Иван Снѣгаровъ. История на Охридската Архиепископия
Том 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците

 

 

 

ПОКАЗАЛЕЦЪ

 

 

Ааронъ, 10, 38

Авлона, 97, 98, 153, 166, 169, 170, 171, 188, 316, 333

Авлонски заливъ, 162, 170 188, 192, 339

Авраамъ, 282

Аврелианъ, р. имп., 179

Агноандника, с., 195

Адрианъ, охр. арх., 212

Адрианъ, дом., 74; севастъ, 68, 205

Адрианъ Комнинъ, 222

Адрианополъ, 186

Адриатическо море, 13, 22, 75 77, 128, 153. 161, 162, 167, 170, 187, 283

Аеронъ, 109

Азия, 76, 79

Акакий, цар. патр., 164

Акарнания. 22, 23

Акрокеравнийски полуостровъ, 170

Акрополитъ Георги, 109, 110, 143, 144 146, 154, 158, 166, 168, 171, 173, 192, 285

Акрополитъ Константинъ, 214

Аксий, р., 172

Алаций, 211

Албания, 22, 23, 51, 76, 97, 98, 100, 101, 110, 128, 135, 153, 163, 165, 167, 185, 186, 188, 192, 193, 208, 214, 235, 253, 316, 329. 330, 334, 337, 339

Албанъ, гр., 98, 101

Албертъ Аквински, 180, 182

Алексий I Комнинъ 65, 66, 67, 68, 69,72, 79,83, 87, 121, 205, 223, 230, 231,232, 233, 263, 263, 272

Алексий II Комнинъ 87, 205 206, 207

Алексий III Комнинъ, 100, 167, 208, 254

Алексиополъ, гр., 231

Алесио, гр., 18, 100, 110

Алиакмонъ, р., 184

Алисери, гражд., 260, 304, 308

Алиатъ Теодоръ, гражд., 308

Алмириотъ Николай, гражд., 259

Амастрида, гр., 113

Ана, гражд., 141, 257; майка на св. Прохоръ, 237

Ана Комнннз, виз. принц., 33, 34, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 191, 231, 232, 233

Анакторополска епархия, 193, 253

Анастасий, виз. имп., 177

Анатолий, цар. патр., 134

Анахарсидъ, виз. сан., 71

Ангелъ (битолски са.), 23

Андрей, еп., 31

Андрей Гропа, 337

Андрей Дандоло, вен. д., 319

Андрей Музачи, 334, 337, 345

Андреяшъ, 337

Андричю црквь, 323

Андроникъ Кантакузинъ, сан., 319

Андроникъ Комнинъ, виз. имп., 87, 88, 206

Андроннкъ Палеологъ старши, 159, 161, 212, 219, 251, 284, 301

Андроникъ Палеологъ младши, 160, 284, 316

Анемий, виз. сан., 205

Анибалъ, 33

Антимъ Метохитъ, охр арх., 161, 213, 284

Антимъ, виз воен., 64

Антиохия, 165

 

 

2

 

Антиохийска църква, 81

Антоний Велики, св., 263, 264

Антоний IV, ц. п., 332, 336; еп., 343

Аполинарий, ерет., 276

Апулия, 266

Аргирокастро, 186

Ариция, мон., 198

Аркадиополъ, гр., 92

Армения, 45, 206, 234

Арменопулъ, 274

Арменохоръ, с., 253

Арсений, монахъ, 229

Арсений Черноевичъ, ср. патр., 175

Арта, гр., 100, 103, 106

Артски съборъ, 102, 112, 127

Архангелъ Михаилъ, св., 177

Арча, 198

Асимуджк, мѣст, 260

Асѣнъ I, бълг. ц., 88, 92, 113, 254

Аталиотъ Михаилъ, 53

Атанасий, мон., 333

Атанасий Велики, ср., 263

Атинска митрополия, 218

Атонъ, 322, 334, 338, 340, 344

Афродита, гр. бог., 199, 200

Ахилъ, о., 22, 165; св., 14, 36; храмъ, 75, 165

Ахиретъ Иоанаки, гражд , 291

Ашотъ, виз. воен., 40, 41

 

Бабуна, пл , 230, 331

Балдуинъ, лат. имп., 94, 101, 144

Бале Екся. гражд., 156

Балканъ, 76

Балкански полуостровъ, 63, 141, 162, 177, 230, 238, 252

Балша Балшичъ, ср. десп.,332, 333

Баязидъ, султ., 332, 345

Бела Ш, мадж. кр., 87, 88

Бела IV, мадж. кр., 262

Бератско, 171

Бератъ (Бѣлградъ) 153, 316, 330

Берлински конгресъ, 176

Биглища, с., 168

Биначъ, с., 183

Бистрица, р., 22, 162, 184, 188, 191, 339

Бистришски монастиръ, 316, 347

Битолско поле, 172

Битоля, 56, 153, 171, 172, 173, 187, 264, 330, 334

Блато, р., 173

Бобошево, с., 178

Богданъ, бълг. войв., 53

Богданъ Лютица, ср. десп., 331

Богомилъ, с., 230

Бодинъ, жуп., 65

Бодлевъ, хрон., 191

Боемундъ, 78, 170

Божиградъ, с, 168

Бойко, 338

Болеславъ, сан., 250

Борилъ, бълг. ц., 97, 99, 151, 193, 262

Борилска планина, 174

Бориславъ, гражд., 250

Борисъ I, бълг. кн., З, 4, 9, 19, 71, 167, 168, 174, 182, 223

Борисъ II, бълг. ц., 9

Босна, 19, 22, 181, 235, 262

Босфоръ, 4

Ботротъ, гр. 58, 170, 187

Ботротска еп. 24, 62, 186, 193

Босна, р., 332

Бояновци, с., 183

Браница, гр. 56, 130

Браничево, гр., 87, 91, 180, 181, 182, 190

Браничевска еп., 25, 26, 62, 87, 90, 91, 92, 162, 163, 180, 182, 190

Братанъ, гражд., 250

Бродарево, с., 181

Бродарискъ, гр., 56, 180, 181, 182

Брусница, с., 224

Брути, с., 184

Брѣгалница, р,. 174, 176, 192, 195

Брѣзникь, с., 224

България, 23, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 85, 87, 89, 93, 96, 97, 100, 104, 105, 107, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 138, 145, 157, 158, 176, 179, 183, 134, 188, 201, 214, 219, 223, 227, 232, 235, 249, 251, 562, 278, 283, 284, 334, 335

Българска Морава, р., 183

 

 

3

 

Бързяци, 10

Бѣласица, пл., 174

Бѣла Църква, гр., 59, 182

Бѣлградъ, 56, 182

Бѣли, гражд., 250

Бѣли Дримъ, р., 184

Бѣло море, 340

Бѣлославъ, книж., 250, 265

 

Вавилонъ, 127

Вагенетия, обл., 258

Вала Джама, гражд. 128

Валевска околия 182

Валсамонъ, ант. патр., 274, 276

Валта, мѣст., 259

Валтеръ, воен. 18

Варваръ (пелагонски), св., 213, 214, 215, 216

Вардаръ, р. 75, 77, 89, 97, 133, 134, 162, 162, 163, 166, 171, 173, 183, 188, 192. 195, 230, 254, 330, 331, 339

