Странджански народни песни. Из репертоара на Кера Панайотова Маджарова
Панайот Маджаров, Михаил Букурещлиев
 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е НЕОБХОДИМО ПРЕЗ ОСМАТА И ДЕВЕТАТА ПЕТИЛЕТКА ДА СЕ ПРОВЕДЕ СИСТЕМА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УСКОРЕНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩНИТЕ СИСТЕМИ ОТ ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП, ОТ ГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ И ОТ СТРАНДЖАНСКО-САКАРСКИЯ КРАЙ...”

 

Из Постановление 22 на ЦК на БКП

и Министерския съвет от 10 май 1982 г.

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

За майка ми и за нейните песни — П. Маджаров 3

За песните на Кера Маджарова — М. Букурещлиев 10

 

МИТИЧЕСКИ ПЕСНИ

1. Бяляли платна момите 15

2. Булгария свири, любе Златко ле 16

3. Грозданка дума бабим си 17

4. Да знаеш, мале, да знаеш 18

5. Замръкнала мома 19

6. Имала майка, имала 20

7. Любиле се двама млади лефтери 21

8. Мале ле, проводиха ме 22

9. Мандина майка ходеше 22

10. Пофали се буля с калина 23

11. Мари Станко, бяла Станко 24

12. Ой, Мар'я, Мар'я 25

13. Ой, слънце, слънце 26

14. Остана Станка сираче 27

15. Свети Гьорги сив конь язди 28

16. Свети Пегьр конь седлае 28

17. Седи Марийка в килийка 29

18. Сино, сино, сънен, буден, махмурен

19. Сино Стояне, Стояне 31

20. Скарале са се лелька и булка 32

21. .Станка дарите ткаеше 33

22. Стояновата майчнца 34

23. Ти като ляжиш, сино Дойне 35

24. Чула се врачка във Странджа 36

 

ОБРЕДНИ ПЕСНИ

 

Коледни песни

25. Забляла е руда овца 39

26. Малка мома дори мете 40

27. Препаннала тевна мъгла 40

28. Събрале се сички светци 41

29. Стани, стани, стани нине 41

30. Нарицало 42

31. Пофали се добър юнак 43

32. Открала Руса, открала Руса 44

 

Песни на заговезни

33. Имал бе Диман чорбаджи 45

34. Луле ле бяло бачово 46

 

Песни на филек

35. Гради се града, града голяма 47

36. Димо се болен разболя 48

37. Извити се, щеро, подсмяй му се 48

38. Изникнала е ябълка 49

39. Керо моме, Керо, мари 49

40. Никола дума майцим си 50

41. Мари върви, върви, калино Радо 50

42. Ойне Дойне, гиздава девойко 51

43. Синжир бяла Раде ле, Раде ле 51

44. Стано ле, мари, хубава 52

45. Станче ле, мари.хубава 52

46. Тодор е влягнал във въжето 53

47. Жирав'я вие бурав'я 53

48. Ябълко, златна ябълко 54

49. Турил бе Тодор да багри 54

50. Желю се болен разболя 55

 

Великденски песни

51. Градила мома, либе ле 56

52. Ерино, Еринчице ле 57

53. Ерино, сянка дебела 58

54. Заспала бяла Дафинка 58

55. Илчо събира, тръгнова 59

56. Мари Марийко, либе ле 60

57. Мари Радо, бяла Радо 61

58. Недялю, Недялю 62

59. Пена на врата стояше 63

60. Руса мома росен брала 64

61. Слънцето трепти да зайде 64

62. Слънцето трепера 65

63. Сред гората зелена морава 66

64. Съди Рада, Радо ле 66

65. Чуряшко ле, вишничко ле 67

 

299

 

 

Панагирски песни

66. Дона на врата стояше 68

67. Петко си конет седлае 69

68. Радо ле, мари, хубава 69

69. Сгадале са се, сгадале 70

70. Яно, Янгелино 70

71. Димчо в Димкине отиде 71

72. Любиле са се, любиле 72

73. Наню, отгоре свървеше 73

74. Събрале са се събрале 74

 

БИТОВИ ПЕСНИ

 

