.
МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД
Списание за наука, литература и обществен живот
.
издава МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ — година XIX, 1996, кн. 4
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Проф. д-р Петър Шапкарев (главен редактор), доц. Димитър Гоцев, проф. Иван Кочев, чл.-кор. Тодорка Мирчева, доц. Трендафил Митев, проф. д-р Добрин Мичев, проф. д-р Веселин Трайков (зам.-главен редактор), акад. Веселин Хаджиниколов, доц. Стоян Германов (секретар)
 

Съдържание

Проф. д-р Веселин Трайков. Безсмъртният Даме Груев (1871-1906) ........................ 5

Проф. Добрин Мичев. Антибългарската пропаганда на Скопие - 1995 година ........................ 27

Проф. Иван Кочев. За така наречения „помашки език” в Гърция ........................ 43

Н. с. Елена Кяева. Словообразувателни типове с наставка -иште на българските говори в Мизия, Тракия и Македония ........................ 61

К. и. н. Мария Павлова. Националноосвободителното движение в Македония и българо-италианските отношения ........................ 75

Документи, материали, мемоари
Цочо Билярски, Ива Бурилкова. Писма от дейци на Върховния македонски комитет и на българските македоно-одрински революционни комитети в архива на д-р Константин Стоилов (1895-1898 г.) ........................ 101

Вести
Научна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Иван Михайлов
от доц. Стоян Германов ........................ 129

Научна конференция „120 години от Априлското въстание” от. Димитър Тюлеков ........................ 133

Рецензии, отзиви и книгопис
Навременна книга за Западните покрайнини. Рец. от акад. Веселин Хаджиниколов ........................ 137
Гръцки труд върху Югозападна Македония за периода 1940-1949 г. Рец. от проф. д-р Веселин Трайков ........................ 149
Елена Хаджиниколова. Български проблеми в списание „Историjски часопис” ........................ 155

IN MEMORIAM
Почина Коста Църнушанов ........................ 159
 

[Next]
[Back]