Вестникарски репортажи от мачовете между "Левски" (София) и "Македония" (Скопие) през 1942 г.

 

Първенство на Софийската областна дивизия, предварителна фаза на държавното първенство за 1941-1942 г.:

 

2. Втора среща, София, 3 май 1942 г.  Резултат  2 : 2

 

 

ФУТБОЛ

Свѣдения по „кѫси вълни” за мача Левски-Македония

 

Дали интереса към недѣлната среща Левски-Македония е голѣмъ, най-добре говори следниятъ фактъ: управата на Левски е отрупана съ предложения за откупуване на мача. Най-щедъръ е бачо Кольо, който спокойно предлага сто „червени езици”. ... е бачо Кольо отъ тѣзи, които си правятъ грѣшно смѣтката, защото той показа, че е по-добъръ въ търговията (от?)колкото въ футбола. За това говорята „Плиска” и „Капри”. Но и въ управата на Левски има изпитани търговци и решението е мача да се из(н?)есе отъ клуба.

 

*

 

Между многото нареждания за мача е и следното: викането въ полза на синитѣ отъ страна на публиката е свободно, т.е. безъ купонъ. За цельта е образуванъ комитетъ, начело съ (??)ако и Иванъ Зеленокапия, който кръстосва столицата и събира рупори. Този, чието викане е най-силно ще получи титалта; „най-запаленъ левскаръ”. Въ това отношение и „Македония” не е по-назадъ. Скопскитѣ и други отъ този край студенти, сега въ София, отъ нѣколко дена усилено репетирали фразата: — Хайде, Джино, (на?)предъ Джино. Като гости отъ Скопие (щ?)е се допускатъ само тѣзи, които могатъ най-силно и продължително да викатъ безъ да иматъ нужда отъ... смазване.

 

*

 

Пакъ на „кѫси вълни” научихме, че Божко Капустовъ и Трайчо Серафимовъ щѣли да бѣгатъ двеста метра (хъ?)рдели, и който надбѣга ще играе дѣсно крило въ неделя.

 

*

 

Грмаденъ е вече и броя на басоветѣ. Левскаритѣ, естественно, залагатъ за своя тимъ, макаръ и с голѣмъ страхъ. Тѣ сѫ окуражени отъ Стамболиевъ, който вече се е обзаложилъ на нѣколко стотарки, че Левски ще спечели съ два гола разлика. Ацко Стоименовъ е сѫщо голѣмъ оптимистъ и усилено търси „жертви”. За скопяни главната борса на обзалаганията е аперитива на Джината.

 

*

 

На предишния мачъ между двата тима въ Скопие, тимътъ на Левски преди да излѣза на терена е импулсиранъ отъ Сарко Радевъ, който имъ държалъ бойно слово съ финалъ; — „Ще умремъ, но ще победимъ!” Сега Зарето билъ подготвилъ по-страшна речъ, но не можахме да узнаемъ крайнитѣ ѝ слова понеже кѫситѣ вълни бѣха често смущавани отъ заинтересуванитѣ личности.

 

*

 

Споредъ „кѫситѣ вълни”, главната причина да се търси чуждъ реферъ за този мачъ, била следната: ако играчитѣ помежду си или по адресъ на рефера отправятъ „благословии”, последния нѣмало да имъ направи нищо, понеже не знае нашия езикъ.

 

*

 

Преди започване на играта, капитанитѣ на двата тима, щѣли да си размѣнятъ букети, като Бл. Симеоновъ ше получи жълти рози, а Стамболиевъ — жълти лалета.

 

Агенция Савасъ

 

 


 

 

 

ДНЕСЪ ОТЪ 16.30 ЧАСА НА ИГРИЩЕ ЮНАКЪ РЕКОРДНА ПУБЛИКА ЩЕ НАБЛЮДАВА НАЙ-ИНТЕРЕСНИЯ МАЧЪ ОТЪ ПЪРВЕНСТВОТО

 

Срешата МАКЕДОНИЯ–ЛЕВСКИ

Надмина кулминационната точна на интересъ

 

Двата тима, на върха на своята подготовка и амбиция, днесъ следъ обѣдъ ще разрешать единъ въпросъ на споръ за надмощие, авторитетъ и претенции за първото мѣсто. Скопяни сѫ увѣрени, че ще се реабилитиратъ за служебната загуба при първата среща и заявяватъ, че могатъ да се върнатъ само победители

 

В историята на нашия футболъ винаги е имало моменти когато интересътъ къмъ известна среща, особено (отъ) първенството, надминава всичко останало и познато. Така бѣ и въ миналото преди 15 (13?)-тина години, когато мачоветѣ на Левски и Славия въ София, или крайната борба за Царската купа и дървавното първенсто, оспорвана винаги между Варна и София, раздѣляше София на два лагера, или пъкъ (караше) стотици хиляди любители на футбола отъ Черно море до Витоша да изживяватъ моменти на неописуемо напрежение. Тогава виждахме игришата да се оказватъ тѣсно за публиката, тогава бѣхме свидетели какъ най-голѣмия елитъ на нашата общественостъ се интересува отъ спорта и се тълпи по стадионите за да наблюдава благородното съревнование между 22 младежски сърца.

 

До скоро сами си спомняхме за (това) хубаво време.

 

Но, ето че днесъ, съ радостъ трѣбва да констатираме, че отново се връщаме къмъм него.

 

Днесъ декоритѣ сѫ малко изменени.

 

Ново време, нова България, нови противници въ спорта — Левскаритѣ отъ София и Македонцитѣ отъ Скопие.

 

Това е срещата, която днесъ, се (...) казано, вълнува не само привърженицитѣ на двата клуба, не само София, но и цѣлата страна.

 

Ако нѣкой се помѫчи да намѣри точната причина защо и отъ кѫде дойде този интересъ, то отговора мѫчно може да се даде. Нѣкакъвъ естественъ приливъ на повишени чувства къмъм спорта, или осъзнаване у нашата публика, че съ присѫтствието си на единъ мачъ тя получава по-голѣма поука и върши по-благородно дѣло отколкото стоенето по кината и кръчмитѣ?

