Етногенеза Јужних Словена

Татомир П. Вукановић

 

INDEX

 

 

A

Абуд, 112

Абодрити, 30

Абритус (Абдат Калеси), 147

Авари — Обри (Avares), 71, 92, 106—108, 114, 121, 151—152, 307, 327—328, 330, 339

Агатоника, 116

Агелар, 170

Агилуф, 82

Агунт, 31

Адалвин, 116

Адина, 129

Адрија, 26

Адријанопољ (-е), 9, 66, 79, 112, 127

Адријатическо море, 285

Азија, 15, 70, 92, 105—107, 109, 128, 176, 190

Азбад, 65

Азовско море, 60, 91

Аил, 258

Аја Софија, 70

Аквилеја, 126

Алани, 72

Albanceis, 226, 334

Albanie du Nord, 333

Ал-Бекри, 26

Албис (Лаба), 28

Албона (Лабин), 131, 145

Александар Македонски — Велики (Alexandre le Grand), 244,258,335

Александрија, 125, 246

Алкцин, 152

Алпвин, 153

Алпи, 9, 26, 122

Алтаус, 31

Алтфрид, 153

Аманд св., 150

Amurat, 333

Андрија Гропе, 264

Ана Дандолова, 246—247

Анадолија, 218

Ана Света, 172

Анастасије, 57—59, 136

Анастасијев Зид, 70

Анастасије св., 153

Андрија Гропе, 264

Андрија св., 120, 172

Андријашевићи, 233

Андроник II, 250

Анижа, 31, 102

Анијан св., 150

Анкогел, 31

Ансин, 79

Анти, 22, 24—25, 27, 31—33, 42, 60—63, 73, 77—79

Антиохија, 116, 246

Антоније, 256

Антон Свети, 172

Анхијал, 78—79, 111

 

 

344

 

Апамеја, 106

Апенинско приморје, 154

Аполонија, 125

Апостоли свети, 247—248

Апрос, 112

Апсор. — Асор, 130

Арабија, 174

Арабистан, 174

Арапи, 26, 92, 111, 116, 161, 173 —174

Арапска, 162

Арба (Раб), 130

Арбаноси, 4—6, 19, 23, 33 38, 30—52, 64, 98 132, 134, 141, 176, 182—183, 190, 192—193, 196—197, 200—201, 203, 215—217, 224, 226—230, 232, 234, 24—243, 267, 940—243, 267, 294, 300, 306

Арбанаси — Рбанаси, 238

Арбанија, 128, 195, 198, 224, 229, 235, 240, 242, 276, 178

Аргентарија (Сребрница), 145

Аркадијопољ (е), 114, 118

Арменија, 63

Арно, 152

Аромуни — Цинцајм (Aromuns - Trintzares), 38, 295, 312, 320

Арсеније II, 247—248

Арсеније III, 249—250

Арсија (Рас), 130

Врањски гласник 12-1-76 стево

Арсус (Хрсово), 146

Артанас, 111

Артемида, 125

Арханђел Св., 248

Арханђели Св., 255, 264

Арханђел Михаил св., 219

Асамум (Осем), 130

Асел св., 154

Асирци, 279

Аскум, 62 v

Аспалатон, 139

Аспарух, 105, 107, 109

Астик.а, 60, 79, 83

Атанасије св., 155

Атила, 34, 38, 41, 55—56, 58

Атина, 252

Атос, 130

Аургусте (Огост), 130

Аурелијан, 54

Аустрија — Ost—Reich, Öesterrich, 82, 91, 273, 282

Аустроугарска, 273

Аутономна Покрајина Косово, 305—306

Африка, 19, 57, 63, 69, 92, 129, 133, 174, 176, 192

Афричани, 120

Ахен, 121, 124

Ахија, 87, 136

Ахилије св. (преспански), 258

 

Б

Баварска, 28, 87, 123, 151, 153

Баварци, 31, 118, 151

Багиварија, 28

Бадње вече, 49

Баз, 153

Бајан, 75—76, 79, 105

Бајгорска Шаља, 241, 335

Баладрик — Балдрик, 121, 124

Балатис, 44

Балзен, 116

Балкан (Balkans), 12, 15, 44—53, 60, 64, 85, 87—89, 98, 102—103, 125, 127—130, 170—171, 186, 196, 246—247, 269, 289, 319—322, 324, 326, 328, 333, 337, 341

Балкански Словени, 6, 36, 48, 31—52, 99, 203, 209, 212, 226—227, 232, 256, 239, 294—295, 301—303

Балканско полуострво, 1, 2, 4—6, 8—10, 13—15, 18—20, 26, 28, 30, 32, 51, 53, 55, 62, 64—65, 85—86, 118, 121—122, 124—128, 132—138, 140—141, 144, 147—149, 167, 175, 179—180, 182—183, 192, 194, 196—198, 201—203, 204—218, 223—225, 230, 235, 242, 253, 271—272, 282, 289—290, 292, 201, 303, 308—309, 311—314, 316

 

 

345

 

Балтијци, 27

Балтичко море, 31

Балтословени, 31

Балша, 255

Банат, 64, 85, 183, 213, 273, 285

Бандићи, 238

Бановић Секула, 269

Бања Лука, 16

Бањане, 266

Бањани, 231—232, 238

Бапска, 208

Барада М., 30, 98

Барани, 227

Бар, 103, 155

Барбулеску Ј., 289

Бартуловићи, 233

Basile II, 332

Батићи, 143

Бато — Батон, 143

Батово, 143

Батотићи, 143

Баточина, (Batočina), 20, 188, 194, 334

Батуа, Битуа, Будуа (= Будва), 143

Батуни, 143

Батусе, 143

Батуше, 143

Бачка, 64, 273, 285, 316, 337

Башка Вода, 143

Баштијан (Бастијан) св., 172

Баш чаршија, 315, 337

Бела Русија, 32

Бела Хрватска, 28, 32, 93—94

Бѣлград, 140

Бели Срби, 28

Бели Хрвати, 28, 92—93

Белић A., 282, 286—288

Белица, 275—277

Беловар, 277

Бело море, 143

Белоруси, 6

Белослава, 194

Белостенац, 284

Белохрвати, 28, 30

Београд (Belgrade), 10, 15, 20, 55, 62, 124, 144, 170, 246, 277, 330,

335

Бер, 238

Бернекер, 221

Беси, 134

Беч, 286

Бигорски манастир св. Јована, 258

Бијело Поље, 254

Бијељина,, 99

Билице, 180, 333

Бинд, 216

Биоград, 16

Биоград на мору, 139

Бисалти, 146

Бискупија, 199

Бистон — Бист, 143

Бистрица, 26

Bistux nova, 145

Битољ, 309, 330, 336

Bifulei, 90

Бихаћ, 16, 204

Byzance, 319

Byzantins, 324, 228, 341

Büthdose — Bisdos — Busdosa — Butadossi — Botidossi, 228

Бјелице, 238

Бјелопавлићи, 231—232, 238—239

Благовештење св. Богородице (Грачаница), 249

Блаз св., 172

Блато, 26

Блатоград (Мосбург, Салавар), 153

Блаце, 277—278

Блиски исток, 15, 206, 295

Бобовац, 15

Бобра, 30

Богородица левешка, 249

Богородица летничка, 53

Богородица св. Одигитрија цариградска, 247—248

Богородица св., 217

Богородица св. Перивлепта, 159

Богородица св. Трескавачка, 261

Боди, 277

Бодин, 255

Бодрићи, 123

Бојана, 32, 47, 155, 272

Боји (Boio), 29

 

 

346

 

Бојка — Чешка, 29

Бојки — Војки, 28—29

Бојко, 265 Bojo, 179

Бока Которска, 235, 287

Болга, 56

Болгар — Българ — Бугар, 56

Болеслав Храбри, 28

Болици, 238

βουδίνοι, 25

βουλγάροι, 57

Боноиа — Бононија — Бононштор, 80, 146

Борач, 45, 140

Борбег — Борбрег, 130, 148

Борис, 161, 163

Борис

Болгарски, 258

Борис Михаило, 162—163

Борис св., 219

Борна — Порина, 121—122

Бористенит, 179

Босанска Градишка, 204

Босанска крајина, 45

Босанска Посавина, 204—205

Босанци, 19, 284

Босна (Bosnie), 4, 15, 19, 25, 44, 53, 85, 125, 132—133, 141, 143, 145, 148, 171, 195, 197, 199, 202, 204, 208, 212, 214, 221 226, 236, 246, 250—251, 268—270, 273, 282, 285—287, 302, 305—306, 315—316, 323, 326, 333, 335, 337—339

Босфор, 127

Бошњаци (Bosniens), 306, 326

Бранимир, 167—168

Бранковићи, 259

Бранковић Вук, 266

Братиа — Брач, 130

Братиња Дробњак — Dobrognago, 232

Братоножићи, 228, 230—231, 233, 240

Бргат — Виргетус, 130

Брегалница, 259, 263, 333

Бреза, 154—155

Брестовик, 35, 176

Брђани, 238

Брзити, 87

Британија, 32

Брно, 46

Брсјаци, 258

Бругман, 41

Брунхилда, 87

Бугари-Bulgariens, 6, 14—16, 20, 23, 30, 33, 47—48, 56—59, 61—62, 67, 100, 105, 108—117, 121, 123—124, 150, 146—159, 161—133, 164—166, 168, 177—178, 190, 193—197, 201, 203, 208, 212—213, 214, 217, 221, 223, 225—227, 243—244, 247, 250, 252, 258, 260, 264, 274, 273, 278— 279, 288—289, 293—294, 300—305, 307, 312, 319, 322, 324—325, 328, 332, 324, 339, 341

