Медното гумно

Иван Венедиков

ИВАН ВЕНЕДИКОВ

 

МИТОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ

 

КНИГА ПЪРВА

 МЕДНОТО ГУМНО

 

 

Книга първа. МЕДНОТО ГУМНО

Книга втора. ЗЛАТНИЯТ СТОЖЕР

Книга трета. РАЖДАНЕТО НА БОГОВЕТЕ

 


  

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР / 7

 

Част I ПРИКАЗНОТО ЦАРСТВО / 9

Увод ИСТОРИЯТА И ПРИКАЗКАТА / 9

Глава 1 НАЙ-СТАРИЯТ ДОКУМЕНТ / 16

Глава 2 ПРЕСЕЛВАНЕТО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ / 39

Глава 3 ПРЕДАНИЯТА ЗА ЗАСЕЛВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ / 53

Глава 4 ИСПЕРИХ / 63

Глава 5 ИСПЕРИХ И КРАЛИ МАРКО / 84

Глава 6 ПЛИСКА — ЦЕНТЪР НА БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ / 95

Глава 7 ПРИКАЗНОТО ЦАРСТВО / 114

 

Част II ИЗГОНЕНИТЕ БОГОВЕ / 123

Увод ЕЗИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ХРИСТИЯНСТВОТО / 123

Глава 8 СТАРОБЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА / 127

Глава 9 КАЛЕНДИТЕ В ДРЕВНА ТРАКИЯ / 147

Глава 10 ОСТАТЪЦИ ОТ ДРУГИ ПРАЗНИЦИ НА ДИОНИС В БЪЛГАРИЯ / 161

Глава 11 КОГА СА ПРОНИКНАЛИ ДИОНИСОВИТЕ ПРАЗНИЦИ В БЪЛГАРИЯ / 185

 

5

 

 

Глава 12 ЗАЛМОКСИС И ВЪПРОСА ЗА ЦАРЯ В ТРАКИЙСКАТА РЕЛИГИЯ / 194

Глава 13 ДИОНИС И ЗАЛМОКСИС / 210

Глава 14 ОСТАТЪЦИ ОТ КУЛТА НА ЗАЛМОКСИС / 220

Глава 15 САМОДИВИТЕ / 241

Глава 16 ЗМЕЙОВЕТЕ / 260

Глава 17 ПРАЗНИЦИ НА ЖЕНИТЕ / 278

Глава 18 ГОРЕЩНИЦИТЕ / 305

Глава 19 БЯГСТВОТО НА СТАРИТЕ БОЖЕСТВА /321

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 328

 

ПО-ВАЖНА ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА / 347

 


 

 

ИВАН ВЕНЕДИКОВ

МИТОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ

Книга първа. МЕДНОТО ГУМНО

Второ преработено издание

Copyright © Иван Йорданов Венедиков

 

Редактор: доц. Христо Сантулов, доктор по философия

Художник: © Марин Добрев

Коректори: Мария Сантулова, Цветелина Сантулова

Технически редактор: Елена Герганова

Печат — „Полиграфия” АД, Пловдив

 

ISBN 954-8638-14-2

Цена 360 лв.

 

Всички права запазени!

Издателство „ИДЕЯ” към Частен колеж „Тракия”

 

6000 Стара Загора

ул. „Генерал Столетов” 113

п.к. 304

тел.: 042/3 02 06

Гл. редактор ХРИСТО САНТУЛОВ

 

[Back]