 

Може и да е така, а може би, и (при) очерталитѣ се като два най-добри тима въ страната, двата най-голѣми претенденти за първото мѣсто, Левски и Македония, несъзнателно привлекога вниманието върху си на (...)налата да върви по своя инстинкту спортна публика.

 

Важното, обаче, е едно. Че мача се очерта като заслужаващъ това голѣмо внимание, че

 

Интересътъ къмъ него надмина кулминационната точка на всичко, което е познато у насъ като среща за първенството.

 

Публиката е винаги най-добрия барометъръ по отношение на интереса. (И) това заключение именно ни довежда до горната мисълъ. Отъ една седмица вече „злобата на деня” между спортиститѣ е горния мачъ, а отъ вчера за нищо друго не се говори. Билетитѣ вървятъ като „топълъ хлѣбъ”, а това е указание, че днесъ следъ обѣдъ трибунитѣ на Юнакъ ще б, а това е указание, че днесъ следъ обѣдъ трибунитѣ на Юнакъ ще бѫдатъ препълнени, а до каситѣ на игрището мѫчно ще може да стигне този, който не е ималъ предвидливостьта да се снабди предварително съ билетъ.

 

Интересътъ на свършва тукъ. Про(..м)уванията за резултата, спороветѣ на (запаленитѣ) отъ Левски около състава на тѣхния тимъ, сѫ едно отъ най-разпаленитѣ. Канцеларията на клуба или отдѣлни членове на управата получаватъ писма, въ които подъ форма на съветъ, загриженостъ къмъ сѫдбата на резултата или заплаха, се даватъ съвети кой играчъ на кой постъ трѣбва да играе за да се победи. Дори синътъ на министъръ председателя професоръ Б. Филовъ се указва запаленъ левскаръ и неговиятъ писменъ съветъ не закъснява да пристигне.

 

И защо е всичко това?

 

Левски и Македония се изправиха като два тима, които иматъ най-голѣми вѣроятности да заематъ първото мѣсто и въ това съревнование днешния резултатъ едва ли нѣма да си каже решителната дума. Затова грижитѣ около подготовката — физическа и морална — около състава на тимоветѣ, занимава управитѣ на двата клуба цѣла седмица.

 

Знае се, че Македония се очерта като най-добрия у насъ тимъ по техническото изпълнение на футболната игра. Въ досегашнитѣ мачове всички клубове отстѫпиха предъ него съ голѣми резултати. Скопяни бѣха неоспорванитѣ фаворити до момента, въ който Левски имъ гостува. Тогава тази хегемония се накърни. Македония предпочете да не завърши мача и да загуби служебно — първиятъ загубенъ мачъ отъ скопяни. Оттамъ се създаде и убеждението, че скопяни не сѫ непобедими, и че именно Левски може да имъ се опре както трѣбва.

 

Случата въ Скопие може да се вземе като първопричина за увеличаване на интереса къмъ днешната среща. Защото, естествено е да се предполага, че скопяни, които се бориха упорито срещу решението Левски да спечели мача съ служебенъ резултатъ отъ 3:0, сега ще положатъ максимални усилия да се реванширатъ. Тѣ ще трѣбва да докажатъ сега на дѣло, чрезъ игра и резултатъ, че сѫ били онеправдани въ Скопие.

 

При това положение, много близко до ума е, че Левски ще се старае да направи орбатното: да затвърди мнението, че ако скопяни не бѣха напуснали игрището при първия мачъ, то резултатътъ може да бѫде изравненъ и дори увеличенъ въ негова полза.

 

Ето при какви обстоятелства ще се развие днешниятъ мачъ. Въ него ще се (наз)реши единъ споръ за надмощие, авторитетъ и претенции за първото мѣсто.

 

Преимущества и вѣроятности

 

И двата тима сѫ на върха на своята подготовка и амбиция. Друго и не може да се предполага. На какво обаче всѣки отъ тѣхъ ще разчита?

 

Левски привърши въ петъкъ последната тренировка. Спороветѣ около състава на тима приключиха. Главно за нападението. Инакъ, знае се, че „синитѣ” иматъ отлична отбрана. Въ центъра на нападението е поставенъ Кръстевъ, който е смѣтанъ за по-резултатенъ и по-добъръ водачъ. Досегашниятъ такъвъ, Спасовъ, отива дѣсна свръзка. Джуровъ не е предвиденъ. Така рѫководителитѣ на клуба смѣтате, че тима ще бѫде по-добъръ, отколкото до сега и най-добъръ въобще въ момента. Като имаме предъ видъ, че наадъ състава е: Алдевъ, Никушевъ, Георгиевъ I, Георгиевъ II, Радевъ и Стамболиевъ, може да се предположи, че за да има успѣхъ Левски, то неговото нападение ще трѣбва да преодолѣе отбраната на скопяни. Инакъ, съ по-голѣма вѣроятностъ се предвижда, че отбраната на Левски ще може да се справи съ отличното нападение на Македония.

 

По пѫтя на тѣзи разсѫждания ще трѣбва да се признае, че скопяни ще иматъ преимущество въ техническото построяване и водене на играта, и, можеби, ще бѫдатъ по-добри като цѣло.

 

Досегашнитѣ резултати на двата клуба

 

Въ досегашнитѣ мачове за първенството на соф. обл. дивизия резултатитѣ на Левски и Македония сѫ:

 

Македония: съ ФК13 7:1, съ Славия 5:1, съ Шипка 9:2, съ АС23 3:0 и 3:0, съ Левски 0:3. Всичко 6 мача, 5 спечелени и 1 загубенъ, точки 10, голове 27:7.

 

Левски: съ Македония 3:0, ст ФК13 1:1 и 2:1, съ Славия 5:0, съ Шипка 2:1, съ Бенковски 4:1, съ АС23 3:0. Всичко 7 мача, 6 спечелени, 1 равенъ, точки 13, голове 20:4.

 

Ще бѫде ли установенъ новъ рекордъ?

 

Освенъ вниманието къмъ резултата на мача, интересътъ е сведенъ и къмъ сбора и посещението. Пита се дали Левски и Македония ще счупятъ всички досегашни рекорди въ това отношение за единъ мачъ за първенство. Отъ предварителнитѣ указания, които има да снощи, може да се предполага, че нѣма да бѫде изненада, ако на игрището видимъ 10,000 зрители. Тогава, много явно, е че ще бѫдатъ счупени всички рекорди и ще бѫдатъ достигнати тѣзи на международнитѣ срещи на нацтима.