Варлаамъ, иером., 311

Варошъ, с., 31, 338

Василий, II. виз. имп. 12, 15, 53, 55, 60, 61, 67, 68, 70, 76, 81, 82, 83, 93, 95, 129, 136, 145, 157, 158, 163, 169, 172, 178, 179, 188, 189, 301; търн. арх. 8, 92; бълг. арх., 205; богом. вод., 232, 233, 262; монах. 245, 253; св., 269, 237

Василий Велики, св., 269, 287, 305, 309

Василий Калосъ, сол. митр., 196

Василий Педиадитъ, керк. митр., 95, 103, 130, 194, 241

Василаки, виз. воен., 76

Васианъ, 149

??, пар., 223

??, пар., 224

Вела, с. 186, 187; гр. 297

Велдбуждка епархия. 25, 26, 62, 90, 9], 162, 190, 336; битка, 156; баня, 177

Велбуждъ, 56, 93, 153, 176, 177, 178, 340

Велеградъ 153

Велесъ, 56, 153, 156, 172, 173, 192, 195, 331, 339

Велешка еп., 336

Велика, р., 166

Велика Морава, р., 180

??, гражд. 223

Величанъ Мокра, 166

Велканъ, гражд., 250

Верийска епархия, 23, 25. 62 70, 128, 163, 193

Верия, 25, 59, 83, 94, 101, 128, 172, 187, 188, 230, 247, 261, 312, 323, 331, 339

Верота, 250

Вигилий, папа, 123, 158

Видинска епархия, 23, 25, 62, 70, 77, 90, 163, 188, 190; окрѫгъ, 163

Видинъ, 13, 22, 25. 26, 57, 59, 83, 163, 163. 184, 138

Видовища, с., 175

Видостиница, с., 175

Виза, 128

Византия, 4, 11, 16, 17, 18, 45, 46, 55, 53, 63, 65, 67, 77, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 93, 120, 184, 220, 230, 231, 317, 337

Вилхелмъ Тирски, кръст, воен., 182

Винецъ, с., 183

Виниця, с., 56

Виниче, с., 183

Винци, с., 183

Вирпински монасгиръ, 154

Витиния, 150

Витинска епархия, 119

Владимиръ, свещ., 250, 253; гражд., 166

Владоевичъ, Младенъ, гражд., 323

Власий, свещ.. 91; еп., 93

Власто, с., 250

Влахия, 206

Влахоливадо, с., 187

Влашка епархия, 193, 195, 339

Влашко, 336

Влемидъ Никифоръ, 211, 212

Воденъ, 13, 14, 19, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 40, 47, 57, 153, 171, 172, 188, 189, 191, 316, 329, 331

 

 

 

4

 

Водица, мѣст., 335

Волинъ, гр., 166

Вондатъ, свет., 244

Вондица, гр., 99

Вондишка епархия, 128

Вотя, нар. празн., 254

Воюса, р., 56, 162, 166, 167, 169, 170, 171. 186, 188, 192, 339

Враня, 175, 184

Врета, гр. 56

Вриарей, бирн., 72

Вриений, воен., 76

Вриений Иоанъ, скоп. дукъ, 274

Врумали, нар. пр., 254

Врѣнотъ, 192

Втора Македония 173, 174, 177, 183

Втора Юстинияна, 165, 173

Вутринто, гр., 188

Вълканъ, боляр., 250

Вълкашинъ, ср. десп., 330, 332, 333, 334, 335, 337, 334, 345

Вълко, велм., 325

Вълково, с. 224

Вълчи лугь, с., 156

Върбица, с., 224

Върмица, с , 184

Върбаса, р. 22

Вѫпа, с., 264

 

Гавриилъ, бълг. ц., 39, 52, 64, 172; охр. арх. 14; свет., 27, 223, 239

Галичка митрополия, 166

Гваринусъ, кат. арх., 276

Геласий, рим п., 163

Геналий, охр. арх, 212, 283

Георгий, св., 21; свещ 263, 264, 265; гражд. 180, 217, 250

Георги Балшичъ, ср. десп., 333, 335

Георги Вардани, керк. митр., 110, 111, 113, 125, 128, 146, 186, 194, 209, 210, 218, 241, 311

Георгий Ксифилинъ, цар. патр., 207

Германъ, свет. 26; охр. арх., 14, 26; ник. патр., 109, 114, 116, 124, 125, 127, 140, 146, 150, 186, 301; иракл. митр., 218; село, 27, 39, 47

Германия, с., 56, 176, 177, 178

Германщица, с., 178

Гимнъ Михаилъ, 311

Гина, бол., 99, 208

Главеница, 56, 83, 168, 169, 170, 249, 250, 278

Главенишка епархия, 23, 25, 26, 62, 162, 189, 191, 193, 339

Главентинъ, гр., 56

Глигоровци, с., 264

Глика Михаилъ, чин., 297

Глоса, 170

Глубочица, с. 184

Гойко, ср. десп., 330

Голѣмъ Дѣволъ, 168, 191

Горна Мизия, 158

Горни Дебъръ, 192

Горни Дервентъ, 254

Горни Пологъ, 154

Готфридъ Вилардуинъ, 143

Градецъ, с., 56, 182, 238, 240

Грамосъ, п л., 167

Гранъ, 88

Грациана, 101

Гребена, 188, 192

Гребенска епархия, 79, 105, 128, 129, 191, 193, 195

Гретсерий Яковъ, 296

Григорий, охр. арх., 159, 161, 213, 219, 266, 269, 283, 284, 293, 301, 334, 335; прѣсл. патр., 151; цар. патр., 218, 285 309

Григорий Богословъ, св., 308, еп; 342

Григорий IX, рим. п. 143, 262

Григорий Х, рим. п., 158

Григорий Палама, 284

Гронцъ, гр., 56

Гроцка, мѣст, 181

Групчинъ, пл. в., 254

Гунаропуло Михаилъ, 312

Гургуръ, велм., 329, 338, 347

Гърция, 138, 230

Гюргъ, сръб. десп. 181, 268

 

 

 

5

 

Гѫбавци, с., 164

Гѫница, р., 170

 

Дабиживъ, велм., 328

Давидъ, бълг. ц., 17, 36, 46, 47; еп., 334, 335; охр. патр., 28, 29, 30. 31, 42, 43, 52; прор. 71, 114; трапез. имп., 102

Далмация, 19, 184, 235

Дамянъ. бълг. патр., 6, 8, 12, 14, 17, 26

Дардания, 158, 183, 184

Дасарипа, гр., 163

Дафномилъ, воен., 41

Дебелтска епархия, 61

Дебрета, 56, 173

Дебрецъ, с., 156

Дебрище, с., 173

Дебърска епархия, 154, 155, 192, 193

Дебъръ, гр. 154, 188, 192, 195

Деликани, гр. пис., 108, 109, 113

Делиорманъ, 82

Делянъ Петъръ, бълг. вожд., 64, 65

Демиръ-капи, 163, 171

Демонояни, гражд., 310, 314

Держиславъ, диокл. жуп., 39

Дермокаитъ Михаилъ, 64

Десиславъ Георги, гражд., 250, 257

Десковски Мануилъ, гражд., 250

Дечански монастиръ, 183, 338

Джерменъ, с., 178

Джовани Музаки, 334

Джола, гражд., 259

Джумая, 340

Дивисиштъ, гр., 56, 181

Дивлатъ, богом., 232

Димитъръ, алб. бол., 98, 208; ботр. еп. 194, 290; км. 338, прѣсл. патр., 151

Димитъръ Солун., св., 117, 122, 309

Димитъръ Хоматианъ, охр. арх., 89, 90, 91, 94-97, 99, 101, 104, 105, 109-111, 114, 116, 118, 124, 125, 127, 130, 131, 135, 136, 140-143, 148, 150, 152 164, 171, 173, 186, 193, 194, 198, 206-211, 217, 218, 241, 242, 243, 248, 251, 253-261, 272, 274-276, 279, 280, 284, 286-298, 300-304, 314

Димица, гр. пис., 172

Димотика, 100, 101, 128, 208

Диогенъ, бълг. дукъ, 237

Диоклея, 19, 22, 48, 49, 135

Дионисий Ареопагитъ, 121

Диоскоръ, папа, 134

Добресинъ, гражд., 256

Добри, гражд., 250

Добрида, изв., 334

Добромиръ, бълг. войв., 53; гражд, 230.

