Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том III

Ред. колегия: Димитър Шалапатов, Златка Михайлова, Мария Бакърджиева, Петър Василев - съставител, Хубен Стефанов

Хасково, 2005 г.

 

Сборникът в .pdf формат  (16 Мб), любезно предоставен от Станислав Н. Станилов


        Венец от синовна обич

Настоящият сборник се явява като отделен том на вече утвърдената поредица с почти еднотипно оформление, което изключва необходимостта от самостоятелно заглавие. А то би могло да се изведе по най-сполучливия начин от представените в него поетични откровения за Тракия и особено от Вазовото преклонение пред нейните “рани вечно живи и лаврови, и търнови венци”. Не по-бледи възможности в това отношение предлага и кратката подборка от народни песни с подчертано тракийско звучене, които предхождат личните творби на отделните автори, подредени по хронологически принцип според годината на раждането им.

Поетични откровения за Тракия - такова е съдържанието на сборника, синтезирано само в няколко думи. И ако го възприемем като своеобразен венец от синовна обич и душевен отклик, няма защо да се учудваме от подавляващото надмощие на “тръните” в него. А можем да си представим какво би се получило при едно умножено съпричастие към нечуваната драма на тази кръстопътна земя, която се затруднява вече да посочи колко пъти е била кършена и прекършвана, кроена и прекроявана. Но се получи така, че дори и патриархът на българската литература пропусна да увековечи безпощадното разорение на тракийските българи, макар че, само по себе си, то се равнява на цяло стълпотворение от баташки кланета.

Бихме могли, разбира се, да се досетим, че основната творческа енергия на няколко поколения майстори на перото беше обсебена от последвалите световни стълкновения и лично наши си национални катастрофи и братоубийствени противопоставяния до ден днешен.

И все пак, и все пак...

Ето защо, впрочем, се получи така, че онова, което се знае за Тракия -и което се помни, и което се тачи - е само бледо отражение на нейния реален принос към трагичната история на целокупното ни Отечество.

Нямам право и не искам да бъда съдник на когото и да било. Още повече, когато зная, че нито един български автор не е загърбил патриотичната тема в нейния общоприет смисъл. Просто си позволявам да изразя едно лично пристрастие и да подчертая, от друга страна, че с особена ревност съм се домогвал до възможно най-пълната стихограма на Тракия в продължение на цяло столетие. По същата тази причина е възможно да предизвикам известно недоумение у литературните историци от включването на Яворовите “Заточеници” и “Нестинарска съдба” на Багряна, понеже не личи конкретния повод на пресъздаване. Но те са в такова съзвучие с нашата подборка, че нямаше начин да бъдат пропуснати. Същото се отнася и до чудесното стихотворение на Владимир Попов “Граница”.

5
 

Съвсем друга ще бъде, естествено, поетичната картина при една бъдеща Тракия без граници, която започва да се очертава вече пред нашите жадни погледи. И други емоции ще се възбудят навярно, по-други песни ще се запеят.

Но дотогава нашите читатели ще трябва да се задоволят с онова, което са ни завещали ятаганите и лукавото политиканско безсърдечие, а перото - поетичното - е успяло да запише ...

Петър Василев
 


    Съдържание
 

Венец от синовна обич - Петър Василев  5

 

ПЕСНИ ЗА ГОРДИ ЮНАЦИ

Майка си Петко думаше  9

Задала се тъмна мъгла  10

Петлите пеят, пуфтарят  11

Де се е чуло, видяло  12

Горо ле, горо зелена  14

Майчице мила Петкова  15

Песен за Темел Димитров  16

Кондолов дума пиленце  17

Ясен месец веч изгрява  18

Народна песен  20

Янините седем сина  21

Тракийски кумир  23

 

ТРАКИЙСКА ЛИРА

 

ИВАН ВАЗОВ

    - Тракия  27

 

ПЕЙО К. ЯВОРОВ

    - Заточеници  28

 

МИНКО НЕВОЛИН

    - Тракия  30

    - Упокой  31

    - Петко Войвода  33

    - Бездомен вятър  34

 

НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ

    - На Тракия сред звучните нивя  35

 

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

    - Тракийска съдба  36

 

ДИМИТЪР ПЕНТЕЛЕЕВ

    - Сбогуване с Тракия  37

 

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ

    - Тракия  39

    - Бежанци  40

 

ХРИСТО КАЦАРОВ

    - Българин  41

    - Тайната  43

    - Мисли мои  44

 

ПАВЕЛ МАТЕВ

    - Натрупани мълчания  45

 

НИКОЛАЙ БОЯДЖИЕВ

    - Ехо от Странджа  47

 

ЛАТУН КОНСУЛОВ

    - Носталгично по Чобанкьой  49

 

ИВАН НАНЕВ

    - На дядо ми - тракиеца  51

 

АНАСТАС СТОЯНОВ

    - Обратни реки  53

    - Войнишка лопатка  54

    - Българородица  55

 

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ

    - Чаталджа  56

    - Пещерата край Евренли  58

 

МАРКО НЕДЯЛКОВ

    - Ямболска балада  60

 

МИХАИЛ ИВАНОВ

    - Кирков камен  61

 

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

    - Разговор със сина  62

 

ХРИСТО ФОТЕВ

    - На баща ми  64

 

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ

    - Лозенградски бежанци  66

    - Есенни нощи  68

 

АНГЕЛ НИКОВ

    - Тракия  69

 

НИКОЛА ИНДЖОВ

    - Тракийска история  70

    - Майстор Манол  72

    - Нестинарски празник  73

    - Из поемата „Дългосвет“  74

 

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ

    - Тракия  75

 

ИВАН НИКОЛОВ

    - В средата на живота  77

    - Път на юг  78

 

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

    - Петрова нива  79

    - Особен случай...  80

    - Родова среща  82

 

СТОЙЧО СТОЙЧЕВ

    - Момиче с ябълка  87

    - Утрин  88

 

СИМЕОН СТОЯНОВ

    - Изповед  89

 

ГЕОРГИ ТАЛЕВ

    - Семейна крепост  91

 

ПЕТЪР ДИНЧЕВ

    - Моята пътека  92

    - Народен мотив  93

 

ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ

    - Момино  94

 

ХРИСТО ГЕРМАНОВ

    - Там, където сме родени  95

 

ВЛАДИМИР ПОПОВ

    - Граница  96

 

ИВАН ЕНЧЕВ

    - Чешма  97

    - Дъжд в Тракия  98

 

РОСИЦА СТАНЕВА

    - Тракийка  99

 

НЕДЯЛКО ДИЕВ

    - Тъга по Бялото море  101

    - Илиева нива  102

 

ИВАЙЛОВ БАЛАБАНОВ

    - Тракийски реквием  103

    - Жълъд  104

    - Сила  105

 

СТЕФАН МИЛЕВ

    - Разходка при пълнолуние  110

 

СВЕТЛА КАРАЯНЕВА

    - Спомен за Бяло море  112

    - Тракийски имена  113

    - Бежанците през 1913  114

    - В родното село  116

 

ИВАН ДЕМИРОВ

    - Песен на русенските тракийци  117

 

АНГЕЛИНА МАТЕВА

    - Матю  118

    - Стоя  119

 

ХУБЕН СТЕФАНОВ

    - Огледалото на времето  120

    - Родина  121

    - Тракийци  122

 

[Back to Index]