Никифор Патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий

В. Иванов (прев.)

 

ПОКАЗАЛЦИ НА ИМЕНАТА В ТЕКСТА

 

1. Показалец на географските имена

2. Показалец на личните имена

 

 

1. Показалец на географските имена

 

Авидос 52, 70, 80

Авидоски пролив 66

Адорбадижан (Азербайджан) 34

Адраминт 64

Азия 79

Азиатски области 73

Акрополът на Византион 80

Александрия в Египет (градът на Александър и др.) 27, 41, 45, 64, 76

Амастрида 57, 60

Аморий 73

Анатолика 40, 72

Антиохия 39

Анхиало 58, 81, 84

Артан (река) 80

Африка 47, 54, 67, 82

 

България 78, 82, 84

Българска земя 84

 

Варвис (река, дн.Чатал дере) 31, 35, 42

Варна 50, 82

Велика България 49

Веригавски проход 84

Верилия (област) 50

Византион (друго име на Константинопол) 21, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 85

Витиния (област) 64, 71, 74

Влахерните (дворец, храм, врати) 35, 36, 39, 55, 57, 61, 65

 

Галата (крепост в Константинопол) 80

Гаудомелет (остров) 42

Германикия (град) 75

Гингилис (село) 61

Готска област 55

 

Дамаск (град) 78

Даматрийска долина 61

Данапър (дн.Днепър) 49

 

97

 

 

Данастър (дн.Днестър) 49

Дафнусий (крепост) 79

Делматски манастир 55

Дорилейска долина 72

Дорос (крепост) 55

Дългите стени (част от укрепленията на Константинопол) 31, 78

 

Евдомон (местност край Константинопол) 31, 48

Евксински Понт, Евксинско море, Понтийско море (Черно море) 33, 50, 78, 79, 80

Европа 41

Египет 27, 29, 38, 41, 43, 67

Елада 53, 70, 87

Ефес (град) 78

Ефратска област 75

 

Залив на Прекрасното поле 67

Златните врати (на Константинопол) 62, 66

 

Изток (общо за владенията извън Европа) 27

Имброс (остров) 87

Исаврийска област (в Кавказ) 53

Истър (дн.р.Дунав) 49, 50, 56, 78, 80, 82

Италия 68

Йера (остров) 70

Йерия (дворец) 41, 85

Йерусалим 32,37, 39

 

Кападокия (област) 23

Кархедон (Картаген) 54

Кесария (град) 23, 24

Кивериотска област 55

Кизик (фал) 48,62,73

Кикладски острови 70

Кинегий (затвор и лобно място в Константинопол) 57, 69, 85, 86

Кипър 68, 76, 78

Константинопол 30, 31, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 84, 85, 87

Красова (долина) 72

Крит (остров) 54

Критско море 70

Ксеролофон (хълм в Константинопол) 72

Куфина (дн.Терек (?)) 49

 

Лазика (област) 33

 

98

 

 

Ливан(планина в дн. Сирия) 52

Ливия (област) 21, 23, 30, 45

Майотийско езеро (Азовско море) 49

Маркели (крепост) 78

Мелитена (град) 77, 78

Месемврия (дн. Несебър) 50, 79, 84

Мидия (град) 62, 79

Милий (район на Константинопол) 86

 

Некропили (Мъртви врати) 56

Неория (военно пристанище на Константинопол) 65

Никея (град) 64, 71, 74

Никомидия (град) 74

 

Огъл (местност) 50

Одисос (град) 50

Опсикийска област 52. 64

 

Панония (дн.Унгария) 49

(Африкански) Пентаполис 38

(Равенски) Пентаполис (византийските владения в Италия) 49

Пергам (град) 66

Персия 29, 33, 34, 37, 38, 39

Площад на Калиник в Константинопол 62

Понтийски области 61, 79

Принцов остров (в Мраморно море) 42

Пропонтида 80

Птерон (част от укрепленията на Влахернския дворец) 35

Пузанска крепост 74

 

Рим 57, 61

Родос (остров) 64

 

Самотраки (остров) 87

Саракинска страна 48

Сарди (град) 73

Сарматия (област) 50

Сатир (хълм и залив) 67

Севастопол (град в Предна Азия) 52

Септос (крепост в Северна Африка, отвъд Гибралтарския пролив) 45

Сика (местност и район в Константинопол) 55

Силай (град) 78

Силейско море (южната зона на Егейско море) 48

Силимврия (град) 31

Символа (град) 56

Синопе (град) 63

 