 

За дисциплината на този мачъ ще се държи извънредно много

 

Управата на фут. съюзъ снощи свика на конференция представителитѣ на Левски и Македония както и капитанитѣ на двата тима. Изтъкна се, че ако този мачъ е много голѣмъ по интересъ, то не по-малко важно е именно да него да бѫде показана изрядна дисциплина. И понеже има вече два случая на волни или неволни неподчинения, които оставятъ много лошо впечатление на недисциплинираностъ, къмъ рѫководителитѣ на клубоветѣ и капитанитѣ на тимоветѣ бѣ отправенъ апелъ да направятъ всичко възможно за избѣгване на каквито и да било неуредици. Представителитѣ на футб. съюзъ заявиха, че всѣко, дори и малко провинение, ще бѫде най-строго наказвано, а ако нѣкой отъ тимоветѣ или играчитѣ си позволи да напусне терена, то устава ще се приложи въ най-голѣмата си строгость – автоматично изключване завинаги.

 

Скопяни искатъ Тод. Атанасовъ да рѫководи

 

Като че за да подчертаятъ неудобството и нетактичностьта въ момента да се кани чужденецъ реферъ за този мачъ, скопяни сѫ отправили едно много любезно писмо до доайена на нашитѣ рефери г. Тодоръ атанасовъ. Тѣ го молятъ той да поеме рѫководството на мача, като подчертаватъ, че само той съ своята опитностъ, рутина и авторитетъ може да гарантира истинско правилно рѫководство и да допринесе за добрия изходъ.

 

Представители на футб. съюзъ за мача ще бѫдатъ г. г. Сим. Кисьовъ, Бор. Воденичаровъ и Ив. Батанджиевъ.

 

Въ какъвъ съставъ ще се представятъ двата тима

 

Македония: Дилевъ; Видовъ и Недковъ, Богоевъ, Бл. Симеоновъ и Геровъ; Капустовъ, Яневъ, Луковъ, Атанасковъ и К. Симеоновъ (Джино).

 

Левски: Алдевъ; Никушевъ и Георгиевъ (Насо), К. Георгиевъ, Радевъ и Стамболиевъ; Цвѣтковъ, Спасовъ, Кръстевъ, Петровъ (Чори) и Стояновъ (Джуто).

 

Скопяни вѣрватъ, че ще победятъ

 

Тимътъ на Македония е отъ вчера въ София. Той пристигна въ пълния си съставъ съ изключение на дѣсното крило Трайче Серафимовъ. Последниятъ е контузенъ въ единъ отъ последнитѣ мачове и сега е замѣстенъ отъ младия Божко Капустовъ. Отъ разговоритѣ, които можахме да имаме съ водачитѣ и играчитѣ личи голѣмата вѣра въ победата имъ. Всички сѫ доволни, че съ повѣряването мача въ рѫцетѣ на един реферъ като Тод. Атанасовъ, тѣ ще могатъ да покажатъ истинскитѣ си способности, а съ това да заличатъ впечатлението отъ нередовното завършване на последнитѣ имъ мачове. Скопскитѣ играчи не скриватъ, че Левски е единъ много опасенъ противникъ, и че амбицията, която този тимъ е показалъ при първия мачъ въ Скопие, и която амбиция сега гисурно ще бѫде още по-голѣма, не е изключено да даде отново преимущество на „синия” тимъ. Но отъ друга страна декларацията на скопяни е, че и тѣ сѫ решени да направятъ сѫщото за да покажатъ и на софиянци и на своитѣ въ Скопие каква е истинската тѣхна мощъ.

 

Тимътъ на Скопие се придружава отъ 60 тѣхни привърженици. Снощи пристигнаха отдѣлно още около 150 души. Както ни се заяви, интересътъ въ Скопие къмъм този мачъ е грамаденъ и ако е имало превозни средства или намаление по влака, броятъ на гоститѣ не би билъ по-малъкъ отъ 2000 души.

 

По нѣколко думи отъ заинтересованитѣ

 

Пенушлиевъ—водача на „Македония”: Нашиятъ тимъ идва в отлична форма. Той прилага отлично системата „дубълъ ве емъ”. Мисля, че нашето ефикасно нападение ще постигне победата.

 

Шпицъ-треньора на „Македония”: Ако Тод. Атанасовъ рѫководеше мача въ Скопие резултата щѣше да бѫде 5:0 за насъ. Ако нашия тимъ играе спокойно и не допусне голъ въ първитѣ 15 минути, вѣрвамъ че ще победиме.

 

„Джино” Симеоновъ: Ние сме по-добъръ ансамблово тимъ. За победата разчитаме на нашето отлично нападение.

 

Богоевъ: Ние сме две класа надъ Левски и благодарение на това, че мача ще се рѫководи отъ г. Тод. Атанасовъ азъ съмъ сигуренъ въ нашата победа.

 

Ст. Реджовъ—председателъ на Левски: нашиятъ тимъ ще играе съ най-голѣма амбиция. Ако удържимъ въ първитѣ минути, изхода вѣрвамъ да е въ наша полза.

 

Ас. Стоименовъ—подпредс. на Левски: Ако нашитѣ започнатъ спокойно и нападението бие отъ всѣко положение, резултатътъ нѣма да е лошъ за насъ.

 

Стамболиевъ—капитана на тима: Ще играемъ съ голѣма амбция и нашата победа зависи отъ играта и нападението ни.

 

Отъ горнитѣ изявления личи, че и двата клуба сѫ предварително ивѣрени въ своя успехъ, че и отъ дветѣ страни се превижда какво разрешението на мача трѣбва да дойде още въ първитѣ минути, и че най-после, никой не смѣе да предвижда головия резултатъ.

 

Всичко останало ще се разреши на терена.

