Паметна битка на народите
Бистра Цветкова

 

(Албум)

 

  1. Старинна схема на крепостните съоръжения при Видин и Никопол (Парижка национална библиотека)

  2. Видинската крепост — XIV-XVII в.

  3. Кула от военно укрепление при Оряхово — XII-XIV в.

  4. Крепостта Червен

  5. Средновековна крепост край Свищов — XII-XIV в.

  6. Битката при Никопол — 1396 г. (гравюра от заглавната страница на съчинението на Йоханес Шилтбергер)

  7. Средновековна българска черква в гр. Никопол от XIV в.

  8. Провадийска крепост (по Феликс Каниц)

  9. С. Беренде — стенопис от черквата „Свети Петър и Павел" — края на XIV в.

10. С. Беренде — стенопис от черквата „Свети Петър и Павел" — края на XIV в.

11. Старинна скица на Царевец — В. Търново от XIV в. (издадена от Ст. Маслев)

12. Велико Търново — стенопис от черквата „Свети Петър и Павел" — XV в.

13. Кремиковската черква — ктиторът на черквата, българският първенец Радевой — XV в.

14. Крепостта Калиакра

15. Сръбският княз Лазар — стенопис от черквата „Свети Николай" (Хилендарски манастир — 1667 г.)

16. Белградската крепост в турско време (старинна гравюра)

17. Крепостта Голубац на Дунава, Сърбия (Югославия)

18. Крепостта Сталак, Югославия (по Дероко)

19. Крепостта на Смедерево, Сърбия (Югославия)

20. Битката на Косово поле — 1389 г. (картина от Миколаш Алеш), Прага, Чехословакия

21. Паметен надпис за победата на Мирчо над турците при Силистра, 1408 г., Румъния

22. Развалини от княжеския дворец — Търговище, Румъния — началото на XV в.

23. Влашкият владетел Мирчо (фреска от манастира Куртея де Арджеш, Румъния)

24. Георг Кастриоти Скендербег (старинна гравюра)

25. Манастирът „Свети Йоан — Предтеча" при град Серес, Гърция

26. С. Дафне. Средновековна кула, наречена „кулата на Мара" (дъщерята на Георги Бранкович и жена на султан Мурад II)

27. Старинна скица на гр. Солун (Парижка национална библиотека)

28. Заглавна страница от съчиненията на Йоханес Леунклавиус — XVI в.

29. Аджеми оглан (християнско момче, взето за обучение за еничерския корпус), старинна гравюра (Парижка национална библиотека)

30. Пленени християни, отвлечени в робство от турците — старинна гравюра (по Швайгер — XVI в.)

31. Селяни, продаващи продукти по големите пътища — старинна гравюра (Парижка национална библиотека)

32. Кервансарай на Балканите — старинна гравюра

33. Сребърна гривна от XIV в., Музей на гр. София

34. Флорентинска майолика от XV в., Музей ни гр. София (изд. от М. Станчева)

35. Велико Търново — джамията на Царевец — XV в.

36. Селскостопански занятия в Османската империя — старинна гравюра (по Б. Георгиевич — X VI в.)

37. Бейлербей в парадно облекло и аджеми оглан

38. Дервишки орден в религиозен екстаз

39. Унгарски аристократ (рисунка от 1577 г. по М. Барлецио)

40. Старата Будапеща (по Леунклавиус — XVI в.)

41. Унгарският крал Сигизмунд, Унгария

42. Бургундският принц Филип III Добрият — старинна гравюра (Парижка национална библиотека)

43. Ян Хус пред Константския събор — 1414 г.

44. Кардинал Збигнев Олешницки — рис. Ян Матейко, Полша

45. Град Краков в края на XIV в. — старинна гравюра, Варшава, Полша

46. План на Венеция от XV в. (Музей Корер, Венеция)

47. Крал Владислав Варненчик, рис. Ян Матейко, Полша

48. Янош Хуняди, гравюра от XVI в.