Бугарска (Bulgarie), 4, 8, 15, 18 20, 53, 55, 91, 111—114, 116, 119, 130—131, 134, 138, 140, 143, 146—148, 155—156, 161—165, 168, 170, 177, 197, 223, 227, 246, 250—251, 274—276, 278— 279, 322, 324, 332

Буга, 95—96

Буг, 26—27

Бугојно, 214

Буда, 25, 148

Будајева, 25, 148

Будашево, 25

Будим, 25, 148, 250

Будимља, 25

Будимље, 148

Будимир М., 27, 52

Будимпешта, 10

Будини, 25

Будишин, 25

Будишче, 25, 148

Бужани, 97

Букумире (—и), 228, 233, 237, 239

Булат П., 51

Bulačani, 336

Буна, 143

Бунишан, 148

Bnjevci, 337

Бургонобор, 129, 147

 

 

347

 

Бургуалт, 129, 147

Бутмир, 4

Буцефал (Bucéphale), 244, 335

 

 

В

Вајганд, 276

Вакхо, 155

Valaques, Valaques roumains (Маcédoromans), 322, 323

Валвазор, 272

Валде, 189

Валенс, 54

Валтунк, 152

Valhuni, Velhuni, 27

Ваљево, 285

Вељевска Тамнава, 275

Вандали, 54, 68, 150

Вардар, 16, 85, 100, 128, 130, 146, 162, 196, 288, 323

Вардарска Македонија, 14

Варјази, 33, 107

Варна, 107

Василије, 170—171

Василије II, 119

Василије Македонац, 114

Василије Острошки св., 53

Васо, 237

Васојевићи, 228, 232, 236, 237— 240

Ватин, 183, 333

Вач, 196

Вегиа (Аргирунтум), 1391

Vela Luka, 336

Велбужд (Ћустендил), 249, 260, 333

Велегезити, 87, 110

Вележ, 130

Велес, 212, 276

Велизар, 69, 146

Велика

Врбица, 208

Велика Кањижа, 277

Велика Обарска, 99

Велика Хрватска, 28

Велики зид, 66

Венди — Винди, Венеди — Veneti, 22—25, 31—32, 60, 90

Venedi Sarmatae, 25

Venedotia — Venta — Vindona, 32

Венеција, 24, 154, 246

Вергава, 110

Веселовеки H. A., 47

ViaEgnatia, 13, 123

Видин, 289

Визант, 126—128

Византија, 14, 32, 41—42, 57—89, 91—93, 98, 100—103, 106—111, 116, 118, 120, 123, 123, 137, 150, 158, 161—162, 164—166, 168, 171—172, 175, 223, 226, 235, 250, 253, 267, 270—271, 312

Византијска Царевина (-Царство), 13, 59, 63, 89, 108, 148, 256, 271

Византинци, 7, 15, 63, 65—68, 71 —73, 75—76, 78, 80—81, 83— 84, 90, 106—108, 112, 114—116, 120, 161, 171, 206, 209, 211, 226, 233, 252, 270, 289, 290, 293, 303, 307,311

Видин, 289

Вид св., 172

Визиготи, 68

Визитор, 230

Вилуси, 145

Виминациј, 130

Виндишарте, 31

Винех, 110

Винча, 4, 208

Виргилије св., 152

Вировитица, 282

Вирунум (Аквилеја), 126

Висла, 25—27, 29—30, 44

Високи Турк,

Вистула, 24

Виталијан, 34

Вихинг, 170

Вишевићи, 237

Вишеград, 45, 62, 140

Вишеслав, 154

Вјатичи, 37

Владимир, 28, 37, 46

 

 

348

 

Власи (Volcae, Walhaz, Lah, Wo-loch, Wloch, Црни — Maypo Власи, Mop — Ласи — Морлаци), 20, 52, 132—134, 141, 178, 196—202, 213, 225—226, 228—230, 234, 237, 242, 245— 246, 253, 265, 267, 272, 275, 300—301, 305—306

Власи Бањани, 132

Власи Дробњаци, 132

Власије св., 47

Власи Мириловићи, 132

Vlasina, 229

Влахерн, 112

Влахија велика, 132

Влахиња, 133

Влахосв., 155

Влаховићи, 133

Влашић, 133

Влашка, 21, 61, 133—134, 289

Влашковци, 133

Вовбре, 99

Вогастицбург, 98

Војводина, 44, 218, 275—278, 316, 333, 337

Војин, 256

Војиновићи, 256

Војислав, 256

Војунити, 87

Вокила, 110

Volga, 56

Волињани, 41

Волонија —

Волинија, 27

Волос, 47

Волхова, 46

Волцера, 139

Врандук, 19

Врање, 212, 277, 315, 336

Врањина, 255

Врањска котлина, 49, 27.0

Vranjska Pčinja, 303—304, 324

Vranjsko Pomoravlje, 324

Врачар, 246

Врачиште, 130, 148

Врбас, 12—13

Врдник (Раваница), 250

Врила, 143

Врм, 18, 140

Врсиње, 18

Вруља, 139

Врхбосна, 15—16, 18—19, 140

Врхлаб, 140

Врчевић В., 286

Вршник, 4

Вујан, 99

Вук К., 51

Вукан, 247, 255

Вукановић Т., 50

Вукашин, 261, 264, 269

Вуковац, 315, 337

Вучедол, 4

Вучетић В., 255

Вучје, 278

Вушевући —

Вишевићи, 30

 

Г

Гавела, 277

Гаврило Лесновски, 261

Гадачани, 121

Гали, 54, 135

Галија, 24

Галијан, 127

Галиција, 23, 29—30

Галич, 30

Галичник, 30, 315, 336

Гамзи

Град, 147

Ган (Текирдег), 212

Гарашанин М., 198

Гарач, 231

Геге, 33, 195

Гепиди, 34, 45, 61, 64—5, 67—68, 81—82, 103

Герман, 65—66, 68, 258

Германи — Германци, 12, 23, 25 —27, 31—32, 37—39, 41, 43, 48, 54, 132, 135, 152, 161, 306

Германија (Џерман), 146

Гланег, 96

Гласинац, 143, 195, 198, 208

Глумник, 140

Гогољ, 96

Годеслав, 154

Голочевци, 315, 336

Голубац, 315, 336

 

 

349

 

Гољемане — Gojë madhe („Велике губице“), 228, 232, 237

Гора, 207, 303, 308, 324, 329, 335

Горазд, 170

Горица, 87, 281

Горјанци, 272

Горња Јабланица, 222

Горша Крањска, 281

Горња Мезија, 9, 192, 217, 303

Горња Панонија, 9

Горња Пчиња, 217

Горњи Вакуф, 143

Горњи Полог, 197

Госпа Света, 16, 96

Госпосведска богородица, 151

Готи — Гътинъ, 27, 30, 34, 44, 54—55, 57—58, 62, 64—65, 67—68, 89, 127, 132—133, 305, 326

Градишка, 126

Грахово, 145, 228, 231

Грацко, 146

Грачаница — Monastère de Gračanica, 146, 249—250, 252, 340

Грбавац, 238

Грбаљ, 237

Гргур, 84, 266

Гргур Велики, 84

Грд, 237

Григорије, 265

Грозни И., 49

Гропе A., 264

Груде, 316, 337

Грундлсе, 31

Грци — Grècs — Graecus, 4, 14, 26, 46—48, 60, 62, 66, 70, 72, 83, 116, 134, 137, 151, 158, 162, 165, 168, 187, 195—193, 201, 264, 270, 279, 294, 300, 304, 324—325

Грчка, 9, 79, 85, 97, 106—107, 112, 118, 125, 137, 143, 191, 255, 276, 278, 303

Губеревац, 133

Гушњо (Ровињо), 146

 

Д

Дабравина, 154

Дабрагезас (Даброгост), 62

Дава, 143

Даврентије, 41, 75

Дагестан, 71

Дагоберт, 37, 91

Дажбог, 46

Дакија, 9, 25, 30, 54—55, 61, 85, 88, 99—100, 123, 134, 136

Дакоромани — Дако Романи — Dakoromans, 23, 181, 188, 303, 305, 307, 323, 326, 328

Далмати, 224

Далматинци, 103, 121, 198, 227, 284

Далматинско приморје, 144, 285

Далмација — Dalmatie — Dalmacium, 4, 9, 12, 15, 17, 52, 36, 83, 85, 87, 89, 92—94, 97—99, 103, 118, 121—122, 125, 131—133, 134, 139, 143, 145, 150, 153— 155, 197, 224, 247, 255, 265, 272, 285, 302, 315—316, 323, 333, 337

Дамјан, 155, 249

Дамјан св., 219

Данастри, 25

Данило II, 248, 254

Даница, 261, 265

Даничић Ђ., 221

Danube — Danuvius, 144, 223— 324, 329

Дарданија — Dardanie, 88, 124, 136, 147, 183, 212, 307, 328, 333

Дарданци (Dardanes), 178, 182, 211—212, 303—304, 307, 319, 323, 325, 328, 240

Дарувар, 277

Дачани, 147, 178, 181, 339

Двина, 27

Дебарска жупа, 197

Дебриште, 254

Девелт, 116, 161

Девол, 170

Дејановић К., 259

Дела Бела, 284

Демиркапија, 161

 

 

350

 

Державин, 269

Десник, 140

Дечани, 42, 169, 185, 188, 191, 333—334

Дечански Ст., 248, 256, 258—260

Дил Ш., 128—129

Димбовица, 26

Димитрије Кратовац, 263

Димитрије св. (Димитрије Солунски), 42, 79, 87, 155, 170, 247—248, 338

Димитрије Теокар — „Тукар“, 278

Динарски Алпи, 141

Динарска (планинска) система, 15, 18

Динић М., 227

Диоклицијан, 127, 133, 135

Диоклицијанова палата, 89

Дионисије — Дионис, 213, 279

Димитар, 255

Дњепар (Славут), 148

Дњестар, 60, 105

Добар, 140

Добој, 45, 140

Добриња, 46

Добровић, 277

Добровски, 284—285

Добромир Стрез Христ — Dobromir Christ, 134 (?9), 333

Доброселица, 180, 333

Доброћани, 18

Добрски, 140

Добруча — Добруџа, 85, 105, 129

Дојранско језеро, 204 (?)