 


 

Главенъ редакторъ Ив. Селвелиевъ, ул. 6 Септемврий 22, тел. 2-65-88

 

ВЪ ЕДНО ЕПОХАЛНО ПО ИНТЕРЕСЪ, СЪДЪРЖАНИЕ И БОРБА СЪСТЕЗАНИЕ

ЛЕВСКИ И МАКЕДОНИЯ БѢХА РАВНОСТОЙНИ И ЗАВЪРШИХА 2:2

    Скопяни показаха по-спокойна и съ по-добро владение игра докато Левски установяваше надмощие съ устрема на нападателитѣ си и съ амбицията на жѣлия тимъ. Левски несъумѣ да използва много изгодни положения, които можеха да му донесатъ победа, а скопския вратаръ улесни отбелязването на втория голъ

 

Вратарътъ на Македония, Дилевъ, спасява една висока топка, за която Джуто се бѣ приготвилъ вече да я използува

Вратарътъ на Македония, Дилевъ, спасява една висока топка, за която Джуто се бѣ приготвилъ вече да я използува

 

Тимоветѣ на Македония и Левски, заедно с водачитѣ на двата клуба при размѣняне на приветствията преди започване на мача

Тимоветѣ на Македония и Левски, заедно с водачитѣ на двата клуба при размѣняне на приветствията преди започване на мача

 

Два равни противници, основателно изпълнени съ амбицията да грабнатъ победа, си бѣха дали вчера решителна среща предъ една ентусиазирана петнадесетъ хилядна публика. Това състезание показа нѣколко рекорди. За първи пѫтъ една среща отъ шампионата привлича толкова многоброенъ народъ, който въпреки капризитѣ на времето, не мръдна отъ мѣстата си. Ако това е първия рекордъ — най-масовото стечение на публиката — на лице е и другия: сигурно е набранъ въ касата на Левски най-долѣмия досега приходъ. Но рекордитѣ не спиратъ дотукъ. Характерно бѣ, че играта не се изроди, въпрѣки голѣмата амбиция, въпрѣки особената привлекателность на дветѣ ценни точки на победата. Въ това отношение може да се благодари на рѫководството въ лицето на главния футболенъ съдия г. Тодоръ Атанасовъ и на помощницитѣ му. Тѣ си бѣха поставили за задача да париратъ всичко предварително — и успѣха, въпрѣки че въ дадени моменти всичко не можеше да бѫде забелязано и отбелязано.

 

А това е лесно обяснимо.

 

Състезанието бѣ изпълнено съ единъ необикновено голѣмъ нервъ,

 

съ неповторима въ друга шампионатна среща амбиция. Въ тая обстановка, естествено е въ дадени моменти да се пропусне нѣщо, както е и допустимо нѣкой отъ играчитѣ да се увлѣчевъ прояви за осѫждане. . . За честъ и на двата тима, може да се подчертае, че тѣ се държаха общо взето достойно, почтено, спортсменски.

 

Вчерашната среща — по начина, по който бѣ изнесене, бѣ епохална: въ нея имаше животъ, имаше героични напъни, имаше красота въ провеждането ѝ. Отъ тая гледна точка полученото 2:2 е напълно задоволително за двата достойни противници. Отъ него нито скопяни нито пъкъ синитѣ могатъ да се оплачатъ. Защото, ако е вѣрно, че скопяни на моменти даваха по-свързана игра, още по-вѣрно е, че амбициозното нападение на синитѣ бѣ вчера нещастно. Отъ друга страна, Македония получи втория голъ въ своята врата поради една непростима грѣшка на своя вратаръ. А това се отрази зле на скопяни и окуражително за синия тимъ.

 

За реваншъ пъкъ на тоя пропускъ отъ страна на Македония,

 

бѣ страховития устремъ на скопяни, който донесе втория изравнителенъ голъ нѣколко минути преди края на срещата. Трѣбва да се отбележи сѫщо така за общо успокоение, че и въ дветѣ врати бѣха вкарани, но съ право на бѣха признати, по единъ голъ.

 

Ако въ общата преценка за състезанието може да се каже, че двата тима бѣха равностойни противници — такова заключение е още по-правилно по отношение на показанато отъ скопяни и синия тимъ система въ играта. Двата упорити претенденти за вчерашната побѣда еднакво успѣшно проведоха системата „дубълъ ве емъ”, която имъ позволяваше да постигнатъ покриване на противниковитѣ играчи и имъ даваше възможностъ да играятъ съ едновременно подсилени отбрани и нападения. Последната още по-критично, трѣбва тукъ да се даде едно предимство за синитѣ, защото тѣ обезвредяваха въ много моменти добрата първа линия на гоститѣ, а и напредъ, предъ противноковата врата, преодолѣваха опасната преграда, специално на крайната, засилената бранителска линия. И, ако не бѣ на лице лошия шансъ, или по-право пропускитѣ на нѣкои от нападението на Левски,

 

Превъзходството на синитѣ въ това отношение би се изразило въ нѣщо по-реално,

 

въ маркирането на голове, отъ които не всички можеда да се върнатъ и въ врата на Алдевъ. . . Все пакъ обективностьта изисква да отбележимъ, че и скопяни, които играеха при по-трудна за тѣхъ обстановка, специално чуждъ теренъ и публика, имаха нѣкакъвъ „малъ шансъ”. Наистина, тѣ ни дадоха убедителна като синитѣ стрелба; специално въ първото полувреме тѣ имаха единствена възможность и я реализираха чрезъ Джино. Вѣрно е, обаче, че сѫщия Джино не бѣ добре използуванъ, това се отрази на неговата игра, и въ по-голѣма часть отъ второто полувреме той не бѣ достатъчно активенъ участникъ въ играта. А че това бѣ пропускъ отъ скопяни, пролича въ самия край, когато топката започна по-често да се върти около Джината и когато именно съ неговото ценно съдействие бѣ достигнато и до изравняването. . .

