Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България

Иван Дуйчев

 

Показалец

 

 

Абазги, племе 152, 437

Абисиния 436

абодрити, славянско племе 337

авари, племе 14—16, 43, 66, 71, 81, 86—88, 90, 91, 99, 103, 107, 242, 325—338, 532

Авария 85

Августиан, вж. Алусиан

„агаряни”, народи от тюркско, османско потекло 132, 540

Адина, кр. 44

Адрианополис, вж. Одрин

Адриатическо море. Адриатически залив (Йонийски залив) 24, 26, 42, 66, 176, 189, 389

Азия 434, 461

Акви, гр. 242

Акиндии, Григорий еретик 472—474

Аксиос, вж. Вардар

Акум, византийски пълководец 35

алани, племе 16—18, 116, 541

Албания 189, 558

Александър, брат на Иван Асен II 289—291, 293, 484

Александър, влашки воевода 285, 286

Алексий, велик примикюр, управител на Христопол 558

Алексий III Ангел, византийски император 384, 390

Алексий I Комнин, византийски император 138, 161, 195, 302, 303, 534, 536—540, 542—544

Алексий Моселе, кесар, зет на имп. Теофил 141, 142

Алексий Слав, деспот, владетел на Мелник 303, 385—399, 405

Алтимир, Елтимир, син Витомиров 482—484, 511, 512

Алтимир, с. 511

Алтинон, кр. 44

Алусиан, племенник на цар Самуил 129

Аморат, Амурат, вж. Мурад I

Ана Даласина, майка на Алексий I Комнин 542

Анастасиевата (Голямата) стена 32, 61

Анастасий, император 15—19, 25, 48, 66, 258

Анастасий, архиепископ на Велбужд 268

Анастасиуполис, гр. 58

Андрея Дандоло, дож на Венеция 424

Андрея Кантарино, дож на Венеция 558

Андроник Ойниот, приятел на Димитрий Кидоний 568

Андроник II Палеолог, византийски император 240, 298

Андроник IV Палеолог, византийски император 551, 552, 556, 573, 574

Андроник Палеолог, велик доместик 230—233, 240

Анкара, гр. 121

Анна-Анисия, българска царица 319

Анна-Мария, маджарка, първата съпруга на Иван Асен II 319, 399

анти, славянско племе 18, 20, 21, 24, 25, 28, 33, 34, 42, 43, 49—53, 64, 65, 90, 91, 99, 325, 327

Антиохия, гр. 28, 29

„антиподи” 437, 438

Анхиало (Тутхон), гр. 32, 65, 92, 136, 515, 517

 

595

 

 

араби 351, 519

Арабия 436

Аратиос, византийски военачалник 63

Арета, епископ на Кесария 203

арменци 32, 34—36, 437

Армения 46

Ариулф, франкски крал 355, 358—364, 367

Арон, брат на нар Самуил 129, 153, 162, 378

Арон, син на цар Иван Владислав 195

Асвад, оръженосец на имп. Юстиниан I 54, 55

Асемус, кр. 46

Асен I Стари (Белгун), български цар 95, 290, 291, 293, 314, 319, 383—385, 393, 394, 414

Асеневци, български владетелски род 256, 294, 313, 383, 385, 394, 399, 407, 413, 414, 416, 425, 426, 544, 576

Аспарух (Исперих), български хан 11, 70—72, 88, 89, 101, 122 сл., 130—133, 332, 333

асти, племе 61

Астика, област 61

Атика, област 238, 255

Атила, хунски владетел 16, 18, 486

Атлантически океан 435, 437

Атон, вж. Света гора

Атроа, манастир в Олимп (Мала Азия) 134

Африка 22, 26, 46, 434, 461

Ахело, вж. Анхиало

Ахея, област 92, 241

Ахрида, гр., езеро 163, 164, 167, 173—179, 181—184, 187—189; вж. Лихнида ; Охрид

Ахрида, област в Родопите 396

 

Бактриани, племе 437

Балдуин I, цариградски латински владетел 220, 385, 387

Балдуин II, цариградски латински владетел 278, 290, 304, 305, 310, 312, 313, 320, 397

Балкански полуостров 11—16, 22, 24, 25, 49, 54, 62, 67, 84, 85, 89, 115, 125, 202, 324, 355, 327, 328, 330, 331, 366, 376, 385, 389, 397, 403, 410, 448, 546, 547, 549, 554, 562, 563, 566, 584, 587

Балчик (Дионисопол), гр. 29

Банат, област 108

Бандулович, Марко марцианополски архиепископ 246

Бардезан Едески, сирийски писател 466

Батил, местност при Бояна 487, 488, 491

Бачково, костница 499

Баязид I султан 418, 419

Баян (Безмер ?), син на Кубрат 88, 95, 96, 99, 100

Баян, аварски хан 325

Баян, вж. Боян

бедствия природни 28, 29

Безмер (Баян ?), първобългарски хан 89, 91, 94, 98—100, 102

Бела IV, маджарски крал 271, 273—275 сл., 281, 286, 287, 308, 399

Беласица, пл. 380, 382, 406

Белград, кр. 354, 369, 564, 565

Белгун, вж. Асен I

Бели Мел, с. 375

Белота, княз 265, 266

Бенедикт XII, папа 271, 285

Беотия, област 238, 255

Бер (Вероя, Караферия), гр. в Тесалия 141, 188, 207, 220, 318

Беренде, надпис от 315

беси, тракийско племе 34

Битоля, Битолско 291, 318, 333

Бичина, р., вж. Камчия

Бледа, брат на Атила 18

богомили 123, 130, 440, 456—458, 471, 475—477

Боемунд, син на Робер Гискар, владетел на Антиохия 184

Болонски псалтир, български книжовен паметник от XIII в. 313, 314

 

596

 

 

Бонифаций Монфератски, солунски кръстоносен владетел 385

Бонония (дн. Видин), гр. 242

Борил, български цар 290, 291, 293, 319, 370, 386, 389, 416

Борил, протопроедър и велик примикюр 530—545

Борис I Михаил, български княз 79, 101, 102, 127, 143, 153, 155, 160, 170, 198, 223, 341—343, 345—347, 349, 350, 352—354, 356, 357, 359—364, 426, 450, 532

Борис II, български цар 153, 155, 157—160, 175, 532

Ботко, воевода 491

Бохемия 370, 371 ; вж. Чехия

бохемски славяни 334, 335, 365, 367, 369 : вж. чехи

Боян (Нравота), син на Омуртаг 94, 102, 341

Бояна, с., църква 405, 478—512 ; етимология на името 487, 488

Боянски палимпсест 481, 512

Боянски поменик 481, 512

Браничево (Brandusium), гр. 274

брахмани, племе 437

Британия 435

Бруса, гр. 134

Будим (Будапеща), гр. 372

Бургас, гр. 136

Бурдица (дн. Баба Ески), гр. 140

Бурила планина 291

„Бялбог” 456

Бяло море 581

 

Валент, император 30

Валериан, византийски пълководец 42

Валовища (дн. Сидерокастро, Демир-хисар), гр. 378, 402, 403

вандали, племе 19, 22, 26, 32, 35, 41, 60

Вардар, р. 188, 203, 205—207, 383, 389

вардариоти, персийски колонисти 170

Варда Фока, кесар, баща на имп. Никифор II Фока 515

Варка (Теодосия), съпруга на Лъв V Арменеца 252

Варлаам (Бернард), еретик 472—474

Варна, вж. Одесос

варяги, племе 112, 543

Василий I, византийски император 351, 356

Василий II Българоубиец, византийски император 30, 129, 157, 162, 167, 176, 179, 181, 183, 184, 183, 192, 194, 196, 223, 378, 380—383

Василий, български архиепископ по времето на Калоян 265, 267—270, 425

Василий Кесарийски, византийски църковник 441, 461

Вата, маджарски крал 357

Ватикана, архив 260 сл., 271 сл., 286, 305, 418, 429

Ватопед, атонски манастир 43, 96 : грамоти 212, 295, 299, 303, 392

Ведериана, селище 34

Велбъжд (дн. Кюстендил), гр. 383

Велизарий, византийски пълководец 32, 34, 67

Великоморавия, великоморавски земи 99, 324, 341—343, 345, 347—349, 351—355, 358—361, 363, 365—369, 435, 458

