Политическа география на средновековната българска държава. Част I. От 681 до 1018 г.

Петър Коледаров

 

Показалец на географските обекти

 

С получерни цифри са дадени номерата на картите, където са означени обектите

__А___Б___В___Г___Д___Е___Ж___З___И___Й___К___Л___М___Н___О___П___Р___С___Т___У___Ф___Х___Ц___Ч___Ш___Щ___Ю___Я_

латински

 

А.

Абидос, ант. и среднов. гр., дн. Бобаликафеси (Япълдак) в Мала Азия, Турция 24 1

Абодрити, склав. племе 36 37 вж. Браничевци; преденеценти

авари 8—12 16 19 21 22 26 32 33 40 59 62

Авария ( Аварско хаганство) 9—11 19 24—26 32 59 62 1 3 4

Августа Траяна, ант. и среднов. гр., дн. Ст. Загора 29 вж. Берое: Боруй; Иринуполис; Ст. Загора

Авролева (Авролеви), възвишения 34 вж. Сакар пл.; Дервишка могила

Агатонике, среднов. креп., дн. Оряхово (вж.) 34 35 36 44 5 7

Агатопол, среднов. креп., дн. гр. Ахтопол 50 5—8

Адрианопол (Хадрианопол), ант. и среднов. гр., дн. Одрин (Едирне) . . . 31 1—3 5—9

Адриатическо море (Адриатикът) 21 44 46 47 51 53 56 1—4 6—9

Аетос, среднов. креп., дн. гр. Айтос (вж.) 29 44 1 3 5 7

Азербайджан 28

Азия, рим. пров. в Мала Азия 27

Айтос, гр. 29 30 43 5 вж. Аетос

Айтоска: Мала Айтоска планина 44 7

Айтоска река 23

Акве Калиде (Термопол), ант. и среднов. гр., дн. Банево (вж.) 29

Акна Слатина 39 9 вж. Окна Слатина

Аконтисма, прох., зап. от устието на р. Места 24

Аксиохорион 47 7 вж. Вардаровцн

алани 18 26

ал-Баджанакия 49 вж. Печенегия

Албания 19 42 44 46 51 62 63

албанци 7

Алба Юлия, гр. в Седмиградско, CP Румъния 18 20 21 40 52 6—9 вж. Бълград (Български Белград); Болгарфейервар; Дюлафейервар

Александрово, с. в Закарпатска Украйна, Укр ССР

Алексинац, гр. в Моравско, СРСърбия, СФРЮ 37

Алиакмон (Халиакмон), р. 47 вж. Бистрица

Алибаш, вр. 24 1

Алиботуш, пл. 44 вж. Славянка пл.

Алпар 18 52 9 вж. Олпар

Алпи 21

алтайски народи 7 18 59

Алфьолд (Голяма унгарска низина), обл. в HP Унгария 33 38 4

Аматово (погр. Ахматово, преим. Аспрос). с. в Кукушко, Южна Македония, Гърция 47 7

Амфипол, ант. и среднов. гр., дн. с. Неохорион при устието на Струма 24 1

Анатоликон, виз. тема в Мала Азия 8 1

Англия (Британски острови, Великобритания) 21 57 58

анти 26 1 вж. руси; руски славяни

Анхиало, ант. и среднов. гр., дн. Поморие (вж. ) 29—31 33—36 43 44 50 1 3—5 7

Апенински полуостров 19 51 вж. Италия

Апиария, ант. креп., дн. Ряховското кале (вж.) 14

Алулия. обл. в Италия 51

Арабаконашки прох. 24 3

Арабаконашки окоп 14

араби 8 9 28 30 41—43 46 55 62

Арда, р. 47 3 5 7

Арджеш (Арджешул), р. 16 1

Аркадиопол, среднов. гр., дн. Люлебургаз (вж.) 33 35 3—5 7

арменци 17 30 31

Армения 13 30

Арта, гр. в Епир. Гърция 9

Артенски залив 55

Асикион пл. 47 вж. Снежник

„Аспарухов вал”, бълг. окоп при гр. Варна 14

Аспрос 47 7 вж. Аматово

Ателкузу, среднов. обл. в УкрССР 45 6

Атика, обл. в Гърция 8 47 63 3

Атина 8 21 1

Атира, ант. и среднов. гр., дн. Бююк Чекмедже (вж.) 33 4

Аугсбург, гр. във ФР Германия 52 8

Ахая, обл. в Гърция 21 25

Ахело (Ахелой), р. 47

Ахматово 47 вж. Аматово

Ахтопол, гр. 50 5 7 8 вж. Агатопол

 

Б.

Баба-Ески. гр. в Югоизг. Тракия, Турция 34 41 46 47 62 1 3—5 7 вж. Бурдозис; Бурду: Булгарофигон

Бавария 6

Баварска пустиня 21

Бакалжиците, възвишения 30 34 44 3 5 7

Балатон, ез. 37 56 вж. Блатненско езеро

Балкан вж. Стара планина

Банат, обл. в СФРЮ и CP Румъния 20 33 37 38 48 49 62

~ Северински, обл. във Влашко, CP Румъния 26 3

Банево, с. в Бургаски окр. 29 3 вж. Акве Калиде; Термопол

барсили (берсили), прабълг. племе 18 вж. Барсилия; Дагестан

Басараби (б. Мурфатлар). с. в окр. Констанца, Сев. Добруджа, CP Румъния 15 3

Батовска река 14

Бач, гр. в Бачка.СР Сърбия, СФРЮ 52

Бачка, обл. в авт. обл. Войводина. CP Сърбия, СФРЮ 20 4

Беласица, пл. 33 41 43 44 55 57 62 4 7

Белая Вежа, среднов. креп. 49 вж. Саркел

Белград (ант. Сингидунум, мадж. Нандорфенервар, дн. Београд) 20 21 24 25 33 51 56 62 1—4 6—9

Белград вж. Бълград

Белград (Върбишко градище), креп. при с. Върбица, Шуменски окр. 22 вж. Чика; Цика

Белградски комитат 20 62

Белене, гр. 14 3

Беленски окоп („Трояна”) 14

Бели Дрин (алб. Дрин и Барда), р. 19 45 51 62 63 7

Бели Кереш (рум. Кришул Алб), р. 18 52 7

Беломорие 8 9 41 42 43 50 54 62 63

Беломорски острови 8 25

белохървати, южнославянско племе 37 45 1 2 4 6 8

Бендер (Бендери), гр. в МолдССР 32 4

Беотия, обл. в Гърция 30

Бер (гръц. Верея, Вероя), гр. в Южна Македония, Гърция 44 47 51 56 62 1 7—9

Берзития (Верзития), склавиния 31 3

Берое, ант. и среднов. гр., дн. Ст. Загора (вж.) 8 29—31 33 36 1 вж. Августа Траяна; Боруй; Иринополис

Берегово (Песергинум, Лампертсас, Берегас), гр. в Подкарпатска Украйна, УкрССР 20 2

Берсилия, среднов. обл. в Дагестан 16 26

Бесарабия, обл. в МолдССР и УкрССР 15—17 21 26 49 59 62 4

Бесарабски окопи 15 16 3 7

Бистрица (преим. Халиакмон, Алиакмон), р. 24 30 44 47 3 7

Битоля (виз. Пелагония), гр. в CP Македония, СФРЮ 42 2 3 6 7 9

Бихар, среднов. креп., дн. Бихаря в окр. Орадя, CP Румъния 20 21 39 40 52 2 6—9

Благуша (Смърдеш, Градешка) пл. 44 7 1

Блакадин (= България) 49

Блатец. пл. 44

Блатно (Балатонско) ез., (мадж. Балатон) 37 56 9

Блатненско княжество 37 45 47 48 62 6—7

Блатница, р. 29 5

Близнаци, с. във Варненски охр. 14

Блъндиана 40 вж. Желиград

Бобла, възвишение 14

Боздаг, пл. 47 вж. Смила (Сминица)

Болгарфейервар 18 21 вж. Алба Юлия; Бълград

Болград, гр. в УкрССР 16 3

Боруй, среднов. гр., дн. Ст. Загора (вж.) 30 33 36 44 54 1—7 9 вж. Августа Траяна; Берое; Иринуполис

Борча, дунавски канал 16

Босна 33 45 51 55 9

Босна, р. 47 63

Ботев връх 44

Ботевградски (Орханийски) окоп 24

Бочемия, обл. в ЧССР 21 37 38 4

Браила, гр. във Влашко, CP Румъния 16 26 3

Браничево (Браница), среднов. гр. дн. Костолац (вж.) 24 33 51 56 62 1—4 6—9 вж. Виминациум

браничевци, склав. племе 33 37 вж. абодрити; преденеценти

Бранищя, с. в окр. Галац, CP Румъния 16 3

Братеш, ез. 16 3

Брегалница, среднов. гр. 6

Брегалнишка обл. 19

Британски острови 57 58 вж. Англия

Бръшлен, с. в Русенски окр. 3

Бръшленски окоп 14

 

