СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ, ПИСАТЕЛИ И ХУДОЖНИЦИ (1917–1918)
Величко Георгиев
 

Приложение №1

Списък на основателните и редовните членове на Съюза на българските учени, писатели и художници
(до 1 април 1918 г.)

№ по ред Име и презиме Занятие
1 Ангелов Божан Писател
2 Ангелов Иван Живописец
3 Ангелов Симеон Професор
4 Аргиров Стоян Директор на унив. библиотека*
5 Арнаудов Михаил Професор
6 Атанасов Георги Капелмайстор на Гвардейската музика
7 Баджов Стефан Живописец
8 Бакалов Петър Частен доцент в Университета
9 Бакалов Цанко Писател
10 Балабанов Александър Професор
11 Баламезов Стефан Частен доцент в Университета
12 Берон Д-р Богомил Доктор по медицината***
13 Благоев Никола Редовен доцент в Университета
14 Бобчев Д-р Никола Гимназиален учител*
15 Боев Бончо Професор**
16 Божинов Александър Писател – Живописец
17 Борина Христо Писател
18 Брожка Иван Лектор в Университета
19 Бъчеваров Марин Професор
20 Вазов Борис Адвокат – публицист
21 Вазов Иван Писател*
22 Василев Владимир Писател
23 Василев Григор Адвокат – публицист
24 Василев Марин Скулптор
25 Василев Тома Писател – публицист
26 Велчев Велчо Публицист
27 Влайков Тодор Писател*
28 Вульпе Иван Артист от оперната дружба
29 Въжаров Янаки Асистент в Университета
30 Ганчев Добри Писател
31 Георгиев Орест Лектор в Университета
32 Георгиев Светозар Професор
33 Георгов Иван Професор*
34 Гешев Иван Евстатиев Председател на Академията на науките**
35 Гиргинов Д-р Александър Адвокат – публицист
36 Данаджиев Д-р Стефан Лекар***
37 Данаилов Георги Професор**
38 Данчев Ю. Инженер
39 Дацов Сава Публицист***
40 Дерманчев Георги Доцент
41 Джидров Д-р Петър Адвокат – публицист
42 Димитров Панайот Артист от оперната дружба
43 Димитров Стефан Живописец
44 Дичев Петко Член на Управителния съвет на Съюза на българските кооперации
45 Евстатиев Георги Живописец
46 Златаров Д-р Асен Асистент
47 Златаров Д-р Иван Секретар на Търговската камара
48 Златарски Васил Професор*
49 Иванов Димитър (Елин Пелин) Писател
50 Иванов Емануил Професор
51 Иванов Петър Писател д*
52 Иванов Стефан Живописец
53 Иванов Теодор Лектор в Университета
54 Иванчев Д-р Сава Адвокат
55 Икономов Димитър Асистент в Университета
56 Илиев Атанас Бивш гимназиален директор, писател д*
57 Илиев Хараламби Живописец
58 Йовков Йордан Писател
59 Иширков Анастас Професор***
60 Каблешков Антон Юрист, починал на 29 ноември 1917 г.
61 Каназирски Георги Асистент в Университета
62 Карайовов Тома Адвокат – публицист
63 Караогланов Захари Професор
64 Каролев Райчо Бивш министър
65 Кацаров Гаврил Професор*
66 Кирков Васил Артист в Народния театър
67 Кирков Георги Бивш директор на държавната печатница***
68 Киров Гено Артист в Народния театър
69 Клисуров Петко  Живописец
70 Колушки Георги  Професор***
71 Кулев Д-р Тодор Професор
72 Кьорчев Димо Адвокат – публицист
73 Лазаров Иван Скулптор
74 Лазаров Н.  Архитект
75 Луков Иван Бивш началник на Щаба на армията
76 Ляпчев Андрей Бивш министър – публицист
77 Маричков Кирил Архитект
78 Димитър Миков Лектор в Университета
79 Милев Никола Доцент в Университета
80 Милетич Любомир Професор*
81 Мирков Д-р Сава Лекар
82 Митов Антон Живописец
83 Михайлов Борис Живописец
84 Мишайков Димитър Доцент
85 Мишев Димитър Писател*
86 Младенов Д-р Стефан Професор
87 Моллов Владимир Професор**
88 Мутафов Д-р Христо Адвокат – писател
89 Мърквичка Антон Живописец
90 Наумов Петко Компонист
91 Начов Никола Писател*
92 Начович Григор Бивш министър – публицист**
93 Негенцов Димитър Редактор на в. “Съзнание”
94 Нейчев Д-р Хараламби Лекар
95 Немиров Добри Писател
96 Николаев Н. Учител по пеене
97 Николов Ангел Член на върховния административен съд
98 Николов Наум Асистент
99 Нойков Петър Професор
100 Панчев Д-р Младен Директор на Етнографския музей
101 Пашев Д-р Константин Лекар
102 Пеев Иван Бивш министър, Секретар на академията на науките
103 Пенчев Петър Асистент в Университета
104 Петков Д-р Стефан Професор***
105 Пипков Панайот Компонист
106 Подвързвачов Димитър Писател
107 Попов Иван Артист от Народния театър
108 Попов Кирил Бивш директор на Статистическо бюро
109 Попов Л. Писател
110 Попов Д-р Методи Професор
111 Протич Андрей Писател
112 Радев Димитър ?
113 Радев Жеко Редовен доцент
114 Радев Симеон Бивш пълномощен министър – публицист
115 Райков Пенчо Професор***
116 Ризов Димитър Пълномощен министър в Берлин
117 Сакаров Д-р Никола Адвокат – публицист
118 Сарафов Кръстю Артист от Народния театър
119 Славейков Рачо Писател
120 Спиридонов Жеко Скулптор
121 Спространов Евтим Началник на отделение в Министерството на вътрешните работи и народното здраве
122 Станев Никола Прогимназиален директор – писател
123 Стефанов Константин Лектор в Университета
124 Стоилов Антон Уредник на Архива на Възраждането д*
125 Стоянов Д-р Параскев Професор
126 Теодоров Александър-Балан Професор*
127 Тишков Петър Асистент в Университета
128 Тодоров Петър ?
129 Тодоров Д-р Тодор Адвокат
130 Тошев Андрей Пълномощен министър във Виена д***
131 Трифонов Юрдан Председател на Учебния комитет при министерството на народното просвещение*
132 Фаденхехт Йосиф Професор**
133 Филов Д-р Богдан Директор на Народния музей
134 Хербст Йосиф Бивш директор на бюрото по печата
135 Христов Д-р Александър Професор
136 Христов Добри Компонист
137 Христов Кирил Писател
138 Цанков Александър Професор
139 Цанков Асен Адвокат – публицист
140 Ценов Иван Доцент
141 Цонев Беньо Професор*
142 Чакалов Любомир Доцент
143 Чакалов Христо Управител на Българската народна банка
144 Чилев П. Гимназиален учител
145 Чилингиров Стилиян Писател
146 Шишманов Д-р Иван Професор*
147 Шкорпил Карл Гимназиален учител
148 Шопов Д.  Писател
149 Щъркелов Константин Живописец
150 Янулов Илия Адвокат – публицист
151 Яранов Атанас Лектор в Университета
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]