великоморавски славяни, великоморавци 330—340, 344, 345, 354, 365, 367, 369

Величан Мокра с. 183

Велурос, селище 58

Венеамин, доместик на византийските войски 136, 138

венети, славянско племе 24

венецианци 249, 422—424, 552

Венеция, Венецианска република 54, 356, 424, 435, 551—553 ; архив 305, 313

Веригава, планина (Стара планина), проход 72

Веркович, Стефан 482, 483, 485, 510, 512

Вероя (дн. Стара Загора), гр. 65

 

597

 

 

Вероя (дн. Караферия), вж. Бер

вестготи (визиготи) 19, 22, 26

Виа Егнациа (Via Egnatia) 389

Вида, възвишение 246

Видин, гр. 413, 550; вж. Бонония

византийци (ромеи, гърци) 14—16,18, 20—22, 24, 26, 27, 35—37, 40, 41, 45, 46, 49—52, 54—58, 60, 62—64, 66—69, 80, 117, 134 сл., 139, 140, 142, 146, 147, 156, 158, 173—175, 177, 195, 197, 200—202, 217, 235, 236, 248, 249, 251, 252, 254, 257, 268, 283, 284, 308, 311, 314, 329, 367, 376, 378, 380—382, 385, 386, 390, 393, 399—401, 404—410, 413— 417, 423, 452, 465, 484, 516, 520, 552, 553, 572, 573, 576, 584, 586, 587

Византион 128; вж. Цариград

Византия, Византийска империя (ромейска империя) 11, 12, 15—17, 22, 25, 28—30, 34, 35, 40, 43, 49, 51, 64, 66, 69, 71, 72, 85, 87, 90, 106, 114, 121, 128, 129, 132, 139, 140, 142, 157, 174, 195, 197, 249, 252, 253, 258, 322, 328, 330, 331, 333—335, 337, 339, 341—345, 347, 349, 351, 352, 356, 357, 361—364, 367—369, 375, 377, 382, 384, 385, 389, 390, 392, 398, 399, 404, 413, 415, 420, 425, 432, 434, 439, 442, 443, 445, 448, 452, 459, 460, 463, 466, 467, 473, 474, 495, 496, 505, 514—516, 533, 534, 541, 546, 551, 552, 556, 560, 562—564, 566—568, 583—585

Виргилий, архиепископ на Залцбург 345

Виргинска грамота 212

Висла, р. 435

Виталиан, византийски пълководец 17, 18, 34

Витоша, пл. 481, 482; Витошка грамота 212

Вихинг, епископ на Нитра, канцеларий на крал Арнулф 355, 358—360, 362—364, 366

Вичина, р. вж. Камчия

Владимир (Расате), български княз 101, 102, 357, 359—364

Владимир, „брат на севаста на франките” 387

Владислав, трансилвански воевода 559

Владислав III Варненчнк, крал на Маджарско и Полша 324

Владислав Добка, борец против турците 559

власи (българи от Северна България) 221, 222, 261, 267, 259, 275, 277

власи 344

Влашко 66, 276, 277, 286

Воден (Едеса), гр. 170, 220, 318

Воислав, княз на Зета 160

Волга, р. 325, 435

Волерон, област 319

Врачанска планина 71

Всегорд, славянин във византийската войска 43

Вуцис (Voutzis), началник на византийските войски 32, 36

Вълкашнн, сръбски крал 547, 548, 551, 554, 555, 557

Върбишки проход 202

Върхот, Връхот, местно име 98

 

Гаврил, охридски митрополит 182

Гаврил Радомир, син на Самуил, български цар 153, 163, 173, 194, 196, 198

галати, племе 437

Галац, гр. 51

Гален, древен лекар и учен 444

гали, племе 24

Галиполи, кр. 321, 555, 561, 563, 574; църковен събор 304, 321, 426

Галиполски полуостров (Тракийски Херсонес) 31, 66, 321

Галия 24

Ган (Текирдаг), планина 321

Ганг, р. 436

Гастуни, местно име 92, 93

 

598

 

 

Генадий, охридски архиепископ 239

Генуа, република 424, 552, 553

генуезци 422—424

Георги, син на Лъв Пафлагонийски 513, 514, 517, 520, 521, 523—528

Георгий II, владетел на абазгите 152

Георги Акрополит, византийски историк, пратеник при българите 205, 256, 257, 416

Георги Войтех, водач на въстанието в 1072 г. 369

Георги Мономахат, византийски пълководец 536

Георги I Тертер, български цар 271

Георги Философ, приятел на Димитрий Кидоний 578

Георги Хировоск, византийски писател 445

гепиди 18, 19, 24, 53, 54, 60, 63, 69, 329

Герман, византийски пълководец, братовчед на Юстиниан I 20, 21, 43, 58, 59, 61, 62

Герман, протопроедър и декан 530—534, 536—540, 542, 544, 545

Германия, гр. 34

гети (славяни) 17—19, 37

Гибралтар 27

гностицизъм 455, 457

„Голямата стена”, вж. Анастасиевата стена

Гора, местно име 185

Горазд, кирилометодиев ученик 355

Гостун, първобългарски хан 88—95, 99, 100, 102

Гостун, с. 93

готи 12, 15—19, 24, 30, 32, 34, 35, 42, 47, 52, 60, 64, 68, 69

грамоти :

Алексий I Комнин за манастира Ивирон на Света Гора 302, 303

Алексий Слав за мелнишкия м-р Св. Богородица Спилеотиса 303, 391—396

Андроник II Палеолог за м-ра Зограф 298

            Иван Александър за Венецианската република 422, 424 ;

за м-ра Св. Никола в Мракàта 212, 422

Иван Асен II за м-ра Ватопед на Света гора 212, 295, 299, 303, 314;

за Дубровнишката република 314, 319, 423;

за м-ра Зограф 300—302;

за м-ра Ивирон 302, 303 ;

за Лаврата на Св. Атанасий на Атон 301;

за Протата на Атон 301

Иван Углеша за м-ра Зограф 299

Иван Шишман за Витошкия Драгалевски манастир 212, 422 ;

за Рилския манастир 314, 422

Калоян до папа Инокентий III 421

Коломан — подправена 299, 300

Константин Асен за скопския м-р Виргино Бърдо 212

Никифор III Вотаниат за м-ра Ивирон 302, 303

Сводна Зографска грамота 295—299

Стефан Душан за м-ра Зограф 298;

за м-ра Ивирон 303 ;

за м-ра Хилендар 301 ;

на Мелник 409 сл.

Стефан Урош II Милутин 314

Стефан Урош, сръбски цар, на мелнишкия митрополит 409

Грачаница, манастир в Югославия 490

Григорий IX, папа 271,273—282, 286, 287, 310

Григорий XI, папа 557, 559, 560

Григорий, владетел на абазгите 152

Григорий, митрополит на Ефес 148, 149

Григорий йеромонах, български писател 223—225

Григорий, игумен на Зограф 297

Григорий Декаполит, житие на 141, 142, 145

Григорий Кипърски, цариградски патриарх 255

Григорий Цамблак 418, 419, 422, 444

Григорович, Виктор 480—482, 485, 512

Грузия 101

Густуни, местно наименование 92

гърци (древни) 68

 

599

 

 

гърци, вж. византийци

Гърция 24, 31, 47, 66, 76, 92, 112, 325, 344, 575

Гърция вж. Византия

 

Давид, брат на Самуил 175

Даврагезас, вж. Доброгез

Дагобер, крал на франките 332

дакийски славяни 325—327

Дакия 83, 325 ; Прибрежна 106 ; Средиземноморска 24, 33

Далмация 18, 53, 59, 155, 176, 189, 554

Дардания, обл. 47, 69

Дафне, гр. 45

Дебър, гр. 176, 185, 188, 189

Девелт, кр. 136

Девня, Девина, кр. 242—246

Дедеагач, гр. 58 Деркон, кр. 18

Десислава, жена на севастократор Калоян 482, 489, 491, 494, 496, 499, 501, 505, 509