 

Тукъ е мѣстото, обаче, да се опясни и нѣщо друго: ако въ нападението на скопяни бѣ на лице едни изоливане на най-опасния нападателъ, то не бѣ, въ края на краищата, толкова поради грѣшка, поради пропускъ на самитѣ скопяни, колкото поради доброто париране, което проведе отбраната на синитѣ, именно оттукъ,

 

отъ успѣшното провеждане на принципитѣ, които изисква системата „дубълъ ве емъ”,

 

синитѣ извоюваха за своята врата едно облекчение откъмъ лѣво. . . Засилената бранителска линия вчера имаше най-голѣмъ дѣлъ и за ефекта въ общата игра на синия тимъ, и за спокойствието на вратата. Тя просто следваще по петитѣ трънитѣ на скопското нападение, успѣшно се справяше съ тѣхнитѣ опасности и винаги бързо и добре пренасяше напредъ. Ако може да бѫде винена за нѣщо, това сѫ прекаленитѣ твърдости, специално срещу Джино въ дадени моменти, когато това шило просто напукъ показваше, че е неудържимо. . . На бранителската линия може да се отдаде известенъ дѣлъ вина и по маркирането на първия голъ, при който докато се опредѣли кой кого да пази, топката бѣ пратена въ вратата на добрия презъ цѣлото състезание Алдевъ. Защитницитѣ Стамболиевъ и Георгиевъ, бѣха неуморима връзка между отбрана и нападение и сполучливо парираха противниковитѣ свръзки.

 

Напредъ Левски вчера имаше едно амбициозно и резултатно крило — Цвѣтковъ.

 

Тоя младъ играчъ все повече се налага. Преди почивката той имаше непростими пропуски. Но той подчерта амбициозностьта си за дадени моменти, използува бързината, съ която разполага, и стана авторъ на двата гола. Стояновъ бѣ добре пазенъ. Петровъ правѣше добре съ опитванията за стрелба. Спасовъ не винаги можеше да се справя съ новия си постъ, а Кръстевъ имаше много ценното качество, че бѣ винаги врѣзанъ напредъ и че добре пласираше на партньоритѣ си въ страни.

 

Въ нѣколко думи, които трѣбва да кажемъ за скопяни, налага се да споменемъ най-първо мѣсто името на вратаря. Дилевъ спаси тима си отъ много опасности, но това, което направи при втория голъ, сигурно ще се помни отъ съиграчитѣ му дълго време. За неговата добра игра той трѣбва да благодари доста на тримата предъ него, особено на Бл. Симеоновъ, който не безъ основание се изтъкна вчера като единъ отъ най-добритѣ имежду всички 22 играчи на терена. Симеоновъ бѣ непробиваемъ — особено въ високитѣ топки, и отбиваше всичко съ отмѣрени подавания. Той отъ друга страна бѣ и проводника на сторилия се като чудноватъ за нѣкои,

 

а прилаганъ от много тимове въ чужбина маниеръ да връща топката на вратаря си при опасности.

Видовъ и Недковъ показаха добъръ спринтъ, добро пазене, но специално Недковъ не винаги можеше да окаже ефикасна съпротива срещу подчертаната бързина на Цвѣтковъ. . . Геровъ и Богоевъ даваха началната скорость на свързана игра, която умѣло и успѣшно провеждаха съ съдействието на Атанасковъ и Яневъ. Ако първия има още малко бързина, а втория, ако не прекалява въ солова игра, нападението на скопяни би било по-добро. Това пролича и вчера. Тѣ забавяха доста, и врѣзанитѣ напредъ трима нападатели сами трѣбваше да изковаватъ положения за цѣлата линия. . . Джино и вчера бѣ Джино такъвъ, какъвто го познаватъ, най-опасенъ отъ всички гости. Много добро впечатление направи упоритата игра на Луковъ. Капустовъ, обаче, не бѣ за поста си: той изразходваше много бързина, много енергия, а въ края на краищата остави впечатление и съ доста пропуски.

 

Кл. Сим.

(Следва въ колона „Футболъ” на 3-та стр.)

  


 

 

ВЪ БОРБАТА ЗА ПЪРВЕНСТВО НА СОФ. ОБЛАСТНА ДИВИЗИЯ

 

Левски и Македония не се победиха — 2 : 2 (0 : 1)

 

(следва отъ 1 стр.)

 

Историята на нашия футболъ надали помни подобенъ интересъ в посещение на единъ мачъ отъ локално първенство. Вчера срещата Левски — Македония счупи всички рекорди въ това отношение. Единъ часъ още преди почване на мача всички мѣста на игр. Юнакъ бѣха заети. Като се взематъ преди почване на мача правостоящитѣ и „поясътъ” отъ хора долу на терена, публиката спокойно би могла да се изчисли на къмъ 12,000 души.

 

Наистина, тази среща надмина кулминационната точка на интересъ. Публиката, желающа да следи всѣко едно движение отъ този мачъ, не напустна мѣстата си дори и тогава, когато въ срѣдата на първото полувреме започна и продължи доста време значително силенъ дъждъ.

 

Следъ свършване на „увертюрата” — мачътъ между Ботевъ и Фортуна, публиката загуби вече търпение да чака и игрището се оглася отъ специалния звънецъ на „Макензенъ”, който даде тонъ да започнатъ и другитѣ.

 

Излизането на рефера Атанасовъ заедно съ помощницитѣ му В. Стефановъ и Тр. Христовъ внесе успокоение, защото малко следъ тѣхъ на терена бѣха и двата тима.

 

Съ първия ударъ Македония прави слизане, Джино е устременъ, но Никушевъ съ време отбива и вратата на скопяни веднага е застрашена. Бл. Симеоновъ и вратарътъ се сблъскватъ въ желанието си да отбиятъ топката.Чувствува се силната нервность на играчитѣ и отъ дветѣ страни. Цвѣтковъ поема по тъча, приближава вратата на скопяни и когато положението е критично, Недковъ авторитетно се намѣсва и спасява. Играта е силно промѣнлива. Не може още нищо да се каже за двата противника, които въ този моментъ сѫ равнонравни. Все пакъ скопяни успѣватъ повече въ опаснитѣ пробиви и Алдевъ колко пѫти спасява ударитѣ на Атанасовъ и Яневъ. Джуто дава примѣръ за пропущане предъ вратата и отъ петь метра бие въ страни.

 

Напрегнатото положение получава отдушникъ отъ Джино. Пазенъ добре, този отличенъ играчъ намира най-после праздно пространство, провира се между отбраната, пласира се предъ Георгиевъ и съ сигуренъ ударъ дава предимство на Македония въ головия резултатъ.