99

 

 

Сирия (област) 76, 78

Сирия Месопотамска 77

Сицилия, Сикилия (остров) 48, 68, 81, 82

Скитски Боспор (област) 56, 59

Состенийско пристанище (в Константинопол) 67

Сгенос (европейския бряг на Босфора) 42

 

Танаис (дн.Дон) 49

Тенедос (остров) 87

Теодосиопол (град) 78

Тесалоника (Солун) 51, 63, 65, 68, 69

Тесен пролив в Тракия (Дарданелите) 52

Тиана (град) 58

Тира (остров) 70

Тирасия (остров) 70

Томи (град, дн.Констанца) 56

Тракийска област 35, 50, 51, 58, 74

Тракийски Боспор (пролив,дн.Босфор) 35, 62, 67

Тракия (област) 51, 52 62, 63, 66, 73, 78, 79

 

Фанагория (град) 55

Фидалийски залив 42

Финикия (област, дн.Ливан) 64

Форум (площад в Константинопол) 27,53

Форум на Бика (площад в Константинопол) 22, 54, 83

 

Хазария 58

Халкидон (град) 27, 29, 33, 34, 44, 45, 47

Хераклея (град) 31, 60, 69

Херкулесови стълбове (Гибралтарски пролив) 45

Херсон (град на Кримския полуостров) 54, 55, 56, 59, 60, 61

Херсон (област) 59, 60, 61

Хора (манастир в Константинопол) 24

Храм на Светите Апостоли 43, 85

Храм на Светите безсребърници или още храм на (магистъра) Павлин в Константинопол 62

Храм на Божието Слово 63

Храм "Св.Ирина" в Константинопол 72

Храм "Света София" 29, 30, 39, 46, 47, 53, 71, 72

Хризополис (град край Константинопол) 25, 59, 65, 73, 74

Хълм на св.Авксентий (във Витиния) 83

 

Щастлива Арабия (област) 38

 

Ями на Пелагий, Пелагиеви ями (гробище и сметище в Константинопол) 84, 86

Ятриб (централната част на Арабския полуостров) 38

 

100

 

 

 

2. Показалец на личните имена

 

Авар, Аварин (така, като лично име) 31, 40

Авгусгина, дъщеря на император Ираклий I 43

Св.Авксентий 83

Амвр, вожд на арабите, завоювал Египет 41, 43

Амер, арабски пълководец, обсаждал Никея 71

Анастасий:

1. Византийски император, виж Артемий.

2. Константинополски патриарх 71, 77

3. Пратеник при персийския цар Хозрой II 29

Анастасия, съпруга на император Константин IV Погонат и баба на Тиберий, сина на император Юстиниан II 62

Ангалиан (заедно с Козма), вожд на бунтовници срещу император Льв III 71

Аниан, магистър по времето на император Ираклий I 40

Антим, син на император Константин V Копроним 87

Антиох, хазнатар на император Константин V Копроним 85

Апсимар, император Тиберий III 55, 57, 59

Аркадий, римски император 72

Артавазд, зет на император Константин V Копроним 72, 73, 74, 75

Артемий, император Анастасий II 63, 64, 65, 68, 69

Аспарух, син на хан Куврат, вожд на част от хунобългарите 49

Атанасий, патрикий, пратеник на император Ираклий I при аварите 30

 

Валентин, оръженосец на Филагрий, довереник на император Константин III 45, 46, 47

Валентиниан, римски император, построил водоснабдителната мрежа на Константинопол 86

Варасвакурий, знатен херсонесец 56, 62

Вардан, император Филипик 59, 60, 61, 62, 63

Василий, син на Григорий Ономагул, като император получил името Тиберий 68

Ваян:

1. Син на хан Куврат, вожд на част от хунобългарите 49, 50

2.Български благородник, съвременник на император Константин V 82

Висир, патрикий, довереник на император Константин V 72

Вон, патрикий, пълководец на император Ираклий I 33, 35

Вонос, привърженик на император Фока 22

 

101

 

 

Вутилин, византийски благородник, кандидат, от времето на император Ираклий I 25, 26

 

Георги:

1. Патрикий, командвал наказателната експедиция в Херсонес 60

2. Вураф, патрикий, командвал Опсикийските войски 63

3. Приближен на бунтовника Василий в Сицилия 68

4. Митрополит на Кипър, константинополски патриарх, анатемосан от свикания от император Константин V Копроним църковен събор 78

Герман, митрополит на Кизик, патриарх константинополски 62, 65, 71, 78

Григорий:

1. Брат на Ираклий, бащата на император Ираклий I и също съуправител на провинция Ливия 21

2.Монах, игумен на манастира Флор 53

3. Ономагул, бащата на бунтовника Василий в Сицилия 68

 

Григория:

1. Дъщеря на патрикия Никита и съпруга на император Константин Ираклий 38

2. Дъщеря на император Ираклий и съпруга на патрикия Никита 26

3. Давид, син на император Ираклий I, бъдещият кесар Тиберий 43, 47

 

Даниил, патрикий, епарх на Синопе 63

Доментиол, брат на император Фока 22

 

Евдокия:

1. Съпруга на император Ираклий I 25

2. Дъщеря на император Ираклий I 33, 34, 38, 41

3. Съпругата на император Константин V Копроним 87

Евтропий, вторият съпруг на Мария, сестрата на император Ираклий I 32, 35

 

Зоила, протополит на Херсон 59,60

 

Илия, орьженосец на император Юстиниан II 59, 60, 61

Ираклий:

1. Брат на Григорий и негов съуправител на провинция Ливия, баща на бъдещия император Ираклий I 21

2. Император Ираклий I 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 51, 86

3. Синът на император Ираклий I и Евдокия 23, 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

 

102

 

 

4. Император Ираклий II, син на Ираклий I и Мартина 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47

5. Синът на император Констанс II, внук на император Ираклий I 46, 47, 48, 49

6. Брат на Апсимар 57

Ирина, съпруга на император Лъв IV, синът на император Константин V Копроним 87

Исай, патрикий, довереник на Артемий 69

 

Йезид, арабски пълководец 67

Йоан:

1. Константинополски патриарх 62

2. Дякон на великата църква и главен логотет 64

3. Мансур от Дамаск 78

4. Аталарих 35, 42

5. Син на патрикия Вон 35

6. Варкайна, стратиг, командвал експедицията в Египет 41

7. Пидзигаудий, пратеник на император Константин IV Погонат при арабите 48

8. Патрикий, отвоювал Картаген от арабите 54

9. Епарх на Константинопол по времето на император Юстиниан II 60

10. Струта, оръженосец на император Филипик 61, 62

 

Кавоес, персийски цар 37, 38

Калиник, константинополски патриарх, ругал император Юстиниан II 53, 57

Кампаган, владетел на българите 82

Кир:

1. Александрийски патриарх 41, 42, 43, 45

2. Константинополски патриарх 57

Козма:

1. Квестор, пратеник при аварите 30

2. Оглавил бунта на Елада и Кикладите срещу иконоборчеството 70, 71

Константин:

1. Синът на император Ираклий I (виж там).

2. IV Погонат, император 48, 50, 51, 54

3. V Копроним, император 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87

4. Константинополски патриарх 78, 85

5. Обезглавен иконопочитател 85

Котраг, син на хан Куврат 49

 

103

 

 

Крисп, зет на император Фока 21, 22, 23, 24

Куврат, владетел на уногондурите 40, 49

 

Леонтий:

1. Хазнатар на император Фока 22

2. Пратеник при персийския цар 29, 37

3. Патрикий, византийски император 53, 54, 55, 57

Лъв:

1. Патрикий, бъдещият император Лъв III Сириец 66, 72

2. Синът на император Константин V Копроним 76, 77, 87

 

Маврикий, император (582-602 г.) 21, 23, 24

Мавър, патрикий, командвал наказателна експедиция срещу Херсон 60, 61

Максим, проповедник на монофизитството в Африка 47

Мариан, кубикуларий, воювал срещу арабите в Египет 41

Марин:

1. Син на император Ираклий I 43

2. Стратиг, разгромен от арабите 41

Мария:

1. Сестра на император Ираклий I 32, 35, 40

2. Съпруга на император Константин V Копроним 77

Маркелин, митрополит гангрински 74

Мартин, съпруг на Мария, сестрата на император Ираклий I 32

Мартина:

1. Племенница и съпруга на император Ираклий I 32, 33, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47

2. Августина, дъщеря на император Ираклий I и Мартина 43

Масалма:

1. Арабски пълководец от времето на император Юстиниан II 58

2. Арабски пълководец от времето на императорите Теодосий и Лъв Ш Сириец 66

Мидас, легендарен древен цар на Мидия, в гръкоезичния свят олицетворение на пагубното сребролюбие 86

Моавия, арабски пълководец, обсаждал Никея 71

Модест, патриарх йерусалимски 32, 39

 