Дидим, философ 450

Димитрий, спи на Теодор Комнин, солунски деспот 404

Димитрий Кидоний, византийски писател 555, 567—585

Димитрий Палеолог, велик доместик 568

Димитрий Хоматиан, охридски архиепископ 227, 239—241

Диногеция, кр. 51

Дионисий, инок, книжовник 429

Дионисий, езически бог 454

Дионисопол (дн. Балчик), гр. 29

Дирахиум, вж. Драч

Днепър, р. 125, 132, 187

Днестър, р. 51, 125

Добрейшово евангелие, български книжовен паметник 313

Добрина, българка 211, 213, 215

Доброгез, Доброгост, Даврагезас, славянин във византийската войска 42, 43

Добромир, служител в българската царска канцелария 422

Добромир Хриз, български болярин 219

Добротица, владетел на Добруджа 550

Добруджа (Карвунска земя, Малка Скития) 41, 45, 70, 125, 131

доминикани, монашески орден 284, 285

Доспа планина 398

Доростол (Дръстър, дн. Силистра), кр. 44, 201, 242, 245

Драган, майстор калиграф от Търново (XIII в.) 491, 501, 505

Драгота, управител на Мелник 400, 401, 405—407

Дражил, българин 211, 213

Драма, гр. 140, 408

Драч (Епидамнос, Дирахиум), гр. 29, 53, 319, 389, 398, 535

Дрин, р. 162, 176, 178—182, 184—189

Бели Дрин 183 185, 189

Черни Дрин 184—189

другувити, славянско племе 141

Дръстър, комит от Симеоново време 377

Дръстър, гр. вж. Доростол

Дубровник, република 423

дубровничани 423, 424

Дубровнишка грамота на Иван Асен II 314, 319, 423

дукляни, сърбохърватско племе 110

Дуклянска летопис, сърбохърватски книжовен паметник 153, 155, 156, 160

Дуло, първобългарски владетелски род 89—100, 197, 198

Дунав (Истрос), р. 13, 16, 20, 21, 31, 38, 42—44, 47, 49, 51, 52, 54, 58, 60, 63, 64, 66—71, 89, 109, 112, 114, 125, 126, 129, 131, 133, 161, 174, 196, 201, 207, 208, 222, 246, 309, 311, 325, 326, 333, 336, 338 343, 354, 367—370, 415

Дуросторум, вж. Доростол

 

600

 

 

Евагрий, византийски историк 450

евреи 76, 368, 565

Евстатий, византийски лекар и учен 219, 220

Евтимий Търновски, български патриарх 294, 301, 302, 319, 428, 429, 561

Египетска земя 436

Едеса, гр. вж. Воден

езерити, езерци, славянско племе 375

Елада, област 24, 66, 109, 238, 255

Елена, майка на Константин Велики 128

Елена, майка на Иван Асен II 319

Елена, дъщеря на Иван Асен II 401, 405

Елена, жена на Константин VII Багренородни 128

Елена, сръбска кралица 271, 272

Елеуса, манастир при гр. Струмица 302, 303

Елида, област 92

Елмингирос, византийски военачалник 35

Елминзур, византийски военачалник 35

Елтимир, болярин, вж. Алтимир

Енос, гр. 58

Епидамнос, вж. Драч

Епир, област 17, 24, 25, 47, 65, 109, 389

eptaradici, славянско племе? 81, 82

Ерми, първобългарски владетелски род 89, 91, 92, 100

Ермоген, магистер, от хунски произход 35

Ернестос, канцеларий на Арнулф 359

Ерусалим 128, 370, 372, 434

Ерусалим Нови = Цариград 128

Ефрат, р. 27, 46, 436

 

Железни врата (Котленски проход) 246

Жуфруа Вилардуен, кръстоносец 370

 

Заверган, хан на кутригурите 31

Загора, област в България (Северна България, Югоизточна България, област югозападно от Пирина) 265, 314, 380, 394

Залпада, кр. 242

Залцбург, архиепископия 345

Захарий, папа 345

Захълмие, област 110

Звиница, български княз, син на Омуртаг 94

земетръс 28, 29, 31, 32

Зипер, копиеносец във византийската войска 43

Зограф, светогорски манастир 295—302, 427

Зографска българска история 480

Зоя, майка на Константин VII Багренородни 516

 

Ивайло, български цар 245, 255, 417, 418

Иван Александър, български цар 212, 285, 411, 420, 422, 424, 427, 430, 549—551, 554, 560, 561

Иван Асен II, български цар 212, 236, 240, 255, 275, 277—281, 286, 289—315, 317, 319—321, 397—399, 401, 402, 404, 405, 408, 416, 423, 426, 484

Иван Асен III, български цар 255, 417

Иван Владимир, княз на Зета 153, 159

Иван Владислав, български цар 153, 155, 194—196, 198

Иванко, син на Добротица 550, 553

Иван Срацимир, български цар 550, 565

Иван Търновски, вж. Иван Асен II

Иван Углеша, серски деспот 299, 547, 548, 551, 554—558

Иван Шишман, български цар 212, 314, 422, 427, 550, 554, 555, 560—552, 564

иверци (= грузинци) 437

ивирийци (= испанци) 435

 

601

 

 

„измаилтяни” (мохамедани, араби, турци) 131—133, 137, 547

Изот, легендарен цар 126, 127

Илдигис, лонгобардски княз 53, 54

Илирик, Илирикум, Илирия 17, 25, 35, 37, 47, 53—55, 68, 69, 189, 235, 348, 352, 575

илири 24, 32—34, 62

Именник на първобългарските ханове 89, 91, 93, 94, 98—100, 102, 103, 123, 131, 197

Индийско море = Индийски океан 436

Инокентий III, папа 222, 264—271, 421

Инокентий IV, папа 271, 283—286

Ираклий, император 102, 117, 328—330

Ираклия, гр. 552

Иречек, Константин, историк 482—485, 487, 511, 512

Ирина, византийска императрица, жена на Константин V Копроним 36

Ирина, византийска императрица (797—802) 253

Ирина Дука, съпруга на Алексий I Комнин 195

Ирина, дъщеря на Теодор Комнин, съпруга на Иван Асен II 305—307, 312, 314, 317—319, 321, 399, 404

Ирина, дъщеря на Теодор I Ласкарис, съпруга на Андроник Палеолог, след неговата смърт омъжена за Йоан III Батаци 233

Ирина, дъщеря на Теодор II Ласкарис, съпруга на Константин Асен 405, 480, 489, 496, 499/500, 501, 507, 509

ирландци 438

Ирник, митологичен първобългарски владетел 89

Исак II Ангел, византийски император 256, 384, 390, 415

Исак Комнин, брат на Алексий I Комнин 537—539

Исая Серски, книжовник 546—549, 564

Исбул, кавхан 140—143

Исидор Глава, солунски митрополит 575

Исидор Пелузиот, църковен писател 361

исихазъм, верско течение 473

Искър, р. 71, 242

Испания 22, 26, 437

Исперих, вж. Аспарух

Испор = Аспарух 130, 131

Истрос, вж. Дунав

Италия 22, 24, 26, 42, 52, 54, 59, 68, 311, 358, 360, 435, 568

Ихтиман, гр. 555

 

Йоаким, търновски патриарх 321

Йоан VIII, папа 251, 262, 352

Йоан, зет на Юстиннановия братовчед Герман 18, 59

Йоан, навпактски митрополит 319

Йоан Асен, потомък на Асеневци 576

Йоан III Ватаци, никейски византийски император 230, 231, 233—237, 240, 275, 289, 302, 304, 308, 309, 311, 312, 318—321, 390, 399—405

