Произведенията на византийското изобразително изкуство и художествени занаяти от Х-XII век и българското изобразително изкуство

Асен Чилингиров

 

 

Произведенията на византийското изобразително изкуство и художествени занаяти от Х-XII век и българското изобразително изкуство

 

Асен Чилингиров

 

Херон прес ООД, София 2014

 

Първо издание

ISBN 978-954-580-343-7

 

© Асен Чилингиров, автор 2014

© Иван Стаменов, корица 2014

© Издание ХЕРОН ПРЕС ООД

 

 

Развитието на българското изкуство се определя от редица фактори, чието правилно диференциране е от решаващо значение за нашата културология и историография. Настоящата студия има за задача разграничаването на българските художествени паметници от византийските, в резултат на което се уточнява атрибуцията и датировката им, отличаващи се значително от възприетите досега. Внимателното проучване на историческите извори води и до развенчаването на някои митове за техния произход и възникването им.

 

[Back]