72

 

 

Будапеща 20 39 41 52 2 6—9 вж. Пеща

Бузан, р. 27 вж. Днепър

Буковина. обл. в УкрССР 20 27 4

Буково, среднов. креп., дн. Пилашево (вж.) 25 44 3 5 7

Булгарофигон, среднов. креп., дн. Баба-Ески (вж.) 46 47 62 7

Бургаски залив 35 50

Бургаско 23 28—30 33 34 36 42—44 50

Бурдозис (Бурду, ант. Буртодиза), среднов. креп., дн. Баба-Ески (вж.) 34 41 3—5

Бутрот, среднов. креп., дн. гр. Бутринти в HP Албания 51 55 8

Бъдин, среднов. гр., дн. Видин (вж.) 20 1—4 6—9

България passim

Българофигон вж Булгарофигон

Българска Морава (преим. Южна Морава), р. 19 37 41 51 62 63 4 6

Български (Хипийски) планини, дн. Ергени (вж.) 9

Бълград (Български Белград, мадж. Болгарфейервар, Дюлафейервар), среднов. креп., дн. гр. Алба Юлия (вж.) 18 20 21 40 52 2 6—9

Бъняса, с. в окр. Джурлжу, Влашко, CP Румъния 14 3

Бююк Чекмедже, гр. в Югоизт. Тракия, Турция 33 вж. Атира

Бяла, гр. 14

Бяло (Егейско) море 8 24 42 43 47 63 1—9 вж. и Беломорие

 

В.

Вайсал, с. в Одринско, Югоизт. Тракия, Турция 35 5

Валерия, рим. пров. 37

Валзина (Валзена, Блисна), среднов. креп., дн. с. Главан (вж.) 34 35 36 5

Валовища (среднов. Железнец, тур. Демирхисар, преим. Сидерокастрон), гр. в Югоизт. Македония, Гърция 33 43 вж. Сидера

Вардар, р. 8 30 33 42—44 47 55 56 62 1 3—4 7 9

Вардаровци (преим. Аксиохорион), с. в Кукушко, Юж. Македония, Гърция 47 7

Варна, гр. 14 36 1—9 вж. Одесос

Варненско 14 42

Ватикана 47

Вай, гр. в HP Унгария 52 2 8

ваюнити (войничи), склав. племе 44 3

Везме 44 вж. Възме

Велбъжд, среднов. гр., дн. Кюстендил 55

велейезити (велегезити), склав. племе 31 55 3

Велес, гр. в CP Македония, СФРЮ 42 6

Велзития (Велигизития), склавиния 31 3

Велика Морава, р. 51 вж. Морава

Велики кръш, пл. 25 3

Велики Преслав 54 вж. Преслав

Великия, среднов. обл. в Зап. Родопи 8 19 25 30 44 47 6 7

Великоморавия 18 21 22 38 39 40 42 45 47 48 51 62 6 8

Величка, рудник за сол при гр. Краков, Полша 39

Верецки прох. в Изт. Карпати 46

Верея (Вероя), 44 51 62 1 7—9 вж. Бер

Верея, виз. тема в Юж. Македония 54

Верзития вж Берзития

Веригава, прох. 10 23 30 43

Вермион, пл. 47 вж. Дурла

Версиникия, среднов. креп. в Югоизт. Тракия 33

Вертискос, пл. 47 вж. Круша

Веселиновски прох. 23 3

Ветрен, с. в Пазарджишки окр. 43

Видин, гр. 19 51 54—56 1—4 6—9 вж. Бъдин

Видлич, пл. 41 4

Виза (Визия), гр. в Югоизт. Тракия, Турция 24 25 50 63 1 3—5 7 8

Визакна (нем. Залцбург), рудник за сол в Семиградско, CP Румъния, дн. Окна Сибиулуй (вж.) 39 40 7 9

Византия 5 et passim 1—9

Виминациум, ант. и среднов. гр., дн. Костолац (вж.) 24 33 1 вж. Браничево (Браница)

висляни, полско племе 37 1 4 6

Витоша, пл. 37 41 4

Вич (преим. Вернон), пл. 44 7

Вишково (Вишк), гр. в Закарпатска Украйна, УкрССР 20 власи 18 19 38 54 56 вж. Румъни

Влахкъойски окоп 14

Влашка низина (Влашко), обл. в CP Румъния 9 12 13 25 38 48 49 63 3 4 вж. Мало Влашко; Банат, Северински

Влептос, среднов. креп., дн. Костандово (вж.) 14 7

Воден (преим. Едеса), гр. в Южна Македония, Гърция 47 50 56 1—3 7—9

Воден (тур. Дерекъой), с. в Ямболски окр. 35 5 вж. Потамукастел

Вознесенка, с. в Запорожка обл., Укр ССР 28 1

Войвода, с. в Шуменски окр. 13 4 5

Войводина, автономна обл. в CP Сърбия, СФРЮ 33 36 4

Волга, р. 26 27 57

Волерон. виз. тема в Югозап. Тракия 54 56 9

Волжко-Камска България 17 27

волжки българи вж. прабългари, волжки; чуваши

Воло, гр. в Тесалия, Гърция 9

Волоски залив 55

Воскопоя (Москополе), гр. в HP Албания 42

Воюса (алб. Вьоса), р. 44 47 7

Враня (Врат), гр. в Моравско, CP Сърбия, СФРЮ 51 55 7—9

Вратинско езеро 14

Вратник, прох. 23

Врачанска планина 24

Врачанско 16 24

Вурду, среднов. креп., дн. Баба-Ески (вж.) 41 Бурдозис

Възме (погр. Везме, преим. Есохори), с. в Драмско, Югоизт. Македония, Гърция 44 7

Вълчаново кале, градище на устието на Ропотамо 33 5 вж. Ранули

Върбишки прох. 22 23 33 3 5

Въхело 35 вж. Поморие

Вьоса вж. Воюса

 

Г.

Габаре, с. във Врачански окр. 24 3

Галац, гр. в Моллава, CP Румъния 15 3

Галацки окоп 15 16 20

Галико, р. 47

Галиполи (виз. Калиполис, тур. Гелибол). гр. в Югоизт. Тракия, Турция 2 3

Галиполски полуостров 33

Германикея (Германея), ант. и среднов. креп., дн. Мараш, М. Азия. Турция 30 1

Германия (Немско кралство) 42 45 47 51 55 62 6 8

германци (немци) 7 20—22

гети 26

Главан, с. в Старозагорски окр. 34—36 5 вж. Валзина

Главиница (виз. Кефалония), среднов. гр., дн. с. Балши във Вльоренско, HP Албания 42 51 2 6 7

Големият окоп 50 вж. Еркесия

Голишка пл. 23

Голия, пл. 51 7

Голямо-Манастирски възвишения 29 3 вж. Манастирски възвишения

Голямо Белово, с. в Пазарджишки окр. 44 7 вж. Левка

Горна земя (Загоре), обл. 19

Горна Мизия, рим. и виз. пров. 19 24 36

Гостима, с. в Елбасанско, HP Албания 42

готи 14 16 22

Градешка пл. 44 вж. Благуша

Грамос, пл. 44 47 7

Гран, р. 38 62 вж. Хрон

~ гр. 38 вж. Естергом

Гребен пл. 41

Гряка (Гречилор), ез. 14 3

Гълъбец, седловина 55

Гърция 7—9 21 25 30 35 43 47 51 55 62 63

гюла, седмиградско племе 56

 

Д.

