Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България

Иван Дуйчев

 

Илюстрации

(с. 591593)

 

  1. Сражение на хан Крум (миниатюра във Ватиканския препис на Манасиевата летопис.)

  2. Сражение между българи и византийци по времето на хан Крум (миниатюра от Манасиевата летопис)

  3. Победата на хан Крум и пленяването на имп. Никифор I (миниатюра от Манасиевата летопис)

  4. Пиршество на хан Крум (миниатюра от Манасиевата летопис)

  5. Най-древните предполагаеми образи на Константин Философ-Кирил и Методий (Ватикански менологий на имп. Василий II Българоубиец)

  6. Нападение на цар Симеон в околностите на Цариград (миниатюра от Манасиевата летопис)

  7. Смъртта на цар Симеон (миниатюра на Манасиевата летопис)

  8. Войските на киевския княз Светослав и нашествието на византийския император Йоан I Цимисхий (миниатюра на Манасиевата летопис)

  9. Имп. Йоан I Цимисхий превзима Преслав. Имп. Василий II Българоубиец превзима Плиска (миниатюра на Манасиевата летопис)

10. Поражението на цар Самуил при Беласица. Смъртта на цар Самуил (миниатюра на Манасиевата летопис)

11. Цар Иван Александър между Исус Христос и летописеца Константин Манаси (миниатюра на Манасиевата летопис)

12. Смъртта на Иван Асен, син на Иван Александър. Търново (миниатюра на Манасиевата летопис)

13. Пренасяне на мощите на папа Климент Римски (стенопис от базиликата Сан Клементе в Рим)

14. Заглавна страница на Болонския псалтир (1230-1241 г.)

15. Приписка на преписвачите на Болонския псалтир Йосиф и Тихота

16. Болонски псалтир. Украси със зверинен орнамент

17. Болонски псалтир. Украси със зверинен орнамент

18. Болонски псалтир. Зверинен орнамент

19. Болонски псалтир. Зверинен орнамент

20. Болонски псалтир. Зверинен орнамент

21. Икона на св. Георги (XVIII в.). Светецът спасява момък от български плен

22. Икона на св. Георги (1856 г.) от Трявна. Същият сюжет

23. Икона от манастира „Св. Спас” (Софийско). Същият сюжет

24. Щампа от Самоков (1870 г.). Изображение на св. Георги. Същият сюжет

25. Образи на двама българи от XI в. — Борил и Герман (миниатюра от парижки ръкопис с изображение на имп. Никифор III Вотаниат)

26. Детайл от същата миниатюра : Борил и Герман

27. Релеф с изображение на св. Димитрий солунски, който отблъсква нападение на конници славяни пред стените на Солун (музей на Ватопед. Света гора)

28. Детайл от същия релеф

29. Образи на антични философи и писатели — Аристофан и Одонеристос (Бачково, трапезарията)

30. Диоген (Бачково)

31. Аристоклес (Бачково)

32. Клеомиан (Бачково)

33. Сократ (Бачково)

34. Гален (Бачково)

35. Сибила и Платон (Бачково)

36. Плутарх (Бачково)

37. Надпис върху свитък в ръката на античен философ (Бачково)

38. Надпис върху свитък в ръката на Сибила (Бачково)

39. Надпис върху свитък в ръката на античен учен — Гален (Бачково)

40. Надпис върху свитък в ръката на античен философ — Платон (Бачково)

 

 

1. Сражение на хан Крум (миниатюра във Ватиканския препис на Манасиевата летопис.)

 

 

2. Сражение между българи и византийци по времето на хан Крум (миниатюра от Манасиевата летопис)

 

 

3. Победата на хан Крум и пленяването на имп. Никифор I (миниатюра от Манасиевата летопис)

 

 

4. Пиршество на хан Крум (миниатюра от Манасиевата летопис)

 

 

5. Най-древните предполагаеми образи на Константин Философ-Кирил и Методий (Ватикански менологий на имп. Василий II Българоубиец)

 

 

6. Нападение на цар Симеон в околностите на Цариград (миниатюра от Манасиевата летопис)

 

 

7. Смъртта на цар Симеон (миниатюра на Манасиевата летопис)

 

 

8. Войските на киевския княз Светослав и нашествието на византийския император Йоан I Цимисхий (миниатюра на Манасиевата летопис)

 

 

9. Имп. Йоан I Цимисхий превзима Преслав. Имп. Василий II Българоубиец превзима Плиска (миниатюра на Манасиевата летопис)

 

 

10. Поражението на цар Самуил при Беласица. Смъртта на цар Самуил (миниатюра на Манасиевата летопис)

 

 

11. Цар Иван Александър между Исус Христос и летописеца Константин Манаси (миниатюра на Манасиевата летопис)

 

 

12. Смъртта на Иван Асен, син на Иван Александър. Търново (миниатюра на Манасиевата летопис)

 

 

13. Пренасяне на мощите на папа Климент Римски (стенопис от базиликата Сан Клементе в Рим)

 

 

14. Заглавна страница на Болонския псалтир (1230-1241 г.)

 

 

15. Приписка на преписвачите на Болонския псалтир Йосиф и Тихота

 

 

16. Болонски псалтир. Украси със зверинен орнамент

 

 

17. Болонски псалтир. Украси със зверинен орнамент

 

 

18. Болонски псалтир. Зверинен орнамент

 

 

19. Болонски псалтир. Зверинен орнамент

 

 

20. Болонски псалтир. Зверинен орнамент

 

 

21. Икона на св. Георги (XVIII в.). Светецът спасява момък от български плен

 

 

22. Икона на св. Георги (1856 г.) от Трявна. Същият сюжет

 

 

23. Икона от манастира „Св. Спас” (Софийско). Същият сюжет

 

 

24. Щампа от Самоков (1870 г.). Изображение на св. Георги. Същият сюжет

 

 

25. Образи на двама българи от XI в. — Борил и Герман (миниатюра от парижки ръкопис с изображение на имп. Никифор III Вотаниат)

 

 

26. Детайл от същата миниатюра : Борил и Герман

 

 

27. Релеф с изображение на св. Димитрий солунски, който отблъсква нападение на конници славяни пред стените на Солун (музей на Ватопед. Света гора)

 

 

28. Детайл от същия релеф

 

 

29. Образи на антични философи и писатели — Аристофан и Одонеристос (Бачково, трапезарията)

 

 

30. Диоген (Бачково)

 

 

31. Аристоклес (Бачково)

 

 

32. Клеомиан (Бачково)

 

 

33. Сократ (Бачково)

 

 

34. Гален (Бачково)

 

 

35. Сибила и Платон (Бачково)

 

 

36. Плутарх (Бачково)

 

 

37. Надпис върху свитък в ръката на античен философ (Бачково)

 

 

38. Надпис върху свитък в ръката на Сибила (Бачково)

 

 

39. Надпис върху свитък в ръката на античен учен — Гален (Бачково)

 

 

40. Надпис върху свитък в ръката на античен философ — Платон (Бачково)

 

 

[Back to Index]