица — бавач, бавачка на дете

ведро — дървен съд за вода или мляко

веке — вече

велеяк, вилает — родно място

венно — заедно

веньньок — венец

визински моми — от гр. Виза

влашка — царевица

влахинки — румънки

влахоре — гривна с инкрустации

вред — навсякъде

врис — чешма, извор

втаксувам — давам зестра

втасълъ — узряла

везирсту — везирство

везир — първи министър след султана

вяшка — болест, припадък

върлу — стръмно, трудно, тежко

вършету — върховете

вяйне — вехне

 

Г

гайтан — плетена вълнена връв за украса на дрехи

галник, галница — от галя, любя

гана — бяс по кучетата

герек ти е — така ти се пада

гержик — хубав, хубава

гиди — ах ти (възклицание с укор)

гидия — лудетика

гиздилу — накит

гиче — момиче

главеник — годеник

главеница — годеница

главявам — годявам

госке — гости

гошоглав — гологлав

грамна — грабна, поемам на някъде

грижету — цялостно облекло

грузи — загрозява

грозгя — грозде

гунъ — салтамарка, жакет, украсен с лисичи кожи

гувеньня — харман, място за вършитба

гъ — кога

гьоктепченки — от село Гьоктепе

гюбре — тор

гюбрям — наторявам

 

Д

дегуде — където има

делия — юнак

декса — покани, пожела

декъ — къде

демир — желязо, железен

дерек — стълб

дерекьовци — от с. Дерекьово

 

289

 

 

делиюскет — на с. Делиюво

дибът — мъхът от платното

димиту — сбито, гьсто, четворно

дисаги — двойна торба

длег, длега — дълъг, дълга

дори — двори

драгоманин — водач на жътвари

драгус — радост

драм — подразделение на ока, мярка за тегло

друхчици — другарки

дуфтаса, дуфтасвам — пристига, пристигаи

дудялу, дудявам — омръзвам

дунькъ — дюля

дульбень — бяла забрадка

дулбер — хубава

дъвия — съдебно дело

дъмгъ — марка

дъмгъжия — който маркира

дъначе — геле, юнец, биче

държаву—в смисъл на управник

дъуль — барабан, тъпан

дъулжия — който бие барабана

 

Е

егрек — лятна кошара

едигаченка — от с. Едига

енгелезин — англичанин

еннъ — една

ескер (аскер) — войник, войска

 

Ж

жанъм — душо моя

жамия (джамия) — мохамедански молитвен дом

жарънлии — гноясали

жереме — глоба

жухап — заслужен отговор

жъпане — боеприпаси, куршуми

 

З

заверъ няфати — не повярва

заход — залез

заман — минало време

зефекь — гощавка

зильлярин — завистник

зинкьорин — лош човек

зунка — брошка

зурна — духов музикален инструмент

зъходъ — залязва

зъгорки, зъгорци — които живеят в полите на Странджа

зъкържиха — залаяха

зъкърши, зъкършвам — изви, извивам

 

290

 

 

И

изин — разрешенне

изкъльва, изкъльвавам — изкълвавам

илач — лекарство

ихтибар — уважение

 

К

кабуль, къбулвм — прием, приемам

кабахет — внна

казмирен — лек вълнен плат

каиль — съгласие

кайряче —от с. Кайрякьово

калезмъ — покана

калезмар — който донася поканата

кальмана — кръстница

калтята — кръстник

калеко — мъж на по-голяма сестра или леля

калуски — от с. Калово

кауль — облог

кара — черно

карар — мярка, с мярка

каяньня — съжаления

кедер — болка

кемер — кесия, която се опасва около пояса

кердосвам — добивам, спечелвам

кеур — гроб

кефере — вид цвете

кефиль — гарант

кехаица — жена на кехая

кехая — овчар, главен овчар

кило — мярка за зърнени храни, пет крини

клепам — бия клепало или камбана

клонеше глава—заканваше се с глава

кникато, книката — червено, червена

комбус — жребие

крондир — съд за вино

крондире — които носят крондири и поканват с вино

кузум — мое момиче

куле — колело

кульля — коли с дървени колела

кулай — възможност

кулук — караул, нощен пазач

куленски — от с. Кулата

кумиткету — комитите

кувак — място за нощуване

кундуре — обувки

кундурки — обувчици

кундисвам — отсядам

кустадински и елински мясец — месец май

кусур — недостатък

кутрулицъ — зимна пшеница, зимница

куюмджия — златар

къба — мек, пухкав

къвгъ — скандал

къделькъ — къделя

къдънъ — туркиня

къжель — хурка за предене на коноп

къндиль — светилник

 

