ПИСМА И ИЗПОВЕДИ НА ЕДИН ЧЕТНИК, 1902 г.  —  СПОМЕНИ ОТ СТРАНДЖА  —  ОТ ВИТОША ДО ГРАМОС
Хр. Силянов
 
РЕЧНИК НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ

А
Австро-Унгария
Акия-калеси, вж. Акха
Акка (Аккиякалеси), гр. в Палестина
Алатли (Алапли), с. в Люлебургаско
Албания (Арнаутлука)
Анадола, вж. Мала Азия
Апоскеп, с. в Костурско
Арменоро, вж. Ерменово
Арменохор, вж. Ерменово
Арменско, с. в Леринско
Арнаутлука, вж. Албания
Атина, гр.
Ахтопол, гр.
Ахъчелебийски район, вж. Смолянски район
Ахъчелебийско, вж. Смолянско
Ахъчелеби-Скеченски район, вж. Смолянско-Ксантийски район

Б
Бабуна планина
Бабчур, с. в Костурско
Баирмаале, квартал в гр. Битоля
Бакаджик, с. в Малкотърновско, дн. изселено
Балкански полуостров
Баница, с. в Леринско
Барбеш, връх на Нидже планина
Бач, с. в Леринско
Бегнище (Бегнища), с. в Тиквешко
Беласица, планина
Бер, гр.
Берско
Берик, местност в Костурско
Бигла, планина
Бигла, вж. Песодерски проход

638

Бигорът, местност при гр. Малко Търново
Билища (Билищи), гр. в Албания
Биралци (Налбанткьой), с. в Кайлярско
Бистра, планина
Бистрица, р.
Битинско, с. в Костурско
Битоля, гр.
Битолски вилает
Битолски окръг
Битолско
Благоевградско (Джумайско)
Блаца, с. в Малкотърновско, дн. изселено
Бобища, с. в Костурско
Богатско, с. в Костурско
Божиград, с. в Костурско
Божигроб, вж. Ерусалим
Борешани, вж. Борешница
Борешинца (Борешани), с. в Леринско
Брачани, вж. Брешчени
Брегалница, р.
Брезница, с. в Костурско
Брешчени (Брачани), с. в Костурско
Бродилово, с. в Бург. окр.
Бунархисар, гр.
Бунархисарски въстанически район
Бургас, гр.
Бургаски окръг
Буф, с. в Леринско
Българи (Вугари), с. в Бург. окр.
България (Княжеството)
Бяла Църква, с. в Населичко
Бяло море

В
Варвара (Св. Варвара), с. в Бург. окр.
Вардар, р.
Вардарска Македония, вж. Македония, Вардарска.
Василико, вж. Мичурин
Василикоска каза
Василикоско, вж. Мичуринско
Василикоски полуостров (при гр. Василико, дн. Мичурин)
Велес, гр.
Велика, р.
Велика (Потурнаково), с. в Бург. окр.
Велика, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Виза, гр.

639

Визенско
Визица, с. в Бург. окр.
Винярите, хребет в Костурско
Витоша, планина
Вич, планина
Владово, с. във Воденско
Владовска чешма, при с. Владово, Воденско
Власи, с. в Царибродско
Воден, гр.
Воденски въстанически район
Водевско
Войславци, с. в Радовишко
Вощарани, с. в Леринско
Врабческо езеро, в Кайлярско
Връбник, с. в Костурско
Връхкамене, местност при с. Къпешица, Костурско
Вургари, вж. Българи
Въмбел, с. в Костурско
Въмбелска планина, при с. Въмбел, Костурско
Върбица, връх в Костурско
Въртилом (Въртолом), с. в Леринско