49. Унгарски щит от XV в., Национален музей, Будапеща

50. Гербове на Хуняди, Унгария

51. Християни в битка с турците, старинна гравюра, Унгария

52. Битки на европейски сили с турците — гравюра от 1577 г. (Turkische Chronica)

53. Полски рицари от XV  в., реконструкция по рисунка, Полша

54. Детайли от юзди — XIV в., Национален музей, Будапеща

55. Шпори от XIV — XV в., Унгария

56. Шпори от XIV— XV в., Унгария

57. Детайл от седло от времето на Сигизмунд, Национален музей, Будапеща

58. Конско украшение, намерено на Варненското поле, Музей „Владислав Варненчик", Варна

59. Каски „салад" — XV в., Национален музей, Будапеща

60. Унгарски доспехи — XV в., Национален музей, Будапеща

61. Полски рицари от XV в.

62. Френски рицари от началото на XV в.

63. Турски стрелец — гравюра от 1572 г. по Х. Сакс

64. Хусистко каруцово укрепление (вагенбург), старинна рисунка, Чехословакия

65. Варненската битка — старинна скица. Полша

66. Портрет на Владислав Варненчик от М. Бачарели (1731—1818)

67. Варненската битка — старинна гравюра

68. Из описанието на Варненската битка от Ходжа Сеадеддин, ръкопис на ориенталския отдел на Народна библиотека „Кирил и Методий", София

69. Смъртта на Владислав III Ягело във Варненската битка. Ян Матейко, Полша

70. Фасада на Музея на бойната дружба „Владислав Варненчик" във Варна

 

1. Старинна схема на крепостните съоръжения при Видин и Никопол (Парижка национална библиотека)

 

 

2. Видинската крепост — XIV-XVII в.

 

 

3. Кула от военно укрепление при Оряхово — XII-XIV в.

 

 

4. Крепостта Червен

 

 

5. Средновековна крепост край Свищов — XII-XIV в.

 

 

6. Битката при Никопол — 1396 г. (гравюра от заглавната страница на съчинението на Йоханес Шилтбергер)

 

 

7. Средновековна българска черква в гр. Никопол от XIV

 

 

8. Провадийска крепост (по Феликс Каниц)

 

 

9. С. Беренде — стенопис от черквата „Свети Петър и Павел" — края на XIV в.

 

 

10. С. Беренде — стенопис от черквата „Свети Петър и Павел" — края на XIV в.

 

 

11. Старинна скица на Царевец — В. Търново от XIV в. (издадена от Ст. Маслев)

 

 

12. Велико Търново — стенопис от черквата „Свети Петър и Павел" — XV в.

 

 

13. Кремиковската черква — ктиторът на черквата, българският първенец Радевой — XV в.

 

 

14. Крепостта Калиакра

 

 

15. Сръбският княз Лазар — стенопис от черквата „Свети Николай" (Хилендарски манастир — 1667 г.)

 

 

16. Белградската крепост в турско време (старинна гравюра)

 

 

17. Крепостта Голубац на Дунава, Сърбия (Югославия)

 

 

18. Крепостта Сталак, Югославия (по Дероко)

19. Крепостта на Смедерево, Сърбия (Югославия)

 

 

20. Битката на Косово поле — 1389 г. (картина от Миколаш Алеш), Прага, Чехословакия

 

 

21. Паметен надпис за победата на Мирчо над турците при Силистра, 1408 г., Румъния

 

 

22. Развалини от княжеския дворец — Търговище, Румъния — началото на XV в.

 

 

23. Влашкият владетел Мирчо (фреска от манастира Куртея де Арджеш, Румъния)

 

 

24. Георг Кастриоти Скендербег (старинна гравюра)

 

 

25. Манастирът „Свети Йоан — Предтеча" при град Серес, Гърция

 

 

26. С. Дафне. Средновековна кула, наречена „кулата на Мара" (дъщерята на Георги Бранкович и жена на султан Мурад II)

 

 

27. Старинна скица на гр. Солун (Парижка национална библиотека)

 

 

28. Заглавна страница от съчиненията на Йоханес Леунклавиус — XVI в.