 

Македония води съ 1:0. Това е по-ясно отъ бѣлъ день. 22 играчи влагать цѣлата си амбиция, всичкитѣ си познания. Превесъ на никого не може да се даде. Започна да вали дъждъ, който постепенно се усилва. Никушевъ, Радевъ и Стамболиевъ изнасятъ и задържатъ играта напредъ. Това дава преимуществото на Левски и топката е повече въ половината на гоститѣ. Зареждатъ се едно следъ друго опасни положения. Топката среща повече пѫти десетина чифта крака предъ вратата на скопяни. Цвѣтковъ центрира идеално, но Кръстевъ пропуща само да бутне топката, за да бѫде изравненъ резултата. Не едно такова положение е пропуснато и положението утихва, безъ да може Левски да използува нѣщо отъ това надмощие. Два корнера за Македония и два за Левски създаватъ интересно разбъркване, но нищо повече. Скопяни отново иматъ преимущество съ по-добритѣ пробиви, играта става още по-амбициозна и реферътъ често трѣбва да спира за фаули. Луковъ успѣва да се пласира добре, но отбраната създава засада и отбелязания отъ него втори голъ срещу Левски е анулиранъ отъ рефера. Отново бързи прехвърляния и пробиви, отново нападението на Левски напредва безъ да използува и отново скопяни се откѫсватъ застрашително. Капустовъ е много стремителенъ и реферътъ го предупреждава за груба игра срещу вратаря Алдевъ. Дъждътъ престава за малко, играчитѣ напрѣгатъ сили, за да преодолѣятъ противника и лошия теренъ, и полувремето завършва.

 

*

 

Почивката преминава въ най-оживени коментарии. Спори се по пропуснатитѣ възможности, по рѫководството и пр. Тимоветѣ бавно навлизатъ въ терена, отново посрѣщнати съ бурни рѫкоплѣскания. А на западъ проблѣсналото за кратко залѣзващо слънце се спусна въ тъменъ облакъ. Витоша е навѫсена и следъ малко дъждътъ продължи да ръми. Но, кой отъ хилядната публика усѣщаше, че дъжда го мокри, когато долу на терена 22 играчи летятъ вече по топката. Скопяни първи атакуватъ отривисто, хвърляйки предната си линия въ енергична борба. Тѣ свиватъ обрѫчъ предъ Алдевъ и нѣколко стреляния къмъ него не постигатъ цѣльта, поради смѣлостьта на сѫщия. Борбата се изостря. Двата тима се опитватъ да свалятъ играта низко и главно чрезъ крилата да застрашаватъ. Но както синитѣ, така и гоститѣ въ отбранитѣ си сѫ по-сигурни и това не позволява да се постигне голъ. Следъ задържането предъ вратата на Левски, Цвѣтковъ получава отъ дѣсния защитникъ Георгиевъ, дриблира Ненковъ и влиза къмъ центъра. Симеоновъ се спуска да го парира, но младиятъ любимецъ на левскаритѣ „Жукъ” така изсипа топката надъ Дилевъ, че хилядната публика вече гърмеше отъ радость за постигането на изравнителния голъ. Топката премина надъ протегнатитѣ рѫце на Дилевъ и бавно се отпусна въ мрежата. Привърженицитѣ на Левски ликуватъ. Стадиона Юнакъ ечи отъ окуражителни викове. Сѫдийската свирка трудно се чува и играта продължава вече съ много по-голѣмо настървение най-вече отъ страна на синитѣ. Сигурностьта имъ е възвърната, а съ това не само проблѣсватъ, но и често се налагатъ замислениѣ имъ напредвания, провеждани главно съ Стояновъ и Цвѣтковъ. Защитницитѣ, начело съ Стамболиевъ успѣватъ да разкѫсатъ нападението на Македония и постепенно завладѣватъ и терена и самата игра. Личи освенъ това и инициативата имъ въ общото развитие на борбата, като за повече отъ 15 минути играта се води предъ Дилевъ.

 

Левски диктува и темпото, и физиономията на играта

 

Огъването на скопяни е явно. Тѣ приематъ борбата да се води само въ тѣхното поле и съ това позволяватъ на Блаже Симеоновъ да покаже качествата си на съвършенъ срѣденъ защитникъ. Той лети навсѣкѫде. Високи и низки топки, всичко е отбито. Пожертвувателната му игра извиква възхищение въ публиката и тя го аплодира. Наравно съ него и Дилевъ е сигуренъ, и въпрѣки много и почти сигурни положения, за Левскм голъ не се постига. Напора на синитѣ постепенно отслабва. Яневъ и Атанасковъ сѫ се върнали и подпомагайки отбраната успѣватъ да разкѫсатъ и изнесатъ напредъ. Тѣхната издрѫана технически игра имъ позволява да се справятъ лесно съ защитницитѣ на Левски и на свой редъ чрезъ Джино и Капустовъ създаватъ опасности предъ Алдевъ. Джино, макаръ и зорко пазенъ отъ Никушевъ, се промъква нѣколко пѫти, прехвърля предъ Левска, кѫдето острата намѣса на Радевъ предотвратява опасноститѣ. Надмощието на синитѣ постоянно се превръща въ равномѣрно разпредѣлена игра и топката еднакво лети къмъ дветѣ врати. Скопяни главно чрезъ дветѣ си свръзки се стремятъ да успокоятъ играта, да се сгьрѫатъ и да постигнатъ покачването. Тѣ разчитатъ главно на Джино Симеоновъ и всички пробиви ставатъ все отъ лѣво. Джино, схващайки задачата си, всѣкога успѣва да я изпълни правилно, като всѣка топка е изиграна и подадена на мѣсто. Едно негово слизане създаде разбъркване предъ Алдевъ. Джино стартира остро, би въ движение и отправената топка предъ Алдевъ по случайность не влѣзе въ мрежата. Новъ пробивъ пакъ на Джино и нова опасность виси надъ Алдевъ. Симеоновъ прати низко къмъ вратата. Луковъ протегна крака си и отклони топката която летѣше къмъ долния ѫгълъ. Но и този пѫть Алдето бѣ на мѣстото си и отби въ корнъръ. Скопяни се стремятъ да се наложатъ но срѣщатъ много острата и пожертвувателна игра на синята отбрана. Една несигурно отбита топка отъ Насо Георгиевъ е подета отъ малкия Яневъ. Последниятъ майсторски дриблира нѣколко души и прехвърля на Джино, който е самъ срещу Алдевъ, но прави фаулъ съ рѫка и „спасява” сигуренъ голъ. Макаръ и за кратко инициативата преминава въ гоститѣ. Тѣ показватъ своята академична игра, провеждатъ винаги сполучливо съ издържани подавания. Но всѣкога това става до полето на двата бека. Тукъ и Радевъ и Никушевъ сѫ ефикасни и париратъ опасноститѣ предъ Алдевъ. Малкиятъ Яневъ е много работливъ и заедно съ Капустовъ изиграха една майсторска комбинация, която последния отъ два метра предъ Алдевъ изби въ аутъ. Макаръ и по-рѣдко, но и синьото нападение преминава въ опасни слизания. Кръстевъ врѣзвайки се силно напредъ държеше въ респектъ Симеоновъ. Това позволяваше на дветѣ свръзки Петровъ и Спасовъ да работятъ по-спокойно и по-резултатно.