Йоан XI Век, цариградски патриарх 225, 227—229, 239, 241

Йоан Венециански, папски пратеник 353

Йоан VI Кантакузин, византийски император 420, 556

Йоан Дамаскин, църковен писател 434, 440, 460

Йоан дьо Бриен, цариградски латински император 320, 397

Йоан Екзарх, старобългарски писател 113, 434, 435, 440, 441, 443, 444, 460—464

Йоаникий, охридски архиепископ 240

Йоаникий, византиец, попаднал в български плен в 811 г., житие на 135

Йоан Итал, византийски философ 208, 469—472

Йоан Каматир, охридски архиепископ 239

Йоаи Кипарисиот, приятел на Димитрий Кидоний 558

 

602

 

 

Йоан IV Ласкарис, византийски император 290

Йоан Ласкарис Калофер, приятел на Димитрий Кидоний 573, 582

Йоан V Палеолог, византийски император 551, 552, 556, 563, 571, 572, 574

Йоан VII Палеолог (син на Андроник IV Палеолог), византийски император 551

Йоан VIII Палеолог, византийски император 411

Йоан Петралифа, тъст на Теодор Комнин 311, 390

Йоан I Цимисхий, византийски император 154, 157, 158, 174, 244

Йоасаф, монашеско име на император Йоан Кантакузин 556

Йонийски залив, вж. Адриатическо море

Йоасф II, цариградски патриарх 411

Йосиф от охридското с. Равне, преписвач на Болонския псалтир 314

 

Кавала (Христопол), гр. 141, 558

Кавалини, Пиетро, италиански живописец 503

календар на първобългарите 440, 441

Калист I, цариградски патриарх 473

Калист, силистренски митрополит 411

Калоян, български цар 220—224, 264—271, 289, 292, 319, 385, 386, 393, 394, 397, 400, 421, 422, 426, 522

Калоян, севастократор 417, 482, 484, 489, 491, 492, 496—499, 501, 502, 504, 509, 511

Калук, магистер на войската в Илирик 35

Камчия (Вичина), р. 188, 244

Каидиднана, кр. 44

Карвунска земя, вж. Добруджа

Кардам, първобългарски хан 96, 97, 197

Карея (на Света гора) 301

Кария, обл. 31

Карл Велики 249, 335—337

Карломан, син на Людовик Немски 343, 355

„Каспийски врата” 435

Катуница, с. 392, 393

Кахрие-джами в Цариград, стенописите на 502, 503

квадривиум 464

Келагаст, брат на Мезамир, виден ант 90, 93, 99

келти, племе 207, 330

Киев, гр. 40, 367

Киевско княжество 105, 106, 113

Кизик, гр. 539, 540

Киприан Цамблак, митрополит 422, 424

Кипър, о. 30, 31, 568

Кирил, византийски военачалник 17

Кирилометодиеви ученици 353—356, 358, 359, 362, 363, 368, 369, 435

Кисос (дн. Кешан), гр. 321

„Китай, земя на сирите”, сиреч „сините” 436

Китерон, планина 238

Кичево, гр. 183

Клара, вдовица на влашкия воевода Александър 285, 286

Климент Охридски 353, 354, 355, 357, 363—365, 377 ; житие 354, 356, 357, 359 ; образ 316

Клокотница, битка при 294, 295, 319, 320, 397, 398

Ключ, клисура 380, 382

Кодор, р. 116

Кожани, гр., област 93

Козлодуй, с. 71

Козма, цариградски патриарх 543

Козма Индикоплевст, александрийски писател 434, 437, 461

Козяк, кр. 246

Коломан, Каломан, български цар 274, 283, 299, 300, 309, 314, 399, 401, 408

Коменциол, византийски пълководец 243

 

603

 

 

комета, поява 321, 463

Комитопули, синовете на комит Никола 164, 165, 169, 170, 172, 175, 377

Комнини, византийски владетелски род 534, 537—543

коновляни, племе 110

Константин Велики 128, 129, 201, 236

Константин I, владетел на абазгите 152

Константин V Копроним, византийски император 36, 196

Константин VII Багренородни, византийски император 128, 129, 150, 151, 366, 516, 520

Константин VIII, византийски император 129, 157, 162, 176, 179, 181, 186, 192

Константин Асен, Константин Тих, български цар 212, 255, 256, 405, 417, 480, 489, 496, 499, 501, 507, 509

Константин Шишман, вж. Константин Асен

Константин, син на Лъв V Арменец, вж. Саватий

Константин, син на Никифор III Вотаниат 538

Константин, патриций, узурпатор 249—251

Константин Акрополит, син на Георги Акрополит 205, 305

Константин Кавасила, охридски архиепископ 226, 239, 240

Константин Костенечки (Константин Философ), български и сръбски книжовник 371, 372, 424, 462, 467

Константин Опис, схоларий 136, 138, 139, 142, 145

Константин Преславски, български книжовник 361, 467

Константин Философ—Кирил 78, 105, 143, 144, 345, 346, 348, 351, 354 359, 362, 368, 369, 435, 437, 438, 444, 449, 458, 450, 468, 469 ; житие 354, 368, 435, 438 ; образ 316

Константин Хлор, Константин Зелени — баща на Константин Велики 128

Константинопол, вж. Цариград

Констанций I, император 16

Констанций II, император 486

Кордила, византийски военачалник 142

Коринт, област 29

Косово поле, битка при 546, 566, 577, 583

Костанца, църковен събор в 201,373

Костур, гр. 291, 315, 318

Коцел, блатенски княз 339, 341, 343, 354, 368, 369

Крали Марко, син на Вълкашин 550

Кресна, Кресненски проход 376, 380, 382, 394

Крит, о. 519

Кричим, надпис от 315

Крум, български хан 119, 127, 139, 140, 142, 166, 168, 172, 174, 198, 202, 216, 218, 252, 335—338

кръстоносци, западни рицари 220, 249, 311—313, 324, 370, 384, 385, 387—390, 500, 505

Ксанти, гр. 396

Кубер, син на Кубрат 97, 109, 332, 333

Кубрат, първобългарски хан 88, 89, 94—96, 99—101, 132, 332

кукери 454

кукумион (меден съд) 513, 514, 518, 528

Кулпа, р. 359

кумани 107, 125, 221, 283, 284, 291, 293, 294, 308, 311, 386, 415, 531—533

Курт 91, 98; вж. Кубрат

Кутмичевица, област 356, 363

кутригури, племе 17, 19, 31, 36, 49, 62, 107, 327

Куцис (Koutzis), началник на византийските войски 32

Кюстенджа, вж. Томи

Кюстендил, гр. 566 ; вж. Велбъжд

 

Лавра (на Света гора) 301, 302

 

604

 

 

Лазар, сръбски княз, 550, 565

Лазика, област 116

Лампсак, гр. 150

латини (западни рицари в Цариград) 230, 235, 236, 239, 256, 279, 304, 308—310, 312, 320, 385—387, 389—301, 396, 397, 399, 404, 426, 493

Латинска цариградска империя, вж. латини

Лебане, гр. 33

Леонтий, син на Доброгез 42, 43

Лерин, г. 219

Либаний, философ 548

либийци 437

Либия 24

Лимнос, о. 568, 583

Лион, църковен събор в 286, 287

Литерата, Ледерата, кр. 46

Лихнида, Лихнидос, гр., езеро 28, 162—164, 167, 169, 173—179, 181, 182, 184, 186—189; вж. Охрид; Охридско езеро

лонгобарди 35, 53, 54, 60, 63, 64, 69

Лондонско четвероевангелие, български книжовен паметник от XIV в. 422, 429, 430

Лъв I, император 34

Лъв III Исавър, византийски император 247

Лъв V Арменец, византийски император 118, 119, 135, 136, 217, 249— 253, 258

Лъв VI Мъдри, византийски император 110, 299, 367, 426, 465, 466, 516, 520

Лъв V, папа 249

Лъв Математик, византийски учен 469

Лъв Магистър Хиросфакт, византийски пратеник в България 465

Лъв Пафлагонийски, византийски стратиот 513, 514, 517—527

Лъв Фока, византийски пълководец 515, 517, 523, 526

Людовик I, маджарски крал 559

Людовик Баварски, вж. Людовик Немски

Людовик Благочестиви, римско-германски император, 337, 338

Людовик Немски (Баварски) 338, 341—343, 346, 347, 350, 351

Людовик IX Свети, френски крал 311

 

