Снимка  към статията на

Величка Георгиева-Пандърова. Нашата земя. В Доганхисар

(Сборник Тракия, том X, Хасково 2020)
 

стр. 299: Пред паметника на Капитан Петко Войвода в село Доганхисар

 

[Back to Index]