Църквата „Свети Герман“ до Преспанското езеро

Асен Чилингиров

 

ИЛЮСТРАЦИИ

 

I. „Свети Герман“. Ситуация по Н. Муцопулос

II. „Свети Герман“, план. a) по Π. Н. Милюков, b) по М. Злокович

III. „Свети Герман“, план. a) по Ст. Пелеканидис, b) по Н. Муцопулос

IV. „Свети Герман“. План. Заснимане А. Чилингиров

V. „Свети Герман“. Аксонометрия (реконструкция). Заснимане А. Чилингиров

VI. „Свети Герман“. Разрез. Заснимане А. Чилинзиров

VII. Съотношение между вътрешната ширина и височина при кръстокуполните църкви от IX-XI век

VIII. a) Епископията, Евритания, b) „Богородица Панаксиотиса“, Гавролимни. Заснимане Π. Л. Теохаридис

IX. a) „Църквата при c. Дреново, Кавадарско“ (Епископията на Дебрища), b) Църква № 1 в Аврадака, Преслав. Реконструкция А. Чилингиров

X. a) „Свети Апостоли“, Преспа, b) Църква № 2 в Селище, Преслав, c) „Свети 15 мъченици от Тивериопол“, Струмица

XI. a) „Свети Стефан“, Несебър, b) Базилика № 5, Плиска, c) Базилика № 8, Плиска

XII. a) Малката църква до Старата митрополия, Несебър, б) „Свети Пантелеймон“, Нерези (по Дж. Бошкович)

XIII. a) „Свети Иван Кръстител“, Несебър, b) „Свети Димитър“, Паталеница

XIV. „Свети Георги“, Колуша / Кюстендил

XV. „Свети Герман“. Изглед от югоизток, снимка около 1882 г.

XVI. „Свети Герман“. Изглед от североизток, снимка 1979 г.

XVII. „Свети Герман“. Изглед от югозапад, снимка 1981 г.

XVIII. „Свети Герман“. Сондаж на зидарията в източната стена, снимка 1979 г.

XIX. „Свети Герман“. Сондаж на зидарията в източната стена, снимка 1979 г.

XX. „Свети Стефан“, Костур. Изглед от югоизток, снимка 1985 г.

XXI.  „Света София“, Охрид. Изглед от североизток, снимка 1979 г.

XXII. „Свети Врачи“, Костур. Изглед от югоизток, снимка 1985 г.

XXIII. „Свети Врачи“, Костур. Изглед от югозапад, снимка 1985 г.

XXIV. „Свети Иван Кръстител“, Несебър. Изглед от югоизток

XXV. „Свети Стефан“, Несебър. Изглед от североизток

XXVI. „Свети Пангелеймон“, Бояна (Старата църква). Изглед от североизток

XXVII. „Свети Йоан Богослов“, Земен. Изглед от североизток

XXVIII. „Свети Никола“, Сапарева баня. Изглед от югоизток

XXIX. „Богородица Кубелидиса“, Костур. Изглед от североизток, снимка 1986 г.

XXX. „Свети Герман“. Надписи в църквата

XXXI. a) Св. Герман. Стенопис в люнета над южния вход за църквата, b) Свети Климент Охридски. Стенопис на югоизточния стълб в наоса, 1743 г.

