Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том V

Ред. колегия: Димитър Шалапатов - отг. ред., д-р Георги Граматиков, д-р Красимира Узунова, д-р Мария Бакърджиева, Кирил Сарджев, Златка Михайлова

Хасково, 2012 г.

 

Целият сборник в .pdf формат  (9.2 Мб)

 

    Съдържание  (1-6)

СТАТИИ И СТУДИИ:

- Димитър Шалапатов. БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ СЕЛИЩА В ИЗТОЧНА ТРАКИЯ  (7)

- Ралица Георгиева. EЗИКЪТ НА СЕЛО ДОГАНХИСАР  (22)

- Симеон Лазаров. ИЗ МИНАЛОТО НА РОДНИЯ КРАЙ. СЕЛО МЕРХАМЛИ , СОФЛИЙСКА ОКОЛИЯ, ЗАПАДНА ТРАКИЯ  (48)

- Пенка Чакалова-Генева. ИСТИНАТА ЗА ИМЕТО НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА – ПЕТКО КИРКОВ КАРАКИРКОВ  (67)

- д-р Красимира Узунова. ХАСКОВСКАТА ТРАКИЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДО 1934 Г.  (89)
 

ОЧЕРЦИ И РАЗКАЗИ ЗА ИМЕНИТИ ТРАКИЙЦИ:

- Иван Маринов. За Георги Сапунаров. Душевност – безкрайна като океана  (116)

- Марко Семов. На Петър Баланов. МЪКАТА НА БАЛАНА  (121)

- Ангел Бонев. За Коста Андреев. Скъп приятел от първата ми младост  (128)

- Димитър Шалапатов. Последни дни в родния край  (142)

- проф. Делчо Порязов. Със слово за едно по-хуманно общество  (148)

- Елена Алекова. МОЕТО КЪСНО ПРИЯТЕЛСТВО С КОСТА  (156)

- Костадин Карамитрев. Големият тракиец  (178)

- проф. Марко Семов. Дойде с мисия  (185)

- Никола Инджов. СЪРАТНИК И СЪМИШЛЕНИК В ТРАКИЙСКАТА КАУЗА  (194)

- Калина Георгиева. ЗА Д-Р КИРИЛ БАКЪРДЖИЕВ. ЛЕТОПИСЕЦ НА БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ  (198)

- Златка Михайлова. ЗА СИМЕОН ЛАЗАРОВ. С ТРАКИЯ В СЪРЦЕТО. СИМЕОН ЛАЗАРОВ СТОЙКОВ (1896 – 1976)  (206)


РЕЦЕНЗИИ:

Стоян Райчевски. БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ СЕЛИЩА В ЗАПАДНА (БЕЛОМОРСКА) ТРАКИЯ  (210)

Мария Бакърджиева. ДOБРЕ ДОШЛИ НА БОРДА НА БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ!  (215)

Д-р Елена Алекова. КОЙТО БЯГА ОТ МИНАЛОТО, НЕ ГРАДИ БЪДЕЩЕ  (218)

Никола Инджов. ПРИЛИВ НА ПРАВОСЛАВИЕ И БЪЛГАРСКА РЕЧ  (223)

Д-р Йордан Нанчев. РОДОЛЮБИВ ИЗВОР НА ЗНАНИЕ  (229)

Петър Ангелов. ДРАМАТА НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ ПРЕЗ 1913 ГОДИНА ОМАСКАРЕНА В ПОРЕДИЦА ОТ РОМАНИ (233)

- Снимки  (243-247)
 

[Back to Index]