Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България

Иван Дуйчев

 

Предговор

 

 

В три последователно обнародвани тома (1965, 1968 и 1971 г.) бяха преиздадени писаните от мене изследвания и статии на няколко чужди езика, а преди година бяха преиздадени статии на руски език. Тук са събрани двадесет и пет статии, излезли на български език в периода от 1933 до 1970 година, писани през разни години и при различни условия на научната работа. По своята проблематика те се отнасят предимно до политическата и отчасти до културната история на нашето средновековие. Началните няколко статии разглеждат въпроси от най-ранната българска история, сиреч от времето на първите прониквания на славяните в отсамдунавските земи до края на VII век. Три статии са посветени на нашата история от IX и X век, а следващите няколко статии разглеждат проблеми от по-късните столетия. Последните десетина статии имат твърде разнородна тематика от политическата и културната история, като завършват с неотдавна обнародвано проучване върху историята на османското завоевание на Тракия през втората половина на XIV век. Към някои от проблемите, които са проучвани в тези публикации, аз се върнах и по-късно и отново преразгледах наличните исторически извори и съществуващата специална литература. Дадените на края на книгата кратки допълнения, които имат повече библиографски характер, съдържат посочвания за тези по-късни проучвания, често пъти излезли на чужди езици. Целият включен тук материал бе отново огледан най-внимателно от мен с оглед да се поправят някои грешки и да се направят тук и там малки допълнения.

 

9

 

 

[Next]

[Back to Index]