Добрѣ, богом., 262

Дойранъ, 188

Доксопатрь Нилъ, 81, 184

Долни Дервентъ, 254

Долни Пологъ, 154, 255

Долни Сунтяскъ, 176, 178

Доситей, иерус.-патр., 191, 212

Доспатски план., 11, 188

Драганъ, гражд., 242, 260.

Драгомалъ, гражд., 250

Драгомиръ, свещ., 244

Драгоръ, р., 172

Драгоста Иоанъ, гражд., 258

Драгота, 250

Драгутинъ, ср. кр., 156

Дража Грида, гражд., 250, 293

Драма, 101, 128

Драчка епархия, 23, 25, 61, 98, 185, 191, 193, 194, 286

Драчъ, 18, 22, 25, 41, 49, 52, 64, 100, 101, 125, 126, 128, 153, 163, 164, 170, 214

Дримъ, р. 33, 35, 163, 166, 181, 188, 192, 195

Дрина, р. 162, 188, 182, 186

Дринополска епархия, 62, 163, 186

Дринополъ, 58, 186

Дравославъ, граж., 250

Дръстърска епархия, 62, 163, 184; патр. 14.

Дръстъръ (Доростолъ) 8, 9, 12, 15, 17, 26, 57 59, 83, 163

Дрѣново, 224

Дука Константинъ, дин., 99

 

 

 

6

 

Дунавъ, 22, 63, 76. 77, 89, 162, 163, 181, 184. 188, 230

Дупница, 178

Дѣволска епархия, 23 24, 25, 26, 98, 168, 190, 193, 339; тема, 306

Дѣволъ, 57, 72, 73, 80, 97, 98, 166, 167, 169, 189, 230, 236

Дѣвоячка стѣна, 181

Дѣянъ ср., десп., 330

Дѫмбени, 166

 

Еахово, с., 244

Евангелъ, еп. 177

Евдокия, гражд., 259

Евдокия Комнина, 160

Евдоксий, еп., 218

Евмалъ, чин., 73

Еврипъ, о., 198

Еврипиоть Георги, граж. 128

Евроклидонъ, вѣтъръ, 67

Европа, 77

Евстатий, сол. митр., 79, 206, 226, 227, 228, 229; ср. арх. 156

Евстатий Фландърски, лат. кр., 209

Ефтимий, еп., 215, 217

Ерейско море, 13, 111

Египетъ, 73

Едеса, 81

Едипъ, 222

Езеряни, с., 250

Екбатана, 221

Ела, с., 250

Елада, 36, 64, 76, 100

Елбасанъ, 49

Елена, бъл. княг., 144, 145: виз. имп. 332; граж., 128; кн., 338, 345

Елефантска крепость, 231

Елешница, р., 176

Емерихъ, мадж. кр., 91

Емборе, 343

Емностинъ, граж., 264

Емпердокълъ, 203

Енидже-Вардаръ, 188, 191, 339

Епиръ, 22, 23, 64, 99, 100, 102 103, 104, 107, 108, 109, 110 125, 128, 135, 142, 146, 163 187, 188, 194

Епирска църква 101, 126

Еразъмъ, св., 164, 165

Еразъмъ Ротердамски, 268

Етолия, 22, 23

Етрополски балканъ, 11

Ефесъ, 133

Ефраимъ, 121

Ефремий, виз. пис., 77, 171

Ехо, 203

 

Жарко, ср. вел. м., 332

Желево, с., 166

Жерновщица, с., 175

Жишка Янъ, 33

 

Западно бълг. Царство, 10, 12, 179

Загоре, 80, 124, 131, 134, 153

Загорска епархия, 61

Залонско, гр., 187

Заодрия, мѣст., 56, 171, 172

Зарица, бълг. в., 53

Заумъ, мон., 329

Захълмие, 19, 98, 235

??, 179

Звено, 56

Звина, гражд., 313

Звиринско езеро, 168

Звънци, с., 179

Звѣзда, с., 168

Зевгаръ, свещ., 244

Зевсъ, 201

Земленъ, 178

Зета, 19, 48, 238

Злетово, 56, 154, 174, 175, 176, 239

Знеполе, 162, 179

Зографски монастиръ, 10, 323, 334, 335

Зои, гражд., 128, 247, 292, 311

Зонара, виз. имп., 11, 274

Зърновця, с., 175

 

Иаситъ, землевл., 73, 221, 222

Ибъръ, р., 192, 193

Ива, 199

Иванишъ, 338

Иванъ Александръ, бълг. ц., 20, 332

Иванъ Асѣнъ II, бълг. ц., 97, 110, 141, 143, 144, 145, 146, 151, 161, 168, 210, 317, 323

 

 

 

7

 

Иванъ Владимиръ, св., 19, 27, 28, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 47-53

Иванъ Владиславъ, бълг. ц., 19, 25, 28, 29, 31, 39, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 172

Иванъ Драгашъ, ср. десп., 330, 332, 338

Иванъ Златоустъ, 203, 268, 274

Иванъ Ковачъ, 264

Иванъ Палеологъ Кантакузинъ, 319

Иванъ Рилски, св., 27, 92, 179

Иванко, 254

Иваца Мануилъ, гражд., 65

Идрисъ, пѫтеш., 165, 166, 174, 186

Иеракаръ Иванъ, гражд., 293

Иерисо, гр., 334

Иерусалимъ, 38, 141, 175

Иерусал. църква, 81

Иеровоамъ, 121

Иерокълъ, 164, 172, 173, 177, 178, 186, 187

Изнеболъ, 179

Икодомопуло Григорий, мон., 276

Икония, 197

Иксионъ, 127

Иларионъ Мъгленски, св., 27, 47, 96, 216, 233, 234, 240, 241

Илирикъ, 170, 249

Илирия, 9, 156, 161, 163, 211

Илисий, 73

Инокентий III, папа, 5, 7, 19, 90, 91, 93, 98

Инокентий IV, 262

Иоакимъ Осоговски, св., 27, 229, 237, 238, 240

Иоанаки, гражд., 260

Иоаникий, охр. арх., 211; ср. арх. 320

Иоанъ, греб. еп., 217; диокл. митр., 19; овчеп. гр., 237; охр. арх., 29, 30, 55, 59, 80, 195, 219, 263; призр. гр., 216, 274; прил. гр , 257; сев., 66, 67; севастокр., 161; мит. 343; гран. еп., 266