Доклеати, 143

Долебин, 129

Домовија — Домавија, 145

Донат св., 172

Доња Аустрија, 35

Доња Долина, 204

Доња Мезија, 9, 55.

Доња Морава, 303

Доња Панонија, 9, 124

Доња Тузла, 273

Доње Рашане, 241, 335

Дањи Власи, 132

Доњи Полог, 18

Доростол, 81

Доротеј, 263

Драва, 9, 11—12, 31, 102, 121, 152, 283

Драгаш, 262—263

Драгомуж, 121

Драгутин „Сремски краљ“, 256

Драч, 13—14, 17, 64, 126, 170

Драчевица, 18

Дрван, 91

Дрваре, 315, 337

Дрежник, 140

Дреница, 51, 241

Дреново, 155

Дриваст, 231

Дризипера, 84

Дрим, 143

Дримац, 255

Дримкол, 197

Дрина, 99, 118, 124, 126, 130, 133, 143, 286

Дринача, 143

Дринов М., 56

Дробњаци, 231—232, 236, 238

Друговити — Друговићи, 87

„Друга Панонија“, 73

Друговићи, 106, 110

Дубока, 338

Дубровник, 32, 44, 155, 171, 224, 253—254

Дубровчани, 132, 155, 224, 227

Дуги зид, 78, 110

Дујмо св. 154

Дукађин — Дукаћин, 183, 307, 328, 333

Дълъмно — Думно — Дувно, 143

Дукља — Доклеа, 130—131, 140, 143, 237, 247, 255

Дукљанин, 19, 237

Дуљеби, 90, 130

Дунав, 9—10, 12—14, 21, 25, 30—32, 34, 40—41, 46, 54—55, 57—58, 60—65, 67—68, 70, 72—76, 78, 80—84, 88—90, 94, 97—98, 102, 105—107, 112, 114, 124— 126, 128—131, 142, 146—147, 150, 152, 155, 160—161, 165, 170, 248, 285, 303

 

 

351

 

Дунавска долина, 74

Дунавска котлина, 35, 75

Дунавска низија, 82

Дунавац (Халмирис), 129

Дурмитор, 130, 230

Душанов Законик, 37, 259, 266— 267

Душан Стефан, 248—249, 254— 255, 259—261, 263—264

 

Ђ

Ђаковица, 316

Ђаковички хас, 193

Ђакон П., 109

Ђевђелија, 47

Ђеђези, 233

Ђорђе, 247

Ђорђе — Горг св., 257

Ђорђе Кратовац, 263

Ђорђе св. y Старом Нагоричину, 260

Ђорђе св., 218, 260

Ђурађ, 248

Ђурђев Б., 230

 

Е

Ебу Бекир, 174

Европа, Europe, 5—6, 13, 15, 19, 22—24, 54, 56, 71—74, 79, 85, 92, 105, 107, 109, 124, 127—128, 132, 175—176, 190, 226, 272, 322, 337

Егар Р., 144

Егеја, 206

Егејска Македонија, 17, 88, 108, 131—132, 138

Егејско море, 13, 16, 89

Египат, 69, 92, 128, 174, 206, 279

Eglise de St Clément d’Ohrid, 341

Edling, 94

εκλαβινια σκλαβινια, 32, 102, 114

εκλαβγνοι σκλαβγνοι, 32, 60

Еквум (Claudia Aequum), 145

εκλανινια, 9, 22

εςκλαβτνοι εσκλαβινοι 22

εχλάβοι, 32

Елада, 14

Емеран, 150

Емона, 126

Енона — Enonia (Нин), 139, 145

Енрик Дандоло, 246—247

Епахириј, 279

Епидамнос — Дирахијум (Драч), 144

Епидаур — Pitaura (Цавтат), 89, 126, 130, 139

Епир, 14, 59, 87, 129, 134, 136

Ердељановић Ј., 235

Ердељ, 125

Ергина, 114

Ергинија, 78

Esclev — Eschavers, 33

Etat en Bulgares, 324

Етихирево монофизитство, 57

Еуфимире св., 172

Еурат, 58

Ефески Ј., 36, 41, 102

 

Ж

Жарковићи, 233

Жеглитово, 304, 324

Жича, 247—248

Жудовић Ј., 16

Жумберак, 273

Жупанић Н., 100, 176

 

З

Загора, 161

Загреб, 49, 263, 277

Загарчани, 238

Задар — Задора, 22, 139, 154, 182, 334

Законик цара Стефана Душана, 225, 255

Зали, 73

Западна Морава, 13, 273

Западна црква, 164

 

 

352

 

Западни Словени, 6, 45—46, 53, 121, 156, 303

Западно Римско Царство, 54, 100, 133

Заратруста, 173

Засад, 315, 336

Затрепчани, 230, 238

Захумље, 99, 140—141, 237

Звечан, 141, 261

Здебрин, 130, 148

Зевс, 46

Зега Н., 277

Зеница, 145, 154

Зенон, 55, 57—58

Зета, 13, 99, 140, 224, 228—229, 250—251, 255, 258, 272

Зиља, 31

Злачибор, 180, 201, 333

Златна врата, 112

Златни рог, 127

Златоврх, 261

Златоусти Ј., 52, 215

Злетово, 261—263, 325

Злетовска река, 259

Злокућани, 146

Зупци, 18, 232, 238

 

И

Ибар, 13, 27, 85, 143, 215, 246

Ибарска долина, 207

Ибарски Колашин, 207, 335

Ибери (Грузијанци), 234

Ибн Руста, 49

Ибрахим

Ибн Јакуб, 38, 40

Ибријан, 143

Иван IV, 103, 150

Иван VIII, 166

Иван св., 172

Ивањдан, 49

Ивирци, 60

Игало, 155

Игор — Ingvar, 43

Изаури, 57—58

Ieder — Задар, 145

Иларион, 255

Илеб, 219

Илијада, 34

Илија св., 49, 172

Илири — Illyriens, 4, 29, 33, 52, 68, 132—135, 142—143, 178, 188, 190, 192, 198—199, 203, 206, 209—212, 214—216, 224, 241, 243, 303—304, 307—308, 319, 323, 328, 340

Илирија, 146

Илирик — Илирикум, 9, 35, 59—60, 62, 64—68, 75, 87, 125—127, 135—136, 175

Илириос, 215

Имбра, 111

Имецелио, 179

Ин, 24

Ингеринг, 151

Инго — Инко, 152

Ингуленхајм, 121

Индијанци, 176

Инихен, 151

Ирак, 174

Ираклије, 93, 98, 150

Иран, 174

Ирод, 54

Иса (Вис), 14

Исидор севиљски, 85

Искар, 143

Исперих, 105

Исполин, 44

Истинпол — Истанпол — Стамбол, 131

Исток, 49, 92

Источна хришђанска црква, 164, 246

Источни Готи, 57—58, 61

Источни Словени, 6, 303

Источно Римско Царство, 54—55, 57—58, 128, 133

Истра — Istros, 11, 22, 32, 83— 85, 87, 99, 103, 124, 126, 144—145, 153, 281—282

Исус Христос, 152

Италија, 12, 24, 31, 44, 55, 58, 61, 63—68, 74, 82, 84, 103, 105, 122, 124—125, 127, 131—133, 135, 151, 154—155, 223

 

 

353

 

J

Јагић B., 24, 286—287

Јадар, 143

Јадесине, 145

Јадесини, 131

Јадер — Јадера (Задар), 143

Јадранско море, 5, 7, 9, 13—15, 17, 58, 64, 99, 126, 133, 140, 170, 204

Јадранска острва, 309

Јадранско приморје, 19,125—126, 131—133, 153—155, 171, 179, 198, 201, 204, 223, 254