Любовни песни

75. Бре Никола, бре гидию 77

76. Сино Стояне, Стояне 78

77. Бял вятер духа 78

78. Бур'янкина майчица 79

79. Вчера бях орал, Добро ле 80

80. Вълкана пере на врисет 81

81. Гано, мари, Димова 82

82 Гледай ме, гледай, мом'яче 83

83. Любиле са се, любиле 83

84. Гьорги ле, любе ле 84

85. Гьоргюва майка седяше 85

86. Гьорги се покалугери 86

87. Двя дяца межа викале 86

88. Де се е чуло, видяло 87

89. Де дойде, Янко, де дойде 88

90. Снощи ходих покрай гувяньнята 88

91. Димкя за ода ходеше 89

92. Добро ле, мари хубава 89

93. Доне ле, мари, хубава 90

94. Дойне, Дойне, назлън Дойне 90

95. Дошъл е, мале, дошъл е, мари 91

96. Дафинче, любе Дафинче 91

97. Едрю събира, тръгнува 92

98. Загинало, мамо 93

99. Хей, девойче младо 94

100. Заградил е Кир Николчо 94

101. Зареках се, мале, закърнах се 95

102. Заспала Стана 96

103. Инан на Ганка думаше 96

104. Иван Калинки думаше 97

105. Мари, Радо, бяла Радо 98

106. Керачко, Керачко 98

107. Кир'ю на Кера намигна 99

108. Китни се, китни, Нине ле 99

109. Кости конет чеше, Нано бе 100

110. Вида болна ляжи 101

111. Кротко тропкай, младо юначе 101

112. Любил Никола Дим'яна 102

113. Лале ле, мари, хубава 102

114. Макдо ле, чашка сребърна 103

115. Мари, мойто любе още ерген ходи 103

116. Мома вино туряше 104

117. Марулче, Марулче 104

118. Златкина майка ходеше 105

119. Мръкна се вечер 105

120. Никола дума Тодорки 106

121. Очи, църни очи 106

122. Ой мале, мале, ти стара мале 107

123. Отишъл съм тука долу 108

124. Поди, поди, мале 108

125. Пофали се терзи Вълко 109

126. Пофалиле се заберци 110

127. Рада в градина седяше 110

128. Рада в градина седяше 111

129. Разбулял се е млад Милен 111

130. Свакице Донко, свакице 112

131. Каля праснакат варяше 112

132. Стано ле, желеп Гьоргьова 113

133. Сино Стояне, Стояне 113

134. Скарале са се Гина и Дена 114

135. Енно лудо младо 114

136. Скарале са се двя делийчета 115

137. Скарале са се до двя моми хубави 116

138. Слънце зайде, руса панна 116

139. Сноща ходих на кладенче 117

140. Стамаг на Донка думаше 117

141. Стамо на столът седяше 118

142. Станко ле, урумбеглийно 119

143. Стано, Станчице ле 120

144. Станчето, мале, Станчето 121

145. Станче ле дудум, Станче ле 122

146. Стига го вика Ивана 122

147. Стоян събира, трьгнова 123

148. Садила Неда 124

149. Сънь ме лони 125

150. Събрале се, Дойне ле 126

151 Събра ле са се, събрале 126

152. Ходия, ходил левентТодор 127

153. Хрискюте Нини думаше 127

154. Шу съм ергенче, мамо, походил 128

155. Одолу, мале, идяха 129

156. Ходи, ходи, любе ле 130

157. Шу съм ергенче походил, жанъм 130

158. Я сноща миках, козум Еленко ле 131

 

300

 

 

159. Я сноща, мале, отидах 132

160. Янко майцим си думаше 132

161. Еленко, Москов Янова 133

162. Мете мома дорове 133

163. Я сноща ходих назлън 134

 

Сватбарски песни

164. Гюра одол идяше 135

165. Девер снаха одеше 136

166. Дено, мари, играле са 137

167. Мале, стара мале 137

168. Дякът за сватба заготви 138

169. Златко ле, златна ябълко 139

170. Калесал Първан 140

171. Койчо колата впрягаше 140

172. Колко са, мале, колко са 141

173. Милево за сватба загони 142

174. Петко ва Вида думаше 143

175. Стояк събира, тръгнова 144

176. Мандо ле, говедаркина 145

 

