Вестникарски репортажи от мачовете между "Левски" (София) и "Македония" (Скопие) през 1942 г.

 

Първенство на Софийската областна дивизия, предварителна фаза на държавното първенство за 1941-1942 г.:

 

1. Първа среща, Скопие, 29 март 1942 г.  Резултат 0 : 3

 

 

*******************

 

Спортъ

Година XIX, Брой 2003

София, понедѣлникъ 30 мартъ 1942 г.

 

Главенъ редакторъ Ив. Селвелиевъ, ул. 6 Септемврий 22, тел. 2-65-88

 

Гвоздеятъ на деня отъ вчерашниятъ рундъ бѣ срещата въ Скопие

 

Левски се оказа равностоенъ противникъ у печели с 3 : 0

Тъй като скопяни напускатъ игрището, неискайки да признаятъ отбелязания голъ отъ софийския тимъ. Македония води съ 2 : 0, но въ второто полувреме Левски установява пълно надмощие

 

Може да се каже, че вчерашната среща въ Скопие между Левски и Македония бѣ гвоздеятъ на деня отъ този рундъ за областното първенство на София. За съжаление, обаче, този мачъ, който трѣбваше да ни покаже реалната стойность на тѣзи два тима, най-голѣмитѣ претенденти за първото мѣсто, не можа да завърши. Скопяни, недоволни отъ това, че Левски имъ е отбелязалъ голъ, предпочитатъ да напуснатъ игрището намѣсто да ...

 

Ако това е по отношение на ненормалното и неестественото, то самия ходъ на играта ни показва, че най-после, въ лицето на Левски, скопяни намѣриха единъ равностоенъ противникъ, който е можалъ да удържи тѣхния устремъ, който е можалъ да се изравни съ техниката имъ. Водейки отначало съ 2 : 0, презъ второто полувреме скопяни се огъватъ подъ напора на Левски, който завладява играта, установява надмощие, и въ резултатъ на това пада първия голъ.

...

 

... ли сѫ резултатитѣ отъ сѫбота и недѣля? Въ срещата Футболъ клубъ — Шипка, надмощието въ дветѣ времена бѣ подѣлено. Ветеранитѣ спечелиха, зашото водѣха съ 3 : 0. Иначе — при устрема на шипченци следъ почивката, ако Футболъ клубъ бѣ загубилъ не би било никакъ чудно. Тогава и победата на Шипка не би била изненадваща, както и сега изтръгнатитѣ отъ ветеранитѣ две точки сѫ, въ края на краищата, заслужено дѣло. . .

...

 

*

 

Рундътъ каза решителната си дума по подреждането на клубоветѣ въ градацията. Наистина, голѣмо размѣстване нѣма, но съ присѫдения реаултагь отъ скопската среща се урежда „висящия въпросъ” между Левски и Македония около водачеството. Поне засега! Защото, борбата около челото между тѣзи два клуба продължава и ще продьлжи много по-ожесточено. За синитѣ въ момента е по-важно, че очерта- ...

 


 

 

Какъ се развиха перипетиитѣ около мача Левски– Македония

ЗАЩО СЕ ДОЙСЕ ДО ПРЕКѪСВАНЕТО

 

Скопие, 29. III. Къмъ днешната среща въ Скопие владѣеше грамаденъ интересъ. Това можахме да константираие още въ предния день при пристигането ни. Затова въпрѣки че времето бѣ лошо, въпрѣки че отъ падналия дъждъ теренътъ бѣ наводненъ, публиката изпълни трибунитѣ. Председательтъ на БНСФ, народ. представитель г. Ив. Батембергски, който сѫщо присѫтствуваше, поздрави двата тима, за да бѫде свидетель следъ това на нѣщо много нередовно.

 

Играта започна съ много голѣма амбиция и отъ дветѣ страни. Скопяни по-първи се опомниха, направиха единъ отличенъ пробивъ и въ 4-та минута още отбелязаха. Реферътъ К. Траяновъ отбеляза офсайдъ следъ като видѣ, че помощника му показва такъвъ. Скопяни протестираха много силно, искайки да имъ, се признае гола. Играта бѣ спрѣна, започнаха разправии и най-после бѣ обявенъ резултата 1:0. Левски се организира въ всичкитѣ си линии, по все пакъ скопяни създаватъ опасни положення. При едно отъ тѣхъ, единъ страшенъ ударъ рекушира отъ играчъ, топката промѣня посоката сн неочаквано за вратаря и Македония води съ 2 : 0.

