Никифор Патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий

В. Иванов (прев.)

 

Библиотека Времена № 1

 

Никифор Патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий

 

Преведе от средногръцки Веселин Н. Иванов

 

 

Книгоиздателство ЗОГРАФ 1997

 

 

Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani

Opuscula historica, edidit

Carolus de Boor (Bibl. Teubneriana). Lipsiae, 1880.

 

The London manuscript of Nikephoros "Breviarium", edited with Introduction by Louis Orosz. 1948.

 

© Превод, уводна статия, бележки и показалци - Веселин Иванов, 1996

© Библиотечно оформление - Владимир Иванов, 1996

 


  

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

За патриарх Никифор и за неговата "Кратка история" 5

 

Кратка история след царуването на Маврикий 21

 

Бележки 88

Основна литература 94

Показалци на имената в текста 97

  

[Back to Index]