Bugarska vojska u Jugoslaviji 19411945
B. Mitrovski, V. Glišić, T. Ristovski

 

Галерия

 

  1. Okupacija i podela Jugoslavije u II svetskom ratu


  2. Predsednik fašističke bugarske vlade Bogdan Filov vrši smotru bugarskih policijskih snaga u Skoplju 1941.
 

  3. Uputstvo Ministarstva unutrašnjih poslova bugarske carske vlade od 13. novembra 1943. godine okupacionim vlastima u Makedoniji za borbu protiv narodnooslobodilačke vojske Makedonije.
 

  4. Deo teritorije Jugoslavije koji je Bugarska anektirala i zaposela u II svetskom ratu
 

  5. Proglas glavnokomandejućeg bugarske vojske generala Asena Nikolova. (januar 1942. godine)
 

  6. Smernice o odnosu bugarskih okupacionih trupa u Srbiji prema ustanovama Vermahta.
 

  7. Masakr rodoljuba. Makedonija.
 

  8. Iskopavanje leševa poubijanih članova vojnog komiteta na području Velesa, 1942.
 

  9. Naredba bitoljske oblasne direkcije od 1. septembra 1942. godine c preduzimanju odmazde nad porodicama partizana.
 

10. Žrtve bugarskih fašista u Prilepu. Makedonija 1942.
 

11. Naređenje Ministarstva unutrašnjih poslova bugarske carske vlade od 4. maja 1944. godine policijskim i administrativnim organima o pružanju svestrane pomoći vojnim jedinicama u borbi protiv snaga narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.
 

12. Bugarski okupatori posle masakra dvojice rodoljuba. Makedonija, (fotografija pronađena u tajnoj arhivi bugarske policije u Skoplju).
 

13. Bugarski vojnici čuvaju žene taoce pred streljanje. Srbija 1942.
 

14. Naredba nemačkog komandanta za Srbiju od 20. maja 1943. Feldkomandanturi 809 u Nišu da se strelja 50 komunista zbog ubistva jednog bugarskog vojnika.
 

15. Posle vojnih dejstava — odmazda.
 

16. Na planini Kožuf, zima 1943/1944.
 

17. Niška operacija
 

18. Dejstva na pravcu Kriva Palanka—Kumanovo
 

19. Dejstva u dolini Bregalnice i Strumice

 

1. OKUPACIJA I PODELA JUGOSLAVIJE U II SVETSKOM RATU

( Područje anektirano od Nemačke, Područje okupirano od Nemačke, Područje pod nemačkom upravom (Banat), Područje anektirano od Mađara, Područje okupirano od Mađarske (Međumurje), Područje anektirano od Italije, Područje Crne Gore pod italijanskim guvernerom, Nezavisna Država Hrvatska, Područje koje je Italija priključila »Velikoj Albaniji«, Područje anektirano od Bugarske ) 

 

 

2. Predsednik fašističke bugarske vlade Bogdan Filov vrši smotru bugarskih policijskih snaga u Skoplju 1941.

 

 

3. Uputstvo Ministarstva unutrašnjih poslova bugarske carske vlade od 13. novembra 1943. godine okupacionim vlastima u Makedoniji za borbu protiv narodnooslobodilačke vojske Makedonije.

 

 

4. DEO TERITORIJE JUGOSLAVIJE KOJI JE BUGARSKA ANEKTIRALA I ZAPOSELA U II SVETSKOM RATU

( Područje anektirano od Bugarske, Teritorija Srbije koju su bugarske trupe zaposele januara 1942., Nova teritorija Srbije koju bugarske trupe zaposedaju januara 1943., Treće, i poslednje, proširenje bugarskih posadnih trupa na teritoriji Srbije jula 1943. )

 

 

5. Proglas glavnokomandejućeg bugarske vojske generala Asena Nikolova. (januar 1942. godine) 

 

 

6. Smernice o odnosu bugarskih okupacionih trupa u Srbiji prema ustanovama Vermahta.

 

 

7. Masakr rodoljuba. Makedonija.

 

 

8. Iskopavanje leševa poubijanih članova vojnog komiteta na području Velesa, 1942.

 

 

9. Naredba bitoljske oblasne direkcije od 1. septembra 1942. godine c preduzimanju odmazde nad porodicama partizana.

 

 

10. Žrtve bugarskih fašista u Prilepu. Makedonija 1942.

 

 

11. Naređenje Ministarstva unutrašnjih poslova bugarske carske vlade od 4. maja 1944. godine policijskim i administrativnim organima o pružanju svestrane pomoći vojnim jedinicama u borbi protiv snaga narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

 

 

12. Bugarski okupatori posle masakra dvojice rodoljuba. Makedonija, (fotografija pronađena u tajnoj arhivi bugarske policije u Skoplju). 

 

 

13. Bugarski vojnici čuvaju žene taoce pred streljanje. Srbija 1942.

 

 

14. Naredba nemačkog komandanta za Srbiju od 20. maja 1943. Feldkomandanturi 809 u Nišu da se strelja 50 komunista zbog ubistva jednog bugarskog vojnika.

 

 

15. Posle vojnih dejstava — odmazda.

 

 

16. Na planini Kožuf, zima 1943/1944. S leva u prvom redu: Dobrivoje Radosavljević, Svetozar Vukmanović, Veselinka Malinska. U drugom redu s desna: Dičo Petrov, komandant bugarskog bataljona »Hristo Botev«, do njega (dole) Bojan Blgaranov, delegat CK BRP, i Ljiljana Ćalovska.

 

 

17. NIŠKA OPERACIJA

(Nemačke snage, Snage BNA, Snage NOVJ, Snage Crvene armije, Oklopna brigada BNA)

 

 

18. DEJSTVA NA PRAVCU KRIVA PALANKA—KUMANOVO

(Nemačke snage, Snage BNA, Snage NOVJ)

 

 

19. DEJSTVA U DOLINI BREGALNICE I STRUMICE

(Nemačke snage, Snage BNA, Snage NOVJ)

 

 

[Back to Index]