Јајце, 15

Јаков св., 172

Јакус, 179

Јамброшић, 284

Јањево, 227

Јаподи, 179, 202—203, 335

Јасеновац, 282

Јастра, 84

Јастриб (Жедина), 174

Јевдокија, 263

Јевреји, 170, 173, 304

Јегејско море, 14, 16

Језера, 231, 241, 335

Јêле, 285

Јелена (Хелена) св., 172

Јелини, 192, 206, 210—211

Јерме-ни, 110

Јерусалим, 246, 255, 283

Јиречек К., 26, 61, 136—137, 156, 171, 227

Јоаким св., Осоговски — Сарандопорски, 259

Јован, 265

Јован Владимир св., 258

Јован Ефески, 73, 77

Јован Оливер, 261—263

Јован Срацимир, 289

Јован Схоластик, 170

Јовањдан, 50

Јорга Н., 26

Јорданис, 22, 24, 32, 60

Јонскоморе, 14, 60, 89, 143

Јонци, 196

Југославија — Yougoslavie, 35, 173, 176, 303, 305—306, 316, 324, 326—327, 338

Југословени — Yougoslaves, 6, 16, 302, 323

Југословенство, 6

Јудејци, 279

Јужни Словени, 1—6, 9, 12—13, 16, 18, 20—24, 35, 38—39, 42—44, 46, 49—53, 56, 100, 123, 137—138, 141—142, 147—153, 156, 159, 167, 171, 173, 175—181, 186—187, 193—194, 202—219, 223—226, 233—235, 240, 243, 271—272, 276, 279—280, 287—290, 293, 302—303, 308, 310—314

Јустин I, 59—60, 136

Јустинијан, 58—61, 109, 128— 129, 132, 136, 146—147, 151

Justinijana Secunda, 146

 

K

Кабиле (Ковел), 143

Кавказ, 189, 234

Карпати, 189

Кадлец К., 26

Кадмо, 27

Кадолах, 120

Казак, 96

Казазе, 95—96

Каваклија, 116

Кајо св., 172

Какације, 151

Калдејци, 279

Каљуга, 26

Каменица, 228, 315, 336

Камп, 82

Караново, 4

Карантанија, 11, 124, 152

Карантанци —

Карантинци, 121, 151—152

Караџић М., 241, 335

Караџић Ст. В., 136, 283—287

Кариберт I, 37

Карло Велики, 152, 154

Карломан, 157

 

 

354

 

Karnium (Крањ), 145

Карнунтум (Цеље), 126

Карпати, 26, 31 Kapris (Капер), 145

Каспијско језеро, 71

Кастрати, 223

Катарина св., 172

Кâте, 285

Катер, 139

Катлановско језеро, 204

Катунска нахија, 132, 231

Качићи, 233

Кашић Б., 282—283

Каштела, 333

Келти — Celtes, 4, 24, 32, 135, 144, 179, 190, 192, 306, 319, 327

Кидоктос, 117

Кијево, 43, 51

Кијевска хроника, 33, 37, 46—47

Кимери, 23

Кипар, 206

Кирил св., 159, 172

Кирил Пејчиновић—Тетоец, 265

Клара св., 172

Клаудије, 127

Климент св., 159, 164, 170, 257

Клис, 154

Клисура — Клерсура, 130, 277

Кличевац, 190, 334

Клобук, 141

Клошар I, 37

Клъкаръ — Кукар, 96

Κλουκάς — Κλουκάρ, 96—97

Кнежевина Србија, 276

Книн, 16, 316, 337

Кнос, 207

Коболд, 47

Коврат, 150

Кодра, 27

Κογενισης, 97

Кокоти, 238

Колапис — Кулпа (Купа), 130

Колар, 4

Колашин, 231

Колочеп, 155

Колубара, 13, 124, 275

Комани, 238

Комнени, 257

Коновли — Конавље, 18, 99, 139, 316, 337

Константин, 110, 129, 167, 170, 255, 262, 332

Константин Велики, 127, 135

Konstantinople — Константинов град (Цариград), 127, 332

Константиола — Констанца — (Ковин), 146

Константин Порфирогенит, 92— 94, 97—99, 166, 171

Константин филозоф — Кирил, 279

Коњиц, 19, 179

Коњска Вас, 148

Коњско, 148

Коњух, 148

Коњуша, 148

Копаоник, 201, 209, 216, 309, 330

Копиловац, 227

Копитар, 284, 286

Копорински летопис, 33

Kopana, 282

Корјенићи, 18

Коркира Црна (Корчула), 144

Кормисош, 110

Корнет, 238

Корчула, 155, 315, 336.

Корушка, 82, 99, 272

Косара, 258

Косињ (-ац), 97

Косово, 8, 36, 51, 53, 99—100, 139, 141, 143, 146, 155, 178, 182, 185, 188, 191—193, 197, 207, 213, 215—216, 218, 227, 234, 236, 240—241, 248—249, 252, 256—257, 261, 269—270, 303—304, 309—310, 316, 323—326, 328—331, 333—336, 338

Косовска Митровица, 31, 191, 212

Косовчићи, 236

Котор, 32, 140, 155

Которац, 140

Котраг, 105

Которски залив, 133

Коцељ, 160—161, 165—166

Krabathen, 96

Крагујевац, 278

 

 

355

 

Крајина, 237

Крајина неготинска, 285

Краљ Дечански, 53

Краљевић Марко, 53, 261—262, 264, 268—269

Краљево, 232, 285

Крањ, 16

Крањска, 11, 124, 272, 281

Крапина, 3

Красница, 53

Краснићи, 228, 237

Красо, 237

Кратово, 261, 263, 325

Krautkogel, 96

Крбова, 203

Кремиково, 4

Кремеминстер, 151

Кремона, 85

Кремс, 31

Препсе — Cressum, 130

Крета, 136

Крива Паланка, 259, 265

Крива река, 177, 303—304, 324

Крижанић Ђ., 283

Крижевци, 273

Криж св., 172

Кризофор св., 172

Крим, 158

Кристенбах, 31

Крит, 90, 106, 206

Кричак, 231

Кричи, 228, 231—232, 239

Крка, 125, 145

Крк, 171

Croatia alba, 28

Croates, 327—330, 333, 335—336. 339—341

Цроатје, 323, 332, 337

Крсто Петков — Мисирков, 270

Крум, 111—112, 114—115, 156, 332

Крупиште, 259

Крушевац, 15

Крушево, 228, 278

Куба, 176

Кубан, 100

Кубрет, 105

Куврат, 92, 156

Кузма, 155

Кузман св., 172, 219

Кукар, 96

Кукљићи, 97

Кумани, 106, 247

Куманово, 266

Кумановска Пчиња, 324

Кун — Об, 209

Курејшит, 174

Купа, 14, 282

Кутригури, 56, 67—68, 70

Кутличевица, 170

Куфарак, 196

Кучајно, 250

Кучевиште, 316, 337—338

Кучи, 143, 229—230, 236—238, 240

 

Л

Лаб, 28

Лаба, 28—29

Лав, 77, 109, 150

Лав V — Leon V, 115, 332

Лав VI, 117

Лазар, 250, 269, 308, 329

Lac de Dojran, 337

Лакобург, 129, 147

Лангобарди (Ломбарди), 31, 34, 64, 67—68, 74, 80, 82, 84—85, 91

Лапод (Лапмдо), 130

Лариса, 258

Латажи, 27

Лебане, 139

Леонардо св., 47

Лепеница, 275

Лесковац, 181, 210, 278, 316, 335

Лесник, 140

Лесново, 259, 261—263, 336

Лепенски вир, 4

Летничка жупа, 227

Летопис попа Дукљанина, 19, 28, 56

 

 

356

 

Либурни, 181, 196, 199, 200—201, 203

Либурнија, 9, 118, 145

Ливно, 143, 145

Лизишах, 144

Лика, 4, 85, 95—97, 99, 194, 203, 334

Лим, 130, 143, 231, 254, 256

Линц, 31

Липљан, 146

Литавци, 48, 53

Littoral, 323, 327

Лихнидуполис (Охрид), 126

Лициниана (Јакљан), 130

Личани, 194

Λοβελος, 97

Ловинац, 97

Logovarda, 336

Лозница, 285

Ломбардија, 11—12

Лонатинум (Логатец), 145

Лонгин, 57, 169, 191, 333—334

Лотчањ, 139

Лудвиг (-к), 120—121, 123—124, 160

Лудвик Немачки, 157, 164, 166

Лужани, 228, 230—231, 233, 239

Луже, 26

Лужице, 29

Лужички Срби, 6, 29, 91

Лукавац, 140

Лурц, 151

Луција св., 172

Лушка жупа, 230

 

Љ

Љеш, 131

Љубљана, 14, 16

Људевит, 120, 122—124

Љутићи (Lintisti), 30

 

М

Маврикије, 32, 34, 40, 77, 79, 88— 89

Маврово, 18

Miagar, 41

Мађари, 6, 12, 44, 117, 138

Мађарска, 28, 183

Мазреки П., 227

Мазурска језера, 44

Маине — Махине, 228, 237

Макарије, 49

Макарска, 140

Македонија — Macédoniens, 4, 9, 14—16, 18, 36, 51, 53, 85, 87, 110, 114, 126, 132, 134, 136, 146—147, 176—178, 188, 197—198, 210, 217, 223, 234, 250—251, 254—255, 257, 259—260, 262, 265, 267—270, 274—278, 288, 304, 306, 316, 318, 322—325,

327—328, 330, 332, 334, 336, 338, 341

Македонски Словени — Македословени — Macédoslaves, 17, 92, 159, 188—189, 258, 263, 270, 279, 289, 293, 303—304, 312, 323—325, 332—334, 339