Невула, вожд на преселените в Мала Азия славяни 52

Ника, дъщеря на персийския пълководец Сарбар 38

Никита:

1. Братовчед и най-близък сътрудник на император Ираклий I 21, 23, 27, 38, 40

2. Син на персийския пълководец Сарбар, патрикий 38

 

104

 

 

3. Ксилинит, магистър, заговорник срещу император Лъв III Сириец 69

4. Антрака, заговорник срещу император Лъв III Сириец 69

5. Син на Артавазд, воювал срещу император Константин V 72, 73, 74

6. Син на император Константин V Копроним 82, 87

7. Константинополски патриарх 85, 87

Никифор:

1. Син на Артавазд 72, 73

2. Син на Теофан Монотий, стратиг на войските в Тракия 73

3. Син на император Константин V Копроним 87

 

Олимпий, префект nа претория при император Ираклий I 29

Орган, вожд на уногундурите 40

Ормизд, персийски цар 37, 38

 

Павел:

1. Константинополски патриарх 47

2. Монах, игумен на манастира Калистрат 53

3. Патрикий, довереник на император Лъв III 68

Пир, константинополски патриарх 42, 44, 46, 47

 

Ризат, персийски пълководец 36

Руф, детронирал и ослепил император Филипик 63

 

Савин, български хан 81, 82

Саит, персийски военачалник 27, 28, 29, 37

Салива, брат на Варасвакурий 56

Сарбар, персийски пълководец 32, 34, 37, 38

Сейрой, син и приемник на тир Хозрой II Парвиз 36, 37, 38

Сергий:

1. Константинополски патриарх 22, 24, 32, 33, 39, 42, 47

2. Императорски хазнатар (?) 40

3. Патрикий, стратиг на Сицилия 67, 68

Симеон богоприемец 37

Сисиний:

1. Рендакий, патрикий, съзаклятник с детронирания Артемий 68,69

2. Патрикий, стратиг 73, 75

Солиман, арабски пълководец:

1. От времето на Юстиниан II 58

2. Обсаждал Константинопол по времето на император Лъв III Сириец 66

Софиам, арабски пълководец, обсаждал Константинопол по времето на император Лъв III Сириец 67

 

105

 

 

Стефан:

1. Племенник на император Ираклий 35, 40

2. Императорски хазнатар при Юстиниан II 52, 54

3. Довереник на император Юстиниан II 56

4. Асмикт, патрикий 59

5. Обезглавен след бунта на иконопочитателите срещу император Константин V Копроним 71

6. Монах, отшелник на хълма на св.Авксентий 83

Стратигий, иконопочитател, обезглавен заедно с брат си Константин 85

 

Телесий (Телериг), хан на българите 80, 81

Теодор:

1. Брат на император Ираклий I, куропалат 24, 30, 39, 40, 42

2. Син на куропалата и племенник на император Ираклий I 42

3. Тригуриос, магистър, хазнатар на император Ираклий I 40

4. Миакий, патрикий, съзаклятник срещу император Филипик 63

Теодора, сестра на хазарския хаган и съпруга на император Юстиниан II 55, 56, 58

Теодосий:

1. Син на император Ираклий I и Мартина 32, 38

2. Проповедник на монофизитствого в Африка 47

3. III от Адрамит, император 64, 65, 66

4. Архиепископ на Ефес 78

Теодот, хазнатар на държавното съкровище при император Юстиниан II 52, 54

Теоктист, императорски секретар 69

Теофан Монотий, магистър 73

Теофилакт, патрикий и стратиг 85

Тервел, хан на българите 56, 57, 61

Тиберий, син на Юстиниан II и Теодора 58, 61, 62

Токт, хан на българите 82

Тондуна, определен за наместник на император Юстиниан II в Херсон 59, 60

 

Умар, хан на българите 82

 

Филагрий, императорски хазнатар 44, 45

Филипик:

1. Зет на император Маврикий 24

2. Вардан като император, виж там.

Флавий, син на император Ираклий I и Мартина 32

 

106

 

 

Фока, император 21, 22, 23

Фотий, един от разбунтувалите се константинополци, пленил император Фока 22

 

Халиф (така, като лично име), вожд на арабите, обсаждал Константинопол през 673 година 48

Хозрой (II), персийски цар 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38

Христофор, син на император Константин V Копроним 87

 

Юстиниан II Ринотмет, император, син на император Константин IV Погонат 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

 

[Previous]

[Back to Index]