Семейни песни

177. Булко Еринко, Еринко 146

178. Горкото, мале, Ерннче 147

179. Горкият мале, млад Стоян 148

180. Грозю майка си кълняше 148

181. Гьорги дугенет затори 149

182. Даскал у Яна отиде 150

183. Драганко, ня додя ле ти 151

184. Илчова кака на Илча 152

185. Комня на Станка думаше 153

186. Мале ле, прясмяха ми се 154

187. Мале ле, янатема те 154

188. Манушко, гюзел Манушко 155

189. Еленко, милна мамина 155

190. Величко, млада вдовице 156

191. Момче арнаутче 156

192. Булко Калудко, Калудко 157

193. Милке ле, керик кадънко 158

194. Мари Радо, бяла Радо 158

195. Мари Мандо, Манде де 159

196. Остана Вълчо сираче 160

197. Петър Маргирки думаше 161

198. Попе ле, папа Тодоре 162

199. Работи, Фило, работи, Фило ле 163

200. Седи Еринка, та плаче 164

201 Слънчице милно мамино 165

202 Сноща ми Стоян престигна 166

203. Станка за ода ходяше 166

204. Спаньното книга изписа 167

205. Станка вятерет кълняше 168

206. Събрале са се, събрале 169

207. Калица да си разделят 170

208. Сама мома престанала 171

209. Заръчала Яна 172

210 Тонка се болна разболя 172

211. Чуле, мале ле, разбрале 173

212. Чуле, мале ле, разбрале 174

213. Що си къхърна, Настя бе 174

214. Я бързай, бързай, гимийко 175

215 Владика дошла в селото 176

216. Брала Кера межа 176

217. Вълко на Бърза думаше 177

218. Пяйте си, пяйте, пиленца 178

219 Стефан Дальлянки думаше 179

 

Земеделски песни

220. Нанко, бяла Нанко 180

221. Де пиле пяе, Янке ле 181

222. Бързай, Радо ле, да женем 182

223. Остана Колю сираче 183

224. Посъбрал войвода 183

225. Тодорка дума таткум си 184

226. Товарил Стоян 185

 

Овчарски песни

227. Загърмя, затрящя 186

228. Залюбила е Марийка 187

229. Сгадале са се, сгадале 187

230. Костадин болен ляжаше 188

231. Маро, Марулчице 189

232. Облъкат дойде, Радо ле 189

233. Разбуляла се Калинка 190

234. Стоян за сватба заготви 191

235. Стоян Петкан думаше 192

 

Занаятчийски песни

236. Дунаве, ярдъм Дунаве 193

237. Жеко събира, тръгнова 194

238. Сгадале са се 195

239. Кера за ода ходеше 196

240. Димо се Шишков убива 196

241. Дойнината майка 197

242. Мене ми бе драго, Стано 198

243. Сгадале са се пирожене и дерекьовци 199

244. Скарале са се пирожене и дерекьовци 200

245. Станче ле, мари, хубава 201

246. Тодоре, Тодор чорбажи 202

247. Хранила майка, гледала 203

248. Ше пода, мале 204

 

301

 

 

249. Юбцених се, мале ле 204

250. Я ми бе драго, мале ле 205

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ПЕСНИ

 