Македонско — Српско Царство, 266

Македонци — Macédoine, 6, 20, 47—48, 159, 182, 188, 190, 193, 196—197, 201, 203, 212—213, 215, 217, 221, 243, 268—270, 274, 276, 278—279, 289, 294, 300—301, 303—305, 307, 309, 315, 324—326, 330, 335—337

Македоромани — Macédoromans (Valaques macédoniens), 188, 303—305, 307, 324, 326, 328

Максим, 84, 265

Максимилијан, 127

Максимионопољ — Максиминопољ (Mesunu), 146—147

Мала Азија, 19, 57, 63, 92, 106, 109, 111, 116, 142, 174, 260

 

 

357

 

Мала Влашка, 274

Мала Обарска, 991

Мала Пољска, 28, 94

Мала Преспа, 258

Мала Скитија, 62

Мала Србија, 274

Малешевци, 232—233, 238

Малокшићи, 233

Малонишићи, 228, 237

Манасија, 248

Манасијев летопис, 113, 115, 119, 117, 157

Манастир Андреаш — Monastère d’Andreaç, 265, 341

Манастир Заум — Monastère de Zaum, 266, 341

Манастир Матејић — Monastère de Matejić, 266, 341

Манастир Матка — Monastère de Matka, 265, 341

Манастир Милешева — Monastère de Mileševa, 245—246, 340

Манастир Нерези — Monastère St Pantéléimon à Nerezi, 255, 340

Манастир св. Наума Охридскот — Monastère de St Nahum d’ Ohrid, 257, 340

Манастир св. Нуколе y Дабру (Бања) — Monastère de St Nicolas à Dabar, 256, 340

Манастир св. Николе y с. Љуботену — Monastère de St Nicolas à Ljuboten, 261, 341

Манастир св. Никите — Monastère de St Nikita, 266, 341

Мандалина св., 172

Манојло I, 259

Маргуљес A., 100

Маргус (Морава), 126

Маребург, 129, 147

Марија Бистричка, 53

Марија Магдалена св., 172

Марија, 263

Марија св., 172

Маријово, 193

Марина св., 172

Марин св., 150

Марица, 9, 65, 112, 116, 264

Маркарт Ј., 96

Маркел, 110

Маркова Варош, 264

Маркова река, 264

Маркове куле, 264

Марко св., 172

Маркс К., 313, 321

Мартиновићи, 237

Мартин, 150, 154

Мартин св., 172

Марцијанопоље, 82

Масагети, 36

Масуди, 41

Матагужи, 228, 233, 237

Матаранга, 232

Матаруге, 228, 231—233, 237

Матеј св., 172

Матрона св., 79

Маур св. 172

Махелм, 123

Махревићи, 214

Мацуре — Мацреке, 44, 232

„Megarie“, 87

Медеон — Медун, 131, 143

Медина, 174

Медитеран, 224

Медуански залив, 15

Међуречје, 140

Мезија, 59—60, 126, 135—136

Мека, 173

Мелантијада, 70

Мелита — Млет, 130

Менандер (-a), 36, 38, 73

Меотски Босфор, 72

Меотско море, 67

Меоана, 65

Месец, 49

Месопотамија, 63, 92, 174

Методије, 22, 32, 37, 258—160, 162, 164—166, 168, 170, 257, 264

Метохија, 247, 249, 270

Меша — Messia, 233

Мешко, 37

Мијаковац, 316, 338

Мијаци, 30, 258, 315, 336

Миклошић Ф., 221

Миккоља Ј., 283

 

 

358

 

Микула св., 172

Милански едикт, 128

Милица, 265

Милутин, 33, 345, 248—250, 254— 255, 259—261, 266—267

Милфиртел, 31

Минхенски псалтир, 185

Миошићи, 233

Мирослав, 254

Мирослављево јеванђеље, 255

Мислав, 154

Митра, 217

Михаил — Michel, 118, 158—159, 161—162, 167, 169, 255, 332— 333

Михаило II — Michel II, 117, 332

Михаило св., 167

Михаило Сирски, 78

Михаило Шишман, 260

Миховил св., 172

Младенов Ст., 41

Млетачка  — Млеци, 12, 154, 161, 170, 281

Млечани, 17, 232

Мљет, 282

Могоровићи, 95

Могоши — Могуши (Могоше), 228, 230

Модест, 151

Модестин Ј., 97

Мозир, 26

Мојмир, 156

Мокрањац, Ст., 211

Молдава, 31

Молдавија, 289

Молдавска, 61

Момишићи, 238

Момчило, 269

Морава, 13, 16, 58, 85, 100, 124, 142, 197, 286, 323—324

Моравац Горазд, 170

Моравска, 3.7, 46, 158, 160, 162, 165—166, 170, 282

Моравска долина, 103

Моравци, 31

Морача, 231, 333

Морачки манастир Успење св. Богородице — Monastère de la Ste Vierge dans la Morača, 255, 340

Морицинг, 196

Мортинон, 103

Москопоље, 277—278

Мосор — Масорон, 130

Моотар, 4, 145

Мохољићи, 96

Мраморно море, 117, 127

Мркојевићи, 232

Мркоњић П., 236

Мрновић Т., 59

Мрњавчевићи, 251, 264

Мужок, 41, 53, 81

Мукурум, 139

Мундо, 58

Municipium Salvium (Грковци), 145

Мура, 9, 31, 102

Мурат I, 250, 269

Мурзијанско језеро, 24—25, 60

Муслимани — Musulmans, 6, 53, 141, 173, 177—178, 182, 195—196, 201, 208, 211—212, 221, 236, 278—279, 294—295, 302 305—306, 313, 320, 323, 326—327, 340

Мутаз, 163

Мухо, 96

Мухамед, 92, 173—174

 

Н

Наис, 88, 103

Нарн, 31

Наро — Нарон — Нарента (Неретва), 143

Нарона (Невесињско поље), 102, 126, 130

Наум Охридски, 264

Наум св., 53, 170, 257—258

Неври, 23

Неготинска крајина, 274—275

Νευροι, 25

Немања, 169, 333

 

 

359

 

Немањићи, 246, 249, 251, 254, 259, 261, 264, 268, 289

Немањић Сава, 245

Немци, 31, 38, 124, 153, 158, 160— 161, 163—164, 166

Немачка, 151, 163

Neopolis (Новиград), 145—146

Неретва, 19, 99, 125, 128, 130, 133, 143, 155, 254

Неретвица 19

Неретљани, 19, 166, 171

Неретљанска област, 99

Неури — Нури, 47

Нефертара, 232

Нигзес, 148

Нидерле Л. — Niederle L., 22, 34

Ника, 252

Никеја, 246

Никифор, 111, 113, 115, 332

Никита, 156

Никола, 256, 265

Никола I, 163

Никола Зизић, 278

Никола Св., 247—248

Никола Ст. Зета, 277

Николићи, 237

Николицел, 105

Никопољ (Ески-Никуп), 147

Никшић, 18

Никшићко поље, 231

Нин, 154, 182, 333

Нипра, 156

Нис, 127

Ниски тури, 31

Ниш — Naissus, 66, 130, 140, 144, 147, 212, 307, 328

Новаковић С.Т., 100—101, 222

Новгород, 46

Нове (Руновић), 130, 145, 147

Новијетунемско језеро, 24

Новијетунски (Нове град), 60

Нови Пазар, 246, 286, 326

Нови Сад, 277

Новљани, 233

Новопазарски санџак, 236, 306

Норик, 9

Норикум, 64, 145

Норин, 143

Ноуръ — Нури, 25—26

Нура — Нур, 25, 148

Нурићи, 25, 148

 

 

О

Обре, 99

Обреновац, 309, 330

Обреновић М., 277

Обри — Авари, 27, 30, 33, 36, 40—41, 44, 71—72, 78—79, 80— 94, 96—101, 109, 129, 235, 306, 309

Обрина, 99

Обриње, 99

Обрје, 99

Обров, 99

Обровац, 99

Οὑενεδικὸς, 25

Овче, поље, 259, 269

Одиса (Варна), 82

Одоакар, 55

Одра, 29

Oescus, 143

Озринићи, 18, 228, 232, 237—238

Озро, 237

Океанија, 176

Октавијан, 145.

