Иван Снѣгаровъ. История на Охридската Архиепископия
Том 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците

 

 

Съдържание

 

 

    I. Българска епоха (969—1018 г.)  

Първа глава

   стр.

Произходъ на Охридската архиепископия

   3 15

Втора глава

 
Каноническото положение на Охр. патриаршия  16 — 21

Трета глава

 
I. Диоцезъ и епархии при царь Самуила. II. Патриарси  22 — 32

Четвърта глава

 
Вѫтрѣшното състояние на Бълг. църква въ Западното бълг. царство  32 — 51
   
    II. Византийска епоха (1018-1334 г.)  

Първа глава

 

Охр. архиепископия при импер. Василия II

 52 — 63

Втора глава

 
Положението на Охр. архиепископия слѣдъ смъртьта на Василия II до възстановяването на Второто бълг. царство  63 — 88

Трета глава

 
Положението на Охр. архиепископия отъ възстановлението на Второто бълг. царство до падането на Охридъ подъ сърбитѣ (1185—1334)  88 — 161

Четвърта глава

 
Граници и епархии на Охр. диоцезъ отъ 1018 до падането на Охридъ подъ сърбитѣ 162 — 195

Пета глава

 
Иерарси на Охр. архиепископия (1018—1334 г.) 195 219

Шеста глава

 
Вѫтрѣшното състояние на Охр. църква въ XI и XII в. 219 — 241

Седма глава

 
Вѫтрѣшното състояние на Охр. църква при архиепископа Хоматиана 241 262

Осма глава

 
Духовна просвѣта (отъ 1018—1334 г.) 262 — 285

Девета глава

 
Устройство и управа на Охр. църква 285 316
   
    III. Сръбска епоха  

Първа глава

 

Положението на Охр. архиепископия прѣзъ сръбското владичество въ Македония (1334—1393)

316 — 339

Втора глава

 
Епархии и иерарси на Охр. архиепископия 339 — 343

Трета глава

 
Вѫтрѣшното състояние на Охр. архиепископия 343 — 347

 

 

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]