Иоанъ Аинъ, охр. арх, 81, 198

Иоань Апокавкъ, навп. митр., 99, 101-110, 113, 127, 128, 129, 148, 186, 210, 218, 219

Иоанъ де Бриенъ, лат. имп., 144, 145

Иоанъ Ватаци, ник. имп., 145, 146, 150, 152, 153

Иоанъ Векъ, цар. патр., 112

Иоанъ Дука, воен., 72; виз. имп., 159

Иоанъ Екзархъ, 4, 37

Иоанъ Калено, цар. патр., 213

Иоанъ Каматиръ, охр. арх., 81, 96, 206, 207, 209

Иоанъ Каматиръ, цар. патр., 100, 101, 133, 190

Иоанъ Лампинъ, охр. арх., 76, 81, 197

Иоанъ Комнинъ, виз. имп., 80

Иоанъ Комнинъ, авл. десп., 329, 338; охр. арх., 81, 85, 86, 87, 157, 204, 205, 234, 301, 302

Иоанъ Ксифилинъ, цар, патр., 197

Иоанъ пресвитеръ, пис., 263

Иоанъ философъ, 199, 200

Иоанъ Цимисхи, виз. имп., 8, 9, 12, 16, 17, 26

Иовъ, библ. прав., 70

Иона, 347

Ионическо море, 22, 128

Иосифъ, бълг. екз., 18; книж., 265; мон., 239; прѣсл. митр. 3; сол. митр. 142

Иосифъ Флавий, 275

Ипекска архиепископия, 317

Ипекъ, гр., 183, 302, 336

Ипоклидъ, 124

Ира, митол. бог., 127, 199

Ираклий, виз. имп., 184

Ираклия, гр., 113, 172

Иракълъ, митол. г., 199, 285

Ирина, виз. имп., 72, 73, 198; виз. кн., 87; вод. ж. 257; прил. ж., 257

Исаакъ, севастокр., 66, 72, 232

Исаакъ Ангелъ I, виз. имп., 88, 89, 91, 203

Исаакъ Ангелъ II, виз. имп., 100

Исаврия, 206

Исаия, мон., 330

Искъръ, р., 188

Истаагланганъ, гр., 56, 180, 181

 

 

8

 

Италъ Иоанъ, 199, 222

Италия, 76, 233

 

Кавакли, гр., 175

Кавасила Иоанъ, гражд., 156

Кавасила Теодоръ, гражд., 156

Кавканъ, бълг. воен., 64

Калавра Георги, гражд., 300

Калигопулъ, митр., 113

Калиманъ, бълг. ц., 152, 262

Калиникъ, еп., 215

Калистъ, цар. патр., 321

Калоспити, митр., 102, 103

Калоянъ, бълг. ц., 4, 7, 20, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 144, 154, 261, 317

Калугерецъ с., 345, 347

Каменица, с., 176

Камица, виз. сан., 254

Каматиръ Григорий 67

Канина гр., 56, 168, 169, 170, 171, 189, 316

Каникска епархия 191, 193,195, 339

Кантакузинъ, 167, 169, 170, 213

Кападокий Лъвъ, граж. 128

Капандритъ Алексий граж. 190

Карлъ I Анужуйзски, 154

Карлъ Топия, 330, 338

Картагенъ, 165

Кастелионъ, еп. 30

Катерина, гр., 187

Кведлинбургъ, гр., 21

Кегенъ, пълков, 76

Кедринъ, 10, 11, 29, 33, 40, 64, 65, 165, 167, 168, 171, 172, 173, 311

Керкира, о., 128, 210, 247, 311

Керкирска митроп., 193, 194, 295

Кесария гр. 166

Кефалия, гр., 24

Кефлонийска епархия, 23

Киликия, 206

Кипърска архиепископия, 166

Кипъръ, 165, 218

Кирилъ, еп., 215

Кирилъ, св., 9, 27, 3, 223, 251, 270

Кифа, ап. 121

Кичево, 55, 83, 84, 154, 156, 163, 166, 189, 173, 195, 264, 339

Клароманъ Джовани, пѫтеш., 179

Клеомедъ, 285

Климентъ, еп., 216; богом., 234

Климентъ Охридски, св., 4, 24, 25, 33, 35, 45, 59, 95, 164, 165, 167, 170, 204, 215, 223, 249, 250, 266, 268, 269, 270, 277, 278, 279, 281, 233, 284

Клиша, мѣст., 39

Клокотнишка битка, 141

Кожани, гр., 187

Козилска епархия, 24, 62, 163, 187

Козма (пресв.) 37, 38, 43, 45

Козълъ, с., 89, 187

Козякъ 56, 174, 175, 238

Колония, гр., 56, 166, 167, 242, 370

Колоса, гр., 177

Колубаръ, 182

Комига, 180

Комнина, алб. кн. 98, 208; ср. кн. 332

Комнина Теодора, гражд., 309

Комнинъ Георги, гражд., 261, 309

Комнинъ Никита, гражд., 266

Комплъ, 56

Конеча, р., 174

Конечки монастиръ, 174

Конечъ, с., 56, 174

Кономлади с., 166

Конста, гражд. 248

Константинъ, бълг. еп. 4; велб. десп., 177; керк. митр. 86, 205; кост. еп. 218, 219; охр. арх. 76, 205

Константинъ Багренородни, виз., имп., 4, 7, 9, 170, 177, 170, 184

Константинъ Велики, рим. имп, 180

Константинъ Войсилъ, гражд., 180

Константинъ Драгашъ, 330, 332, 336, 338, 345

Константинъ Дука, виз. имп., 197, 199, 237; воен. 99; спир. кн. 125

Константинъ Кавасила, струм. еп., драч. митр. и охр. арх, 152, 156, 157, 189, 211, 212, 241, 251, 253, 267, 270, 275, 280, 286, 287

Константинъ Костенечки, пис., 177, 179

 

 

 

9

 

Константинъ Месопотамитъ, сол. министр, 110, 111, 126

Константинъ Мономахъ. 267

Константинъ Тихъ, бълг. ц., 154

Константиновичъ Михаилъ, енич., 334

Конче, с. 174

Корифино, гражд., 128

Корифо, мѣст., 170

Коромила Василий, гражд., 309

Корфу, о., 163, 186

Корча, гр., 168

Косара, бълг. кн., 40, 41, 42, 48, 49

Косово поле, 340

Косей Теодоръ, 128, 311

Костурска епархия, 25, 62, 99, 162, 189, 190, 193, 195, 339, 342

Костуръ, 25, 46, 53, 56 79, 99,162, 166, 259, 316, 329, 331, 335

Кочани, гр., 175

Кравофока Димитъръ, граж. 142, 314

Крайна, мѣст. 49, 50

Красинъ Василий, гражд., 260

Кракра, бълг. войв. 53, 179

Крали Марко, 331, 333, 334, 336

Кратово, гр., 174, 176

Крива Лакавица, 173, 174

Крива Паланка, гр., 175

Крива ръка, 175

Кройска епархия, 193

Кроя, гр. 98, 128, 153, 155, 316

Крушоградъ, 172

Кръстополъ, гр., 156

Ксанти, гр., 101, 128

Кувара Мануилъ, севаст., 314

Кулеонъ, богом., 231

Кулинъ хълмъ, 180

Кунали Никифоръ, гражд., 261

Курвинъ градъ, 180

Куреща, 56, 166

Курица Георги, 250

Кусинъ богом., 231

Кутловишка околия, 165

Куцомити Иоанъ, гражд. 64

Куцоноги Теодоръ, гражд. 257

Кънчевъ Василъ, геогр., 265

Кюприя, гр., 182

Кюстендилъ, 176, 177, 178

Кюстендилски окрѫгъ, 163

 

