Източнотракийският имуществен проблем. Проучвания, анализи, доказателства 1993–2007

Папани Козарова

 

53. ПОСЛЕСЛОВ

 

 

Настоящият сборник съдържа много конкретни факти и информация; те са градивния материал на твърденията и доказателствата както на истините, така и на неистините и отстъпленията, свързани с Източна Тракия. И фактите и доказателствата могат да бъдат добра основа в бъдещата работа по източнотракийския проблем.

 

Сборникът е своеобразен отчет на част от работата ми по проблема. Отчет дължа преди всичко на паметта на предците ни, на избитите и изгнаниците от Източна Тракия, на борилите се и воювалите за нейната свобода. Отчет дължа на Съюз на тракийските дружества в България и на Тракийския научен институт, на Тракийския женски съюз и Софийското тракийско дружество, предвид на отговорната ми ангажираност с проблема в техните структури.

 

Съдържанието на сборника е и доказателство - предупреждение колко вредна може да бъде всяка неистина. Особено когато я сътворяват и разпространяват авторитетни личности. Опасността е толкова по-голяма, колкото по-утвърдени са авторитетните личности.

 

Сборникът показва и колко полезен е императивът на Кант:

 

„Имай кураж да ползваш собствения си ум!"

 

Оказа се, че най-голям кураж е необходим за доказване на неистините и още по-голям за опровергаването им. Трудна и уморителна, често неприятна, но необходима работа. Защото неопроверганите неистини и отстъпления могат да бъдат ползвани срещу истината. А за законосъобразното решаване на разглеждания проблем трябват чисти истини и изградени върху тях пътища във вярната посока.

 

Този сборник е моят път към Източна Тракия, към проблемите, към нейните минали, настоящи и бъдещи истини.

 

8 март 2007 г.

Авторът

 

279

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]