 

 

29. Аджеми оглан (християнско момче, взето за обучение за еничерския корпус), старинна гравюра (Парижка национална библиотека)

 

 

30. Пленени християни, отвлечени в робство от турците — старинна гравюра (по Швайгер — XVI в.)

 

 

31. Селяни, продаващи продукти по големите пътища — старинна гравюра (Парижка национална библиотека)

 

 

32. Кервансарай на Балканите — старинна гравюра

 

 

33. Сребърна гривна от XIV в., Музей на гр. София

 

 

34. Флорентинска майолика от XV в., Музей ни гр. София (изд. от М. Станчева)

 

 

35. Велико Търново — джамията на Царевец — XV в.

 

 

36. Селскостопански занятия в Османската империя — старинна гравюра (по Б. Георгиевич — XVI в.)

 

 

37. Бейлербей в парадно облекло и аджеми оглан

 

 

38. Дервишки орден в религиозен екстаз

 

 

39. Унгарски аристократ (рисунка от 1577 г. по М. Барлецио)

 

 

40. Старата Будапеща (по Леунклавиус — XVI в.)

 

 

41. Унгарският крал Сигизмунд, Унгария

 

 

42. Бургундският принц Филип III Добрият — старинна гравюра (Парижка национална библиотека)

 

 

43. Ян Хус пред Константския събор — 1414 г.

 

 

44. Кардинал Збигнев Олешницки — рис. Ян Матейко, Полша

 

 

45. Град Краков в края на XIV в. — старинна гравюра, Варшава, Полша

 

 

46. План на Венеция от XV в. (Музей Корер, Венеция)

 

 

47. Крал Владислав Варненчик, рис. Ян Матейко, Полша

 

 

48. Янош Хуняди, гравюра от XVI в.

 

 

49. Унгарски щит от XV в., Национален музей, Будапеща

 

 

50. Гербове на Хуняди, Унгария

 

 

51. Християни в битка с турците, старинна гравюра, Унгария

 

 

52. Битки на европейски сили с турците — гравюра от 1577 г. (Turkische Chronica)

 

 

53. Полски рицари от XV  в., реконструкция по рисунка, Полша

 

 

54. Детайли от юзди — XIV в., Национален музей, Будапеща

 

 

55. Шпори от XIV — XV в., Унгария

 

 

56. Шпори от XIV— XV в., Унгария

 

 

57. Детайл от седло от времето на Сигизмунд, Национален музей, Будапеща

 

 

58. Конско украшение, намерено на Варненското поле, Музей „Владислав Варненчик", Варна

 

 

59. Каски „салад" — XV в., Национален музей, Будапеща

 

 

60. Унгарски доспехи — XV в., Национален музей, Будапеща

 

 

61. Полски рицари от XV в.

 

 

62. Френски рицари от началото на XV в.

63. Турски стрелец — гравюра от 1572 г. по Х. Сакс

 

 

64. Хусистко каруцово укрепление (вагенбург), старинна рисунка, Чехословакия

 

 

65. Варненската битка — старинна скица, Полша

 

 

66. Портрет на Владислав Варненчик от М. Бачарели (1731—1818)

 

 

67. Варненската битка — старинна гравюра

 

 

68. Из описанието на Варненската битка от Ходжа Сеадеддин, ръкопис на ориенталския отдел на Народна библиотека „Кирил и Методий", София

 

 

69. Смъртта на Владислав III Ягело във Варненската битка. Ян Матейко, Полша

 

 

70. Фасада на Музея на бойната дружба „Владислав Варненчик" във Варна

 

[Back to Index]