Дагестан 18 26 вж. Берсилия

даки 40

Дакия 25 37

~ Крайбрежна (Траянова), рим. пров. 36

Далмация, обл. в CP Хърватско, СФРЮ 21 33 51 55 56 3

~ виз. тема 44 45 47 4 6—8

Данилово, с. в Закарпатска Украйна. УкрССР 40

Даонис, среднов. креп. в Югоизт. Тракия, Турция, 33 3

Дарданели, проток 47 62 63

Дардания, рим. и виз. пров. 25

Двойница, р. 16

Дебелт (виз. Девелт), дн. с. в Бургаски окр. 28—30 33 34 36 42—44 50 1—8

Дебър, гр. в CP Македония, СФРЮ 42

Девелт вж. Дебелт Девол, р. 44 7

~ среднов. креп. при с. Звезда, Корчанско, HP Албания 20 42 2 6—9

Деволски комитат 19 20 51 62

Дедеагач (преим. Александруполис), гр. в Югозап. Тракия, Гърция 31

Дедрад, среднов. креп. 40

Деков, с. в Плевенски окр. 14 3

Дели Иван (Дели Йован), пл. 25 3

Демиркапу, вр. в Странджа пл. 43 7 вж. Сидера

Демиркапия, пролом на Вардара 43 44 7 вж. Просек

Дервентски възвишения 35 47 50 53

Дервишка могила 34—36 44 5 7 вж. Авролева

деревляни, рус. племе 49 4 6 8

Дерекъой 35 вж. Воден

Деш-Акна, рудник за сол в Седмиградско 40 7 9 вж. Окна Дежулуй

Джарди Ердем (Ярдиердем, Jardi-Erdem), печ. племе 49 8

Джази Капкхан (Гиазихопон, Jazi-Qapjan), печ. племе 49 8

Джавакшин Дюла (Долна Гюла, Qavukšin Jula), печ. племе 49 8

Дирахион (Дирахий), ант. и среднов. гр. вж. Драч

Дирахий, виз. тема вж. Драчка тема

Диоклетианопол, ант. и среднов. креп., вер. дн. Хисаря (вж.) 29 5

Днепрогез, водохранилище 27 28

Днепър, р. 10 16 21 26—28 31 41 45 46 48 49 53 54 57 59 62 63 1 2 4 6—9 вж. Бузан; Ю-з-г

Днестър, р. 10 17 21 26 32 38 41 48 49 57 59 14 6—9

Добруджа, обл. 9—11 14 15 26 28 54 62 вж. Малка Скития

Добруджански окопи 11 14 15 26 1 3

Долна Гюла, печ. племе 49 8 вж. Джавашкин Гюла; Qavukšin Jula

Долна Мизия, рим. и виз. пров. 9 19 24 29 36 54 62 63

Дон, р. 26 41 45 48 49 4 6 8 9

Доростол-Йоанопол, виз. тема 54 9

Драва, р. 20 36 37 39 41 45 56 62 1 3 4 6—9

Драговития, склавиния 44 47

драговити, склав. племе 8 44 47 3

Драма, гр. в Югоизт. Македония, Гърция 33

Драмско 33 43 44 50 55

Драма, с. в Ямболски окр. 25 44 3 5 7

Драмица, среднов. креп., между дн. с. Драма и Малък Манастир, Елховско 44 3 5 7

Драч (Дирахион, Дирахий), ант. и среднов. гр., дн. Дуръси, HP Албания 8 44 46 47 50 51 55 57 62 63 1—4 6—9

Драчка (Дирахийска) виз. тема 44—47 50 51 57 4 6 8 9

Дреновица, бърдо 24

Дриду, с. в Букурещки окр., CP Румъния 26 3

Дрин (алб. Дрини) 44 51 3 7 вж. Бели Дрин; Черни Дрин

 

73

 

 

Дрина, p. в СФРЮ 45 47 51 53 63 3 7 8

Дрино (Дрополи), р. в Южна Албания 47

Дринско жупанство 47

Дристра 49 вж. Дръстър

Дробета Северин (б. Турну Северни, старобълг. Чернец), гр. във Влашко, CP Румъния 16 26 3

Дрополи, р. вж. Дрино

Дръстър (виз. Доростол, Дристра), среднов. гр., дн. Силистра (вж.) 20 49 54 1—4 6—9

Дръстърски комитат 20 46 49

Дубровник, гр. в Далмация, CP Хърватско, СФРЮ 55 1 4 6—9

Дукля, обл. в CP Черна гора. СФРЮ 51 55 56 9

дулеби, пол. племе 49 вж. Лендзени, волиняни

Дунав (Дуна, Истрос, Истър) 12—16 26 27 37 48 52 57 58 62 63 1—4 6—9

~ Долни 5 6 8 10 11 13 14 16 18 19 23 26—28 39 40 42 45 46 48 54—57 59 62 63

~ Средни 18—21 32 33 37—40 42 45 46 48 51—53 56 57 59 62 63

Дунавски окопи 11 14 16 26 57

Дунавски устия (Делта) 11 15 26 41 48 49 53-57 58

Дурла (тур. Караташ, Негуш, преим. Вермон), пл. 47 7

Дуръси вж. Драч

Дъбика, среднов. креп. в Седмиградско, CP Румъния 20 40 7 9

Дългата (Анастасиева) стена в Югоизточна Тракия, Турция 8 30 3

Дългоделци, с. в Михайловградски окр. 16 3

Дългошевци вж. Замфир

Дъмбовица, р. 16

Дюлафейервар 18 20 21 вж. Бълград

 

Е.

Ебро, р. 51

Евбея. о-в 8 1

Евксински Понт 1 вж. Черно море

~, виз. морска стратегия 54 56

Евразийска порта 22 62

евреи 49

Европа, рим. и виз. пров. 13

Егей (Егейско море) 24 47 1—4 6—9 вж. Бяло море

~, виз. морска стратегия 54

Егер (нем. Ерлау), гр. в HP Унгария 52 2 8

Едеса 24 47 1 3 вж. Воден

Елада, обл. в Гърция 7 55 3

~ виз. тема 31 1 4 6 8 9

Елба, р. 21 51 1 6 8 9 вж. Елба

елини 7 22 24 30

Елхово, гр. 44 3 5 вж. Яница (Йоаница)

Елховско 25 44

Емине, нос 23 28 44 7

Еминска пл. 44

Емона, среднов. креп., дн. с. в Бургаски окр. 29 30 3 5

Енидже Вардар (преим. Яница), гр. в Южна Македония, Гърция 47

Енос, гр. в Югоизт. Тракия, Турция 24 1

Епир, обл. в Гърция 7 9 30 51 55 63 1 3 9

Ергени, плато 9 вж. Български (Хипийски) планини

Ердей 40 вж. Седмиградско

Ерзерум, гр. в Мала Азия, Турция 30 вж. Теодосиопол

Еркесия (Големият окоп) 16 29 30 34—36 43 50 5

Ерлау 52 вж. Етер

Ерестегин, среднов. креп. в Седмиградско, CP Румъния 40

Есохори 44 7 вж. Възме

Естергом (слав. Острихолм, герм. Гран), гр. в HP Унгария 38 8 9

Етрополска планина 24 3

Ечегфалва, с. в обл. Бекеш, HP Унгария 20 4

 

Ж.

Железнец 43 вж. Валовища; Сидера

Железни врата. Дунавски пролом 16 25 26 43 62 3

Железни врата 43 вж. Траянови врата; Суки

Желиград-Блъндиана, среднов. креп. в окр. Алба Юлия, Седмиградско, CP Румъния 40 2 6—8

Жиул, р. 16 26 3

Жълти дял (от Родопите) 47 7

 

З.

Загва, р. 52

Загора (Загория. Загоре), обл. в Сев. Тракия 16 25 28—31 33 36 62 1 2

Загория, обл. в Югоизт. Македония 30 33 43 54 55 62 7

Загоре (Горна земя), дял от бълг. държава 19

Задар (Ядар, итал. Зара), гр. в Далмация. CP Хърватско СФРЮ 55 1 4 6 8 9

Задкарпатие (Закарпатска Украйна), обл. в УкрССР 20 33 38 39 49 56 62 4 вж. Рутения

Залцбург 40 7 вж. Окна Сибиюлуй

Замфир (б. Дългошевци), с. в Михайловградски окр. 16 3

Западна Морава, р. вж. Сръбска Морава

Западно Межлуречие 54 вж. Месопотамия на Запад

Западномизийски окопи 11 26 59 1 3

Запорожие, гр. в УкрССР 27

Заранд (Зарандулуй), пл. 18 52 4 8

Захумле (Захълмие), обл. в Херцеговина, СФРЮ 51 55 56 63 9

Звйезда, пл. 47 7

Зворник, гр. в CP Босна, СФРЮ 45 7 Зелен гора (Зелена гора), пл. 47 7

Землинград, среднов. креп, дн. Земплин в Словашко, ЧССР 18 20 52 2 6 8 9

Землин, среднов. креп., дн. Земун, квартал от Белград 20

Зета (Подгорие), обл. в CP Черна гора. СФРЮ 51 55 56 63

Златибор, пл. 51 7

 

И.

Ибар, р. 44

Ивайловград, гр. 25 44 3 7 вж. Лютица

Източна (Ост) марка 37 2 4

Източноалбански планини 44 53 7

Илинден (б. Либяхово). с. в Благоевградски окр. 44 7

илири 7

Илирик (Илирия). рим. и виз. префектура 9 21

Ипел (мадж. Ипой), р. 38 41

Ираклия (Хераклея). среднов. гр., дн. Мармара ереглиси (Ерегли) (вж.) 33 1—5 7—9

Иран 21 вж. Партия

Исбул, с. в Шуменски окр. 13 5

Искър, р. 24 54 3 7 9

Искърски пролом 24

Испания 51

Истрия, полуостров 21

Истрос (Истър) 48 вж. Дунав

Италия 8 18 19 51 54 55 58 вж. и Апенински полуостров

Ихтиманска Средна гора, пл. 36 41 44 55

 

Й.