Олга — Helga, 43

Олег — Helgi, 43

Оливер, 336

Омер, 174

Омишаљ (Ad Musculum), 131

Омортаг, 117—118, 123—124, 150, 156

Оногури, 72

Оногоште, 18

Опоље, 303, 308, 324, 329

Опсикиј, 109

Оптуј (Ad Poetovium), 131

Оријент, 146

Ортопла, 139

Осек, 285

Осети, 234

Османлије, 171

Осор, 171

 

 

360

 

Острог, 139

Острогорски Г., 253

Otok, 28

Отон Велики, 28

Охрид, 16, 159, 170, 259, 263—264, 267, 277, 332

Охридско језеро, 204, 257—258, 266

Ошље, 140

Оштир К., 31, 96

 

П

Павле Ђакон, 36

Павлица, 250

Павловац, 4, 49

Паг — Пагус, 114, 130, 191, 224, 334

Пајскер, 4, 21

Пајтингерова карта, 25

Палестина, 92, 174

Памалоци — Памалиоти, 232

Панонија, 9—10, 12, 61, 74, 82, 88, 91, 94, 98—100, 105, 120, 124, 133, 136, 145, 152, 160—161, 165—166, 337

Панонска котлина, 9, 11, 99

Панонска низија, 306

Панонски базен, 10—11, 16

Панчево, 277

Параћин, 278

Париз, 16

Parjányas, 46

Парке, 47

Паскач, 265

Патри, 120

Пач К., 132, 145

Паштровићи, 228

Певка, 105

Пејашиновићи, 274

Пелеј св., 172

Пелопонез, 9, 38, 79, 118, 142

Пељешац, 282

Пепићи, 263

Пераст, 139, 143

Пераштани, 18

Перистер, 315, 336

Персија, 58, 60, 62, 67, 74, 76, 79, 85—86, 92, 174, 189

Персијанци, 26, 60, 72, 128, 279

Перун, 46

Перусте, 143

Петар св., 164, 167

Петка св., 249

Петковићи, 233

Петовиј (-a) — Птуј, 131, 145

Петровићи, 315, 336

Петрова гора, 33, 222, 335

Пећ, 212, 247, 252, 331

Пећка бистрица, 247

Пећка патријаршија, 247

Пећки манастир, 248

Печенези, 26, 28, 307, 328

Печењевци, 181

Пивљани, 232, 238

Пијастовићи, 237

Пиколомини, 249

Пиле— 7шХац 155

Пинд, 15

Пипери, 228, 230—231, 237

Пипо, 237

Пирин, 47

Пиринска Македонија, 17, 20

Пирогост, 83

Пирот, 131, 338

Пицугин, 195

Пјешивци, 238

Плав, 143

Плиније, 25, 308

Плисков — Плиска, 15, 107

Пломин, 139

Плочник, 4

Пљевља, 231, 256

Повардарје, 250, 261, 263, 268, 303

Повисље, 27—28, 30, 93

Поволожје, 56

Погодин A., 32

Подгорина, 275

Подгорје, 140

Подзвизд, 45, 140

Подолије, 23

Подрима, 182

Подунавље, 7—8, 194, 308—309

Пожаревац, 218

 

 

361

 

Пожаревачка Морава, 274

Покрајина Војводина, 183

Покрајина Косово, 183

Pola (Пула), 126, 145

Полабље, 30

Полапски Словени, 43, 50

Поленаковић X., 269

Полесје, 27

Полимље, 254

Пољаница, 270, 316, 338

Пољаци, 6, 29, 48

Пољска, 10, 2, 25, 30, 49, 148, 237

Померанија, 12

Поморавље, 195, 203, 268—269, 304

Понгау, 151

Понтијско, море, 25

Понтус, 62

Порга— ποργά, 121

Пореч, 195

Порфирогенит К., 19, 27—30, 40, 40, 89, 91, 120—121, 131, 150, 154, 237

Посон, 161

Постумиана — Пашман, 130

Потарје, 236

Поточка зијалка, 4

Поуње, 99

Праг, 16, 266

Прапратна, 16, 232

Прача, 18

Првуд, 108

Пребуд, 109

Превалитана, 136

Предојевићи, 233

Прелимир, 237

Преспа, 16, 258

Преспанско језеро, 204, 258

Претеча Јован св., 247—248

Прешевска Моравица, 269, 303—304, 324—325

Пруси, 27

Пруска, 44

Прут, 26

Прибина, 152—153, 156—157, 160

Прибој, 256

Призрен, 15, 131, 143, 182, 223, 249, 257, 276, 315, 332—336

Призренско четворојеванђеље, 167, 184, 187, 189—190

Пријепоље, 155, 245

Прилеп, 259—261, 264, 276

Приморје, 246, 254, 261, 302, 306

Припјат, 26

Приск, 82, 84

Приштина, 15, 143, 215, 249

Промина — Промона, 130

Прото св., 172

Прокопије, 13, 21, 32—34, 36, 38, 41, 60—61, 64—65, 77, 129, 132

Промона (Тепљу), 145

Протобугари, 14, 62, 67—68, 83, 85, 88, 90—93, 100,—101, 105— 107, 129, 339

Протодачани, 181

Протоилири, 5, 142, 210

Протокелти, 23

Протолитавци, 23

Протословени, 23, 95, 207, 209

Прототрочани, 210

Протофини, 23

Псача, 205

Псевдо Маврикије, 27, 36—37, 102

Псеудо Исидор, 164

Псудо Цезар Назајански, 21, 40, 61

Псеудо Теодосије, 279

Птоломеј, 27, 143

Пулпудава (Pulpudeva — Плъпъдив — Пловдив — Пловдин), 146

Путна, 26

Пчиња, 202, 269—270

 

Р

Раб, 171

Раваница, 250, 266

Равева, 85, 105

Равењанин И., 154

Радика, 258

Радимирци, 37

Радогост, 79, 81

Радомир, 237

 

 

362

 

Радослав, 246

Радштетер тауерн, 31

Рађевићи, 316, 338

Рајаковић — Угарчаћ О., 264

Рајић Ј., 266

Рајна, 58

Рама, 19

Рас, 15, 246

Растислав, 156—158, 160—161, 166

Растко Немањић (св. Сава), 246, 155, 268

Ратбод, 156

Ратимир, 124

Раузмон, 139

Рашани, 284

Рашка, 13, 99, 138, 140, 229, 246, 271, 309, 330

Рвати, 309, 330

Рватска, 309, 330

Рватске бачије, 309, 330

Реке, 51, 197

Ресава, 285

Решетар М., 287

Риђани, 233

Ризон — Рисиниум —

Рисан, 139, 143

Ријечани, 222, 339

Рила, 130

Рило, 289

Рилски Ј. св., 53

Рим — Roma, 13, 54, 127—128, 133, 135, 150, 160—161, 163— 166, 168, 170, 172

Римљани, 5, 15, 46, 48, 60, 125—126, 133, 144, 146, 201, 206, 209, 211, 215, 223—224, 312

Римска Империја, 54, 127, 133

Римско Царство, 13, 21, 54—55, 58, 121, 137, 152, 289

Рипач, 204

Ритуал ридски, 282

Ритхин, 109—110

Рогатица, 145

Рогозна, 216, 248, 309, 330

Родопа, 15, 22, 116, 130

Рокитна (Ракита), 26

Рок св., 172

Романе, 141

Романи, 17, 51, 130, 134, 138—139, 171, 225, 289, 306, 311, 336

Романија, 130, 134, 137, 141

Романски Ст., 26, 189

Романовце, 141

Роме, 6

Ромеји, 5, 41, 67, 70, 76—77, 82, 85, 89, 109—110, 112, 114, 128, 132, 337.

Ромоуш Ф., 95—96, 102

Ростафински, 26

Рохозец (Рогожно — Рогозно), 26

Рошу, 277

Ругијци, 34

Руговска клисура, 247

Рудник, 133

Румањ, 141

Румелија, 15

Румија, 141

Румуни, 6, 33, 38, 133, 183, 192, 196, 201, 203, 210, 215, 221, 294, 300, 319, 335

Румунија, 9, 11, 26, 183, 289

Руси, 6, 28, 32, 43—44, 53, 157, 221, 225—226, 283, 332

Русија, 10, 32, 37, 44, 46, 67, 96, 107, 126, 251

Руска Царевина, 16

Русини, 6

Руф, 136

 

С

Сабин — Савин, 111

Сабири, 73

Сава, 9, 11, 14, 65, 67, 76—77, 80, 94, 98, 102, 126, 128, 130, 143, 155, 285, 315

Сава Немањић, 37

Сава св., 246, 249, 256, 263, 329

Савиначка црква, 246

Савојски Е., 273

Сагудати, 87, 110

Sakalib, 33

 

 

363

 

Салона — Солин, 66, 89, 92, 97, 102, 106, 126, 130, 135, 138, 144, 150, 153.

Салтуи, 145

Салцах, 9, 24

Салцбург, 151—152

Само, 37, 91, 94, 98, 107

Самобор, 45, 140

Самоград, 45, 140

Самотрака, 111

Самуило, 119, 258, 332

Сан, 29

Сандаљ —

Сандилха, 68

Санџак, 268, 326

Сарагури, 72

Сарајево, 155, 218, 246, 256, 273, 315—316, 337

Сарајевско поље, 145

Сарамати, 44

Сарацени (Арапи), 106—107, 120, 158

Сарда (Шурда), 146

Сардика, 66, 88

Оармати, 23, 25, 127

Сарматија, 25

Сарска, 12

Сасъ, Сасинъ — Саси, 44, 223, 227, 267, 302, 304, 312, 320, 322

Саска, 44

Сварнагал, 153

Сварог, 46

Сварожић, 46

Свачићи, 309, 330

Сварунас, 62

Светић М., 285

Световид, 50

Свјатослав, 119, 332

Св. Андрија Првозвани, 265

Св. Богородица, 266

Св. Богородица Перивлепта, 264

Света гора, 266

Св. Димитрије, 264, 316

Св. Климен Охридски, 264

Св. Никола, 265

Св. Никола Врањински, 255

Св. Петар, 273, 283

Свето писмо, 164

Св. Сава, 169, 266, 308

Св. Спас, 248

Св. Срђ, 255

Св. Стефан, 269

Св. Стефан Бањски, 248

Св. Стефан Дечански, 191

Светопук, 166, 170

Св. „цар“ Лазар, 258

Свиштов, 147

Север, 109

Севири, 37

Седмоградска, 61

Селеквобол, 106

Селимврија, 58

Селоунѫнинъ, 159

Сенахерим, 112

Сениа — Senia (Сењ), 131, 139, 145

Сент — Андреја, 250

Сердика — Средец — Софија, 103, 126, 140, 146

Серет, 26

Сергије, 155

Seromunti, 44

Sermush, 44

Сесвети, 172

Сетливи, 140

Сибир, 283

Софија св., 158—159

Софокле, 23

Спалатис, 44

Спали, 44

Spalienen, 44

Спалинч., 44

Spania — Spanins — Шпанија, 312

Сплит — Сплѣтъ — εἴσπάλοθον 89, 131, 139, 144, 154, 171, 316, 333, 337

Сплитска каштела, 182

Сплитска крстионица, 200

Спори, 61

Спеча, 13

Срби — Србљи, 6, 15, 20, 27—30, 37, 40, 44, 48—51, 89, 92—93, 95, 98—100, 112—123, 141, 154 —155, 159, 166, 171, 176—178, 181—182, 187—188, 190, 192— 194, 195—197, 199—204, 206—210,