Песни за робството

251. А бре Димо, дели Димо 209

252. Ангелина платна бяли 210

253. Атанас тръгна от конак 210

254. Бойкя хоро оди 211

255. Булко Катеринко 211

256. Бърза хорото одеше 212

257. Вида е рано ранила 212

258. Гано щеро, Гано 213

259. Гледайте, очи 214

260. Горо ле, горо зелена 214

261. Гьорги майцим си думаше 215

262. Гюргинка платно бяляше 216

263. Гьорги Тодори думаше 216

264. Донкина майка ходяше 217

265. Драгано, Драганко 218

266. Заял се Стоян, запил се 219

267. Искала Янкя да поде 220

268. Караш ме, мале 220

269. Коню, врана коню 221

270. Мари, Маринко, Маринко 222

271. Моме Драгано, Драгано 223

272. Мари, Нино, ханъм Нино 724

273. Мари, Маро, ялтън Маро 224

274. Бре, Яничарю 225

275. Прочул се Найден учител 225

276. Никола глава пияна 226

277. Научило се турчете 227

278. Ой те тебе, Гира, малка моме 228

279. Ой, Нанко, Нанко, бяла българко 229

280. Постъкни, мале, огънет 230

281. Радето са го канеле 230

282. Сам си се Колю пофали 231

283. Сеннала е Яна 232

284. Слънцето трепти, захода 232

285. Стоян Калинки думаше 233

286. Стояне, труцки сеизин 234

287. Ти ли бе, Сталю чорбажи 235

288. Тойне ле, Димитро 236

289. Тръгнала е Яна 237

290. Тръгнала мома Добринка 237

291. Углавила се Тодора 238

292. Удало иде пашата 239

293. Щеро Юрданко 241

294. Яръмът Димо седяше 242

 

Хайдушки и комитски песни

295. Ангел и Керка седяха 243

296. Българе глава дигнале 244

297. Войводо, налят войводо 245

298. Вълкановата майчица 246

299. Горо, тевна горо 246

300. Разболял ми се млад Стоян 247

301. Горките бяли българе 248

302. Горките граматичене 249

303. Годино църна, та грозна 250

304. Гьорги ле, хайдутине ле 251

305. Гюргакювата майчица 252

306. Добър ти вечер, Станче ле 252

307. Заръчал Стоян 253

308. Заделила се малка четица 254

309. Златка у баба си отиде 255

310. Кирю и Тодор седяха 256

311. Мандина баба седяше 257

312. Нарамил Стоян, хайдушка мушка 258

313. Настасе, Настас чорбаджи 259

314. Моето любе 260

315. Я викни, Славко, та запяй 260

316. Я сноща, мале, откдах 261

317 Пею в дугенет седяше 262

318. Потеря се сбира 263

319. Прочул се, мале, млад Стоян 264

320. Радо ле, Маврувице ле 265

321. Седи Тодора в градина 266

322. Сино Стояне, Стояне 267

323. Сестро Дальлянко, Дальлянко 268

324. Стратиювата майчица 268

325. Събрал бе Гъльо войвода 269

326. Турчин пряс гора вървяше 270

327. Ходила Янка хайдутка 271

328. Църняй горо, църняй сестро 272

329. Чу ле, мале ле, разбра ле 273

330. Шу глас се чуе 274

 

Песни за войните

331. Годино църна, та грозна 215

332. Пуста се вуйна обяви 276

333. Димно, моме, Димно 276

334. Думат ми, мале, хората 277

335. Съньо невернико 278

336. Събирам, Станче, тръгновам 278

337. Пуста се уйна обяви 279

338. Стори ме, боже, прястори 280

339. Колю на столът седяше 280

340. Оде се даде, зададе 281

341. Духни, вятре 282

 

302

 

 

Детски песни

342. Бързай, бързай, булю ле 285

343. Госке ни дошле, Радо мари 285

344. Дикова майка ходяше 286

345. Жанъм, бате Койчо 286

346. У Стая кин е госке дошле287

347. Я снощ, мале, отидах 287

 

Речник на чуждите и излезлите от употреба думи, срещащи се в сборника 288

 

 

Забележка: Според странджанската класификация народните песни се делят на пясни на хоро и пясни на субакь. Пясните на субакь” включват в себе си бавните песни, изпълнявани на седянка, на трапеза, на жътва и други.

 

 


 

 

СТРАНДЖАНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

Събрал и систематизирал Панайот Маджаров

Дешифрирал нотния текст Михаил Букурещлиев

 

Рецензенти: проф. д-р Николай Кауфман, доц. Стайко Кабасанов

 

Редактор на издателството Величка Прокопиева

Техн. редактор Дим. Хаджипетков

Коректор Христо Юлиев

Художник Мира Йовчевл

 

Изд. № 825-VII

Тираж 3540+79

Цена 5.03 лв.

Дадено за печат 25.II.1983 г.

Печ. коли 19

Изд. коли 24.62

Формат 16/70/100

Излязло от печат на 30.V.1983 г.

I издание

09 9538526731 / 7090-370-83

ДИ МУЗИКА — НОТНА ПЕЧАТНИЦА

 

[Back to Index]