Йерихо, среднов. креп. във Вльорско, HP Албания 19

Йоаница (Яница), среднов. креп., дн. гр. Елхово 25 44 3 7

Йоанопол 54 9 вж. Преслав

Йонийско море 8 47 51 55 62 63 1—4 6 8 9

 

К.

Кабиле, ант. и среднов. гр., дн. с. в Ямболски окр. 29

Кабиюк, стопанство в Шуменски окр. 13 5

Каваклий 34 43 вж. Тополовград

Кавала, гр. в Югоизт. Македония, Гърция 33 36 47 62 1 3 7 9 вж. Морунец; Христопол

кавари, мадж. племе 18

Кавказки планинн 18 57

Кагул, гр. и ез. в МолдССР 16 3

Кайлари (Кайляри, преим. Птолемаис). гр. в Южна Македония, Гърция 47 7

Калампака, гр. в Тесалия, Гърция 47 51 55 вж. Стаг

Калиндрия вж. Килиндир

Калница (тур. Чобан-Азмак), р. 34 5

Калофер, гр. 30

Калоча, гр. в HP Унгария 52

Калфа, с. в Кишиневски окр., МолдССР 17 21 2 6 8 9

Камбуница, пл. 53

Камик, градище до гр. Оряхово 14

Камчия (старобълг. Тича), р. 14 22 24 3 5

Канина (Тасипиат), среднов. креп., дн. с. в окр. Вльора, HP Албания 19 51 2 6 7

Капошвар, гр. в HP Унгария 56 9

карабай (курабай, Qara-baj), печ. племе 49 8

Карам (Храм) вж. Хрон Караташ, пл. 47 вж. Дурла

каринтийци (корутани, корошци), словенско племе 21 37

Карантания (Каринтия) обл. и франк, марка 21 38—40 42 2 4 6

Карнобат, гр. 29 3 5 7 вж. Маркели Карнобатско възвишение 44

Карпати, пл. 9 13 19 25 26 28 30 31 33 38—40 48 49 57 62 63 3 7 8

~ Гористи (Източни, Северни) 32 37 38 41 45 53 56 57 62 63

Кастория 47 вж. Костур

каталонци 58

Катахлорон 43 вж. Ракиша

Катлабух, ез. 16 3

Кафа, среднов. гр., дн. Феодосия в УкрССР 13

Кекез тепе 43 47 вж. Сини връх

Керамея, ант. и среднов. гр., дн. Вароша в гр. Прилеп, CP Македония, СФРЮ 1

Керамисийско поле 8

Кереш, р. 48 7 вж. Криша (Кришул)

Кефалония, среднов. креп. 42 вж. Главиница

Киев 53 6 8 9

Киевска Русия 6 8 9 вж. Русия

Килербаир, вр. 24

Килиндир (преим. Калиндрия), с. в Кукушко, Южна Македония, Гърция 55 вж. Колидрон

Китай, ез. 16 3

Кичево, гр. в CP Македония, СФРЮ 42 6

Киш-акна, рудник за сол в Седмиградско 40 7 вж. Окнишоара

Кишанц, окоп 20

Ключка клисура 57 62

Княжево (тур. Шахлий), с. в Ямболски окр. 34 5

Ковчаз (Ковчас), с. в Одринско, Югоизт. Тракия, Турция 43 3 7

Когълник, р. 16 3

Кожани (гръц. Козани), гр. в Южна Македония, Гърция 47 7

Кожокна (мадж. Колож-акна), рудник за сол, дн. гр. в окр. Турда, Седмиградско, CP Румъния 40 7 9

Кожух, пл. 44 7

Козани вж. Кожани

Козлодуй, гр. 16 24 3

Козъл, средчов. креп. в Епир, Гърция 51 55

Колибаш, с. в Кагулско, в МолдССР 16 3

Колидрон, среднов. креп., лн. с. Килиндир (вж.) 55 56 9

Колож-акна 40 вж. Кожокна

Колубара, р. 24 37 41 44 51 62 63 3 4 7

Констанца (тур. Кюстенджа), гр. в Сев. Добруджа, CP Румъния 14 28 1 3 вж. Томи

Констанция, среднов. креп., дн. гр. Марица (вж.) 29 30 34—36 44 1—5 7

 

74

 

 

Конюх, пл. 47 7

Копаоник, пл. 44 53 7

Корлу, пл. 18 52 4

Коринт, гр. в Гърция 8 3 4 8

Коринтски провлак 47 63

Корча, гр. в HP Албания 42

Косово поле, обл. в Космет, СФРЮ 19 30 42 45 62 6 7

Костандия 49 вж. Цариград

Костандово, с. в Пазарджишки окр. 44 7 вж. Влептос

Костенария, пл. 44

Костенец, гр. 37

Костолац, гр. в Моравско, CP Сърбия, СФРЮ 24 33 3 6 8 9 вж. Браничево (Враница); Виминациум

Костур (гръц. Кастория), гр. в Южна Македония. Гърция 42 44 47 54 6 7 9

Котленски Балкан 43 5

~ проход 14

Котор, гр. в CP Черна гора, СФРЮ 55 6 9

Кошей, среднов. креп. 40

Крабс, пл. 44 53 7

Крайна, обл. в Австрия 38

Крайново. с. в Ямболски окр. 35 5

Крайова, гр. във Влашко, CP Румъния 16 3

Краков, гр. в Полша 39

Кранево, с. във Варненски окр. 14 3

Кремона. гр. в Италия 52

Кренидес 50 вж. Рахча

Кресна (Кресненски пролом) 30 43 55 62

Кримски полуостров 8 26 27

Криша (Крашул. Кереш, мадж. Кьорьош), р. 20 48 7

Кришул Алб (Бели Кереш), р. 18 52 7

Круша (преим. Вертискос), пл. 47 50 53 55 7

Крушевица, пл. 51 7

Кукушко (дн. Килкиско), Южна Македония, Гърция 47

кумани 38 57

Кундук (Сасик), ез. 26 3

Кутмичевица (Кутмичиница), среднов. обл. 19 42 62 6

Кучай, пл. 25 3

Къркларели 35 5 вж. Лозенград

Кьорьош, р. 20 вж. Криша (Кришул)

Кюприя 51 вж. Чуприя

Кюстенджа, гр. 14 вж Констанца

Кюстендил, гр. 55 вж. Велбъжд

Кючюк Чекмедже, гр. в Югоизт. Тракия, Турция 33 вж. Регион

 

Л.

Лаба, р. 21 1 4 вж. Елба

Лаборца (Лаборец), р. 18 38 39 52

Лариса, гр. в Тесалия, Гърция 21 50 55 63 1 2 4 6—9

Лебедия, среднов. обл. в УкрССР 41

Левка, среднов. креп., дн. квартал Гол. Белово от гр. Белово 44 7

Левке, среднов. креп., дн. с. Левка, Хасковски окр. 34—36 5

Лелия, пл. 47 7

лендзени, пол. племе 49 вж. дулеби; слезяни

Леово, гр. МолдССР 32 3 4

Лесковъц (сръб. Лесковац), гр. в Моравско, CP Сърбия, СФРЮ 51 7 8

Леш (алб. Лежа), гр. в HP Албания 51

Лехско поле, среднов. обл. във ФР Германия 52

Лиг, р. 37

Лиеж, гр. в Белгия 36

Липлян, среднов. креп., дн. сел. в Косово поле, СФРЮ 51 56 63 8

Лозенград (преим. Къркларели), гр. в Югоизт. Тракия, Турция 35 43 5

Ломски окоп 16 25 3

лужички сърби 37 1 4 6

Лутра, с. в Дедеагачко (Александруполско), Югозап. Тракия, Гърция 31 3 7

Лъджа, квартал от гр. Ивайловград 44 3 7 вж. Лютица

Любата, пл. 41

Люлебургаз, гр. в Югоизт. Тракия, Турция 33 35 3 5 7 вж. Аркадиопол

Лютица, среднов. креп., дн. квартал Лъджа от Ивайловград 25 44 3 7

ляхове 21 вж. поляци

 

М.