 

 

364

 

212—213, 215—218, 221, 223—226, 228—231, 234, 236, 238—244, 247—248, 250—252, 254, 267—270, 273—279, 282—286, 289, 293—295, 301, 303—308, 310, 312, 319, 322, 324— 325, 327—329, 331—332, 334— 336, 338—339, 341

Србија — Србљија — Servia, 15—16, 18, 20, 32, 44, 52, 85, 98— 99, 132—134, 139, 143, 148, 156, 190, 192—193, 210, 213—214, 217—218, 221—223, 226, 232, 237, 245, 250—251, 254, 261, 266, 269—270, 272, 275—278, 285, 302—305, 309—310, 315— 316, 330, 335—339

Србљаци, 239

Срђ, 155

Средњоевропски басен, 16

Средњоподунавска — потиска потолина, 6

Средоземни базен, 17, 92, 128, 175

Средоземно море, 14—15, 92, 174

Срем, 57—58, 61, 124, 146, 250, 285

Силвестер Св., 165, 172

Силзивул, 72

Силиврија, 112

Силистрија, 129

Симеон, 113, 164, 170, 332

Симоката Теофилакт, 41, 45, 53, 80

Симонида, 250—251

Симонин, 279

Синај, 246

Сингидунум, 13—14, 57—58, 64, 76, 78, 124, 126, 130, 140, 144, 147

Сирија, 63, 92, 106, 128—129, 174

Сиријци, 110

Сиринић, 303, 308, 324, 329

Сирку Π., 289

Сирмиј (Срем), 64, 76—77, 80, 126, 131

Сирмиум — Сремска Митровица, 146

Siscia — Сисак, 122, 124, 126, 144, 282

Сицилија, 65

Ситница, 261

Скадар — Скодра, 47, 126, 131, 155, 198, 231, 255

Скадарско језеро, 231, 255

Скампи, 136

Скапљице — Скопљице, 130, 148

Скардона — Скрадин, 131, 145

Скарић В., 45, 52

Скендербег Црнојевић, 255

Скилес, 179

Скити, 23, 26

Скитија, 26, 47, 73, 136

„Скитске земље“, 75

Склавени — Sclavani, 22, 24, 32, 33, 60

Склави, 27, 32

Sclavenia — Sklavénia — Sclavonia, 9, 22, 32, 152

Sclavonica, 33

Скловени, 22—23

Скок П., 28, 96, 98, 131, 133—134, 139, 171

Сколоти, 23

Скопље — Skopje, 15, 212, 249, 255, 257, 259, 264—267, 269, 324, 340

Скопска жупа Матка, 261

Скопска котлина, 265, 304, 315

Скопска Црна гора, 261, 265—266, 304, 316, 324, 337—338, 341

Скупи — Скопи — Shkup — Uskup — Usküp, 146

Скупи — Skupi (Јустинијана Прима), 132

Скупи — Скопље, 146

Скопско поље, 261

Слава, 27, 148

Slav, 21

Слави, 28

Славимир, 166

Славиште, 265

 

 

365

 

Слављан, 27

Славонија, 32-33, 273—274, 282, 284—286, 302, 316, 323, 337

Славница, 27

Славуји, 277

Славут, 27

Слатина, 26, 210, 272, 335

Славац, 27 148

Словаци, 6

Словени — Словѣнинъ, 4, 6, 9, 11—12, 14, 21—24, 26—27, 31—33, 35—37, 38—41, 44, 46, 51—54, 56, 59—66, 68, 71, 74—98, 100—111, 114, 116, 118, 120, 123, 129—130, 132—135, 137—141, 146—148, 150—153, 156, 158—159, 161, 165, 168, 170—171, 178—180, 187, 201—203, 214—215, 224—225, 230, 235, 246—247, 253, 286, 289, 308— 310, 316

Словенија, 33, 35, 82, 96, 206, 315, 337

Словенци, 6, 12, 16, 21, 32—33, 36 49, 91—92, 95—96, 102, 118, 123, 151—153, 204, 272, 279, 282, 306—307, 319, 322, 327—328, 331, 335, 338—339, 341

Словин, 148

Словиње, 148

Слововица, 27, 148

Словљан, 148

Словница, 148

Смедерево, 15, 248, 267

Соли, 141

Солун — Salonique, 9, 13, 15, 22, 42, 44, 66, 79, 88, 98—100, 106, 109—110, 114, 116, 126, 135, 156, 159, 259, 303, 316, 323, 338

Солуњани — Солунци, 22, 109, 158, 160, 170

Сомбор, 45

Сонејум (Клисура), 146

Сопоћани, 246

Corbulia, 89

Сотонићи, 228

Соча, 9, 13—14

Софија, 15, 20, 131, 158, 258, 263, 289

Сремска Митровица, 33

Сремци, 286

Сретачка жупа — Сретска, 217, 303, 308, 324, 329

Српчиште, 100

СОСР, 56

Ставракије, 118

Стагнум, 139

Стара Црна гора, 238, 242

Сталибург, 147

Стари Влах, 132, 197, 315, 336

Стари завет, 46

Стари Рас, 201, 330, 336

Стари Руси, 49

Стари Св. Климент — Имарет, 264

Стари Словени, 24, 34—35, 38, 43, 49—52, 107, 230, 286, 307

Старчево, 4

Стеван V, 170

Стенс, 130

Стефан Великомученик, 155

Стефан Владислав. 245

Стефан Вукчић, 246

Стефан Дечански, 169, 249, 254—255, 268—269, 233, 334

Стефан Душан, 169, 255, 264—267, 269

Стефан Краљ Првовенчани (Св. Симон), 246—249, 254—255

Стефан Лазаревић, 246, 248

Стефан Немања (Св. Симеон Мироточиви), 246—250

Стилибург, 129

Стипићи, 233

Стир, 27

Стјепан св., 172

Стоби, 146

Стодерпал, 31

Стодерани, 31

Ст. Маргитин Јајчанин, 283

Ст. Стоиков, 288

Столпона, 139

Стон, 141, 254, 332

Стонско полуострво, 232

 

 

366

 

Страбон, 179, 212, 224, 234

Страња, 161

Стратегикон, 36, 37—38

Страцимировић Ђ., 255

Страшиделник, 47

Стредин, 130

Стрибах, 31

Стриј, 29

Стримон(-а) — Струмица, 109, 130, 146

Струмљани, 109

Студеница, 246, 315, 336

Сузелци, 31

Суки — Succorum claustra, 130, 146, 148

Сунце, 49

Surbin, 29

Susel, 31

Сутјеска, 15

Сушица, 264

СФР Југославија, 6

Сцири, 25

 

 

Т

Тагин, 68

Таламид, 279

Танаис, 68, 105

Tapa, 130, 143, 231, 254

Тарабости, 118

Тарабош, 118

Тарсатика — Трсат, 139, 145

Тарас Буљба, 96

Татари, 7, 72

Татимир, 81

Тацит, 25, 27, 37

Тварожић, 46

Тварожна гора, 46

Творог — Творог, 46

Твртко I, 246

Темнић, 316

Тенеда, 111

Тедо, 150

Теодора, 252

Теодор, 82, 161, 259

Теодорик — (-их) — Теодор, 55, 152

Теодор Св., 155

Теодор Куфара, 161—162

Теодор Тирон св., 190, 218—219, 334

Теодосије, 54, 133, 168

Теофан, 91, 118, 161

Теофилакт Симоката, 71

Тервел, 109

Тесалија, 14, 87, 258

Тетово, 212, 259, 315, 336

Тикаревић, 278

Тилур — Трилур — Триљ, 131

Тимок, 85, 123, 130, 146, 285

Тимочани, 121, 123

Тимочка крајина, 274—275

Тиризис — Акра (Килиграда, Çeligra — Burun), 144

Тиролска, 31

Тиса, 10

Титмар Мерсебуршки, 53, 153

Титоград, 228

Тома архиђакон, 89

Тоода, 118

Тодорова субота, 218—219

Тома Словен, 117—118, 123

Топер, 65

Топлице, 143 Top, 43

Торбеши, 306, 326

Торлаци, 303

Тосило, 82

Тоске, 197

Тотила, 68

Травник, 16

Травунија, 99, 126, 140

Трагуријум (Трогир), 131

Трагурмон, 1391

Трајан, 129, 146—147

Трајанова врата, 126, 146

Трајанов споменик, 194

Трајанов стуб, 189

Тракија, 9, 57—60, 62, 64—65, 67—68, 70, 74—75, 80—84, 89, 110, 116, 126, 131, 138, 147, 171, 217, 334