Г
Габреш, с. в Костурско
Гевгелийско
Гергебунар, вж. Росеново
Германска балкан, при с. Герман, Преспанска нахия от Битолска каза
Голак, планина
Голеш, връх в пл. Странджа
Голямо Кокорафи, връх в пл. Странджа
Горенка, с. в Костурско
Горничево, с. в Леринско
Горно Дреновени, с. в Костурско
Готен, връх в пл. Плачковица
Готенски проход, при връх Готен
Гоцеделчевско (Неврокопско)
Градец, с. в Тиквешко
Граматиково, с. в Бург. окр.
Граматиковско
Грамос, планина в Костурско
Граничар (Текендже), с. в Бург. окр.
Гребена, град и каза в долината на р. Бистрица
Гренда, чука в Костурско
Гръцка Блаца, с. в Кайлярско
Гугово, с. във Воденско
Гуговско
Гълъмбица, чука в Костурско

640

Гърлени, с. в Костурско
Гърлино, с. в Пиянец, Малешевска каза
Гърло, проход в Костурско
Гърция
Гьоктепе, вж. Звездец
Гюмюрджински участък
Гюмюрджински въстанически район
Гявато, с. в Ресенско

Д
Давилово, с. в Гевгелийско
Дебър, гр.
Девебаир, вж. Кривопалански проход
Деволско поле (Деволта), долината по най-горното течение на р. Девол, в Албания
Деволта, вж. Деволско поле
Дедеагач, гр.
Дедеагачки въстанически район
Дедеагачко
Дедеагачки-Гюмюрджински въстанически район
Дедино, с. в Радовишко
Дерекьой, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Джумайско, вж. Благоевградско
Димчево (Скеф), с. в Бург. окр.
Добровени, с. в Леринско
Добровенски висоти, при с. Добровени, Леринско
Долна Лобаннца, чифлик в Костурско
Долно Дреновени, с. в Костурско
Доспат, с. в Смол. окр.
Драгобраща, с. в Кочанско
Драгора, р. при гр. Битоля
Дреновени, с. в Костурско
Дреновски осой, местност при с. Дреновени, Костурско
Дрин, вж. Черни Дрин
Дриновци, с. в Лозенградско
Дружка, чифлик във Воденско
Дунав, р.
Дъмбени, с. в Костурско

Е
Европа
Египет
Едига, с. в Лозенградско
Екшису, с. в Леринско
Екшисунска кория, при с. Екшису, Леринско
Еласона, гр. в Тесалия

641

Елеово, с. в Леринско
Елешница, р. при с. Неокази, Леринско
Емборе, с. в Кайлярско
Ениада, с. в Ахтополско, дн. в Турция
Енидже Вардар, гр.
Епнджевардарско
Ереклер, с. в Лозенградско
Ерменово (Арменоро, Арменохор), с. в Леринско
Ерусалим, гр.

Ж
Ждрело, пролом при с. Власи, Царибродско
Желево, с. в Костурско
Желегоже, с. в Костурско
Желин, с. в Костурско
Жерве, с. във Воденско
Жервени, с. в Костурско
Живойно, с. в Леринско
Жупа, хребет при с. Крушоради, Леринско
Жупанища (Жупаниша), с. в Костурско

З
Заберново, с. в Бург. окр.
Забърдени, с. в Леринско
Загоричани, с. в Костурско
Западна Македония, вж. Македония, Западна
Звезда, проход в Деволско поле, Албания
Звезден (Гьоктепе), с. в Бург. окр.
Зеленград, с. в Костурско
Зелениче, с. в Леринско
Зибевче, с. в Прешовско

И, Й
Извор, с. в Бург. окр.
Извор, с. във Велешко
Илинден (Либяхово), с. в Благ. окр.
Инджекьой, с. във Визенско
Искър, р.
Йенимаале, квартал в гр. Битоля

