Източнотракийският имуществен проблем. Проучвания, анализи, доказателства 1993–2007

Папани Козарова

 

Източнотракийският имуществен проблем

Проучвания, анализи, доказателства 1993–2007

 

Папани Козарова

 

Издателство "Петекстон"

София 2007

 

Сборникът се издава със съдействието на Съюза на тракийските дружества в България.

 

Съдържанието на предлагания сборник е свързано със съдбите на стотиците хиляди избити и изгонени от Турция българи. В тези съдби е вплетен и решимия, но нерешен вековен проблем за отнетите ни през и след Руско-турската освободителна война (1877 г.-1878 г.) имоти. Става дума за над 40 хиляди сгради и над 3 милиона декара свидна плодородна земя в къпаната от три морета Източна Тракия. Тези имоти са българска собственост, но с тях се разпорежда турската страна. Остойностеният им еквивалент е от порядъка на 4,5 милиарда щатски долара. Още пет милиарда са пропуснатите ползи от приходи и наеми — изчислени до 1982 г. по тогавашния курс на долара. Сборникът е фактологичен защитник на истината за запазеното ни право на собственост върху всички наши отнети имоти; гаранциите се съдържат в международните норми, включващи и българо-турските междудържавни договорености от 1925 г. и 1992 г.

 

Членството на нашата страна в Европейския съюз предоставя допълнителни условия, благоприятстващи за неотлагателното законосъобразно решаване на проблема.

 

© Автор: Папани Козарова

© Корица: Кирил Георгиев, Папани Козарова, Красимира Макрова

 

ISBN 978-954-457-037-8

 

На избитите и изгнаниците от Източна Тракия.

 

На участниците в борбите и войните за Източна Тракия.

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Въведение 13

2. Диаграма на истината 19

 

1993 г.

3. Има ли врата за надежда (отворено писмо) 20

4. Из дейността на комисията при Лозенградската и Одринската секции на Софийското тракийско дружество (информация от протоколите на комисията за дейността й от 7 февруари 1993 г. до 10 юни 1995 г. - 8 броя) 22

 

1995 г.

5. Правото на собственост е запазено на бежанците от Източна Тракия, които турците прогониха от родните им огнища през периода 5/18 октомври 1912 - 18 октомври 1925 г. (Доклад, изнесен в дружество "Тракия"-София на 6 март 1995 г., изготвен съгласно изискванията на Решение № 416 на МС от 12.10.1992 г.) 24

6. За българските имоти в Източна Тракия, отнети между 1912-1925 г. (Изказване на XX конгрес на Тракийските дружества в България, проведен в Стара Загора на 13-14 май 1995 г.) 41

7. 70 години Ангорски договор - коварно "узаконена" несправедливост 46

 

1996 г.

8. Нашите надежди пред срещата Желев — Демирел 52

9. За Ангорския договор - актуално и юбилейно, факти, илюзии и перспективи 55

 

7

 

 

1997 г.

10. Българо-турски международни дипломатически актове за българските имоти в Турция и отношението на двете държави към задълженията им по тях 59

 

1998 г.

11. За бежанците на България, изселниците на Турция и Европейския съюз ( Из интервю за програма „Хоризонт" на Българско радио, от 10 март 1998 г. 64

12. Из дейността по проблема за българските имоти в Турция, осъществявана през периода 1944-1989 г. 65

 

1999 г.

13. Памет и дълг към освобождението ни. (Част първа от доклада, изнесен на 1 март 1999 г. в Софийското тракийско дружество на събрание, посветено на освобождението на България) 68

14. Достойно отстояване на имуществените ни и финансови претенции към Република Турция в съответствие с истината и при зачитане на закона, (част втора от доклада изнесен на 1 март 1999 г.) 73

15. Петиция. За решаване на българските имуществени и финансови претенции към Република Турция, свързани с нашите имоти в Турция, (изпратена от името на Тракийския женски съюз на 19 март 1999 г.) 81

16. За книгата на проф. Иван Филчев "Тракийската организация в България", София, 1999 г. ... (Изказване, прочетено в Софийското тракийско дружество при представяне на книгата на 18 октомври 1999 г. 83

 

8

 

 

2000 г.

17. Бежанската участ на българите от Източна Тракия, в. "Тракия" бр.10, 11, 12 от 2000 г. 86

18. За отношението към Източна Тракия в един сборник от фототипни публикации, 12 август 2000 г. 97

19. Защита на истината за частните български имоти в Турция 100

20. Неправилното и вредно тълкуване на „Ангорския протокол" продължава 106

21. Относно неправилното тълкуване на чл. "Г" от Ангорските спогодби 108

 

2001 г.