 

Въ второто полувреме картината е доста промѣнена. Левски владѣе играта и непрекѫснато напира. Отбраната на скопяни, обаче, не е по-лоша и безъ да се промѣни резултата минаватъ 28 мин. Най-сетне, цен. нападательтъ на „синитѣ" бие рѣзко и силно. Топката удря отвѫтре горната греда въ ѫгъла и се връща обратно. Реферътъ сочи центъра. Скопяни отново протестиратъ. Тѣ твърдятъ, че не е отбелязанъ голь, но рефера държи на своето, което бѣ и правилното. Нѣкои отъ играчитѣ на Македония напускатъ игрището. Другитѣ продължаватъ да се разправятъ и не искатъ да подновятъ играта. Сѫдията имъ дава законниятъ срокъ отъ три минути. Понеже следъ изтичането имъ скопяни не се починяватъ, той обявява мача за прекратенъ, и съгласно правилата резултатътъ ще бѫде 3:0 за Левски. Спороветѣ продължаватъ и следъ това. Нѣкои убеждаватъ скопяни да не постѫпватъ така и следъ като сѫ изминали близо 10 мин. тѣ се съгласяватъ да продължатъ, но реферътъ е обявилъ мача вече за завършенъ. — П. Петровъ

 

Левски ще спечели съ 3 : 0

Кой е напусналъ игрището?

 

Поради противоречието въ двата телефни разговора, снощи кѫсно влѣзохме въ връзка съ рефера на мача г. К. Траяновъ, който ни заяви:

 

„При резултатъ 2 : 0 за Македония, Левски отбеляза голъ. Топката се удари въ страничната върлина, влѣзна въ вратата и после се върна въ игрището. Азъ бѣхъ на два метра отъ вратата н за менъ гола бѣ ясенъ. Друго не можехъ да свиря. Сѫщото се потвърди и отъ помощника ми Кр. Поповъ, който сѫщо така бѣ въ непосрѣдствена близость до вратата. Скопяни протестираха и отказаха да играятъ. Дадохъ имъ петь минути срокъ да размислятъ и понеже не подновиха играта азъ напуснахъ защото мача за менъ бѣ преуст-новенъ. Близо петь минути следъ това, следъ като видяха, че сѫ направили грѣшка, играчитѣ на Македония пратиха при менъ човѣкъ да ми каже, че сѫ готови да продължатъ състезанието. Азъ неможахъ ла се съглася на това защото, както гласятъ правилата, мача бѣ вече завършенъ, а отъ друга страна, не можехъ да позволя да се създаватъ прецеденти и единъ тимъ да нарушава дисциплината. Играчитѣ на Левски напуснаха съ мене игрището защото видяха, че азъ обявихъ края на мача. Това е което мога да кажа по спорния голъ и по това кой е напустналъ игрището. Колкото за играчитѣ на Македония и за публиката, тѣ се държаха много невъздържано. Личи, че скопяни сѫ единъ типъ, който не е свикналъ да губи. Смѣшно е, обаче, да се твърди, че безъ всѣкакви причини съмъ преустановилъ състезанието.

 

Б. Р. При това положениие на нѣщата, съгласно постановленията на правилника, ясно е, че Левски ще спечели това състезание съ служебния резултатъ отъ 3 : 0.

 


 

 

„Спортъ”

 

Бурната среща на Македония и Левски прекѫсната 17 минути преди края

 

Скопие 29. III. Макаръ че времето бѣ облачно, че ръмѣше дъждъ — на игрището се бѣ стекла многобройна публика, която наброяваше надъ 4000 души. Тимоветѣ се представиха така:

 

Македония: Дилевъ, Видовъ, Ненковъ, Богоевъ, Симеоновъ, Геровъ, Серафимовъ, Яневъ, Луковъ, Атанасковъ, Джино Симеоновъ.

 

Левски: Алдевъ, Георгиевъ, Никушевъ, К. Георгиевъ, Радевъ, Стамболиевъ, Цвѣтковъ, Петровъ, Спасовъ, Ковачевъ, Стояновъ.

 

Въ самото начало Македония очертава слабо надмощие. Скопяни играятъ по-свързано отъ своя противникъ. Въ петата минута отъ 40 м. Богоевъ бие къмъ вратата на Алдевъ, топката се хлъзга и влиза въ вратата — 1 : 0 за Македония. Голътъ е ясенъ, но той е последванъ отъ интересни работи: най-първо реферътъ признава гола, сетне обявява офсайдъ, а след това — хендъ. Въ продължение на 4 мин. на игрището има разправии и въ резултатъ голътъ е признатъ, но Видове е отстраненъ. Скопяни играятъ съ 10 души. При едно напредване на Джино, той центрира и Луковъ дава втори голъ. Каточели той бѣ необходимъ за синитѣ, за да се свържатъ и гоститѣ завършватъ полувремето съ своя инициатива.