Лаврентий, еп., 163

Лазаръ, парикъ, 221, 222, 231, 232, 233

Лазарь, ср. князъ, 332, 335, 336, 345

Лампетъ Константинъ, 143

Лампсакъ, 145

Лариса, 14, 22, 25

Лариска епархия, 23, 25, 61

Латинска църква, 272, 276

Левъ, охр. арх., 34, 80, 81, 195, 196, 197, 252, 266,267; богом. 234; гражд. 260

Левъ Мунгъ, охр. арх., 191, 204, 205, 302

Левъ Мѫдри, виз. имп., 83, 185, 186

Лекъ, богом., 230

Леонтий, еп., 151, 214, 215

Леополдъ, герм. имп., 179

Лепенецъ, р. 183

Леринъ, гр., 316, 317, 343

Лета, р. 199

Либерий, папа, 276

Лида, 118

Ликия, 208

Лима, р., 181

Липений, гр., 56, 174

Липенийска епархия, 25, 26, 62, 136, 162, 185, 190, 193

Липлянъ, гр., 184

Литовой Георги, гражд. 250

Лиутпрандъ, герм. сан., 10

Лихнида, гр., 20. 29, 34, 163 164, 165, 249

Логара Ромей, гражд. 142

Лозица, 128

Ломбардия, 235

Лука, 67

Луково, с., 56, 176, 183, 239

Луковица, с. 56, 174, 176, 183

Луковска, р., 183

Лукрида, мѣст., 165

Лѣпица, с. 224

Лѣсковецъ, 56, 224

Лѣсновска епископия, 322, 323, 336

Лѣсновски монастиръ, 175, 176, 239, 322, 340, 343

Любойно, с., 341

 

 

 

10

 

Мавраганъ, кн., 240

Майеръ, 179

Макарий, охр. арх., 161, 212

Македония, 9, 10, 13, 15, 76, 77, 90, 94, 98, 101, 110, 111, 128, 135, 152, 153, 162, 163, 166, 172, 184, 187, 191, 199, 214, 230, 234, 235, 316, 321, 322, 330, 334, 337, 339

Макремволитъ, бол., 290

Макрониколай, гражд., 128

Максимъ, цар. патр., 101

Максимъ Гръкъ, 274

Максимъ Циникъ, ерет., 130, 132, 133

Мала Азия, 63

Мала рѣка, 157

Малакаси, 188

Малъ градъ, о., 338, 347

Малешево, 56, 174, 176

Малешевска епископия, 189, 193

Малорадъ, свещ., 224

Малъкъ дѣволъ, 168

Мануилъ, гражд. 246, 259; еписк., 186, 216; цар. патр., 102, 103, 104, 105, 108, 109, 135

Мануилъ I, епир. десп., 125, 142, 143, 146, 147, 150, 208, 209, 210, 313

Мануилъ II, епир. десп., 154

Мануилъ Комнинъ, виз. имп., 79, 85, 86, 87,88, 205, 206, 233, 238

Мануилъ Макросъ, еп., 297

Мануилъ Палеол., виз. имп., 332, 345

Манфредъ, сиц. кр., 153

Маргарита, 88

Марица, р., 111, 231, 235

Мария, бълг. ц., 31, 52, 53, 64; виз. имп., 201; епир. кн., 135; епир. цар., 129

Мария Теодора, велм., 332

Маркъ Аврелий, 176

Марко, бълг. еп., 24, 167

Матей Властаръ, виз. пис., 274

Махитаръ, сан. 202

Мелий, гражд., 258,

Мелисинъ, гражд. 72

Мелникъ, 101, 188

Мелнишко, 128, 336

Месемврия, гр. 230

Месопотамия, 77

Места, р., 176, 178, 340

Метеорски пл., 187

Методий, еп., 217; св. 9, 27, 223, 250

Метохитъ Теодоръ, пис., 213

Мизия, 9, 76, 80, 181, 235, 284

Микона, 75

Милорадъ, свет., 263

Милутинъ, ср. кр., 136, 154, 156, 161, 175, 176, 183, 212, 217, 318, 322, 337

Милъ, крѣп., 169, 250

Мирослава, б. кн. 40,41; гражд., 250

Мирчо, вл. войв. 332, 346

Михаилъ, бълг. ц., 46; дѣв. еп. 30; слан. еп., 218; срѣд. еп., 77, 213, 214; бълг. кн., 240; жуп. 65; воен., 73; гражд., 257.

Михаилъ I, епир. десп., 81, 98, 100, 102, 105, 110, 125, 135, 207, 208

Михаилъ II, епир. десп., 153, 156

Михаилъ Авторианъ, ник. патр., 101, 206

Михаилъ Акоминатъ, ат. митр., 103, 111, 218

Михаилъ Асѣнъ, бълг. ц., 152, 153

Михаикъ Дука, виз. имп., 224

Михаилъ Калафатъ, виз. имп., 196

Михаилъ Керуларий, цар. патр. 204, 266, 267

Михаилъ Комнинъ, виз. имп., 80

Михаилъ Максимъ, охр. арх., 205

Михаилъ Палеологъ, виз. имп. 30, 61, 153, 156, 157, 158, 159, 301

Михаилъ Парапинакъ, 65

Михаилъ IV Пафлагонски, 65, 195, 196

Михаилъ II Травънъ, 216

Млава, р. 181

Младеновичъ Бранко, вел., 329, 347

Мойсей, бълг. ц. 10; прор., 279, гражд. 246

Мокра, 55, 163, 166, 189, 250

Мокренска план., 192

 

 

 

11

 

Мокро с., 180

Мокъръ, бълг. ц., 20, 33, 34; с., 56, 180

Молдава, 205, 206, 214

Молискъ гр., 256; тема 255

Монастирецъ — Мокра, с. 166

Монастиръ, с. 172

Мора, мѣст., 56, 166

Морава, 91, 96, 180, 181, 190

Моравия 223, 249

Моравискъ, 56, 180, 181

Моравска долина, 88

Мородвисъ, с. 175

Морозвиздска епархия, 62 162, 155, 174, 189, 323

Морозвиздъ, гр, 56, 174, 175, 176

Морихово, 56, 171, 172

Мосинополъ, гр., 25, 26, 101

Московска библиотека, 191

Мостеница с., 284

Мосхопулъ, сев., 310

Мощеница, с. 182

Мраморъ, с., 180

Мухамедъ I, 179

Мухамедъ II, 49

Мухамедъ IV, 179

Мъгленска епархия, 25, 26, 62, 79, 99, 162, 172, 171, 189, 191, 193, 195, 234, 339

Мъгленъ, 13, 14, 25, 26, 57, 77, 81, 96, 171, 230

Мъркша, 332, 333, 343

 

Навпактъ, гр. 22, 25, 65, 246

Навпатска епархия, 23, 25, 61, 194

Наумъ, св., 24. 25, 33, 35, 95, 164, 167, 270, 278, 228, мон. 165, 166

Неанискъ, гр., 56, 168, 171

Неврокопъ, гр., 178

Нерези, с., 87

Нестаполъ, гр., 153

Несторъ Георги, гражд., 313

Несторица, бълг, в., 53

Нидже, пл., 171

Никандъръ, мон., 336

Никейско царство, 102, 109, 153; патр. 104

Никея, гр., 100, 101, 103, 104, 108, 116, 119, 125, 126, 127, 135, 136, 150, 206, 207, 209, 262

