Иван Снѣгаровъ. История на Охридската Архиепископия
Том 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците
 

 

Прѣдговоръ

Ето вече 30 години, какъ поробена и бунтовна Македония държи Балканския полуостровъ въ нервна треска и цѣла Европа въ тревога. Страданията ѝ не само не намаляватъ, но отъ день не день се увеличаватъ. Една вѣковна тирания се замѣни съ друга по-безчовѣчна. При все това Македония не умира, а съ още по-буенъ пламъкъ и съ по-мощна упоритость се бори за своята независимость...

Прѣдъ тоя дивенъ фактъ наблюдательтъ неволно се запитва: отгдѣ черпи тази земя-мѫченица своята несломима воля за свобода, своя непреклоненъ борчески духъ. Отговоръ дава историята: отъ своето дълговѣковно минало, прѣзъ което Македония била самостойна културноисторическа величина. Свободолюбивиятъ и напрѣдничавиятъ духъ, съ който тя очудва цивилизования свѣтъ, ѝ е вдъхнатъ и развитъ отъ нейната автокефална църква — Охридската архиепископия.

Поради това велико историческо значение на Охридската архиепископия, азъ, синъ на гр. Охридъ почувствувахъ дългъ да напиша нейната история, движенъ отъ убѣждението, че историята е учителка на живота и че това духовнокултурно учреждение е най-остро изобличение на настойчиво разпространяваната отъ Бѣлградъ лъжа, че Македония е сръбска земя.

Сърдечно благодаря на Св. Синодъ, Св. Софийска Митрополия, софийската катедрала „Св. Недѣля" и софийската свѣщоливница, че съ отпуснатитѣ отъ тѣхъ суми можахъ да издамъ първия томъ отъ тази книга. Въ нея внесохъ съ поправки и нѣколко глави, (произходъ на архиепископията и епархиитѣ), издадени отдѣлно въ 1919 г., за да прѣдставлява книгата ми цѣлостна история.

Авторътъ.

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]