22. Книга в защита на българските интереси. В. "Тракия" бр. 19 от 11 октомври 2001 г. 110

23. Софийското тракийско дружество и българските имоти в Турция. В. "Тракия" бр. 18 от 27 ноември 2001 г. 112

24. Книга за България. В. "Български писател" 12 декември 2001 г. 114

25. Вечно прокудените. В. "Земя" от 10 октомври 2001 г. 117

26. Защо няма решение на въпроса за частните български имоти, намиращи се в Турция. Усложнения и механизми за преодоляването им. „Известия на Тракийския научен институт", книга трета, 2002 г. 121

27. Предложения по доклада от 2 април 2001 г. 136

 

2002 г.

28. Ще получат ли бежанците от Източна Тракия имотите си, в. "Земя", 22 февруари 2002 г. 139

 

9

 

 

29. Обръщение от участниците във Втория редовен конгрес на Тракийския женски съюз в България относно: Политиката на българското правителство за българските имоти в Турция 143

30. Източна Тракия - отнетото ни отечество, в. "Тракия" бр. 19 от 11 октомври 2002 г. 147

 

2003 г.

31. Да действаме за Тракийската кауза, в."Тракия" бр. 50 от 2002 г. 153

32. По повод статията на Божидар Димитров: „5 милиарда долара е дългът на Турция към България" (Право на отговор) 155

33. Опровержение, относно същата статия на Божидар Димитров 158

34. Какво да се прави? 159

35. Решение на Националния съвет на Тракийския женски съюз 165

36. Илинденско-Преображенското въстание в българо-турските отношения и дипломатически актове, в. "Тракия" бр. 16 от 21 август 2003 г. 166

37. Дългът към преображенци. (Из изказване на международната научна конференция, проведена в НДК - София на 26-27 септември 2003 г.) 171

38. Длъжник ли е държавата ни на българските изселници в Турция, в. "Тракия бр. 22 от 27 ноември 2003 г. 173

 

2004 г.

39. Истини, лъжи, спорове. Предюбилеен прочит на неприложените Ангорски клаузи, в. "Тракия" бр. 20 от 28 октомври 2004 г. 176

 

10

 

 

2005 г.

40. Турция в ЕС само след изплащане на дълга но Ангорския договор. (Интервю във в. "За българската нация" от 1-31 януари 2005 г.) 184

41. На прага на ЕС. Тракийският научен институт с лице или гръб към източнотракийския имуществен проблем 188

42. България в ЕС. (Доклад изнесен в Софийското тракийско дружество на 25 април 2005 г.) 195

43. Как да не сме толкова бедни у нас и най-бедните в Европа. (Из изказване в заседанието на Народен парламент на телевизия „Седем дни" на 30 април 2005 г.) 201

44. Ангорските протоколи и бежанците (Юбилейна проверка) - Известия на Тракийския научен институт, книга шеста) 203

45. За Ангорските протоколи с юбилейно внимание. Зелен семафор за истините. Скалпел за неистините и отстъпленията, в. "Тракия" бр. 19 от 21 октомври 2005 г. 215

46. Относно Тракийският геноцид. Право на отговор, свързан с публикацията "Тракийският геноцоид", в. "АТАКА" бр. 3, 19 октомври 2005 г. 222

47. Източнотракийският имуществен проблем в дейността на политическия клуб "Тракия" - докладна записка 226

48. Относно Източно тракийският имуществен проблем на форума във Виена по повод публикацията „Днес Турция дължи над 10 милиарда долара дълг за заграбените имоти на източно-тракийските българи през 1913 г." 230

 

2006 г.

49. Източнотракийският морален и имуществено-финансов проблем в проектираната "Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз"изказване на конгреса на СТДБ, проведен на 20 май 2006 г. в Бургас - в. "Тракия" бр. 12 от 22 юни 2006 г. 231

 

11

 

 

50. Възражения срещу некоректни тълкувания на Ангорския протокол 240

51. Тракийският научен институт и източнотракийския имуществен проблем. (Изказване на отчетно събрание на института на 15 ноември 2006 г.) 242

 

2007 г.

52. Европейският съюз и неизпълнените задължения на Турция 245

 

53. Приложения 249

 

54. Послеслов 279

 

55. Резюме (на английски език) 281

 


 

 

Папани Козарова

 

ИЗТОЧНОТРАКИЙСКИЯТ ИМУЩЕСТВЕН ПРОБЛЕМ

 

Българска

Първо издание

 

Предпечатна подготовка Красимира Макрова

Коректор Милка Макрова

Формат 60/90/16 Печатни коли Тираж 500

Печатница и издателство ПЕТЕКСТОН

 

ISBN 978-954-457-037-8

 

[Back to Index]