Магдебург, гр. във ФР Германия 52 8

Магнезия, обл. в Гърция 30

Мадара, среднов. креп., дн. с. в Шуменски окр. 12 20 3 5

маджари (унгарци) 15 18 21 22 26 38—41 45—53 55—57 59 63 2 6 8 9

Маджарско кралство 48 49 57 63

Македония, обл. 12 16 19 24 25 42 43 46 47 50 55 56 59 62 63

~ рим. и виз. пров. и диоцез 17

~ виз. тема в Тракия 13 17 19 31 33 41 42 46 54 55 2 4 6 8 9

~ Българска, среднов. обл. в Тракия 20

македонци 7

Макриливада (Макроливада, среднов. креп. дн. с. Узунджово (вж.) 34—36 43 44 3 5 7

Мала Азия 8 9 25 30 31 41 42 55

Малатя, гр. в М. Азия, Турция 30 вж. Мелитена

Малешево, пл. 43 55 7

Малка Скития, рим. и виз. пров. 9 15 19 62 вж. Добруджа

Мало (Кара, Черно) Влашко, обл. 26

Маломирово (тур. Хамбарлий), с. в Ямболски окр. 11 33

Малък Манастир, с. в Ямболски окр. 44 вж. Драмица

Манастирски (Голямо-Манастирски възвишения) 29 30 44 3

Мандренско езеро 35 5

Марамуреш (мадж. Мармарош), обл. в CP Румъния, HP Унгария и УкрССР 20 38—40 56 4

Марамурешская Солотвина 40 вж. Солотвина

Маринска планина 44

Марица (Хеброс), р. 8 29 30 34—36 44 56 1 3 5 7 9

Марица, гр. 29 34 3 5 7 вж. Констанция

Маркели, среднов. креп. при дн. гр. Карнобат 29 31 1 3 5 7

Мармара Ереглиси (Ерегли), гр. в Югоизт. Тракия, Турция 33 3 5 7 вж. Ираклия (Хераклея)

Мармарош вж. Марамуреш

Марош (рум. Муреш, Мурешул) (вж.), р. 18 48 52 54 56 57 1 3 4 7 9

Марошвар (Чанад, рим. Морисена), среднов. креп., дн. Ченад (вж.) 18 20 52 57 6—9

Мартана, пл. 44 7

Мати, р. 44 7

Матра, пл. 38 39

Медни рид, възвишение 35 5

Мелитена, среднов. креп, дн. Малатя (вж.) 30

Менойкион. пл. 47 вж. Смила (Сминица)

мерехани 37 вж. моравци

Месемврия. ант. и среднов. гр., дн. Несебър 8 24 30 33—35 43 1 3—5 7 вж. Нисебър

Месопотамия, истор. обл. в Ирак 30

Месопотамия на Запад (Западно Междуречие), виз. катепанство в Северозападното Черноморие 54—56 9

Места, р. 24 33 42—44 47 55 56 1

Метохия, обл. в Космет, СФРЮ 19 42 45 62 6

Мидия, гр. в Югоизт. Тракия, Турция 47 50 63 3—5 7—9

Мизия, обл. 9 19 26 29 36 51 54 56 вж. Горна земя (Загоре); Горна ~; Долна ~; Подунавие

Милеона, среднов. Креп., дн. с. Ябълково (вж.) 28—30 36 43 44 47 1 3 5 7

Мироч, пл. 25 3

Мирча вода, кастел в окр. Констанца, Сев. Добруджа, CP Румъния 15 16

Михайловградско 16

Мойград, среднов. креп. в окр. Залъу, Седмиградско, CP Румъния 40

Молдава (Молдова) 13 20 25 26 38 49 63 3 4

Молдованещи, среднов. креп. в окр. Турда, Седмиградско, CP Румъния 40

Морава (дн. Велика Морава), р. 19 25 33 37 51 56 62 63 1 3 4 7 9 вж. и Българска Морава; Сръбска Морава

Моравско (Поморавие), обл. в CP Сърбия, СФРЮ 37 51 57

моравци (моравяни), склав. племе 12 37 3

моравци (мерехани), зап. славяни 18 21 37—40 1 2 4 6 8

Мореши, среднов. креп. в окр. Търгу-Муреш. Седмиградско, CP Румъния 40

Морея, обл. и полуостров в Гърция 7 12 1 вж. Пелопонес

Морисена, 52 57 вж. Чанад

Морунец, среднов. креп. (виз. Христопол), дн. гр. Кавала (вж.) 47 3 7

Москополе, дн. Воскопоя (вж.) 42

Мочурица, р. 29 5

Мраморно море (Пропонтида) 8 24 62 3

Мукачево (мадж. Мункач), гр. в Закарпатска Украйна. УкрССР 20

Мургаш, пл. 24 3

Мурешул (Муреш, мадж. Марош), р. 18 48 52 54 56 57 1 3 4 7—9

Мурфатлар 15 вж. Басараби

Мъглен (Моглена), среднов. креп. и обл. в Южна Македония, Гърция 42 54 6—9

Мътница, р. 23

 

Н.

Навпакт, гр. в Пелопонес, Гърция 51

Наисос, ант. и среднов. гр., дн. Ниш (вж.) 24 33 1

нандори 21 вж. оногондури

Нандорфейервар 21 вж. Белград

Нареченска планина 44 вж. Нарезка

Наръш (погр. Нариш, преим. Нея Филаделфия), с. в Солунско, Юж. Македония, Гърция 46 47 7

Негуш, пл. 47 вж Дурла

Немско кралство вж. Германия

немци вж. германци

Нерезка (погр. Нареченска) планина 44

Несебтр (Нисебър), гр. 8 24 30 33—36 43 44 50 1 2—9 вж. Месемврия

Нея Филаделфия 46 47 7 вж. Наръш

Нидже, пл. 44 7

Никея, гр., дн. Изник в Мала Азия, Турция 8 31 12 3

Никица (Никея, Малка Никея), среднов, креп. дн. гр. Хавса (вж.) 33 3—6

Никопол, среднов. креп. в Епир. Гърция 47 51 63 1—4 6 8

Никополска виз. тема 51 4 6 8

Никулицелски укрепен стан при дн. с. Никелицел, окр. Тулча, Сев. Добруджа, CP Румъния 15 1 3

Ниредхаза, гр. в HP Унгария 20 4

Нисебър 35 вж. Несебър

Нитра (Нитрава), гр. в Словашко, ЧССР 40 2 4 6 8

~, р. 52

Нитранско княжество 38 47

Ниш, гр. в Нишавско, CP Сърбия, СФРЮ 24 25 33 37 51 56 57 1—4 6—9 вж. Наисос

Нишава, р. 41 42 62

Новакова бразда, окоп 14 16 26 3

Новград, среднов. креп. дн. Ноград (вж.) 20 6 7 9

Нови Пазар, гр. в CP Сърбия, СФРЮ 44 51 63 7 вж. Раса

Нови Пазар, гр. в Шуменски окръг 13 26 3 5

Нови Сад, гр. във Войводина, CP Сърбия, СФРЮ 20

Нови Стримон, виз. тема 54 55

Ноград, сел. в обл. Черхат, HP Унгария 20

 

О.

Обзор, с. във Варненски окр. 14 3

Оваджик 34 вж. Поляново

Огоста, р. 14 16 24

 

75

 

 

Огражден, пл. 43 55 7

Одеса, гр. в УкрССР 5

Одесос, ант. и среднов. гр., дн. Варна (вж.) 36 1

Одра (нем. Одер), р. 38 1 4 6 8 9

Одрин (тур. Еаирне), гр. в Югоизт. Тракия. Турция 8 20 24 29 31 33 34 36 41 47 50 56 57 62 63 1—9 вж. Адрианопол (Хадрианопол)

Одринско 33 35 43 62

Озрен, пл. 41 47 7

Окна Дежулуй. рудник за сол, дн. с. в окр. Деж. Седмиградско, CP Румъния 40 7 9 вж. Деш-Акна

Окна Сибиулуй (мадж. Визакна. нем. Залцбург), рудник за сол в окр. Сибиу, Седмиградско, CP Румъния 39 40 7 9

Окна Слатина (мадж. Акна Слатина, рус. Марамурешская Солотвина, Слатинские Доли), рудник за сол, дн. Солотвина в Закарпатска Украйна, УкрССР 39 40 9

Окнишоара (мадж. Киш Акна), рудник за сол, дн. с. в окр. Аюл, Седмиградско, CP Румъния 40 7

Олимп, пл. 53 63 8

Олпар, среднов. креп., дн. сел. Алпар в обл. Нагкуншаг, HP Унгария 20 52 2 7 9

Олтения (Северински Банат), обл. във Влашко, CP Румъния 26 3

Олтул, р. 14 16 1 3 4 7—9

Онгъл, среднов. обл. в Молд. и УкрССР 15 16 3

Ондава, р. 38 39

оногундури 21 вж. нандори; уногондури

Оногория, среднов. обл. в Кавказието 18

Опсикион, виз. тема в Мала Азия 8 24 1

Ореш, с. във В.-Търновски окр. 14 3

Орея, среднов. креп., дн. гр. Чуприя (вж.) 51 56 9 вж. Хореум Марги

Оризово, с. в Старозагорски окр. 33

Орион вж. Палиури

ороши (орош), алб. племе 51

Орханийски проход 24 вж. Ботевградски прох.

Оряхово, гр. 14

Оряхово (тур. Саранлий), с. в Хасковски окр. 34 35 44 5 вж. Агатонике

Оряховски окоп 14 1 3

Осогово, пл. 62

Остров, с. във Врачански окр. 24 1 3

Островски окоп 14 24—26 1 3

Островско ез. 44 7

Осум (алб. Осуми), р. 44

Охрид, гр. в CP Македония. СФРЮ 5 20 38 42 50 54—57 63 1—4 6—9

 

П.

