Исторически документи и свидетелства за гроба на Левски

Николай Хайтов, Георги Тахов (съставители)

 

Исторически документи и свидетелства за гроба на Левски

 

Николай Хайтов, Георги Тахов (съставители)

 

В ПАМЕТ НА ЛЕВСКИ!

 

 

Отговорен редактор, автор на бележките, библиографията ГЕОРГИ ТАХОВ

Автор на бележките под линия — ЦЕНА ЦАЧЕВА

Художник на корицата — МАРИЕЛА БЕНЧЕВА

 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ул. «Н. Ракитин» № 2

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ГРОБА НА ЛЕВСКИ

1992

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ 7

БЕЛЕЖКИ НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ 9

Левски за собственото си опело и погребение 15

 

ДЯЛ ПЪРВИ. Документи и свидетелства косвено свързани с гроба на Левски 17

ДЯЛ ВТОРИ. Документи свързани с изграждане на паметника на Левски в София и търсене костите му в него 25

ДЯЛ ТРЕТИ. Документи и свидетелства за изповедта, обесването и заравянето на Левски 35

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ. Сведения за погребването на Левски в Гробищата при Окръжната палата 73

ДЯЛ ПЕТИ. Левски препогребан в църквата «Св. Петка Самарджийска» 79

ДЯЛ ШЕСТИ. Документи и свидетелства свързани с археологическите разкопки в «Св. Петка Самарджийска» през май-юни 1956 година 105

 

ПЕЧАТИ — факсимилета 106

ЗА ИМЕНАТА НА ТРИТЕ СОФИЙСКИ ЦЪРКВИ

за светицата ПЕТКА (ПАРАСКЕВА) 136

 

ОБОБЩЕНИЕ 139

БИБЛИОГРАФИЯ 141 

 

[Back to Index]