291

 

 

къикчия — лодкар

къндърдисвам — увещавам

кър — поле

кървосвам се — начервявам се

къръфилче — карамфилче

къскандисвам — завиждам

къскънжия — завистник

късъбъ — град, градче

късъфекь — грижа

кътъвалам — злословя

кътъргъ — каторга

къхър — грижа

кюприя — мост

кюлум — килим

кюрк —зимна дреха, подплатена с кожи

кючук — къс, нисък

кяур — гроб

кушия — надбягване с коне

 

Л

ламбада—дебела и дълга восъчна свещ

лахана — зелка, зеле

лефтер, лефтера—свободен, не женен, не женена

лефтеровам — ергенувам

ле — ли

лиске — листа

лишан — годежарски залог

лильляна — люляк

лунтаперин — земеделец

лъгове — ливади

лъкърдия — дума

ловица — от лов

ляхуса — родилка

 

М

маждрак — прът, копие

маламен, маламена — златен, златна

канав'я — разновидност на турци

мангъ — въглищарница

матрапазин, матрапаз'я — лихвар, лихвари

Махияда — най-високият връх на Странджа

мелахрена — хубава

мелуне — милва

менгеме — кран на чешма

мер — нима

мериса, мерисам — мириша

мехкеме — съдилище

ми — недей

мирия — мера, землище

митир — мушка

миндизин — надзирател по пътищата

миру — светено масло

млогу — много

моралия — мораво, лилаво

московът — московеца

ставам мукаят, мукаятен — загрижвам се, загрижен

мулаим — добър, разбран

мущерии — клиенти

межъ, межия — помощ, работа без заплащане

 

292

 

 

мяра — осем оки

мъврикъ — чернилка за боядисване

мъзмътъ — донос

мъкъ — имот, имоти

мървъ — малко

мътруна — овце (за разлика от шилета)

мъхмурен — веразположен

мъхръмъ — забрадка

м'яса, м'ясъм — прилича, приличам

 

Н

небуля — по-зле

нейолна — неразположена, зле се чувствува

неранза — нар (южен плод)

нипулу — нищо, празно нещо

нис — из

нужичка — тънка ивица от кожа

нъзлън — конте

нъби гурътъ — тръгна из гората

нъдигнъ се, нъдигъм се — възгордявам се

нъголями се — възгордя се

нъзъкь — назад

нълят — напълнял

нъпубивъм — нагрубявам

нъръчам, нъръчвам — поръчвам, давам поръка

 

О 

обихадъм — обхождам, обикалям

одъ — вода

оградисвам — разболявам се, след като съм минал през омагьосано място

омълъ — тежко на душата

омръз'я — тежко на душата

осък — восък

оти — защо

отпена — гръмна

отори — отвори

отпреш — отпред

отнемъм — спасявам

 

П

пазухъ — пазва

панна — падна

пендулира — монета, равна на пет лири

пенжур — прозорец

петимен — жаден за нещо, единствен

писана — шарена

пирожене — от с. Пирок

плака съпунь — кълъпче, парче сапун

планици — ягоди

пъндур — пазач

пъръмонъ — измислено име за присмех

пъръмонжия — който измисля пърамони

пърътисано, пърътисана — изоставено, изоставена

плеше — играе ръченица

поста — домашен ред, редица за жътва на нива

постажия — който сече постата на жътва

поюв, поюве — лента, ленти за повиване на бебета

повяна, повянвам — повяхна, повяхвам

попъгьгя — попадия

пляни — пелени

 

293

 

 

пластъвъ — палава

прамъткя — дребна стока

праматар — търговец на дребно

преляга прилича, отива му

прикьосвам — давам зестра

привряна — бременна жена пред раждане

прогюма — следобядна закуска

протомастор — главен майстор

прочело — накит за глава

прощиньня — прошка

прядумвам — увещавам

псалтир, псалтирету — певец на псалми в черква, певци

пцала — чете псалми

пъпуце — чехли

първень — преди

пътрикъ — патриарх

путаря — пожарище

пудлизнъ — подхлъзна (от подхлъзвам се)

пятляну време — рано сутрин, когато започват да пеят петлите

 

Р

распъсъ — без пояс

распъкь — кръстопът

росен — горско цвете

руба — носия, дрехи, багаж

рудань — чекрък зз предене

рудъ овцъ — тънкорунна овца

руннини — роднини

ръзбой — стан за тъчене

рячи — пуми

 