 

Тя продължава и следъ подновяването на играт.а скопяни не могатъ да се организиратъ, не могатъ да напреднатъ, защото реферътъ спира всѣко тѣхно нападения или съ офсайдъ или съ хендъ. Въ 28-та мин. Петровъ бие къмъ вратата на Македония, топката се удря въ срѣдата на страничния дѣсенъ дирекъ и се връща въ игрището. Реферътъ, обаче, свири голъ — първи голъ за Левски. Скопяни протестиратъ, но реферътъ заяви: „Прекъсвамъ играта и не мога да свиря при такава обстановка”. Заедно съ рѫководителя напускатъ и играчитѣ на Левски. Като капитанъ на тима, азъ отидохъ при председателя на федерацията, който ми заяви: „Нареждамъ състезанието да продължи. Това нареждане бѣ предадено на рефера, но той заяви: Азъ имамъ специално мнение по този мачъ и по резултата.” Публиката на напусна игрището. Тя очакваше връщането на рефера и подновяването на играта, но очакванията ѝ бѣха напраздни. . .

 

Общо тимътъ на Левски презъ второто полувреме бѣ по-добъръ, отколкото преди почивката. Въ тоя мигъ най-добра часть бѣ срѣдната линия, въ която пъкъ изпъкваше най-вече стамболиевъ. За нападението не мога нищо да кажа: то имаше доста изгодни моменти, но не можеше да ги използва. Макаръ да играеше съ 10 души, тимътъ на Македония показа свързана техническа и тактическа игра. Той се показа като тимъ отъ голѣма класа. Всички се отличиха еднакво. И въ тоя тимъ стълбъ бѣ срѣдната линия. Въ нападението Джино, Атанасковъ, Луковъ и Серафимовъ бѣха много опасни.

 

Треньорътъ г. Фриджери заяви: „Дойдохъ въ Скопие да видя единъ големъ мачъ, но съжалявамъ, защото нищо не видѣхъ: отъ 5-та минута реферътъ изпусна играта. Той се уплаши и не знаеше самъ какво да прави. Македония е тимъ отъ голѣма класа. Левски играеше въ второто полувреме добре. Въ моята спортна кариера не съмъм видѣлъ такъвъ мачъ.”

 

Фут. капитанъ г. Радоевъ ми каза: „Реферътъ изпусна играта. Намирамъ се въ тежко положение. Не мога да видя никакви играчи за нацтима. Македония е тимъ, който играе въ всѣко отношение най-добре въ България. Съжалявамъ, че се случи това прекѫсване. Мога да кажа, че играчитѣ на Македония сѫ много нервни.”

 

Бл. Симеоновъ

 


 

Б. Р. Когато се съпоставятъ полученитѣ снощи въ редакцията ни телефонни сведения по мача въ Скопие специално около сѫществения моментъ по прекѫсването на играта, проличава разлика по повода за прекратяването. Личи отъ дописката на Бл. Симеоновъ, че не е никакъ правдоподобно недоволенъ тимъ да бѫде тоя на Левски, защото реферътъ е призналъ постигнатия отъ тоя тимъ голъ. Може напълно спокойно да се допусне за тоя случай, че горнитѣ пояснения премълчаватъ нѣщо сѫществено, което е довело до решението на футб. сѫдия да прекрати срещата и да се говори за служебенъ резултатъ въ полза на Левски.

 


 

Какви срещи ще има на Великдень

 

Великденскитѣ праздници при подреждането на програмата бѣха запазени за клубни международни срещи. Тѣ бѣха дадени отначало на Славия, сетне се говорѣше, че ще бѫдатъ използвуани отъ Футболъ клубъ, а тѣзи дни и Левски е правилъ опити да ги запълни въ гостуването на тимъ отъ чужбина. Всичко, обаче, е останало безъ резултатъ. И сега се поставя въпроса: какъ ще бѫдатъ използувани тѣзи хубави дати?

 

Това ще се знае днесъ. Има проектъ на 5 априлъ да играятъ София—Скопие, като генерална репетиция на нацтима преди заминаването му за Западъ, на 6 априлъ да се играе срещата Славия—Футболъ клубъ, а на следния день да се срѣщнатъ проектъ националнитѣ А и Б тимове. По-вѣроятно е, че и третиятъ день на Великдень ще бѫде запълненъ се среща за първенството.

 

Точната програма за великденскитѣ праздници ще бѫде оповестена отъ футболния съюзъ днесъ. 

 

[Next]

[Back to Index]