Никита, богом., 235; сан. 102

Никифоръ, велб. еп., 214, 274; гражд. 128, 311; призр. еп. 217, 256; сан. 65

Никифоръ Вотаниатъ, виз. имп. 76, 198, 230

Никифоръ Григора, пис., 109, 111, 156, 187, 192

Никифоръ Уранъ, виз. имп., 22

Никифоръ Фока, виз. имп., 68

Никодимъ, скоп., еп. 155; ниш. еп. 180; ср. арх., 155; св., 47

Никодимъ Гърчичъ, мон., 335

Николай, охр. арх., 26, 37, 213, 265, 320, 322, 340, 341, еп. 214; дяк., 189, 272

Николай II Граматикъ, цар. патр., 83, 199

Николай Мистикъ, цар, патр., 5

Никола Шишманъ, боляр., 10, 36, 39

Николица бълг. в., 184

Никополъ гр. 22, 25, 187

Нилъ, ц. патр , 301

Нимфонъ, еп., 343

Нифонъ, еп., 160, 219; моп., 244, 253, 304, 305

Нишава, р., 179, 180

Нишка епархия, 25, 26, 62, 87, 89, 90, 91, 92, 180

Нишъ, 22, 39, 56, 64, 76, 77, 87, 89, 90, 91, 92, 180

Новакъ, велм, 329, 338

Нови Пазаръ, 164, 185

Нотия, гр. 25, 171

Нѣмановци, 88

 

Обловъ върхъ, 239

Овче поле, 76, 153, 154, 193, 237

Ограда, мѣст., 142

Одринъ, 76, 92, 94, 101, 128, 334

Оливеръ, десп., 343

Олимпъ, 187, 197

Омбрада, гражд., 217, 256

Омцъ, гр., 56

Опсикиана Мария, 247

Орашачка Механа, с., 181

 

 

 

12

 

Орейска епархия, 24, 62, 163, 185, 188

Орея, с., 58, 185; гражд., 142, 209

Ормуздъ, рим. п., 164

Орошъ, с., 185

Осиче, с., 239

Осмирдолъ, с., 238, 240

Осогово, 174, 176, 238

Осоговски м ръ, 229, 240

Остоя Райковичъ, 337, 346

Островица, с., 334

Острово, с., 56, 153, 171, 172

Островско езеро, 172; р., 172

Острогонъ, гр., 88

Осумъ, р., 167

Отонъ I, герм. имп., 24

Офала, 179

Офеомахъ, 220

Охридъ, 13, 14, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 46, 47, 55, 58, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 83, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 101 102, 117, 128, 130, 136, 140, 142, 150, 153, 155, 158, 162-166, 168, 172, 189, 192, 193, 194, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 212, 213, 215, 220, 230, 247, 249, 250, 259, 260, 263, 278, 290, 293, 303, 316, 317, 323, 329, 335, 336, 337, 339, 340, 342, 347

Охридско, ез., 163-167, 230, 338; епархия, 25, 29, 62, 193, 195; тема, 75, 166, 329, 330, 338

 

Павелъ, ап., 103, 284

Паисий, бълг. ист., 45, 46. 47; ср. архиеп., 330

Пакурианъ Георги, чин., 262

Пакурианъ Михаилъ, сан.,71, 72, 76

Палмури, с., 185

Панайотъ, гражд., 259

Панкратий, св., 263

Панония, 158, 270, 283, 284

Пантевгенесъ Сотерихъ, ер., 186

Пантехнъ Михаилъ, сан., 168, 189, 225, 301

Пастухъ, с., 178

Пафлагония, 195

Пахимеръ Георги, виз. пис., 167, 171, 212, 280

Педжикопуло Зои, гражд., 242, 255, 260, 307

Педиадитъ Георги, гражд., 128

Педиадитъ Иоанъ, пис., 284, 285

Пела, гр., 191, 343

Пелагонъ, 172

Пелагония, 23, 25, 26, 62, 72, 74, 78, 172, 174, 195

Пелагонийска еп., 56, 155, 162, 189,193,215; поле, 153,162, 339

Пелистеръ, 334

Пелопонесъ, 128

Пеония, 176

Перникъ, гр., 56, 178, 179

Перуджи, 145

Петра, гр., 58, 187

Петракусъ, богом., 235

Петъръ, бълг. ц. 5, 7, 8, 10, 11, 14, 20, 24, 26, 27; бълг. вод., 89, 90; боган. 262; гражд. 313, харт., 84

Петъръ Куртене, лат. имп., 101

Петрила, разб. 260, 275

Петърска, еп., 24, 62, 163

Пигонитъ Константинь, дукъ, 313

Пинчия, 10, 39

Пиротъ, гр., 179

Пиръ Иоанъ, гражд., 128

Пиренеполъ, гр., 183

Питра, изд., 277

Платонъ, гр. фил., 200, 208

Плиска, гр., 25

Плитъ Иоанъ, 128, 246

Пловдивъ, 92, 230, 231, 234

Поленинска еп., 336

Полиевктъ, 73

Поповски Т., свещ. 168

Порѣче, 154, 156

Прага, 319

Превеза, гр. 22

Прелюбъ, велм., 329

Премети, гр. 188

Прибрѣжна Дакия, 158

Прѣзрѣнска еп., 62, 90, 98, 136, 162, 183, 190, 334, 340; мон. 337

Призрѣнъ, гр., 56, 91, 94, 132, 184, 185, 188, 193, 320, 323, 330, 335, 340

 

 

 

13

 

Прилѣпъ, 31, 56, 101, 152-155, 172, 173, 230, 247, 254, 316, 323, 328, 330, 335

Прилтъ, сан., 244

Прилѣпъ, с., 183

Прищина, гр. 184

Проватска, еп., 61, 174

Прогонъ Сгуръ, сан, 98, 160

Прокопъ Велики, 33

Прокупле, гр., 180

Просѣкъ, гр. 52, 56, 97, 99, 101, 153 155, 156, 171, 242, 254, 260

Прохоръ Пшински, св., 27, 237, 238

Прусианъ, бълг. кн., 164

Пселъ Михаилъ, пис., 198

Прѣво, гражд., 250, 313

Прѣморъ, с. 56, 183

Прѣславецъ, 21, 22

Прѣславска епархия, 25, 61, архиеп. 3, 5

Прѣславъ, 8, 22, 25, 26 93, 184

Прѣспа, 13, 14, 22, 24, 26, 35, 46, 47, 55, 72, 73, 75, 163, 165, 189, 190, 290, 316, 317, 330

Прѣспанска, еп., 25; езеро, 36, 163, 167, 168

Пуквилъ, пѫтеш., 171

Пшиня, р., 175, 238

Първа Македония, 187

Първа Юстиниана, гр., 80, 86, 114, 125, 136, 165, 177, 215

 