К
Кадино село, с. в Прилепско
Кайлари. вж. Кайляри

642

Кайляри (Кайлари), гр.
Кайлярско
Каймакчилаи, връх в пл. Нидже
Каланлжа, вж. Синеморец
Калевиша, с. в Костурско
Каленик, с. в Леринско
Калето, местност при с. Чеглаик, Малкотърновско
Калово, с. в Бург. окр.
Калугерица, местност в Леринско
Камилите, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Камилски въстанически район, околността на с. Камилите, Малкотърновско
Капинадере, местност при с. Карадере, Малкотърновско
Караагач, р. в Източна Тракия
Карабунар, нос на Черно море
Карадере, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Карагуловски дол, местност при гр. Малкотърновско
Каракоч, с. в Лозенградско
Каратепе, връх в пл. Плачковица
Каратопрак, граничен български пост в пл. Странджа през 1903 г.
Карнобат, гр.
Кезола, чука в Костурско
Керациново, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Керкира, вж. Корфу
Килиддервент, проход в Леринско
Китай
Китка (Китката), връх в пл. Странджа
Кичево, гр.
Кладара, вж. Сливарово
Кладарски въстанически участък, при с. Кладара, дн. Сливарово, Бург. окр
Клисура, с. в Тиквешко
Княжеството, вж. България
Коево, с. в Лозенградско
Кожини, гр.
Кожух, планина
Козяк, планина
Койнско (Конско), с. в Гевгелийско
Кондолово (Мързово), с. в Бург. окр.
Кономлади, с. в Костурско
Конските глави, местност в Костурско
Конско, вж. Койнско
Конче, с. в Радовишко
Конческа планина, при с. Конче, Радовишко
Копрец, връх в пл. Странджа
Копривщица, гр.
Кореша (Корешата), нахия в Костурско
Корфоколиби, с. в Мидийско

643

Корфу (Керкира), остров
Корча, гр.
Косинец, с. в Костурско
Кости, с. в Бург. окр.
Костолата, хребет в Костурско
Костур, гр.
Костурски край
Костурско
Костурско езеро
Костурач, с. в Костурско
Котел, гр.
Котленски балкан
Котленско
Котори, с. в Леринско
Кочани, гр.
Кравица, планина
Кривопалански проход (Девебаир)
Крушоради, с. в Леринско
Ксантийски (Скеченски) въстанически район
Кулата, местност в пл. Странджа
Кулели Бургас, гара в Димотишко
Куманичево, с. в Костурско
Куманово, гр.
Курудере, с. в Бунархисарско
Къпещица, с. в Костурско
Кърджали, гр.
Кюстендил, гр.

Л
Лакавица, р. (приток на р. Брегалница)
Лариса, гр.
Лепчища, гр.
Лерин, гр.
Лерински въстанически район
Леринско
Лесковец, с. в Леринско
Либяхово, вж. Илинден
Лисец, местност в Костурско
Лобаница, с. в Костурско
Лозенград, гр.
Лозенградски въстанически район
Лозенградски санджак
Лозенградско
Лозенградско поле
Локвата, хребет в Костурско
Лъки, с. в Кочанско
Люлебургас, гр.

644

М
Маврово, с. в Костурско
Маглавит (Маглаук), с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Маглаик, вж. Маглавит
Маджура (Миджура), с. в Ахтополско, дн. в Турция
Македония
Македония, Вардарска
Македония, Западна
Македония,Северна
Македония, Югозападна
Македония, Югоизточна
Мала Азия (Анадола)
Малешевско
Малко Търново, гр.
Малкотърновски въстанически район
Малкотърновско
Малък Самоков (Самоково, Самоков), гр. в Източна Тракия
Мандренско езеро, при гр. Бургас
Маняк, с. в Костурско
Маркови кули, местност при с. Пътеле, Леринско
Маслините, местност в Костурско
Махяда (Махиада), връх в пл. Странджа
Мегалово, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Моравски уши, местност в Гевгелийско
Меравци, с. в Гевгелийско
Месимер, с. във Воденско
Месиния (Месения), област в Пелопонес
Миджура, вж. Маджура
Мидия, гр.
Миови колиби, местност при с. Раково, Кюст. окр.
Мичурин (Василико), гр.
Мичуринско (Василикоско)
Мокрени, с. в Костурско
Мокрешово, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Момин вир, местност при с. Смилянци, Радовишко
Мора, вж. Пелопонес
Мориховски планини
Мориховско, нахия в Прилепска каза
Мраморно море
Мурик планина
Мусакьой, турски пограничен пост в пл. Странджа през 1903 г.
Мустафапаша, вж. Свиленград
Мустафапашански въстанически район, вж. Свиленградски въстанически район
Мустафапашанско, вж. Свиленградско
Мързово, вж Кондолово