Маври 32, 437

Маврикий, византийски император 14, 15, 80, 84, 243

Магнаурска школа 469

Мадарски конник 478

маджари (угри, унгарци) 107, 132, 248, 267, 271, 273, 275, 277, 280—282, 284, 313, 319, 326, 365—368, 371, 372, 399, 514—516, 526, 532, 558, 559

Маджарско (Унгария) 267, 268, 274, 276, 278—282, 284, 286, 308, 311, 325, 335, 336, 357, 368, 435, 559

Мадита (Madyta), гр. 321

Макарий, охридски архиепископ 240

Макарий, монах от манастира Пеликит 135

Македония, област 17, 25, 47, 59, 83, 109, 136, 141, 142, 163, 171, 205—207, 222, 291, 294, 325, 332, 333, 356, 363, 378, 383, 384, 385, 389, 390, 408, 409, 505, 551, 556, 557, 563, 570, 575, 577

Македония = Тракия 309, 547

Максимиануполис (дн. Гюмюрджина), гр. 58

Мала Азия 134, 145, 235, 426, 436, 534, 567, 587

Маламир, Маломир, български хан 94, 99, 139, 140, 218, 339—341, 344

малария 32

Мали Преслав, Переяславец, гр. край Дунава 196, 201, 367, 368

Манасиева летопис, български книжовен паметник от XIV в. 112, 118, 120, 224, 259, 418, 422, 429, 430

манихейство, ерес 457

Мануил I Комнин, византийски император 248

 

605

 

 

Мануил Комнин, солунски деспот 319, 320

Мануил II Палеолог, византийски император 551, 552, 558, 563—565, 575—584

Мануил II, цариградски патриарх 302

Мануил Кантакузин, деспот на Морея 569

Мануил Оловолос, византийски писател 253, 255, 257

Мануил Раул Метохит, приятел на Димитрий Кидоний 575

Мара-Тамара, сестра на Иван Шишман 560—562

Марино Фалиеро, венециански дож 424

Марица (Хеброс), р. 54, 65, 137, 142, 145, 188, 208, 321, 397, 546, 548, 554, 555, 557, 558, 561, 569

Мария-Мира, съпруга на цар Петър I, 158, 159

Мария, незаконна дъщеря на Иван Асен II 319

Мария, българска царица, съпруга на Константин Тих 417

Мария, дъщеря на Иван Александър, жена на Андроник IV Палеолог 551, 556

Мария, византийска императрица, съпруга на Никифор III Вотаниат 538, 541

Маркиан, виз. император 34

Мартин, византийски пълководец 42

Марцианопол, гр. 242—244, 246; вж. Девня

Марция, сестра на имп. Траян 244

Матей, мелнишки митрополит 411

Мезамир, вожд на антите 90, 93, 99

Мела, местно наименование 375

Мелетий, монах, книжовник 443

Мелетий, софийски митрополит 512

мелинги, славянско племе 375

Мелна, Горна и Долна, с. Радомирско 375

Мелна, р. 375

Мелник, гр. в Полша 375 ; в Чехословакия 375

Мелник, Мелнишко 303, 374—393, 396—412, 506

Мелнишка р. 375

Мело, местно наименование 375

Меотида (дн. Азовско море) 435

Месемврия, гр. 225

Места, р. 55, 57, 141

Методий, славянски първоучител 78, 105, 143—145, 341, 348, 351—353, 355, 356, 358, 359, 362—364, 366, 368, 369, 435, 437 ; житие 368, 435

Метохия, област 185

миди, мидийци, племе 437, 515, 516, 523, 526

мизи = българи 19, 207, 238, 222, 254, 255, 531, 533, 535, 553

Мизия (Долна и Горна), област 29—31, 41, 44, 68-71, 73, 74, 81—83, 207, 305, 306, 333

мисимиани, племе 116, 117

Митра, митраизъм 455—457

Миуполис, гр. 237, 238, 241

Михаил, княз, вж. Борис I Михаил

Михаил II Асен, български цар 314, 317—319, 399, 417

Михаил I Рангаве, византийски император 216, 217, 249, 251, 252

Михаил II, византийски император 253

Михаил III, византийски император 139

Михаил VIII Палеолог, византийски император 230, 232, 233, 240, 253—256, 291, 390, 404, 416

Михаил II Ангел, епирски деспот 291, 318, 389

Михаил Аталиата, византийски писател 78

Михаил Българинът 143, 145

Михаил Глава Тарханиот, византийски военачалник 417

Михаил Псел, византийски писател 305, 438, 440, 462, 470

Мицо, зет на Иван Асен II 255, 417

Моимир, моравски княз 337, 339—341

 

606

 

 

Мойсей, брат на Самуил 129, 378

Мокра, местно наименование (планина и област) 167—170, 172, 173, 182—191, 200, 207

Мокра, р. 183, 186

Мокран, местно име 170 ; в Персия и Алжир 171

Мокранска планина (Охридско) 170

Мокрена, местно име 170; проход 183

Мокрени, с. (Велешко и Костурско) 183

Мокренско дефиле 163

Мокренци, селище 184

Мокрон, крепост 183/4

Мокър, Мокрос, Мокра „цар на българите“ 161—177, 179, 181, 182, 185, 189—200, 207

Мокър, Никола, „баща на Самуил” 191, 193

Монастирец Мокра, с. 183

монголи, народ 532

Менемвазийска хроника 110

Морава, р. 336

Мосинопол, кр. 382, 396

Московска държава 431

Мраморно море 18, 552

Мракала, област 212, 422

Музалон, приятел на Димитрий Кидоний 579

Мундо, византийски военачалник 17—19, 37

Мурад I, султан 551, 552, 554, 555, 561, 562, 565, 573, 574, 577, 583

Мурин, византийски пълководец 245

Мцхета, църква при Тбилиси 497

 

Наводнение 28, 29

Нарзес, византийски пълководец 32, 35, 36, 52, 67, 68

Наръш, надпис от 127

Наум Охридски 353 ; житие 245, 365, 369

Неврокоп (дн. Гоце Делчев), гр. 384

Неофит Продроминос, византийски писател 444

неретляни, вж. реитани

нестинари 454

никейци 311—313, 399, 401, 403—406, 421

Никея, Никейска империя 233, 309, 310, 313, 405, 425, 505, 507, 534

Никифор I Геник, византийски император 126, 202, 216, 217, 250, 253

Никифор II Фока, византийски император 129, 515

Никифор III Вотаниат, виззнтийски император 302, 303, 529, 530, 534—537, 539—544

Никифор, цариградски патриарх 250 сл.

Никифор, византийски пълководец 245

Никифор Блемида, византийски писател и философ, 225—230, 239

Никифор Вриений, претендент за византийския престол 534

Никифор Мелисин, претендент за византийския престол 542, 543

Никифор Палеолог, привърженик на Никифор III Вотаниат 543

Никифор Фока Стари, византийски пълководец 515

Никола, комит, баща на Самуил 167—170, 175, 191, 193,198, 377

Николай I, папа 347, 350

Николай IV, папа 271, 272

Николай Мистик, цариградски патриарх 146—152, 466

Николай Манглавит, византийски военачалник 400—402

Николай Литовой, началник на Мелнишката крепост 400

Никополис, гр. при Дунава 246

Никополис, гр. 200

Нил, цариградски патриарх 584—586

Нил, р. 29

Нимфеон, гр. 256

нипсистиарий, длъжност във византийския двор 517

Нитра, епископ на 339 ; вж. Вихинг

Ниш, гр. 58, 183, 167, 369, 564, 565

Нове (при дн. с Сгъклеч) гр. 46, 58

Нови Рим = Цариград 125

 

607

 

 

Ногай, татарски хан 418

нормани 383, 390, 391, 427, 543

Нравота (Боян), син на Омуртаг 94, 102, 341

 