Равни, с., 89

Равно, с., 87

Рагуза, гр, 19

Радибуждъ, 175

Радовищъ, др., 56, 173,174, 214, 331

Радомирско поле, 177

Радославъ. гражд., 248, 250, 256

Радовъ Иванъ, 306

Разлогъ, 56, 176, 178, 188, 340

Ракита, с., 293

Раса, гр. 22. 57, 59, 83, 185, 195

Расина, 250, 313

Расия, обл., 185

Рашка еп., 25, 62, 136, 185, 190, 193; обл., 163; р. 185

Регия, 160

Рила, пл. 162, 178

Рилски м-ръ, 178

Рила, 17, 36, 38, 101, 122, 144

Римска църква, 266

Рипсимия, бълг. ц., 36

Робертъ, лат. имп., 144, 209

Робертъ Гюшкаръ, 78, 170

Роби, с., 250

Родопи, 97, 101, 128, 153

Ромаида, 121

Романъ, бълг. ц. 11, 12, сръб. мон. 329

Романъ Диогенъ, виз. имп., 198, 237

Романъ Лакапинъ, 4, 8, 15, 17, 21, 26

Романия, 132, 322

Ромеоктонъ, 97

Ромей Иоанъ, фил. 200

Ромъния 316

Ругина, гр. княг, 322, 333, 341

Русалии, праз., 254

Руско, с., 224

Русия, 97

Рѣсенъ, гр., 168

 

Сава, р., 22, 162, 182, 188

Сава ср., арх., 99, 135, 136, 137, 140, 141, 155, 208, 216, 262, 291, 305

Саламврия, р., 187, 188

Самарина, 167

Сампсонъ, 222

Самуилъ, бъл. ц. 5. 7, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 31, 36, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 75, 95, 97, 127, 129, 163, 164, 172, 174 184, 333

Санти Каранта, 186

Саравари, мѣст., 334

Сараево, 155

Саракинъ, гражд. 250

Сарандопоръ, с., 238

Саулъ, евр. ц. 121

Сахликина, гражд., 142, 209

 

 

14

 

Свенилъ Теодоръ, 259

Св. Андрей, мон., 338, 343

Св. Апостоли, мон., 241, 215, 253

Св. Архангелъ, хр. 31, 338, 343

Св. Атанасий, хр., 339

Св. Богородица хр., 160,337, 339; мон., 87, 293

Св. Богородица, Захлъмска, 329

Св. Богородица Милостива, струм. мон., 204, 205, 223, 263, 302

Св. Врачи, с., 264

Св. гора, 136, 137, 212, 335, 344

Св. Георги, хр., 35, 36, 237, 339

Св. Германъ, хр., 36

Св. Григорий. хр., 302, 342

Св. Димитъръ, хр., 36, 338; мон., 169, 170

Св. Иванъ, мон., 27, 226, 295

Св. Иванъ Владимиръ, мон., 338

Св. Иванъ Прѣдтеча мон., 318

Св. Климентъ, хр. 35, 192, 197, 302

Св. Константинъ, хр., 322

Св. Лиса, хр., 36

Св. Мокий, мон., 197

Св. Никита, хр., 322

Св. Никола, мон., 180; хр. 245

Св. Пантелеймонъ, мон. 331, хр. 87

Св. 15 мжченици, хр., 323

Св. Петъръ де Линграчика, мон., 98

Св. София, охр. хр., 35, 38, 196, 213; соф. хр., 81, 179; цар. хр. 267

Св. Спасъ, хр. 323, 343

Светославъ, бълг. десп., 101; руски кн., 8, 9

Свелигово, с., 56, 180

Свърлигъ, 89, 180

Седмочисленици, св., 249, 283

Селасфоръ, гр., 168

Селасфорска еп., 23, 339

Селевкия, ц., 47

Семени, р., 167, 170

Сенахеримъ, 87, 221

Сервийска еп., 24, 26, 120, 128, 162, 163, 184, 187, 193

Сервия, гр., 83, 149, 184, 187, 188, 191, 288, 339

Сервли Иоанъ, 82

Сервопуло Георги, 313

Сергий, гражд., 128, 311; охр. арх., 211; прѣсл. патр., 151

Сердика, гр., 179

Сетина, 19, 171, 172

Сива кобила, вр., 176

Сидирокастронъ, 156

Силвестръ, мон., 336

Силистренски окр., 163

Симеонъ, бълг. ц., 4-8, 15, 18, 19, 37, 47, 48, 96, 151, 174; ср. свет., 217; търн. патр., 320

Симеонъ Урошъ Палеологъ, ср. десп., 329, 331, 338

Симонъ, бог., 235

Симонида, виз. кн., 161

Синай, 322, 344

Сиргианъ, воен., 317

Сисиний, ц. патр., 132

Скилица, пис., 10, 11, 29-31, 75, 76, 168, 195

Скилояни, 95

Скопие, 11, 25, 65, 82. 91, 94, 101, 153, 154, 193, 322, 330

Скопска еп., 23, 25, 90, 98, 128, 155, 162, 183, 190, 261, 334

Скупица, р., 38

Слава, гражд., 250

Славище, 174-176

Славъ, бълг. десп., 97, 250; вж. Светославъ

Сланица, гр., 168, 303. 343

Сланишка еп, 193, 195, 339

Слѣпчански мон., 252, 265, 347

Смедерово, 181

Смолка, вр., 167

Смърдешъ, с., 166

Соломонъ, евр. ц., 85

Солонъ, 71

Солунска митр., 83, 142; еп., 79, 226

Солунско деспотство, 143; зал, 187; крал., 99; поле, 162, 163, 187, 188,339; тема, 184

Солунъ, 76, 94, 111, 126, 142, 143, 149, 187, 191, 204, 209, 316, 331

Сопотъ, с., 258

Сотерихъ ер. 205

Софийски нар. музей, 266; окр., 163; поле, 162

 

 

15

 

София, гр. 22, 76, 77, 88, 179

Софроний, иером. 244, 253

Спарта, гр., 120, 127

Сперхия, р., 22

Спиридонъ, мон., 34

Сръбска Морава, р. 193

Сръбска патриаршия, 323

Сръбско жупанство, 193

Срѣдецъ, гр., 12, 13, 17, 26, 87, 92, 178, 179, 182, 236, 239

Срѣдешка еп., 23, 26, 87, 90, 162, 163, 190, 225

Срѣдиземна Дания, 176, 177

Срѣдна гора, 11

Срѣмъ, 182, 183

Срѣмска еп., 25, 136, 162, 188, 190

Ставророманъ, воен, 73

Стагъ гр. 59, 187

Стажка еп., 24

Сталачъ, 181

Стана, гражд., 250, 306, 313

Станимака, гр., 152

Стара планина, 89

Стара Сърбия. 90, 163, 188, 193

Старидолъ, с. 153

Стари Епиръ, 186

Старо Нагоричани, с. 237

Стасъ Мануилъ, гражд., 291, 314

Стенторъ, митол. обр., 123

Стефанъ богом; 262; бълг. ц. 19, 39; ефес. митр. 133, 134, 149; мадж. кр. 25; свещ. 344, 347

