Жертвите на палача Блаже Конески:
 

Георги Киселинов

Д-р Димитър Гюзелов

Димитър Чкатров
 
 
[Previous] [Next]
[Back to Index]