645

Н
Налбанткьой, вж. Биралци
Населица (Населицата), каза в долината на р. Бистрица
Невеска, с. в Леринско
Неволяни, с. в Леринско
Неврокопско, вж. Гоцеделчевско
Негован, с. в Леринско
Негованска планина, при с. Негован, Леринско
Неговански лески, местност при с. Негован, Леринско
Негуш, гр.
Неокази, с. в Леринско
Нидже планина
Нисия, чифлик във Воценско
Нисинско, землището на чифлика Нисия, Воденско
Ново Василико, квартал на гр. Василико, дн. Мичурин
Новопазарски санджак
Нъте, с. в Гевгелийско

О
Овчарова дупка, местност в Попадийска планина, Леринско
Огражден планина
Одрин, гр.
Одрински вилает
Одрински въстанически район
Одрински окръг
Одринско
Острово, с. във Водеаско
Островско
Островско езеро
Охрид, гр.
Охридско езеро
Очища, с. в Корчанско, Албания
Ошчима, с. в Костурско

П
Папратско, с. в Костурско
Паспалово, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Пашмаклийско, вж. Смолянско
Паяк, планина
Паяскале, крепост в Мала Азия
Пелистер, планина
Пелопонес (Мора), полуостров
Пенека, с. във Визенско
Песодери, с. в Леринско
Песодерски проход (Бигла)

646

Петрино, планина
Петричко
Петрова нива, местност при с. Стоилово, Бург. окр.
Петрово, с. в Гевгелийско
Петърско, с. в Леринско
Пехчево, гр. в Малешевско
Пиргопуло, с. в Ахтополско, дн. в Турция
Пирин, планина
Плачковица, планина
Плещевец, връх в Костурско
Пловдив, гр.
Пловдивско
Подрумкале, крепост в Мала Азия
Пожарско, с. във Воденско
Поздивища, с. в Костурско
Полоско, с. в Корчанско, Албания
Попадия, с. в Леринско
Попадийска планина, при с. Попадия, Леринско
Пополе (Пиполето), нахия в Костурско
Пополжани, с. в Леринско
Порта, проход в Леринско
Потурнаково, вж. Велика
Предел, местност в Осоговска планина
Прекопана, с. в Леринско
Прекопанска. бука, местност при с. Прекопана, Леринско
Преспа (Преспата), котловина и нахия в Битолска каза
Призрен, гр.
Прилеп, гр.
Прилепски въстанически район
Прилепско
Псори (Псора), с. в Костурско
Пътеле, с. в Леринско

Р
Радовиш, гр.
Радовишко поле
Радомир, г р.
Райков раз, хълм при с. Баница, Леринско
Райково, с. в Пашмаклийско (Смолянско), днес квартал на гр. Смолян
Ракита, с. в Кайлярско
Раклица, с. в Лозенградско
Раково, с. в Кюст. окр.
Раковски хан, при с. Раково, Кюст. окр.
Ревани, с. в Костурско
Резвая, вж. Резовска река

647

Резово, c. в Бург. окр.
Резовска гора, при с. Резово, Бург. окр.
Резовска река (Резвая), гранична река в пл. Странджа
Ресенско
Розов гроб, местност при с. Пожарско, Воденско
Росен, с. Леринско
Росеново (Гергебунар), с. в Бург. окр.
Руля, с. в Костурско
Рунзел, връх в Леринско
Русилово, с. във Воденско
Русия