XXXII. Христос Емануил. Стенопис в апсидата на църквата, 1743 г.

XXXIII. Богородица Ширшая небес, детайл. Стенопис в апсидата на църквата, 1743 г.

XXXIV. Христос Велик архийерей. Стенопис на южната стена на църквата, 1743 г.

XXXV. Христос Вседържител. Стенопис на стенопис на купола, 1743 г.

XXXVI. Архангел Гаврил, детайл. Стенопис на западната стена на наоса, 1743 г.

XXXVII. Архангел Михаил, детайл. Стенопис на западната стена на наоса, 1743 г.

XXXVIII. Св. Викентий. Стенопис на южната стена на наоса, 1743 г.

XXXIX. Ангел, детайл от композицията Богоявление. Стенопис на западната половина от южния свод, 1743 г.

XL. Сретение Господне. Стенопис на южната половина от западния свод, 1743 г.

XLI. Преображение Господне. Стенопис в люнета на южната стена на наоса, 1743 г.

XLII. Св. Харалампий, детайл. Стенопис на южната стена на наоса, 1743 г.

XLIII. Св. Ахил Лариски, детайл. Стенопис на северната стена на наоса, 1743 г.

XLIV. Св. Зосима, детайл. Стенопис на западната стена на наоса, 1743 г.

XLV. Св. Иван Рилски, детайл. Стенопис от Макарий Галатищки, 1757 г., в параклиса „Свети Иван Рилски“ в Хилендарския манастир

XLVI. Св. Козма Зографски. Стенопис от Макарий Галатищки, след 1764 г., в Старата съборна църква на Зографския манастир

XLVII. Св. Козма Зографски, детайл Стенопис от Макарий Галатищки, след 1764 г., в Старата съборна църква на Зографския манастир

XLVIII. Стенописи от йеромонах Дамаскин, 1719 г., в купола на църквата „Богородица Портаитиса“ в манастира „Велика лавра на св. Атанасий“. a) Пророци, b) Танц

XLIX. Стенописи от йеромонах Дамаскин, 1719 г., в купола на църквата „Богородица Портаитиса“ в манастира „Велика лавра на св. Атанасий“. a) Църковни учители, b) Музиканти

L. Св. Иван Рилски. Стенопис от Макарий Галатищки, след 1764 г., в Старата съборна църква на Зографския манастир

 

I. „Свети Герман“. Ситуация по Н. Муцопулос

 

 

II. „Свети Герман“, план

a) по Π. Н. Милюков

b) по М. Злокович

 

 

III. „Свети Герман“, план

a) по Ст. Пелеканидис

b) по Н. Муцопулос

 

 

IV. „Свети Герман“. План. Заснимане А. Чилингиров

 

 

V. „Свети Герман“. Аксонометрия (реконструкция). Заснимане А. Чилингиров

 

 

VI. „Свети Герман“. Разрез. Заснимане А. Чилингиров

 

 

VII. СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЪТРЕШНАТА ШИРИНА И ВИСОЧИНА ПРИ КРЪСТОКУПОЛНИТЕ ЦЪРКВИ ОТ IX-XI ВЕК

„Палеа Мони“ при Демесана / „Богородица Панаксиотиса“ при Гавролимни / „Свети Иван Богослов“ при Земен (реконструкция А. Чилингиров) / „Свети Георги“ в Колуша/Кюстендил / „Свети Иван Кръстител“ в Несебър / „Свети Герман“

 

 

VIII.

a) Епископията, Евритания

b) „Богородица Панаксиотиса“, Гавролимни. Заснимане Π. Л. Теохаридис

 

 

IX.

a) „Църквата при c. Дреново, Кавадарско“ (Епископията на Дебрища)

b) Църква № 1 в Аврадака, Преслав. Реконструкция А. Чилингиров

 

 

X.

a) „Свети Апостоли“, Преспа

b) Църква № 2 в Селище, Преслав

c) „Свети 15 мъченици от Тивериопол“, Струмица

 

 

XI.

a) „Свети Стефан“, Несебър

b) Базилика № 5, Плиска

c) Базилика № 8, Плиска

 

 

XII.

a) Малката църква до Старата митрополия, Несебър

б) „Свети Пантелеймон“, Нерези (по Дж. Бошкович)

 

 

XIII.

a) „Свети Иван Кръстител“, Несебър

b) „Свети Димитър“, Паталеница

 

 

XIV. „Свети Георги“, Колуша / Кюстендил

a) план

b) западна фасада

c) южна фасада. Реконструкция на втория строителен период (XIII в.) Хр. Станева

 

 

XV. „Свети Герман“. Изглед от югоизток, снимка около 1882 г.

 

 

XVI. „Свети Герман“. Изглед от североизток, снимка 1979 г.

 

 

XVII. „Свети Герман“. Изглед от югозапад, снимка 1981 г.

 

