Църквата „Свети Герман“ до Преспанското езеро

Асен Чилингиров

 

 

        Допълнителни детайлни снимки:

 

- Снимки на "Свети Герман" от 1981 г., дело на Асен Чилингиров

- Десет снимки от 2001 г., дело на Милен Радев

- Седем фотоснимки на Преспанското езеро с катедралата "Св. Ахил" от 2005 г., дело на Велислав Минеков

- Три снимки от книгата на Антон Съботинов, България при цар Самуил и неговите наследници (976 -1018 г.):

    Фиг. 24. Надписът на цар Самуил от с. Герман (Преспанско) от 993 г. (Национален исторически музей)

    Фиг. 25. Битолски надпис на цар Иван Владислав от 1015/1016 г. (Национален исторически музей - отливка)

    Фиг. 26. Воденски надпис на цар Самуил от 988/989 г. (сн. Йордан Табов)

 

 

- Снимки на "Свети Герман" от 1981 г., дело на Асен Чилингиров:

 

След моето посещение през 1981 г., за което пиша в моя "Гръцки дневник", църквата беше основно ремонтирана, а стенописите - изчистени и консервирани.
 


 

- Десет снимки на "Свети Герман" от 2001 г., дело на Милен Радев:


Снимката е направено от същото място, но късната мазилка е свалена, като по този начин се вижда декоративната зидария. На купола също варовата мазилка е махната. Тъй като снимката беше направена след излизането на книгата, тя не беше включена в монографията. Известно време смятах да направя цветни ксерокопия или отпечатъци и да ги приложа към книгата, но после се отказах.

Асен Чилингиров, декември 2017 г.

 

 

 

 


 

- Седем фотоснимки на Преспанското езеро с катедралата "Св. Ахил" от 2005 г., дело на Велислав Минеков:

 

 

 

 


 

Три снимки от книгата на Антон Съботинов, България при цар Самуил и неговите наследници (976 -1018 г.). Том I. Извори и литература (опит за обобщение) (София, 2008):

 

Фиг. 24. Надписът на цар Самуил от с. Герман (Преспанско) от 993 г. (Национален исторически музей)

 

 

Фиг. 25. Битолски надпис на цар Иван Владислав от 1015/1016 г. (Национален исторически музей - отливка)

 

 

Фиг. 26. Воденски надпис на цар Самуил от 988/989 г. (сн. Йордан Табов)

 

[Back to Index]