Пагания, обл. в Херцеговина, СФРЮ 51 7

Пазарджишко 43 44

Пайкон, пл. 47 вж. Паяк

Палиури (Орион), среднов. креп. в Епир 51 вж. Орея

Панагир дере, р. 14

Панега, р. 24

Панония, рим. пров. 8 9 19 21 25 32 37—40 48 51 59 1

~ Горна (Северна) 37

~ Долна 37 45 59 62

Панонска марка 32 37 2

Парория, среднов. обл. в Странджа пл. 29

Партия 21 вж. Иран

Патрас, гр. в Пелопонес, Гърция 13 25 1

Паяк (преим. Пайкон), пл. 47 7

Пелион, пл. 30

Пелопонес (Морея), обл. и полуостров в Гърция 7 8 12 13 25 43 55 62 1

Пеней (Пенейос), р. 51 63

Перник, гр. 37

Петра, среднов. креп. в Катеринско, Пиерия, Гърция 51 55 9

печенеги 6 15 18 21 22 45—48 53 55 57 59 62 63 8 9

Печенегия (ал-Баджанакия) 48 49

Пеща, среднов. креп. в дн. левобрежна част от Будапеща 20 39 52 2 6—9

Пещерско 44

Пиерия, обл. в Гърция 33 51 55

Пилашево, с. в Пловдивски окр. 44 3 5 7 вж. Буково

Пинд, пл. 30 53

Пирин, пл. 30 33 41 43 44 55 62 3 4 7

Плевенско 14

Плиска, среднов. гр., дн. с. в Шуменски окр. 5 11—13 16—24 27 33 34 36 37 40 41 43 45 59 1—9

Пловдив (Плъвдин), гр. 8 20 25 29—31 33 34 36 41—44 54 62 1—3 5 7 вж. Филипопол

Пловдивско 44

Плотинопол, среднов. гр., вер. дн. Узункюпрю (вж.) 25 3

Повлен, пл. 51 7

Подгорие (Зета), обл. в CP Черна гора, СФРЮ 51 7

Подкарпатска Русия 3 вж. Рутения, Закарпатие, Закарпатска Украйна

Подунавие, 25 вж. Мизия, Влашко

Полша 38 39 9

Поляново (тур. Оваджик), с. в Хасковски окр. 34 5

поляци 18 21 49 1 2 4 6 8 9 вж. висляни, дулеби, лендзини, ляхове

Поморавие вж. Моравско

Поморие, гр. 29-31 33-36 43 44 47 50 1 3 5 8 вж. Анхиало; Ахело; Въхело; Тутхон

Поповска река 35

Потамукастел, среднов. креп., дн. с. Воден (вж.) 34—36 5

Поян, среднов. креп. в Седмиградско, CP Румъния 40

прабългари 9—13 16—28 41 56 57 59 62 63 1 вж. Нандори

~ Аспарухови 8—17 21—28 59 1 вж. Уногундури

~ волжки 17 27 вж. Чуваши

~ Куберови 8 19 24 1

~ панонски 18—19 21—23 32 38 40 57 62

Правади, с. в Одринско, Югоизт. Тракия, Турция 33 41 5 вж. Проват

Превеза, гр. в Епир, Гърция 51

преденеценти, склав. племе 11 12 17 33 36 37 4 вж. Абодрити; браничевци

Преслав (Велики Преслав), гр. 5 16 21 38 40 46 47 50—54 5 8 9 вж Йоанопол

Преспа, обл. и среднов. креп. на о-в Град в Голямото Преспанско ез. 54 55 7 9

Прешов, гр. в Полша 39

Приазовие 26

Призрен, гр. в Метохия, СФРЮ 51 56 2 6—9

Прилеп, гр. в CP Македония, СФРЮ 42 6 7 вж. Керамея

Приселци, с. в Бургаски окр. 23

Провадийска р. 14 5

Провадия, гр. 41

Проват (Проватон). среднов. креп., дн. с. Провали (вж.) 31 33 41 1 3—7

Проклетия, пл. 44 51 7

Просек, среднов. креп. при Демирхапия (вж.) 43

Прут, р. 16 17 21 26 32 49 59 1 2—4 7 8

Птолемаис, гр. 47 вж. Кайляри

Пуста, обл. в HP Унгария 20—22 62

Пустоградско, развалини на Стоби (вж.) 8

Пъкуйул луи Соаре, среднов. креп. на дунавски о-в в Сев. Добруджа, CP Румъния 16 40 2

 

Р.

Рааб, р. 37

Разлог, обл. 55

Ракища (погр. Ракищен, преим. Катахлорон), с. в Драмско, Югоизт. Македония, Гърция 43 7

Ранули. среднов. креп., дн. Вълчаново кале (вж.) 33 5

Раса, среднов. креп., дн. Нови Пазар (вж.) 44 45 51 56 63 2 6—9

Рахманлийска река 36

Рахча (преим. Кренндес), с. в Драмско, Югоизт. Македония, Гърция 50

Рашка, сръб. жупанство 51 55 56 63 7—9 вж. Сърбия

Регион, ант. и среднов. креп., дн. гр. Кючюк Чекмедже (вж.) 33

Региум, среднов. гр., дн. Реджио ди Калабрия, Италия 13 1

Редесто (Родосто), ант. и среднов. креп., дн. гр. Текирдаг (вж.) 33 3—5

Рейн. р. 51 14 6 8 9

Рендина, р. 24

Риги, среднов. креп. в Епир 51 55

Рила, пл. 37 41 44 55 3 4

Рим (Римска империя) и гр. 14—16 26 47 56 1 2 4 6 вж. Ватикана

ринхини, склав. племе 25 3

Ришки прох. 23 29 3 5 вж. Сидера

Родопи, пл. 25 30 36 54 59 62 63 3 7

~ Зап. 37 42 44 47

~ Изт. 34 43 44 47

~ Сев. 41 43 44 47

~ Средни 47

~ Юж. 50 53 вж. Беломорие

Романия, пл. 47 7

Рона, р. 51

Ропотамо, р. 33

Рудник, пл. 41 44 53 62

румъни 16 40 вж. Власи

Руна, р. 27 вж. Дунав

Рупел (Рупелски пролом) 30 33 41 43 44 62 вж. Сидера

Русенеши де Жос, с. в окр. Корабия, Влашко. CP Румъния 14 3

Русенско 10 14

руси 26 38 45 49 50 1 2 4 6 8 вж. анти; рутени; славяни, източни

Русия (Киевска Русия) 49 52 57 6 8 9

рутени 18 45

Рутения, обл. в УкрССР 33 62 4 вж. Задкарпатие; Закарпатска Украйна, Подкарпатска Русия

Рътан (Ртань), пл. 25 41 3

Ряховско кале при дн. с. Ряхово, Русенски окр. 14 вж. Апиария

 

С.

Саболчвар, среднов. креп. на р. Тиса в обл. Саболч, HP Унгария 20 2 6 8 9

Сава, р. 32 33 36 37 39 41 45 51 62 1 3 4 6—9

сагудати, склав. племе 44 47 3

Сакар, пл. 29 34 43 44 50 53 вж. Авролева

Салоника, гр. 47 вж. Солун

Салтово, с. в Харковска обл., УкрССР 26 27 1

Самоков, гр. 37

Саранлий 34 вж. Оряхово

Сарата, р. 16

Саркел (рус. Белая Вежа), среднов. креп., дн. под Цимлянското водохранилище в РСФСР 49

сармати 26

Св. Богородица Варитадска, манастир 50

Свърлижка планина 25 41 3

Себеш, среднов. креп., дн. гр. в Седмиградско, CP Румъния 40 7

севери, склав. племе 12 13 22 23 26 30 1 3

Северински Банат (Олтения), обл. във Влашко, CP Румъния 26 3

Севернобесарабски окоп 16 26 32 1 3

Североалбански планини 44 51 53 7

Северски Донец, р. 26 1 2 4 8

седем склав. племена (колена, рода) 9 12 1

Седмиградско (мадж. Ердей. рум. Трансилвания), обл. в CP Румъния 18—20 25 30 33 37—40 48 49 52 56 59 62 4

Сек-акна, рудник за сол в Седмиградско 40 7 вж. Сик-Акна

секули (секейци), мадж. етническа група 18 21 52 56 62 6 8 9

Селина, среднов. пристанище, дн. гр. Сулина (вж.) 8

Семени, р. 44 7

Сена, р. 51

 

76

 

 

