Стефан Герлах. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград

 

(Албум)

 

Карта 1. (Унгария. Гранични области, изложени на турски набези)

Карта 2. (Белград - Цариград)

 

  Фиг. 1. Пътуване на немското посланичество по Дунава за Цариград

  Фиг. 2. Посещение на немския посланик при бея в Гран (Естергом)

  Фиг. 3. Външен изглед на банята

  Фиг. 4. Вътрешен изглед на банята

  Фиг. 5. Кервансараят, определен за жилище на немския посланик и на свитата му в Цариград (вж. и фиг. 7)

  Фиг. 6. Скица на град Константинопол (Цариград)

  Фиг. 7. Облекло на гръцки (т. е. православни) духовници

  Фиг. 8. Манастирът на гръцкия патриарх

  Фиг. 9. Окачване на ченгел — едно от най-тежките наказания в Османската империя

Фиг. 10. Облекло на пленниците

Фиг. 11. Пленени християни, карани към Цариград

Фиг. 12. Турска сватба

Фиг. 13. Много прекрасни водопроводи с високи сводове..., построени от гръцките императори, но и турските султани са построили някои

Фиг. 14. Турски забавления и веселби

Фиг. 15. Българка и българин около с. Куручешме (Клисурица)

 

Карта 1. (Унгария. Гранични области, изложени на турски набези)

 

 

Карта 2. (Белград - Цариград)

 

 


 

 

Фиг. 1. Пътуване на немското посланичество по Дунава за Цариград:

А — Кораб на посланика. В — Кораб на дворцовия интендант. С — Кухненски кораб. Д. Е — Кораби за конете и кочияшите.

 

 

Фиг. 2. Посещение на немския посланик при бея в Гран (Естергом).

А — Посланикът. В — Свитата на бея. С — Господата-придружители на посланика.

 

 

Фиг. 3. Външен изглед на банята.

 

 

Фиг. 4. Вътрешен изглед на банята

 

 

Фиг. 5. Кервансараят, определен за жилище на немския посланик и на свитата му в Цариград (вж. и фиг. 7):

А — Трапезарията, построена от посланика Давид Унгнад. В — Две кухни, разположени над портата. С — Засводени помещения в долната част на сградата, служещи за конюшни, в които се побирали над 400 коня. Д— Кладенец. Е — Дюкяни и занаятчийски работилници, разположени от външната страна на сградата. F — Пред портата стража от един чауш и четирима еничари.

 

 

Фиг. 6. Скица на град Константинопол (Цариград).

А — Бившият хиподрум, където се намират три колони.

В — Жилището на немския посланик.

С — Дворецът на султана.

D — Джамията „Св. София".

Е — Много висока колона, като кула, цялата от едно парче порфирен камък.

F — Джамията на султан Баязид.

 G — Джамията на султан Мехмед Йени.

Н — Манастирът на арменския патриарх.

I — Колоната с историите.

К — Дворецът на Константин.

L — Манастирът на гръцкия патриарх.

М — Джамията на султан Сюлейман.

N — Старият сарай, т. е. императорски дворец.

О — Седемте кули — крепост.

Р — Предградието на Айфансария.

Q — Корабостроителница — арсенал.

R — Крепост в морето.

S — Безистенът.

Т — Галата, град.

V — Скутари, тържище.

X—Халкедон, село (дн. Кадъкьой, квартал на Цариград).

 — Острови.

Z — Морето Пропонтида (Мраморно море).

 

1 — Много хиляди турски гробове като гранични камъни.

2 — Предградието.

3 — Джамията на султан Мехмед Ески.

4 — Изток.

5 — Запад.

6 — Юг.

7 — Евксинско (Черно) море.

8 — Турски бани.

9 — Босфорът.

10 — Най-красивото морско пристанище в света.

 

 

Фиг. 7. Облекло на гръцки (т. е. православни) духовници.

 

 

Фиг. 8. Манастирът на гръцкия патриарх:

А — Жилището на патриарха. В. С. Д — Няколко прастари гробове на монаси без надписи. Е. F — По тези коридори са стаите на патриаршеските висши служители, писари и някои монаси; там се настаняват и митрополитите, епископите и др., идващи отдалече. G — Конюшня, в която има 4 или 5 коня и магарета. Н — Черквата в манастира.

 

 

Фиг. 9. Окачване на ченгел — едно от най-тежките наказания в Османската империя

 

 

Фиг. 10. — Облекло на пленниците:

А — Железен пръстен с дълга кука, поставян на врата на заловен избягъл роб. Всеки минаващ край него го разтърсвал, като хващал куката. В — Роб от галера — при гребане от кръста нагоре съвсем гол, а надолу — с широки панталони. С — Грубо плъстено палто с качулка. Д — Пазач на роби, обикновено отрекъл се християнин.

 

 

Фиг. 11. Пленени християни, карани към Цариград

 

 

Фиг. 12. Турска сватба:

А — Музиканти, обикновено около 6 души. В — Гостите, заедно с младоженеца, обикновено 40 души. С — Младоженката под червен копринен балдахин, носена от 4 души. Д — Двама, които носят tedam nuptialem, т. е. сватбените свещи. Е — Поканените жени; на коне — около 20, или в 5—6 покрити каруци.

 

 

Фиг. 13. Много прекрасни водопроводи с високи сводове..., построени от гръцките императори, но и турските султани са построили някои. [Цариградският водопровод, строен от императорите Адриан, Валенс и Юстиниан, по-късно дострояван и ремонтиран, е запазен и до днес.]

 

 

Фиг. 14. Турски забавления и веселби

 

 

Фиг. 15. Българка и българин около с. Куручешме (Клисурица)

 

 

[Back to Index]