Трауна, 31

 

 

367

 

Трачани, 4, 5, 36, 54, 59, 68, 132 —135, 143, 177—178, 188, 190, 192—193, 202—203, 206, 210—213, 219, 243—244, 301, 303—304, 407, 319, 322—323, 328, 335—336, 340

Трачка равница, 15

Требалија, 143

Требениште, 210, 335

Требиње, 140

Требињци, 19

Требиште, 51

Треска, 261, 265

Трескавац — Успење св. Богородице, 261

Трибали, 143

Триглав, 123

Тримонијум, 146

Триполис, 92, 174

Трифун св., 155

Трново, 15, 246

Трогир, 171, 315

Трогиријан (Трогир), 144

Тројановић С., 53

Тројца св., 246, 256

Троношки летопис, 307

Трпимир, 154

Трсат, 139

Трст, 17, 277

Туга, 96

Тугомирићи, 97

Туза, 36

Тукидид, 191

Тулче, 129

Турис, 63

Турови божвница, 43

Турска, 28

Турци, 6, 15, 28, 72, 76, 131, 195, 208, 223, 227—228, 246, 248— . 249, 260, 263, 265, 273, 277, 294, 304—305, 313, 320

Тунџа, 111, 116

Thinda, 27

 

Ћ

Ћеклића област, 18

Ћеклићи, 232, 238

Ћипровац, 227

Ћирило, 22, 32, 37, 158—160, 164 —165, 257, 264

 

У

Угао, 105

Угарска, 93, 223, 282

Ужице, 273, 329, 335

Ужичка Црна гора, 275

Узунђова, 116

Украјина, 23

Украјинци, 6

Улмита, 129

Улпијана, 131, 139, 146

Улцинум — Улцињ, 143

Улфил (Вулфил), 135

Умего (Омак), 145

Уна, 143

Управда, 59

Уногундури, 91

Урбан св., 172

Урз св., 154

Уроги, 72

Урош I, 206, 247, 249, 254

Урош, 227, 266

Урошица, 261

Успење св. Богородице, 265

Утигури, 56

Утригури, 67—68, 70, 73

 

Ф

Фазмер М., 189

Фарос — Фар (Хвар), 130, 144

Фафос, 191

Фердулф, 109

Филип, 129

Филип II, 144

Филипопољ, 146

Финци, 27

Финдуси, 60

 

 

368

 

Фланона, 139

Фока св., 219

Формоз — Фирьмос — Formosus, 164

Фотије, 164, 168

Франачка, 28—29, 93, 123—124, 154

Франгија, 28

Франци, 80, 82, 118, 120—124, 154 —157

Француска, 16, 39, 135, 327

Фредегар, 105

Фрижани, 196—198

Фријаул, 124

Фрушка гора, 250

Фурланска, 151, 153

 

К

Хаган, 37, 4.1, 80, 82—83, 91

Хадријан, 164—165

Хазари, 72, 106, 158

Хајтмар, 151

Халиканибург, 147

Халкедонски сабор, 57

Хамиде Сумаћи Смакола, 241, 335

Харун Б. Јахија, 44

Хауптман Л., 12, 30, 93, 96

Хацон, 88

Хвосно, 247

Хвизда, 30

Хебел, 4

Хеброс (Марица), 126

Хелада, 70, 77

Хелени, 4, 128, 143, 209, 279, 322

Хеликон, 47

Хелмолд, 45, 49

Хемимонт, 147

Хераклеја — Битољ, 58, 80—81, 126

Хердер, 4

Херзон, 76, 164

Херистол, 120

Хермес, 125, 219

Херодот, 23, 25—26, 47, 178—179, 203, 217, 337

Херули, 34, 58, 63—64, 67, 73

Херцеговина, 4, 15, 42, 44, 53, 85, 132—133, 138, 179, 195, 198— 199, 202—203, 212, 214, 216, 224, 229—230, 232—233, 235— 236, 242, 268—269, 272, 285— 287, 305—306, 326, 335, 339

Херцеговци, 62, 181, 192, 242, 286

Хефаист, 46

Хиераклеја, 117

Хиландар, 263, 265

Хилвуд, 61, 63

Хина глава, 44

Хипократ, 177

Хозрије — Хусрев, 60

Хомер, 270

Хомоље, 202, 315, 335, 337

Хоти, 228, 230, 237—238

Хотимир, 151

Хото, 237

Храбр, 279

Хрвати, 6, 12, 28—30, 48, 91—96, 98—100, 118, 120, 123, 139, 141, 153—154, 166, 168, 171—172, 178, 180, 186, 195—196, 199— 201, 204, 208, 210, 212—213, 215, 217, 221, 224, 227, 254, 270, 272—274, 276, 278—279, 282— 283, 294—295, 306—307, 330

Хрватска, 16, 28, 33, 53, 96, 121, 124, 141, 144, 167, 193, 221, 224, 226, 229, 273—274, 285, 302, 316

Хрватско приморје, 139, 282

Хрвојев мисал, 186—178, 244, 333, 335

Христос, 162, 173—174, 245, 308

Хроми Даба, 218

Хрусија, 266

Хум, 226, 246—247

Хуни, 30, 33—34, 36, 41, 53, 55— 56, 58—60, 62, 67, 70—72, 90, 177, 309, 330

Хурикон (Кръкъ) — Крк, 130

 

 

369

 

Ц

Цаптат — Цавтат — Цьвьтать, 131, 139

Цариград, 13—15, 42, 53, 59—66, 70, 72—74, 76, 83, 86, 89—91, 98, 109—110, 112—114, 126, 128—129, 133, 135, 138, 150—151, 153, 156, 158, 160—166, 168, 170—171

Цариградски сабор, 165

Цариградско Царство, 155

Царичин град, 139

Цвијић Ј., 10, 13—14

Целеја, 126

Celie, 87

Целовац, 16, 96

Цеље — Целеја — Целеје, 95, 131

Цервиани — Zerinani (Церивани), 29

Цетина, 13, 19

Цетињани, 19, 238

Цетиње, 16

Цетињско племе, 238

Цетињско поље, 19

Цецилија Св., 172

Цивидалско еванђеље, 30, 154

Циклади, 87

Цинцари (Аромуни), 243, 276—279, 294

Цинцар Јанко, 277

Цинцар Марко, 277

Црвена Хрватска, 28

Црква св. Арханђела Михаила и Гаврила, 261

Црква св. Димитрија (Марков манастир), 262

Црква Св. Доната y Задру, 199— 200

Црква св. Климента Охридског, 264

Црква св. Петра, 254

Црквине, 214

Црна, 146

Црна Гора, 16, 18—19, 53, 132, 143, 195, 197—198, 203, 212, 216, 222, 226, 228, 320, 232— 233, 235—236, 239—242, 255, 268—269, 275—276, 285, 287, 305, 310

Црна река, 285

Црна Трава, 303, 324

Црни Дрим, 258

Црнобуски, 140

Црногорско приморје, 139, 143, 228, 230, 238

Црногорци, 6, 19, 42, 48, 50—51, 62, 141, 176—178, 181—182, 190, 192, 196, 199—201, 203, 212, 216—217, 221, 228—229, 234, 238, 240—243, 254, 268, 270, 274, 294, 306, 309—310

Црнојевић И., 216, 255

Црнојевића Ријека, 216

Црно море, 5, 9, 14—15, 23—24, 26, 55, 72, 87, 90—92, 110, 129, 174, 179

Цурта, 57

Цурул (Чорул), 65, 146

Цуце, 237—238

 

Ч

Чајниче, 143, 214

Чајконовић В., 50

Чево, 18

Черкези, 96

Ченомен, 264

Чеси, 6, 28—29, 31, 37, 48

Чешка, 16, 29, 91, 206, 214

Чобан — Азмак, 116

Чудъ, 27

Чуковци, 315, 336

 

Ш

Шабац, 277

Шамани, 71

Шара, 155

Шар — планина, 15

 

 

370

 

Шатист, 278

Шафарик J. П., 22, 266

Шахматов A., 27, 31—32

Швабенланд, 165

Schein — Scheie, 33

Шеремет, 44

Шимун (Симон) св., 172

„Шишман болгарски“, 258

Shk’a — Sck’la, 33

Shkenija — Shkinivea, 33

Шкаљић A., 294

Шкирели (Шкрели), 223

Шлеска, 28, 93—94

Шокњевићи, 228

Шпани — Шпањи, 231, 237

Шпанија, 24, 135, 142

Шпањолци, 26

Шпати, 231

Шопићи, 277, 324

Шопови, 303

Шрадер О., 234

Штајерска, 35, 124, 272

Штип, 223, 260

Штоудинъ — Штоудовинъ, 44

Шумадија, 20, 194, 197—198, 268, 271, 334

Шумадијска Колубара, 275

Шупља грамила, 180, 333

Шупљици, 180, 333

Шуфлај М., 232, 238

 

[Previous]

[Back to Index]