Огнарис, копиеносец 36

Огоста, р. 71

Огражден, планина 380

Оделян, вж. Петър Делян

Одесос (дн. Варна), гр. 29,30, 68, 70, 243, 424

Одра, р. 359

Одрин (Адрианополис), гр. 61, 65, 140, 385, 397, 398, 516, 562, 564

Олга, майка на киевския княз Светослав 367

Олимп (Мала Азия), планина 134, 135

Омуртаг, български хан 140, 200—202, 218, 337—339, 344

Онегавон, таркан 338

оногундури, племе 107

Органас, чичо на Кубрат 94

Ориген, философ 450

„орисници” 453, 457

Орфански залив 141

османци, османски турци, вж. турци

остготи, остроготи 22, 26, 35, 41, 54, 60

Острово, гр. 318

Островско езеро 390

Острос, гот, византийски пълководец 15

Охрид, Охридско (Ахрида, Лихнида) 28, 163—155, 167, 169—171, 173—175, 177, 178, 180—184, 189, 229, 239, 240, 295, 314, 318, 364, 389, 409, 490; архиепископия 232

Охридско езеро (Лихнида) 152, 167, 177, 179, 183—189

Охсун, първобългарски болярин 92

 

Павел, епископ от Популония 350

Павел Клавдиополит, мелнишки владика 393, 394

Паганини, Гауденци, пизански книжовник 257 сл.

Падерборн, гр. 339

Паисий Хилендарски 408, 480

Пакуриан, византийски сановник 542

Паластолон, кр. 46

Палестина 434, 436

Палматис, гр. 44

Панаса, кр. 242

Панидос, кр. 552

Панония 325, 326, 328, 330—335, 338, 340, 343, 348, 352, 354, 365, 366, 368, 435

панонски славяни 322, 325—328, 334, 335, 338, 339, 341, 344, 354, 365, 368, 369

патарени 457, 458, 475, 476

Пахомий, игумен на мелнишкия манастир 393

Пеликит, м-р, 135

Пелопонес, област 68, 69, 109, 241, 255, 375, 552, 569, 575, 579, 584

„пеонски език” = унгарски, маджарски език 365

Переяславец, вж. Мали Преслав

перси, народ 22, 26, 27, 35, 60, 88, 116, 117, 171, 327—330, 437

Персия 37, 118, 171, 438, 439

Персиан, български хан 140, 143, 218

Перун, славянско езическо божество 92, 94

Петър I, български цар 111, 127—129, 153—160, 301

Петър II, български цар 319, 383—385, 393, 394, 414

Петър, брат на имп. Маврикий 243

Петър от Атроа, византийски отшелник 134, 135, 139, 142, 145

Петър Богдан, марцианополски архиепископ 246

Петър Делян, водач на въстанието в 1040 г. 129

печенеги 107, 129, 130, 132, 161, 415, 516, 531, 532

Пиер Алифа (Пиер д'Олп), нормански рицар 390

Пиер дьо Брашо, рицар 220—222

Пинд, пл. 221

Пинций, българин болярин, изгнаник 161, 163, 167

 

608

 

 

Пирин, пл. 378, 380 382, 383, 386, 394, 400, 409

Пиринеи, пл. 436

Пиропул, еретик 474, 475

Платамон, гр. 318

Плезо, син на Пинций, българин 161, 163, 167

Плен, син на сръбско-дуклянския княз Предимир 160

Пленимир, български княз 153, 155, 156, 159, 160

Плиска, българска столица 127, 130, 131, 201, 240, 244, 354, 413

Пловдив (Филипополис), гр. 34, 61, 65, 68, 369, 370, 384, 386, 401, 566

Плотинополис, гр. 65

Плочник, сражение при 565, 583

Повесть временных лет 11, 112, 367

Полипорос, р. 80

Помпеиуполис, гр. 29

Порто Лагос, гр. 58

Прага, гр. 368, 372

Предимир, сръбско-дуклянски княз 154—156, 160

Предимир, син на Воислав, княза на Зета 160

Презвитер (епископ) Козма, български книжовник 476

Прелимир, вж. Предимир, сръбско-дуклянски княз

Пренет (дн. Кара-Мурсал) гр. 534

Преслав, Велики Преслав, българска столица 127, 154, 157, 161, 162, 170, 174, 196, 198, 200—202, 240, 244, 377, 413, 414

Преспа, гр. 183 ; област 169

Прехвала, дъщеря на жупана на Рашка 154

Прибина, княз на Нитра 339—341, 343

Прибо, „загорски” протосеваст 314

Призрен, гр. 185

Прилеп, гр. 291, 318, 389, 473

Проб, император 488

Проватон, кр. 140

Прокопий, жена на имп. Михаил I Рангаве 249, 251, 252

Просек, кр. 389

Прохор Кидоний, брат на Димитрий Кидоний 473, 569

Псевдо-Кесарий, анонимен византийски писател 106, 114 сл., 434, 461, 466

Псевдо-Теодосий, съставител на „Граматика” 468

Птолемей, учение за сферичността на земята 437—439, 462

първобългари 11, 17—19, 22, 28, 31, 34, 36, 37, 41—43, 49, 51, 58, 65 67, 69—73, 84—91, 94, 97, 99, 103, 107, 109, 112. 125, 126, 131, 133, 136, 243, 246, 258, 327—329, 331 336, 344, 440

 

Равне, охридско село 314

Радин, ученик на Димитрий Кидоний 574, 577—582

Радомир Арон, внук на Иван Владислав 195

Разлог, гр. 383

Расате, вж. Владимир, български княз

Расате, персийски пълководец 102

Ратбод, баварски комит 341

Ратимир, хърватски княз 339

Рациария (дн. с. Арчар), кр. 242

Рашка, област 154, 559, 560

реитани (неретляни), славянско племе 110

Ресен, гр. 171

Рила, р. 383

Рим, Римска империя 26, 35, 48, 76, 80, 128, 344, 345, 350, 351, 359, 422, 425, 426, 434, 435, 451, 455, 457, 503, 568, 573; Търново = Трети Рим 430, 431

рипиани, племе 106

Рипсимия, майка на цар Самуил 168, 169

Робер Гискар, нормански владетел 390, 542

Родопи, Родопска област 47, 57, 58, 385, 386, 396—400, 562

Родос, о. 30, 31, 235, 237

 

609

 

 

Родосто, гр. 552

Роман, български цар, 129, 153, 157—160, 175, 200

Роман I Лакапин, византийски император 129, 149, 150, 158—160

Роман II, византийски император 366

Роман III Аргир, византийски император 129

Роман IV Диоген, византийски император 208

Романия = Тракия 25, 398; вж. Румелия

Ромейска империя, вж. Византия

Rosalia, Pascha rosanim, езически празник на пролетта 453, 457

Ростислав, великоморавски княз 341—344, 346, 349, 351, 352, 367—369

Ростислав, мачвански бан 417

Румелия 565 ; вж. Романия

румъни 222, 429

Румъния 488, 522

Рупелски проход 378, 380, 394, 402, 406, 407

русалии, вж. Rosalia, Pascha rosarum

руси 105, 106, 110, 111, 291, 293, 294, 368, 416, 429, 456, 460, 461, 464, 467 ; вж. тавроскити

Русия 90, 291, 294, 367, 368, 426

Руска земя = Галичско княжество 293

 

Сабиниан, византийски военачалник 17

Сава, сръбски патриарх 321 ; житие 314

Сава, монах 135—137

Сава, р. 336, 340, 359

Саватий (Константин), син на Лъв V Арменец 252

Савин, български хан 97

савромати, племе 19, 47, 531

Салона, гр. 60

Салтупиргос, кр. 44

Само, келт, основател на чешката държава 330—332, 337

Самоков, гр. 521

Самуил, български цар 129, 153, 158, 161-182, 186, 187, 189—196, 198 200—202, 378, 380—382

Самуил = Мокър, Мокрос? вж. Мокър, Мокрос

Самуил Стефан, син на Шишман (?) 161, 163, 172, 193

Санватий, баша на Хилвуд 38, 40

сарацини (араби) 27, 31, 283, 284, 437

Сатион, гр. 163

Сауджи Челеби, син на Мурад I 551

Свартуас, византийски военачалник 63

Сварун, славянин във византийската войска 43, 92

Св. Богородица Спилеотиса, м-р при Мелник 303, 391—396

Света Гора (Атон) 43, 226, 229, 239, 241, 294—299, 301—304, 392, 427, 473, 521

Св. Гора, търновски манастир 295

св. Неделя, образ в Бояна 493, 503

св. Петка, житие на 294, 319

св. Петка Епиватска, мощите на 426

Св. София, цариградска църква 543

св. Филотея от Памфилия, мощите на 426

св. Андрей Юродови, житие на 106

Св. Архангел Михаил, църква в Костур 314, 318

Св. Архангел Михаил, м-р в Мала Азия 233

св. Ахил Лариски, образ на 315

св. Георги Кападокийски, чудото на 513 сл.