 

Левски покачи, но отъ... засада

 

„Жукъ” проби отново лѣвата отбрана и следъ кратка комбинация съ Петровъ позволиха на Кръстевъ да прати въ мрежата. Но, сѫдията бѣ вече осѫдилъ за засада и гола не е признатъ. Публиката окуражава Левски и последниятъ отново усили темпото. Краятъ наближава и предположенията сѫ за равенъ мачъ, но...

 

Сега Левски истински покача на 2:1

 

Скопяни сѫ отново огънати. „Чори” напредва самъ. Отбраната на Македония отстѫпва и ненадейниятъ му ударъ заставя Дилевъ да плонжира. Топката се удря въ колѣнетѣ на вратаря и винаги умно пласиралиятъ се Кръстевъ сигурно заби въ мрежата — 2:1. Надъ Юнакъ ечи страхотенъ викъ. Публиката отново ликува. Долу на терена играчи се пригърщатъ и цѣлуватъ. Това е въ 32 мин. Веднага следъ гола Левски нападна още единъ пѫть много опасно, но не постигна нищо. Отъ този моментъ до края скопяни показаха своята стихия и академична игра. Тѣхниятъ устремъ, бързината имъ и фината техника бѣха приложени въ съвършенство. Тѣ огънаха домакинитѣ така, че Алдевъ бѣ всѣки моментъ въ опасность. Темното е адско. Публиката реве и не усѣща, че надъ нея се излива, като отъ ведро, буенъ дъждъ. Всички сѫ станали на крака и викатъ. „Зеленитѣ” летятъ и хвърлятъ всички сили да постигнатъ изравнителння голъ. Луковъ приема отъ срѣдата на игрището. Той се движи бавно, дриблирайки последователно всѣки противникъ отъ Левски. Когато стигна до наказателното поле, той показа великолепенъ стартъ и съ нѣколко крачки така пробѣгна, че въпрѣки всичко, въпрѣки пожертвувателння плонжъ на Алдевъ, топката се заби въ мрежата — 2:2. Краятъ на мача дойде при страхотния напоръ на Македония да постигне победния голъ. Мачътъ завърши. Публиката бурно поздравлява двата тима и когато се успокои, усети, че наистина е валѣлъ силенъ дъждъ. Всичко бѣ мокро до кости, дето се казва. Но, при такъвъ мачъ нищо се не усѣща, освенъ това, което се вижда на терена.

 


 

 

СПОРТ

Главенъ редакторъ Ив. Селвелиевъ, ул. 6 Септемврий 22, тел. 2-65-88

 

Единственъ мачъ, който по интересъ надминава пъленъ рундъ

 

ЛЕВСКИ и МАКЕДОНИЯ

Два амбицирани тима, два остри камъка

 

В недѣля ще решатъ въпроса за първото мѣсто и на преплетенитѣ смѣтки между двата клуба ще се тури край. По интересъ състезанието надминава и дерби срещата Левски—Славия

 

Следъ пълния рундъ отъ миналата недѣля, който заангажира въ играта всичкитѣ осемь клуба отъ серията, сега въ недѣля имаме само една единствена среща отъ това първенство — двубой Левски–Македония. Този мачъ, който бе опредѣленъ ... май, избърза съ три дена, едно заради осуетяване гостуването на ..бския Конкордия и освобождаването .. датата 3 май, а второ поради за..ирване игрищата на Георгьовденския праздникъ отъ други състави.

 

Можеби, мнозина отъ последователитѣ на футбола сѫ недоволни, че недѣлния рундъ ще бѫде само съ една среща, но като изключимъ необходимостьта, че тази единствена среща по интересъ и значение надминава единъ пъленъ рундъ.

 

.. защо е това?

 

.. досегашнитѣ първенства на София една традиция бѣ станал по-... отъ всичко; нищо да не из..ва отъ неповторимъ интересъ, ..о хилядната маса проявяваше къмъ двубоя Левски–Славия. Сега, ..е, за моментъ, можеби, на сцената излеза другъ тимъ — Македония — и сегашната му среща съ Левски ..застава като упоритъ съперникъ на двубоя между бѣлите и синитѣ.

 

Обяснението може да се търси въ факта, че скопскиятъ Македония, следъ включването му въ соф. Обл. Дивизия, не можеше да намѣри съперникъ въ софийскитѣ клубове. Гостуването му въ София или приемането на софийски клубове тамъ се изразяваше съ голѣми голови резултати и надмощие въ показаната игра отъ Македония. Това потвърди скопяни като сигурни фаворити, като непобедимъ клубъ. Отъ друга страна, софийскиятъ Левски вървеше ои сѫщия пѫтъ. Двата клуба се издигнаха надъ останалитѣ, изплуваха начело на таблицата и по този начинъ привлѣкоха вниманието върху си. Падна се така, че Левски първо да гостува въ скопие. И докато повечето от привърженицитѣ на футбола очакваха съ софийския фаворитъ да се случи онова, което бѣ сѫдбата на другитѣ, Левски изненадващо се показа равностоенъ противникъ. . . и спечели мача служебно съ 3 : 0 след като скопяни отказаха да продължатъ заради единъ споренъ голъ.

