Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век

Съст. Маргарита Кожухарова

 

Облечка, корица и първи/последни страници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Back to Index]