Сенгеловска (тур. Ченгел, преим. Цингелион), пл. 44 7

Сервия, гр. в Южна Македония, Гърция 47 51 56 62 7—9

Сердика, ант. и среднов. гр.лн. София (вж.) 8 12 24 25 30 33 1 3 вж. Средец

Серес (Сере) 47 вж. Сяр

Серет (Сиретул). р. 16 26 49 1 3 4 7 8

Сечище (тур. Сюлейманкъой), с. в Шуменски окр. 34 62 5

Сидера—Ришки прох. 29 43

~ — вр. Демиркапу в Странджа пл. 43

~ — Рупелски пролом 33 41 43 44

Сидерокастрон, гр. 33 43 7 вж. Валовища

Сик (мадж. Сек-Акна), с. в окр. Герла, Седмиградско CP Румъния 40 9

Силиврия, среднов. креп., дн. гр. Силиври в Югоизт. Уракия, Турция 33 3 4

Силистра, гр. 14 19 49 3 4 6 7 вж. Дръстър

Силистренско 10

Сингидунум, ант. и среднов. гр., дн. Белград (вж.) 24 25 33 1

Сини връх (тур. Кекез тепе) 43 47 7

Синх (Синяцикон). пл. 47 вж. Снежник

Синсинати, гр. в САЩ 7

сирийци 17 30 31

Сирия 8 30

Сирмиум, ант. и среднов. гр., дн. Сремска Митровица (вж.) 33 37 1 вж. Срем

Сирмия, обл. 39 вж. Срем

Скиатос, о-в 8 1

скити 26

Скития вж. Малка Скития

склавини (югоизточни славяни) 7—14 17—19 21—26 29—34 36—43 46 57 59 62—64 4

Склавинии 8 11—13 30 33 37 62 1 2 6

Скопие, гр. в CP Македония, СФРЮ 20 56 57 1—4 6—9 вж. Скупи

Скопски комитат 20 51

Скутаре, с. в Пловдивски окр. 44 5 вж. Скутарион

Скутари, среднов. креп., дн. с. Щит (вж.) 41 6

Скутарион. среднов. креп., дн. с. Скутаре (вж.) 44 5

Скът, р. 14 3

славяни, източни 37 38 45 57 1 4 вж анти: руси

~ западни 17 20 32 37 38 1 вж. моравци; поляци; словаци; чехи

~ югозападни 17 37 38 45 1 вж. словенци; сърби; хървати

~ югоизточни вж. склавини

~ южни 7 38 40 64 1

Славянка (тур. Алиботуш), пл. 43 44 7

Слана, р. 38 39

Сланик (Турда), среднов. креп. и рудник за сол, дн. гр. Торда (вж.) 20 2 6—9

Слатинские Доли, рудник за сол 40 вж. Окна Слатина

слезяни, пол. племе 49 1 вж. лендзини; дулеби

Сливен, гр. 29 3

словаци 9 37—40 47 1 2 4 6 8

Словашко 33 37 38 40 51 52 62

словенци 37 38 45 1 2 4 6 8 вж. каринтийци

Слон, среднов. креп. в Карпатите 20 40 2 6—9

Смила (Сминица) (тур. Боздаг, преим. Менойкион, Фалакрон), пл. 47 50 53 7

Смилевица, пл. 51 7

смолени (смоляни), склав. племе 33 41—44 47 3 6 7

Смърдеш, пл. 44 вж. Благуша

Снежник (Синк, Шиняк, преим. Аскион и Синяцикон), пл. 47 7

Созопол, гр. 24 33 36 50 1 3—5 7 8

Солноград, среднов. креп., дн. гр. Солнок, HP Унгария 20 40 52 2 6—9

Солотвина, с. в Ужгородско, УкрССР 39 40 9 вж. Окна Слатина

Солун (гръц. Салоника, Тесалоника), гр. 8 12 19 24 35 36 42—44 46 47 50 51 55 57 62 63 1—9

Солунска тема вж. Тесалоника

София 5 8 12 20 24 25 30 33 1 3 4 6—9 вж. Сердика; Средец

Спарта, ант. и среднов. гр. 8 13 1

Спасовица, вр. 44 вж. Левка

Сперхей (Сперхеос), р. 55 56 9

Спиш, гр. в Словашко, ЧССР 38

Сплит, гр. в Далмация, CP Хърватско, СФРЮ 55 1 4 6 8 9

Средец, среднов. гр., дн. София 20 24 33 54 55 1—9 вж. Сердика

Средецки комитат 20

Средецка река 35 5

Средиземно море 21

Средна гора, пл. 30 34 36 41 44 55 вж. Ихтиманска ~; Сърнена (Същинска) ~

Срем, ант. и среднов. гр., дн. Сремска Митровица във Войводина, СФРЮ 33 37 39 45 51 56 6—9 вж. Сирмиум

~, среднов. обл. 37 39 62 4 вж. Сирмия

Сръбска Морава (преим. Западна Морава), р. 19 39 51 63 4

Ставица, пл. 51

Стаг, среднов. креп., дн. гр. Калампака (вж.) 47 51 55 8 9

Стан, с. в Шуменски окр. 5

Стана, плато

Стара Загора, гр. 8 29—31 33 36 44 54 3—7 вж. Августа Траяна; Берое; Боруй; Иринопол

Старозагорско 33—36 62

Стара планина (Балкан) 5 8 9 14 16 18 21—23 28—31 34—36 43 44 53—56 59 63 3 5 вж. Хемус

Старопланински окопи 13 14 23 24 30

Стоби, ант. и среднов. гр., дн. Пустоградско в CP Македония, СФРЮ 8 1 3

Столова, пл. 44 53 7

Стражата, седловина 30

Странджа планина 29 30 35 43 44 47 50 53 59 5 8

Стримон, обл. и виз. тема 24 47 50 54 9 вж. Нови Стримон

Струма (Стримон), р. 8 12 13 30 33 41—44 54 62 1 3 4 7 9

Струмешница, р. 30 43 3

Струмица, гр. в CP Македония, СФРЮ 19 54 2 6—9 вж. Тивериупол

Струмски пролом 37

струмци (струмяни), склав. племе 33

Судика Бразда, окоп 14 16 26 1 3

Суки, прох. 36 вж. Траянови врата

Сулина. гр. в CP Румъния 8 вж Селина

Сулински дунавски ръкав 49

Суха (Сува). пл. 37

сърби 37 42 44 45 47 55 2 4 8

Сърбия 23 33 42 45 51 6 7 вж. Рашка

Сърнена (Същинска) Средна гора. пл. 30 36 41 44 вж. Средна гора

Сюлейманкъой 34 вж. Сечище

Сяр (гръц. Сере, Серес), гр. в Югоизт. Македония, Гърция 47 62 1 2 4 6—9

Сярско 33 47 55

 

Т.

Таганрогски залив 49

Тара, пл. 51 7

татари 16 57

Татри, пл. 32 39 45 62 63

Текирдаг, гр. в Югоизт. Тракия, Турция 33 3 5 7 вж. Редесто

Темиш (Тимишул), р. 21 48 57 7

Теодосиупол, среднов. креп., дн. Ерзерум (вж.) 30

Терек, р. 27

Термопили, прох. 9

Термопол (Акве Калиде), ант. и среднов. гр., дн. с. Банево (вж.) 29 30 3

Тесалия, обл. в Гърция 8 9 21 25 43 50—52 55 56 63 1 3 9

Тесалоника вж. Солун

Тесалоника, виз. тема 13 31 46 50 55 62 4 8 9

Тивериупол, среднов. гр. 19 вж. Струмица

тиверци, племе в Северозап. Черноморие 49 6 8

Тимок, р. 24 25 39 41 62 3

тимочани, склав. племе 10—13 17 24 25 36 37 3

Тимошко, обл. в CP Сърбия, СФРЮ 13

Тиса, р. 18—20 32 33 36—40 45 48 52 53 56 59 62 63 1 2—4 6—9

Тисабура, с. в обл. Хортобад, HP Унгария 20 4

Тител, среднов. креп., дн. гр. във Войводина, CP Сърбия, СФРЮ 18 20 52 6—9

Тича 22 3 вж. Камчия

Томи, ант. и среднов. гр., дн. Констанца (вж.) 15 28 1 3

Тополовград (тур. Каваклий), гр. 29 34 43 3 5

Торда, гр. в Седмиградско, CP Румъния 40 вж. Сланик; Турда акна

Травуния, среднов. обл. в Херцеговина, СФРЮ 51 7

Тракезион, виз. тема в Мала Азия 8 13 1

траки 7 35 63

Тракийска низина 25 вж. Тракия

Тракия, обл. 8 16 19 22 24—26 28—31 41 43—45 47 50 53 56 62

~ рим. и виз. пров. 29 44 50

~ виз. тема 8 13 19 33 42 45 54 55 4 6 8 9

~ епархия 44

Трансилвания вж. Седмиградско

Траянови врата, прох. 36 43 55 56 вж. Суки

Траянопол, ант. и среднов. гр., дн. с. Лутра (вж.) 31 1—4

Требине, обл. в Херцеговина, СФРЮ 55 56 63 9

Трескавица, пл. 47 7

Трогир, гр. в Далмация, CP Хърватско, СФРЮ 55 9

Тузла, гр. в CP Босна, СФРЮ 45 7

Тунджа, р. 23 29 30 34 35 44 3 5 7

Турда акна, среднов. креп. и рудник за сол. дн. гр. Торда (вж.) 20 39 2 6—9

Турла вж. Дурла

Турну-Северин 26 вж. Дробета Северин

Тутракан, гр. 14 3

Тутхон, среднов. гр. 35 1—5 7 вж. Анхиало; Поморие

тюрки 11 18 27

 

У.