св. Димитрий, защитник на Солун 43, 519, 521

св. Иван Рилски 377, 426, 489, 493

Св. Мелетий, м-р при Миуполис 237— 239, 241

Св. Михаил от Потука, мощите на 426

Св. Наум, м-р при Охрид 185

св. Николай Мирликийски, цикъл от житието в Бояна 494,496, 505,506, 509, 519

Св. Пантелеймон, църква в Бояна 481 сл.

Светополк, великоморавски княз 264, 352,354,355, 358, 361, 362, 365—367

Светослав, киевски княз 111, 128, 367

 

610

 

 

Севар, първобългарски хан 198

севери, славянско племе 11, 72—74, 85, 112

Седекия, библейски цар 129, 190, 196

„Седем славянски племена” 72, 74 сл., 81—86

селджуци, селджушки турци 107, 235, 532

Селевкия = Самуил ? 129

Сервия (Селфидже), гр. 219

Сергевци (дн. Сергювци, Търновско), с. 422

Сергей, служител на Василий II Българоубиец 381

Сергей, охридски архиепископ 240

Сердика, вж. София

Силиврия, гр. 18, 49, 552

Силистра, вж. Доростол

Симеон, български цар 127, 129, 146, 151—153, 160, 202, 223, 225, 301, 362, 364, 365, 377, 434, 445, 464—467, 516

Симон Атумани, архиепископ на Тива 575

Симон, монах, преписвач на Лондонското евангелие 422, 429

Синая, пл. 372

Синодик на българската църква 153, 155, 156, 159, 240, 319, 321, 362 470, 472—474, 561

„сири” — сини, сиреч китайци 436

сирийци 437

Сирмиум, област, гр. 24, 274, 336, 352, 353

Сицилия 436

Scardus (Шар), пл., 189

Скиртос, р. 29

скити 104, 105, 110; скити = балкански славяни 108; българи 107—109, 202, 530—533, 535, 539, 541 ; кумани 234, 235, 292, 293, 309, 311 ; маджари 514, 515, 526 ; разни племена и народи 17, 18, 34, 47, 110, 530 сл.; руси 110—112; славяни 19, 88, 104 сл.; сърбохървати 110; хазари 112, 113

Скития, Скитска земя 30, 31, 112, 207, 208, 435

Скития, Малка, вж. Добруджа

Скопие, гр. 207

Скутари, гр. 189

Слава, Славе (Мелнишко), с. 376, 399

„Славееви гори” = Славови планини 398

славини, славянско племе 21, 24, 25, 28, 47, 49—54, 58, 64, 65, 325

Славиния = България 108

Славун, княз на северите 73, 92, 94

„Слав цар”, легендарна личност, епоним 126, 130

славяни 11—17, 19—23, 25—28, 30, 31, 33, 34, 36—38, 41—45, 49 сл., 53—70, 72, 80—89, 94, 100, 103—121, 126, 136, 141—143, 145, 173, 175, 177, 178, 245, 322—331, 335—337, 342—344, 349, 355, 357, 365—368, 370, 372, 376, 415, 437, 447—454, 456—461, 463, 464, 466—168, 474, 475, 481, 488, 519, 533, 566; славяни литовски 116; поморийски 116

Словакия 339

словаци 322—326, 332, 333, 371, 373

словенци 325

слънчево затъмнение 321

смоляни, славянско племе 140, 142

соларен култ (хелиолатрия) 455, 457

Соломон, византийски военачалник 32

Солун, гр. 43, 59, 68, 96, 127, 141—145, 170, 188, 204—207, 230—234, 237, 239—241, 294, 318, 377, 378, 383, 385, 386, 390, 397, 404, 408, 410, 426, 427, 522, 551, 552, 558, 564, 566, 567, 570, 572, 574, 575, 577—582

„Солунска легенда” 123

Солунско латинско кралство 385

Сондоке, български болярин 263, 264

Сопочани, м-р 506

Соск, кр. 219

Сотерих, византийски военачалник 116

София (Средец), гр. 58, 59, 212, 369, 378, 384, 481, 482, 486, 509, 564, 566

 

611

 

 

Софроний, митрополит на Анхиало 411

спори = боспори 28

Средец, вж. София

Средиземно море 436

Станимака, надпис от 1231 г. 314 ; църква 498, 499

Стара планина (Хемус, Балкан) 70—72, 85, 161, 221, 235, 245, 254, 309, 333, 413

Старидол, кр. 219, 318

Стефан Воислав, сръбски княз 110

Стефан Душан, сръбски цар 297—301, 303, 409, 410, 420

Стефан Лазаревич, сръбски деспот 371

Стефан Урош, сръбски цар 409

Стефан Урош II Милутин, сръбски крал 314

Стоб (дн. Стоби, с.), гр. 383

„Стохълмие”, област 245

Странджа, пл. 375

Стрез, болярин 313

Стригониум (Гран), гр. 559

Стримон, тема (Струмишка област) 109, 378

Струга, гр. 179, 185, 187

Струма (Стримон), р. 141, 144, 206, 378, 380, 382—384, 386, 394, 400, 402, 406, 410

Струмица, кр. 207, 302, 303, 383

Струмица, р. 206, 207

Сукивида, кр. 46

Сукидава, кр. 44 ; вж. сл.

Суцидава, р. 44

„Сульов гроб”, могила при Бояна 488

Суха гора, планина 173, 183

сърби 14, 110, 164, 325, 331, 342, 343, 357, 371, 424, 460, 461, 464, 554—558, 565, 584

Сърбия, сръбски земи 164, 286, 319, 356, 426, 506

Сяр, гр. 294, 304, 378, 384, 399, 401, 404, 406—408, 410, 555, 558, 561, 565, 577

 

Таври, племе 47

Таврически полуостров 111

тавроскити = руси 111—113

Тайгет, планина 375

Тамерлан, татарски хан 121

Тарасий, цариградски патриарх 136

Тартис (Фартис) = Гвадалкивир, р. 436

татари 107, 121, 132, 236, 309, 409, 417, 523

Твърдко, босненски бан 565

Телериг, български хан 197

Теодора, византийска императрица 129

Теодора, съпруга на император Теофил 253

Теодор I Ласкарис, византийски никейски император 233

Теодор II Ласкарис, византийски никейски император 225—229, 236, 238, 239, 289, 290, 401, 405—407

Теодор Комнин Ангел Дука, епирски деспот, сетне солунски император 227, 237—239, 241, 303, 305, 307, 317, 318, 389—391, 396—399

Теодор I Палеолог, деспот на Морея 552, 579, 584

Теодор Петралифа, тъст на Алексий Слав 390

Теодор Продром, византийски поет 305

Теодор, внук на Иван Владислав 195

Теодор, олгутаркан 377

Теодор от Смирна, философ 208

Теодор Фил, управител на Солун 231

Теодосий, български патриарх 427

Теодосий Търновски, исихаст 429 ; житие на 473, 474

Теофанò, жена на Лъв VI Мъдри 426

Теофил, византийски император 141, 170, 171, 208, 218, 247, 253

Теофилакт Охридски, архиепископ на Охрид 296, 354

„Теофилакт, патриарх търновски” = Теофилакт Охридски 296

Тервел, български хан 196—198

Термопили 17, 25

Тесалия, област 17, 25, 47, 294, 318, 384, 558

 