Стефанъ Дечански, ср. кр. 156

Стефанъ Душанъ, 16, 175, 176, 213, 264, 316, 330, 337, 340-343, 346

Стефанъ Лазаревичъ, 345

Стефанъ Нѣманъ I, ср. жуп. 48, 88, 89, 91, 98, 178, 180, 208, 214, 215, 235

Стефанъ Нѣманъ II, ср. кр. 97, 99, 135, 136, 140, 206, 208, 209, 217, 254, 274

Стефанъ Радославъ, ср. кр., 141, 248, 276, 277, 288

Стлъпенъ, с., 264

Стобъ, гр., 153, 176, 178

Струга, гр., 35

Стружко поле, 195

Струма, р., 162, 163, 172, 173, 176, 177, 178, 185

Струмска клисура, 178

Струмица, гр. 155, 156, 173, 174, 316, 331

Струмишка еп; 25, 26, 79, 99, 156, 162, 189, 193, 195, 339

Стрѣзъ бълг. д., 97, 98, 99, 171, 207, 254, 333

Стрѣзово десп., 98, 101

Стѣнско, с,. 177

Сугдуфулъ, гр., 102

Суза, гр., 221

Суково, 179

Суковски край, 162

Сунтяскъ, 176, 177

Суха гора, 166, 167, 254

Сухолитъръ Констанчинъ, 261

Сцила, 67

Сърбия, 33, 88, 90, 98, 123, 135-141, 154, 157, 158, 176, 235, 262

Сѣръ, гр., 22, 101, 316, 318, 320, 330, 331, 335

Сятища, гр., 188

Сѫнтѣска, 177

 

Тамазий, гр., 166

Танталъ, 48

Таридинъ, воен., 174

Таронъ, бол., 245

Таронитъ Григорий, 82

Теодора, виз. имп., 87, 197; кн. 254; крал., 345

Теодоръ, еп., 218; епир. десп., 96 99, 103, 107, 114, 116, 118, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 142, 144, 149, 194, 208, 210, 274, 275, 280, 285, 288, 314, 333, 335; свещ. 238

Теодоръ Ласкарисъ, ник. имп., 100, 101, 125, 127, 206

Теодоръ II Ласкарисъ, 145, 156, 211, 280

Теодосий, еп., 76, 214; търн. свет., 216; цар. п., 87, 205

Теодулъ, охр. арх; 81, 197, 198

Теокритъ, 285

Теофанъ, иг., 228, 239, 336

Теофилъ, виз. имп., 63

 

 

16

 

Теофилактъ, охр. арх., 10, 47, 54, 65-69, 70-75, 77-85, 98, 99, 166, 181, 189, 190-192, 198-204, 220-225, 227, 231, 232, 236, 260, 268, 270-274, 276, 290, 292, 101, 302, 305

Тепелени, гр., 188

Теримеръ, гр., 56, 176, 178

Тертеръ, бълг. ц., 161

Тесалия, 22, 23, 98, 101, 104, 128 182, 184, 187, 321

Тетида, 199

Тетовско, 254

Тетрагонитово, с., 156

Тетраполъ, гр, 197

Тива, гр. 64

Тивериополски мѫченици, св., 174, 273, 279, 283

Тиквешъ, 33, 339

Тиръ, гр. 166

Тиракъ, ханъ, 76

Тисменъ, мѣстн., 335

Тихомиръ, воев., 64

Тихомиръ Иоанъ, бол., 250

Тихота, бълг. пис., 250, 265

Тома, охр. арх, 213, 216

Топлица, 56, 180, 223

Торнотопуло, 82, 190

Травуния, 19, 48

Тракия, 9, 77, 128, 230, 231, 235

Трапезундъ, 100, 102

Траянъ, бълг. кн., 52; рим. имп., 176

Триадица, 12, 56, 57

Триадишка еп., 25

Трикала, гр., 187

Троерѫчица, хр., 322

Трулски съборъ, 138

Трънъ, гр. 179

Трѣскавички монастиръ, 316, 317, 319, 322, 328, 337, 344

Търново, 330

Търпейца, с., 329, 328

 

Удовичка рѣка, 181

Углешъ, ср. десп. 330, 334, 335, 336, 340, 342

Улпиана, гр., 184

Урбанъ II, рим. п., 272

Урбанъ VIII, рим. п., 183

Урошъ I, ср. кр., 153

Урошъ IV, ср. ц., 316, 320, 328,. 329, 330, 333

 

Феликсъ, рим. п. 276; гражд. 243

Фермендисъ, 174

Filioque, 276, 277

Филипъ, охр. арх., 29

Филотей, ц. патр., 301, 331, 375, 342

Филотей, св. 205

Флавианъ, св., 134

Фола, бог., 231

Фридрихъ II Хохенщауфенъ, 144

Фрушка планина, 162, 168

 

Халанска кула, 123

Халкидически п-въ, 334

Халкидонски съборъ, 131, 133,138, 139, 164

Хамаретъ, десп., 291, 330

Хамедраконтъ, граж., 143

Хамилъ Иоанъ, гражд., 277

Харзакъ, р., 170

Харибда, 67, 73

Хвалимаръ, ср. жуп., 48

Хвостно, гр., 56

Хезиодъ, 285

Хемусъ, 113

Хенрихъ, лат. имп., 99

Херсонь, гр., 102

Херчекъ, 167

Химара, г. 57, 186, 187

Химарска, еп., 24, 62, 163, 185

Хилендарски монастиръ, 155, 318, 323, 328, 338,

Хлапенъ, велм., 329, 331, 337, 345

Хомата, гр., 207

Хониатъ Никита, 92, 171, 180

Хонорий III, рим. п., 209

Хотово, с., 153

Хотѣхово, с. 194, 245

Хотѣховски мон., 245, 294

Хриса, гражд., 257

Хрисъ, бълг. десп., 254; гражд. 259

Хрисъ Левъ, гражд., 253, 304

Хрисилий Иоанъ гражд., 1

Хрисовергъ Михаилъ, 253

 

 

17-

 

Хросоиоанъ, гражд., 258

Хрисостомъ, мон., 274

Христополски води, 313

Христополъ, 340

Христосъ, икона., 249

Хумбертъ, кард., 266, 267

Хумнъ Теодоръ, гражд., 206

 

Царево село, 176

Цариградска патриаршия, 3, 85, 89, 90, 102, 125, 129, 297, 298, 304; диоц. 188; съб., 86

Цариградъ, 4, 11, 12, 41, 53, 60, 64, 77, 81-83, 85, 87, 90, 93, 94, 99-103, 105, 113, 122, 127, 130, 133, 134, 144, 145, 156, 157, 164, 177, 181, 191, 203, 212, 213, 218, 219, 223, 232, 234, 262, 303, 336, 321

Цетина, р., 22

Цирцея, митол. обр., 200

 

Чепино, 152

Червена поляна, 156

Черменъ, 335

Черменикъ, с., 245

Черна, р., 172, 173, 338, 339

Черна гора, 238; скопска, 183

Черникъ, гр., 57, 185

Чернишка, еп., 23, 62, 163, 185, 188

Чернокоса, гражд., 217, 256

Черно Море, 22, 128

Четирци, с., 178

Чешка библиотека, 319

Чрѣшче с., 156

 

Шаръ Планина, 155, 193, 330, 340

Шишманъ, ц., 10, 11, 39, 178

Шкодра, гр., 163, 332

Шкумба гр., 101

 

Щипъ, 52, 174

Щърби връхъ, 176

 

Юстинианъ, виз, имп., 30, 96, 122, 123, 124, 152, 157, 252

Югово, с., 181

 

Яковъ, ср. арх. 217

Яковъ Проархий, охр. арх., 157, 211, 280, 283

Янина, 58, 185, 187

Янинска, еп, 26, 62, 163

Яхия, араб. пис., 11, 12, 20

 

 

 

[Previous]
[Back to Index]