Ужгород (Ужхород), гр. в Закарпатска Украйна, УкрССР 20 6 вж. Уноград

узи 49 57 63

Узунджово, с. в Хасковски окр. 34 43 3 5 7 вж. Макриливада

Узункюпрю, гр. в Югоизт. Тракия, Турция, 25 3 вж. Плотинопол

Уйпещ, квартал от Будапеща 20

Украйна 20 26 33 38—40 45 47 49 56 вж. Закарпатска Украйна; Рутения; Черноморие, Северозап.

уличи, племе в Северозап. Черноморие 49 6 8

Улцин (Дулцин), гр. в CP Черна гора. СФРЮ 55 1 6 9

Унгария 20 21 32 33 38 39 62

унгарци вж. маджари

уногондури, прабълг. племе 8 9 18 21 26 59 вж. Аспарухови българи; нандори

Уноград (Уноградус, Унгвар), среднов. креп., дн. гр. Ужгород (вж.) 20 6

 

Ф.

Факийска река 35 5

Фалакрон, пл. 47 вж. Смила (Сминица)

Фанагория, среднов. креп., дн. Сенная, Краснодарски край РСФСР 27 28 1

Филипи, ант. и среднов. гр. в Драмско, Югоизт. Македония, Гърция 7 24 33 42 47 50 1—4 6—8

Филипопол, ант. и среднов. гр., дн. Пловдив (вж.) 8 25 29—31 33 1 3—9

~ виз. тема 54 9

франки 10 19 21 33 34 36 37 48 57

Франкска държава (империя) 11 32—34 36 37 45 57 1 4

Франкфурт на Майн, гр. във ФР Германия 36

 

77

 

 

Франция 51

Фриаулска марка (марксграфство) 32 37 2

Фржка гора. пл. 45 63 7

 

Х.

Хавса (Хафса). гр. в Югоизт. Тракия, Турция 33 3 5 6 вж. Никица

хазари 11 12 16 26—28 36 41 57

Хазария (Хазарско хаганство) 18 26—28 41 49 57 58 1 4 6

Хайла, пл. 51

Хайредин. с. във Врачански окр. 16 24 3

Хайрединскн окоп 16 24 25 3

Халдея, историческа обл. в Ирак 54

Халиаком (Алиакмон), р. 47 вж. Бистрица

Халкидик (Халкидически полуостров) 47

Хамбарли 33 вж. Маломирово

Хамбург, гр. във ФР Германия 21

Харавой (Кура бай, Qara baj). печ. племе 49 8

Харам. р. 18 38 62 вж. Хрон

Харвард, гр. в САЩ 7

Хасковско 28—30 34—36 41 43 44 47

Хвостно, обл., сев. дял от Метохия, СФРЮ 51

Хеброс, р. 34 36 вж. Марица

Хеликон, пл. 30

Хемус, орографски комплекс 34 36 вж. Стара пл.; Сърнена Средна гора

Хераклея вж. Ираклия

Херисталиум (Херста или Херистал), гр. при Лиеж, Белгия 36 4

Херсон, ант. и среднов. креп., дн. при гр. Севастопол, УкрССР 28 48 1 2 4 6 8 9

Химара, гр. в Албания 47 51 7 8

Химеш удвар. среднов. креп. 20

Хинова, с. в окр. Дробета Северин, Влашко, CP Румъния 16 3

Хипийски (Български) планини, дн. Ергени, плато 9

Хисаря, гр. 29 3 5 вж. Диоклецианопол

ховарезми 18 62

Хореум. ант. гр. в Епир, Гърция 51

Хореум Марги, ант. и среднов. креп., дн. Чуприя (вж.) 51 вж. Орея

Хорнад, р. 38 39

Хортобад-Бертьо, канал в HP Унгария 20

Хотван, гр. в HP Унгария 20

Христопол (Христуполис), среднов. креп., дн. гр. Кавала (вж.) 33 36 47 62 63 1—4 7—9 вж. Морунец

Хрон (нем. Гран, мадж. Харам), р. 18 20 21 38—41 45 62 63 4

хуни 11 15 19 21 22 26 32 62

Хуст, гр. в Закарпатска Украйна, УкрССР 20

хървати 36 37 42—45 47 48 63 1 2 4

Хърватия (Хърватско) 37 42 45 47 51 62 65 6—9

 

Ц.

Цариград (Константинопол, Ал-Куштантина, Кустандина, Куштантини), тур. Истанбул 5 8 9 11 19 23—28 31 33 35 36 41—43 46—49 52 53—56 62 63 1—9

Цер-Власич, пл. 51 7

Циганско градище, вр. 47

Цика, среднов. креп. 22 вж. Чика

Цингелион, пл. 44 вж. Сенегеловска планина

 

Ч.

Чанад, среднов. креп., дн. Ченад (вж.) 20 52 57 2 9

Чемерно, пл. 47 7

Ченад (мадж. Чанад), гр. в окр. Сънниколаул-Маре, Банат, СР Румъния 18 20 52 57 6—9 вж. Марошвар; Морисена; Чанад

Ченгел. пл. 44 вж. Сенгеловска планина

Черкова, вр. 44

Черменика, обл. в средната част от HP Албания 51 вж. Черник

Черна вода, гр. в Сев. Добруджа, CP Румъния 14 3

Черна гора 51 55

Чернград, среднов. креп., дн. гр. Чонград (вж.) 18 20 52 2 6—9

Чернец, среднов. гр., дн. Дробета-Северин (вж.) 26

Черни Дрин, р. 19 42 44 51 62 63

Черник. среднов. креп. в обл. Черменика. HP Албания 51 56 63 7 9

Черно море (Евксински понт. Константинополско, Скитско море) 8 14 15 21 23 25—27 30—32 35 43 44 47 48 50 53 54 57 59 62 63 1—9

Черноморие, Северозападно 5 9 10—13 16 19 22 26—28 31 41 45 48—50 52 53 55 57—59 62 63

чехи 39 1 2 6 8

Чика, среднов. отбранително съоръженис 13 21—24 вж. Цика

Чирпански възвишения 20 36 5

Чирпанско 62

Чобан-Азмак, р. 34 вж. Калница

Чонград, гр. в HP Унгария 18 20 52 6 7 9 вж. Чернград

чуваши 17 18 27 вж. Волжки българи

Чуприя (тур. Кюприя), гр. в Моравско, CP Сърбия, СФРЮ 51 9 вж. Орея; Хореум Марги

 

Ш.

Шар планина 30 42 62

Шарвар, среднов. креп. в НР Унгария 20 6 8 9

Шахлий, с. 34 вж. Княжево

шваби, герм. племе 21

Шиняк, пл. 47 вж. Снежник

Широара, среднов. креп. 40

Шкорпиловци, с. във Варненски окр. 14 3

Шкумби (алб. Шкумбини), р. 44 7

Шомог, обл. в HP Унгария 56 9

Шумен, гр. 13 35 41 3

Шуменско 13 20

 

Щ.

Щит, с. в Хасковски окр. 41 6 вж. Скутари

 

Ю.

Южен Буг, р. 26 45 46 49 1 4 8

Южна Морава, р. вж. Българска Морава

Южнобесарабски окоп 15 16 3

Южномолдавски („Атанарихов”) окоп, 16 вж. Галацки

Ю-з-г (Юзег), р. 27 вж. Днепър

 

Я.

Ябълково, с. в Хасковски окр. 28—30 36 43 44 47 3 5 7 вж. Милеона

Ябълково, Горно и Долно, села в Бургаски окр. 29 3 5

Явор, пл. 51 7

Ягодна (Соколска) пл. 51 53 7

Яломица, р. 16 3

Ялпул, ез. 16 3

Ямбол, гр. 29 3

Ямболско 11 25 33—35 44 62

Янина, гр. в Епир, Гърция 51 55 2 7—9

Яница (Йоаница), среднов. креп., дн. Елхово (вж.) 44 5

Яница, гр. 47 вж. Енидже—Вардар

Яхорина, пл. 47 7

 

 

Alutanus, рим. лимес 14

Jardi-Erdem, печ. племе 49 8

Jazi-Qapjan, печ. племе 49 8

Qara-baj, печ. племе 49 8

Qavúkšin Jula, печ. племе 49 8

Transalutanus, рим. лимес 14

Via Egnaiia, рим. ант. и среднов. път 8 33

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]