С
Сазара, с. в Лозенградско
Самоково (Самоков), вж. Малък Самоков
Сарандапоро, пролом в Тесалия
Сборско, с. във Воденско
Света Варвара, вж. Варвара
Света Неделя, с. в Костурско
Света Неделя, църква в гр. Битоля
Света София, църква в Цариград
Света Фотида, местност при с. Раклица, Лозенградско
Свети Илия, връх в пл. Странджа
Свиленград (Мусгафапаша), гр.
Свиленградски (Мусгафапашански) въстанически район
Свиленградско (Мустафалашанско)
Северна Македония, вж. Македония. Северна
Серген, с. във Визенско
Серес, вж. Сяр
Серменин, с. в Гевгелийско
Сетино, с. в Леринско
Сетинска планина, при с. Сетино, Леринско
Сетинско
Сетома (Сетъмо), с. в Костурско
Сива кобила, български граничен пост в Осоговска планина
Синап, вж. Синоп
Синеморец (Каланджа), с. в Бург. окр.
Синоп (Синап), гр. в Мала Азия
Сирия
Скеф, вж. Димчево
Скеченски въстанически район, вж. Ксантийски въстанически район
Скопие, гр.
Сливарово (Кладара), с. в Бург. окр.
Сливен, гр.
Сливница, гр.

648

Слимица (Слимища), с. в Костурско
Смилево, с. в Бито леко
Смилянци, с. в Радовишко
Смолянски (Ахъчелебийски) въстанически район
Смолянско (Ахъчелебийско, Пашмаклийско)
Смолянско-Ксантийски (Ахъчелеби-Скеченски) въстанически район
Смръдливата река, местност в пл. Кожух
Смърдеш, с. в Костурско
Сович, с. в Леринско
Сокол, връх в пл. Нидже
Солун, гр.
Солунски вилает
Солунско
Сорович, вж. Суровичево
Соровичево, вж. Суровичево
София, гр.
Стамбул, вж. Цариград
Старо Василико, квартал в гр. Василико, дн. Мичурин
Статица, с. в Костурско
Стефаново, с. в Ахтополско, дн. в Турция
Стоилово, с. в Бург. окр.
Стоиловски балкан, при с. Стоилово, Бург. окр.
Странджа, планина
Странна, р. в Мориовска планина
Струга, гр.
Струмица, р.
Студената вода, местност при с. Карадере, Малкотърновско
Суровичево (Соровичево, Сорович), с. в Леринско
Сърбия
Сяр (Серес), гр.

Т, У
Текендже, вж. Граничар
Тенки рът, колиби в Малкотърновско, дн. в Турция
Тесалия, област
Тиквешко
Тихолища, с. в Костурско
Тополчани, с. в Прилепско
Тракия, Южна
Троици, с. в Прилепско
Тръстеник, с. в Костурско
Турско, вж. Турция
Турция (Турско)
Турье, с. в Костурско
Търново, с. в Костурско
Търсье, с. в Леринско

649

Удово, с. и гара в Дойранско
Узуичаир, местност в пл. Стралджа
Урумбегли, с. Бунархисарско

Ф, Х
Фармакови колиби, местност в пл. Нидже
Филипините
Фотинища, с. в Костурско
Хаджи Талашман, с. в Одринско
Хрупиша, гр. и нахия в Костурско

Ц
Цакони, с. в Костурско
Цапари, с. в Битолско
Царибродско
Цариград (Стамбул), гр.
Церово, с. и гара в Леринско
Циганка, връх на пл. Странджа
Цикнихор, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Църна, р.

Ч
Чаталджа, гр.
Чеган, с. във Воденско
Чеганска планина, при с. Чеган, Воденско
Чеглаик, с. в Малкотърновско, дн. в Турция
Черни Дрин, р.
Черновища, с. в Костурско
Черно море
Черноморско крайбрежие
Четирок, с. в Костурско
Чичика, местност при с. Смилянци, Радовишко
Чокенски въстанически район, в нах. Чоке от Одринка каза
Чокенско, нахията Чоке от Одринска каза

Ш, Щ
Шар, планина
Шестеово, с. в Костурско
Шивилигово, колиби в Малкотърновско, дн. изселено
Шипка, връх
Щип, гр.

650

Ю
Югозападна Македония, вж. Македония, Югозападна
Югоизточна Македония, вж. Македония, Югоизточна
Южна Тракия, вж. Тракия, Южна
Юруко, махала на с. Крушоради, Леринско
Ямбол, гр.
Янина, гр.
Яновени, с. в Костурско
Ятрос, с. във Визенско
 

н. с. Руси Стойков


[Previous]
[Back to Index]