СКОПСКАТА ИКОНА БЛАЖЕ КОНЕСКИ
 
Коминтерновски постановки за езиковата мутантност:
 
"Социалистическата революция не намаляваше, а увеличаваше броя на езиците"
Йосиф Висарионович Сталин

"Някои народи изчезват от историческата сцена, а с това и езиците им. Някои народи се трансформират в други народи."

Блаже Конески

НЯКОЛКО УВОДНИ ДУМИ

Към личността на Блаже Конески в Скопие е създаден култ, т.е. той съвсем целенасочено е превърнат в символ на културата в Р Македония. Защо и с чия помощ се е стигнало до този парадоксален факт? В текста, който следва, е направен опит да се отговори на подобни въпроси. Развенчаването на тази култова личност (всъщност неприкрит сръбски агент в духовния живот на страната) е задача сложна, но и крайно необходима. Разкриването на истинската същност на "лингвиста", плагиатствал от няколко български граматики, който зад граница не е познат като политик, макар че цялата си кариера е изградил именно върху политиката, несъмнено е наложително. Злосторната роля на Конески-"езиковеда" в живота на титовска Македония днес умело се прикрива. Ще бъде историческа несправедливост обаче, ако днешното и утрешните поколения не бъдат запознати с истинския лик на една отминала епоха, чудовищните образи от която и днес тровят душите на неосведомените.
 

[Next]
[Back to Index]