С

салтамарка — жакет с кожена подплата

самовили — самодиви

сбъхтали се — сбили се

севдъ — любов

сейменин, сеймени — въоръжена охрана

селям ялеким (селям алейкум) — поздрав „мир да бъде

сен — аз

сетне — после

сетнуту — послешното

сетната — следващата

сижим, сижим'я — тънко въже от коноп

синур — граница между ниви

сипка — шарка

сирма — сърма

сичку — всичко

скуткя — скути

сминена китка — китка жасмин

смокви — смокини

смочина — смок

смръкь ме е — неприятно ми е

сталовит камень — неподвижен камък

старяйка — старица

стобор — под стряха

стоилоски моми — от с. Стоилово

стрико — брат на баща

стричина — жена на стрико

стъкни, стъкнувам — запалвам огън

субаш — длъжностно лице в община

 

294

 

 

сукаре — върви от козина за обуване на навуща

сурия — стадо

суфръ — ниска масичка за хранене

сърмъшичко — от с. Сърмъшик

сътакса, сътаксвам се — забелязва, забелязвам, съобразявам се

съхакъ — часовник

съхънь — чиния от мед

стрексвам, стрекснам се — съгласявам се

 

Т

тва — това

тевен, темен — тъмен

тевекель — добър

терзия — шивач

тибекь — слагам край на нещо

тестимель — бяла кърпа

тимисна, тимисно — скромна, скромно

типтиль — маскиран, маскирана

ткая — тъча, тъче

трепеча — черга, завивка

тубла — медальон

турлак, турлаци — помохамеданчени българи

трудна — бременна

тъвъ — тая

тъ вечер — тая вечер

тъйфъ — дружина, роднини

тъфръ — гордост, големство

 

У

уйгун — нагласено, сгодно, удсбно

уйниче — войниче

укус, укуска — закуска

усилни — тежки

 

Ф

файдъ — полза

фали — хвали

фармакь — горчиво, отровно

фати, фатам — хвана, хващам

фережа, фереджа — наметало на мохамеданка

филдиш гребень — гребен от слонова кост

филис — младо стебло

фирне, фиркам — гони, гоня, подгонвам

френгия — тънка остра сабя

фтока — зестра

филек — пролетни игри и песни

 

Х

харкума — меден съд за вода

харисвам — подарявам

харманьня — хармани, място за вършитба

хас — чист, доброкачествен

хи — и, на нея, ги, на тях

хми — им

хожа, ходжа — свещенослужещ при мохамеданите

худъя — стая

хурътъ — седянка през деня, разговор, слух

хуръти — думи, приказки

хуресник — омразник

хунда — пискюл

 

295

 

 

хъбер — вест, известие

хъзнъ — държавно съкровище

хърла — сополива

хълком — в кръг

хъжия — който е ходил на божи гроб

хълал — дадено от сърце

хъръмия — хайдутин

хърач — личен данък за мъже от 11 до 60-годишна възраст

хару — грозник, неприятен човек

 

Ц

цървено — червено

църво — черно

църуле — цървули

 

Ч

чалия — драка

чамбас — кичур коса над челото

чергите — катуните на цигани

чехутка — еврейка

чини — струва

чошени, чохени — от чоха, лъскаво сукно

чонгарски — от с. Чонгара

чувяк — човек

чукмань — сукман

чумбер — забрадка

чуряньня — дръжка на нож

чус — чужд

чъкъм — редица на нива

чъпкънин, чепкъне — палавник, палавници, немирници

 

Ш

шекер — захар

шиник — мярка за зърнени храни

шиле — агне, което не бозае

шекатке — свидетели

шушене, шишене — ловна пушка

 

Щ

щревница — стръвница

 

Ю

юбгаа — хубава

юбцених се — пазарих се

юбзела — взела

юда, юди — зли духове от женски род

юлдаш (йолдаш) — другар

ючумень — ечемик

юшур — данък, десятък

 

Я

ябъндъ — чуждо село, чуждо място

ябънжия — чужденец, другоселец

ядекъ — навик, обичай

ядъ — остров

яктиса, яктисвам — съсипвам

 

296

 

 

якъль — акъл, ум

ялак — место за миене

ялувар — овчар, който пасе шилета, ялови овце (сухостойни овце)

яловица — бездетна жена

ялтън — златна монета

янатема (анатема) — проклятие

янадолци — анадолци

янъзовам — злословя

яргатин — слуга

ярина — вълна от шилета

ярменлицко — арменско

ярдъм — помощ

ярмасана — даден ѝ пръстен, пръстенувана

ярлия — местен човек

ярулия — поход

яце — яйце

яхър'йо — обор за коне, конюшна

 

[Previous]

[Back to Index]