Исторически документи и свидетелства за гроба на Левски

Николай Хайтов, Георги Тахов (съставители)

 

Факсимилета

 

 

Факсимиле 1. Страница от записката в оригиналния дневник на архелогическите разкопки в църквата Св. Петка Самарджийска, от 31 май 1956 год. за разкриване на скелет № 95.

 

 

Факсимиле № 2. Страница от записката в преписания Дневник на разкопките в Св. Петка Самарджийска от 31 май 1956 год. засягаща разкриването на скелет № 95.

 

[Back to Index]