 

XVIII. „Свети Герман“. Сондаж на зидарията в източната стена, снимка 1979 г.

 

 

XIX. „Свети Герман“. Сондаж на зидарията в източната стена, снимка 1979 г.

 

 

XX. „Свети Стефан“, Костур. Изглед от югоизток, снимка 1985 г.

 

 

XXI.  „Света София“, Охрид. Изглед от североизток, снимка 1979 г.

 

 

XXII. „Свети Врачи“, Костур. Изглед от югоизток, снимка 1985 г.

 

 

XXIII. „Свети Врачи“, Костур. Изглед от югозапад, снимка 1985 г.

 

 

XXIV. „Свети Иван Кръстител“, Несебър. Изглед от югоизток

 

 

XXV. „Свети Стефан“, Несебър. Изглед от североизток

 

 

XXVI. „Свети Пангелеймон“, Бояна (Старата църква). Изглед от североизток

 

 

XXVII. „Свети Йоан Богослов“, Земен. Изглед от североизток

 

 

XXVIII. „Свети Никола“, Сапарева баня. Изглед от югоизток

 

 

XXIX. „Богородица Кубелидиса“, Костур. Изглед от североизток, снимка 1986 г.

 

 

XXX. „Свети Герман“. Надписи в църквата

 

 

XXXI.

a) Св. Герман. Стенопис в люнета над южния вход за църквата

b) Свети Климент Охридски. Стенопис на югоизточния стълб в наоса, 1743 г.

 

 

XXXII. Христос Емануил. Стенопис в апсидата на църквата, 1743 г.

 

 

XXXIII. Богородица Ширшая небес, детайл. Стенопис в апсидата на църквата, 1743 г.

 

 

XXXIV. Христос Велик архийерей. Стенопис на южната стена на църквата, 1743 г.

 

 

XXXV. Христос Вседържител. Стенопис на стенопис на купола, 1743 г.

 

 

XXXVI. Архангел Гаврил, детайл. Стенопис на западната стена на наоса, 1743 г.

 

 

XXXVII. Архангел Михаил, детайл. Стенопис на западната стена на наоса, 1743 г.

 

 

XXXVIII. Св. Викентий. Стенопис на южната стена на наоса,, 1743 г.

 

 

XXXIX. Ангел, детайл от композицията Богоявление. Стенопис на западната половина от южния свод, 1743 г.

 

 

XL. Сретение Господне. Стенопис на южната половина от западния свод, 1743 г.

 

 

XLI. Преображение Господне. Стенопис в люнета на южната стена на наоса, 1743 г.

 

 

XLII. Св. Харалампий, детайл. Стенопис на южната стена на наоса, 1743 г.

 

 

XLIII. Св. Ахил Лариски, детайл. Стенопис на северната стена на наоса, 1743 г.

 

 

XLIV. Св. Зосима, детайл. Стенопис на западната стена на наоса, 1743 г.

 

 

XLV. Св. Иван Рилски, детайл. Стенопис от Макарий Галатищки, 1757 г., в параклиса „Свети Иван Рилски“ в Хилендарския манастир

 

 

XLVI. Св. Козма Зографски. Стенопис от Макарий Галатищки, след 1764 г., в Старата съборна църква на Зографския манастир

 

 

XLVII. Св. Козма Зографски, детайл Стенопис от Макарий Галатищки, след 1764 г., в Старата съборна църква на Зографския манастир

 

 

XLVIII.

a) Пророци

b) Танц.

Стенописи от йеромонах Дамаскин, 1719 г., в купола на църквата „Богородица Портаитиса“ в манастира „Велика лавра на св. Атанасий“

 

 

XLIX.

a) Църковни учители

b) Музиканти

Стенописи от йеромонах Дамаскин, 1719 г., в купола на църквата „Богородица Портаитиса“ в манастира „Велика лавра на св. Атанасий“

 

 

L. Св. Иван Рилски. Стенопис от Макарий Галатищки, след 1764 г., в Старата съборна църква на Зографския манастир

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]