612

 

 

Тибър, p. 35

Тива, архиепископ на 575

Тигър, р. 436

Тимарион, литературно произведение 204—208

Тимок, р. 71, 333

тимочани, славянско племе 337

Тирас (Tyras), гр. при устието на р. Днестър 51

Тиренско море 436

Тиса, р. 333, 336, 338, 340, 343

Тихота, преписвач на Болонския псалтир 314

Тича, р. 202

Тома Славянин, водач на въстание 108, 136

Томи (Кюстенджа), гр. 45, 68

Томичов псалтир, български книжовен паметник от XIV в. 430

Топир, кр. 55, 57, 58

Топлица, р. 565

Тотила, остготски крал 18, 26, 35, 54, 59, 60, 64

траки 32—35, 68, 107, 126

Тракийски Херсонес, вж. Галиполски полуостров Тракия 17, 20, 21, 24, 31, 33, 34, 37—41, 43, 47, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 68, 80, 83, 141, 142, 222, 235, 309, 321, 324, 385, 386, 390, 396—398, 546, 547, 569, 570, 575, 587

Трансилвания 335

Трансмариска (дн. Тутракан), кр. 44, 46

Трапезица (в Търново) 414, 416, 427, 502

Траян, римски император 51, 244

Траян, син на Иван Владислав 195

Траянов вал 131

Траянополис, гр. 58

Требинье, област 110, 554

Тревненски проход 256

трибали = сърби 319, 556

тривиум 464

Тропеум Траяин, гр. 242

Троя, гр. 120, 220, 221, 223, 224, 255, 569

Троянска притча, повест 220—225

троянци 220

Тулиан, пълководец 18

Турис, гр. 51

турци (османски, селджушки) 31, 107, 132, 212, 2Р5, 324, 376, 410, 411, 418, 420, 426, 429, 532, 539, 540, 546—549, 552—587; вж. селджуци

Тутракан, гр. 44, 46 ; вж. Трансмариска

Тутхон, Тотхун 92 ; вж. Анхиало

Търново, българска столица 166, 167, 255, 257, 296, 297, 299, 321, 386, 387, 396, 398—400, 402, 405, 408, 409, 413—431, 491, 500, 531, 504, 505, 509, 550, 559, 560; надпис от 315

Търново = Трети Рим 430, 431

Търпимир, хърватски княз 342

тюрки (турки) 81, 107, 125, 132, 325, 327, 516, 532; маджари 81, 516, 523—526; хазари 132

 

Угри, вж. маджари

узи 107, 415, 531, 532

Узункюпрю, гр. 65

Улбах, военачалник 36

Улметум, кр. 45, 46

Улфила, готски просветител 16

Умбертопул, племенник на Робер Гискар 542

Урбан V, папа 285

Урбан VIII, папа 246

Усигардос, славянин във византийската войска 43

утигури, тюркско племе 36, 49, 107, 327

 

Факразий, велик примикюр 568, 570

Фераро-Флорентински църковен събор 411

„Физиолог” 441, 442, 463

Филипи, гр. 140

Филип Македонски, цар 408

Филипополис, вж. Пловдив

Филопатион, дворец при Цариград 535

 

613

 

 

Флоренций, тракиец във византийската войска 32

Формоза, портуенски епископ, сетне папа 262, 350, 359, 360, 362

Фотий, цариградски патриарх 110, 349, 450, 464, 469

франки 60, 330, 331, 334—345, 350, 352, 354, 355, 358, 359, 362, 364, 366

франки, цариградски латини, вж. латини

Франция 311, 312

франческани (минорити), монашески орден 283—285

Френк хисар, търновски квартал 424

фриги 437

Фридрих I Барбароса, германски император 384

Фридрих II, германски император 236, 279

Фудул, еретик 474, 475

 

Хазари 36, 70, 107, 111—113, 132, 133, 435, 437, 532

Хайредин паша, беглер-бег на Румелия 565

халдеи 437

Халкидически полуостров (Светогорски п-в) 558

Хандак, с. 298

Харон, култ към 452, 457

Хелеспонт 420

Хемимонт 47, 69

Хенрих Фландърски, цариградски латински император 220, 387, 389, 390

Хептапорос, р. 80

Херкулесови стълбове, вж. Гибралтар

Херсон 435

Херсонес, вж. Тракийски Херсонес

херули, племе 12, 17, 32, 35, 52, 69

Хилвуд, славянин, ромейски стратег 21, 33, 37—41, 50—53

Хилвуд, Псевдо-Хилвуд 50—53

Хилендар, светогорски манастир 96, 298, 300, 301

Хинкмар, реймски архиепископ 347

Хипократ 444

хоматинци 543, 544

Хорс, славянско езическо божество 101

Хрельо, феодален владетел на Струмската област 410

Христопол (дн. Кавала), гр. 141, 142, 558

Христофор, анкирски митрополит 320

Христофор, син на Роман Лакапин, тъст на цар Петър I, 158, 159

хуни 12—19, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 34—36, 42, 43, 47, 60, 65, 67, 68, 88, 90, 99, 107, 137, 142, 486, 532

хървати 14, 110, 112, 325, 331, 332, 339-343, 357, 460

Хърватско 356

 

Царевец (част от Търново) 419, 421, 427

Царево падало, местност при Бояна 487

Цариград (Константинопол, Византион) 24, 26, 29, 38, 49, 50, 53, 55, 86, 110, 119, 125, 128, 140, 154, 157—159, 230, 247—250, 252, 308, 310, 312, 330, 331, 334, 344, 346, 348, 349, 351, 352, 368, 369, 385, 389, 397, 404, 411, 425, 426, 430, 469, 493, 495, 496, 500, 503, 504, 514, 526, 534, 536, 542, 546, 552, 557, 563, 568, 573—575, 579, 582; църковен събор 351, 470, 472, 473

„Царицин град” (при Лебане) 33

Цейлон, о. 436

Цепена, кр. 385, 387, 393, 405

цигани 16

Цикладски острови 30

Цимпе, кр. 31

 

Чаталарски надпис 201

Черна вода, гр. 45

„Чернобог” 456

Черномен, с., битка при 546, 549, 553—555, 558—564, 569

Черно море 18, 32, 70, 72, 131, 242, 245, 333

Черноризец Храбър, старобългарски писател 369, 445, 467—469

 

614

 

 

чехи 322—326, 330—336, 338, 339, 344, 354, 365, 367, 371—373 ; вж. бохемски славяни

Чехия (Бохемия) 99, 368

Чивидалско евангелие, латински ръкопис от V—VI в. 101, 102

Чоки, син на Ногай, татарския хан 418

Чорлу, кр. 54, 311, 312

чума 28, 29, 581

 

Швабия 435

„Шишман, български владетел” 161, 164, 191

„Шишман Мокър” 161, 162, 164—170, 175, 191, 193

Шкодра, гр. 187

Шкумба, р. 183

 

Щип, гр. 207

 

Юлиан Отстъпник, император 357, 455, 456

Юстин I, византийски император 19—21, 25, 28, 29, 33, 34, 39, 66

Юстин II, византийски император 34

Юстин, син на Герман, Юстиниановия братовчед 61, 63

Юстиниан I, византийски император 14, 20—36, 38—41, 43—49, 51, 54, 57—59, 61, 63, 65—59, 84, 163, 242, 328, 415, 486

Юстиниан II Ринотмет, византийски император 109

Юстиниан, син на Герман, Юстиниановия братовчед 59, 63

Юстиниана Прима, гр. 33

Юстиниапол, гр. 163

 

Яков Български, Яков Проархий, охридски архиепископ 225—241, 309

Яков Светослав, деспот 226

Янтра (Ятрус), р. 41, 427

Ян Хус, бохемски реформатор 372

Ятрус, вж. Янтра

  

[Previous]

[Back to Index]