 

Кой е по-добъръ?

 

Наистина, жалко бѣ, че недовършеният мачъ въ Скопие попрѣчи да видимъ кой е наистина по-добрия. Недорешеното по този начинъ съперничество, естествено бѣ да се пренесе върху втората среща, която въ недѣля ще се състои на игр. Юнакъ. Лески, тимътъ съ само единъ равенъ мачъ досега, и Македония, отборътъ, който е загубилъ само срещу Левски, ще се срещнатъ отново, за да видятъ кой наистина е по-достоенъ да бѫде областенъ първенецъ. Защото, недѣлната срѣща ще е нѣщи като финалъ отъ първенството, защото победителя отъ тази среща вече съ много голѣма вѣроятностъ ще затвърди претенциитѣ си за запзване челното мѣсто до край.

 

Ще бѫде безмислено да се впущаме въ разсѫждения отностно вѣроятноститѣ на резултата. Да се казва, че Левски е фаворитъ понеже ще играе предъ своя публика и на свое игрище е рисковано. Скопяни сѫ доказали вече, че могатъ да печелятъ и на чуждо игрище, а и Левски при гостуването си въ Скопие показа, че това обстоятелство не може много да влияе. По-добриятъ и по-щастливиятъ ще победи. Такива сѫ повелитѣ на футболната игра.

 

Два тима, една система, еднакво амбициозна игра

 

При състезания като това въ недѣля, като отъ изхода му се разрешавата много въпроси, очакванията за интересна игра не винаги се потвърждаватъ. Случаятъ съ предстоящия двубой, обаче, е по-другъ. Наистина, системата на Левски и на Македония въ начина на водене играта е уеднаквена; и едниниятъ и другиятъ тимове ще прилагатъ „дубълъ ве емъ”, което предполага пълно покриване на всѣки протичниковъ играчъ, а отъ тукъ — и общо сковаване на играта. Въ нападенията и срѣднитѣ линии и на двата тима, обаче, има играчи, които неще могатъ да бядатъ удържани. Именно тѣ ще даватъ тонъ на очакваната живость и разнообразие. . . Кои сѫ тѣзи играчи, знае се. . . Тѣ сѫ, примѣрно, Джино Симеоновъ, Атанасковъ, Яневъ и Богоевъ отъ Македония, а Джуто стояновъ, спасовъ, Цвѣтковъ и Стамболиевъ отъ Левски. . . Съ такива играчи, и при очертаната амбиция за победа, това ще бѫде борба между два изравнение по възможности тима, между два остри камъка.

 

Преплетенитѣ смѣтки на Левски и Македония

 

Въ момента Левски е игралъ 7 състезания и балансътъ му е 6 победи и една равна среща при общо 13 спечелени точки. Успѣе ли да се наложи и надъ Македония — Левски ще грабне добъръ авансъ и, може да се каже, осигурява съ 60% поне завладяването на първенството. Положението на Македония пъкъ, е по-друго и можеби, по-тежко. Докато синитѣ ще играятъ останалитѣ си срещи все на собственъ теренъ — скопяни ще бѫдатъ противопоставени на доста опасни противници и въ софия. . . Македония е игралъ едно състезание по-малко отъ Левски — 6 — и активътъ му е 10 точки отъ 5 спечелени срещи. Спечели ли въ недѣля — положението му се оправя, докато при загуба, посоката се промѣня на 180 градуса. . .

 

И все пакъ, това сѫ още предварителни смѣтки. Истинскитѣ пресмѣтания ще се направятъ отъ 22-та играчи въ недѣля, въ развоя на очакваната съ голѣмо нетърпение среща между Левски и Македония на игр. Юнакъ.

 

Двата тима ще излѣзатъ съ титулярнитѣ си състави — тѣзи, съ които участвуваха въ последнитѣ си изпитания.

 

 

Тод. Атанасовъ ще рѫководи мача

 

Нарежданията около ценитѣ на билетитѣ

 

Приготовленията около така интересната среща Левски— Македония сѫ вече привършени. Единъ отъ много важнистѣ въпроси бѣ този сѫ ръковидителя на състезанието. Отъ страна на Македония бѣ поискано да се повика реферъ отъ чужбина, евентуално отъ Румъния. Прибѣгваще се до тази мѣрка, за да се предотвратятъ всѣкакви недоволства по отношение на рѫководството. Това бѣ малко пресилено, тъй като и у насъ ние имаме рефери, които не само, че сѫ отъ ранга на вужденцитѣ, но и дори ги надвишаватъ.

 

Съ огледъ на това, понеже нѣмаше време да се търси чужденецъ реферъ, сѫдийската колегия при БНСФ реши да повѣри този мачъ въ рѫцетѣ на г-нъ Тодоръ Атанасовъ, най-добрия нашъ реферъ. При това положение трѣбва да сме сигурно, че г. Атанасовъ ще съумѣе да се справи не само съ най-труднитѣ положения, но и ще наложи своя авторитетъ.

 

Въ връзка съ мача отъ управата на Левски ни съобщаватъ следното: за да се избѣгне натрупване предъ каситѣ, каквото се предполага, че ще има за тови така интересенъ мачъ, билетитѣ се продаватъ отъ днесъ предварително въ вскички спортни магазини и въ магазинъ „Сибиръ” на ул. Алабинска 34. Ценитѣ на билетитѣ сѫ: 20, 30 и 50 лв. За войници и ученици, само на предварителна продажба по 10 лв. За управитѣ на клубоветѣ отъ Софийската областна дивизия и първитѣ имъ тимове се отпуската по 20 билета отъ 20 лв. За главната трибуна. Тѣзи билети се получаватъ до сѫбота следъ обѣдъ отъ г. Карадочевъ, въ магазинъ Сибиръ.

 

Срещата Шипка–ФК13 се отлага

 

Соф. Областна дивизия предвиждаше въ предстоящия рундъ още и срещата Шипка–ФК13. Обаче, управата на Шипка веднага е поискала отлагане на мача тъй като този клубъ, освенъ че е игралъ най-много състезания досега — 10, но и безъ почивка всѣка седмица играе, докато съ другитѣ клубове не е сѫщото. Искането на шипченци е уважено и срещата е отложена.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]