Исторически документи и свидетелства за гроба на Левски

Николай Хайтов, Георги Тахов (съставители)

 

БИБЛИОГРАФИЯ НА СТАТИИ И КНИГИ ПО ИЗДИРВАНЕ ГРОБА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

1. Слово, казано от Софийския Митрополит Мелетий при парастаса за покойний йеродякон Игнатий на Връбница, Селянин, бр. 15, 23. IV. 1882.

 

2. Кирков, Г. Я. Васил Левски (Дяконът). Средец, 1882.

 

3. Стоянов, З. Васил Левски (Дяконът), Чърти от живота му. Пловдив, 1883.

 

4. Заимов, Ст. Васил Левски. Дяконът. С., 1895.

 

5. Кръстев, Д-р К. Васил Левски. Кратка биография написана по повод. . . Мисъл, кн. 8, с. 871.

 

6. Програма по откриваньето памятника на Васил Левски. Отделен отпечатък. С., 1895.

 

7. М-К-Б. (Михаил К. Буботинов). На 1873 лето. . . България, бр. 12, 6. II. 1898.

 

8. Кършовски, П. Васил Иванов Левски, Юнак, бр. 6, 6. II. 1898.

 

9. Калчев, Н. Напомняне за отпразнуването една двадесет и пета годишнина. Бълг. сбирка, кн. 1, 1898, с. 103.

 

10. Марковски, М. След мъченическата смърт. Бълг. сбирка, кн. 3, 1899, С. 126.

 

11. Стоянов, Д-р П. Градът Ловеч като център на БРЦК, Ловеч, 1901, с. 42.

 

12. Где е гробът нд Левски. Нова българска трибуна , бр. 448, 13 I. 1911.

 

13. Иширков, Д. Град София през XVII век. С., 1912, с. 26.

 

14. Левски пред съда. Западно ехо, бр. 38, 23. II. 1924.

 

15. Бурски, Д. К. Къде е погребан Левски. Политика, бр. 430, 5. III. 1929.

 

16. Венедиков, Д. Де е обесен В. Левски. Мир, бр. 10892, 27. II. 1937.

 

17. Матеев, П. М. За местопогребението на Левски, Мир, бр. 10483.

 

18. Алексиев, П. Лобното място на Левски, Мир, бр. 10984, 2. III. 1937.

 

19. Васильов, Т. Лобното място на Левски. Мир, бр. 10984, 2. III. 1937.

 

20. Пенев, Д. Спомени. С., 1937.

 

21. Станчев, Н. Де са костите на Левски? Свидетелствуване на М. Джагарова: Мир, бр. 10979, 6. III. 1937.

 

141

 

 

22. Тантилов, Д-р П. Къде се намира гробът на Васил Левски. Мир, бр. 10986, с. III. 1937.

 

23. В. Матеев, П. М. Жив свидетел за Левски. Мир, бр. 10997, 18. III. 1937.

 

24. Маринов, Ст. Още някои спомени за Васил Левски. Мир, бр. 11001, 23. III. 1937.

 

25. Маринов, Д. и В. Икономов. Де е гроба на Васил Левски. Мир, бр. 11003, 25. III. 1937.

 

26. Черкезов, Г. Не полумъртъв, а бодър е отведен Левски до бесилката. Вестник на вестниците, бр. 94, 12. VII1937.

 

27. Коледаров, Ст. Костите на Васил Левски намерени. Мир, бр. 11109, 4. VIII. 1937.

 

28. Бързаков, Б. По откриване останките на Левски. Мир, бр. 11115, 11. VII. 1937.

 

29. X. X. (Ст. Коледаров?) Черепът на Васил Левски намерен. Дневник, бр. 11288, 7. VIII. 1937.

 

30. Коледаров, Ст. Костите на Левски. Мир, бр. 11113, 9. VIII. 1937.

 

31. Гробът на Левски не е намерен. Слово, бр. 4530, 10. VIII. 1937.

 

32. Гробното място на Левски е установено. Изложение на Общоградския комитет по издирване гроба на Левски. София, бр. 539, 13. IX. 1937.

 

33. Попов, Ж. Защо не знаем къде е гробът на Левски. Антени, бр. 7, 19. II. 1971.

 

34. Запрянов, А л. Гробът на Левски. Веч. новини, бр. 6644, 15. II. 1973.

 

35. Узунов, Ат. Къде е гробът на Апостола. Септ. знаме, Пазарджик, бр. 20, 18. II. 1973.

 

36. Тахов, Г. Последният миг. Поглед, бр. 7, 16. II. 1976.

 

37. Бобчев, С. и Едуард Балтаджиян. Подирите на една хипотеза. Къде е гробът на Левски. София, кн. 11, 1979, с. 31.

 

38. Гайдаров, Н. Хр. Йонков и ЖПопов. За гроба на Васил Левски. Нехайство или археологическа некомпетентност? Пулс, бр. 26, 18. XII. 1979.

 

39. Михайлов, Ст. Открит ли е гробът на Левски. София, кн. 3, 1980, с. 35.

 

40. Тахов, Г. Де са костите на Левски. Пулс, бр. 7, 17. II. 1981.

 

41. Тахов, Г. Родолюбива българка. Старата софиянка Мария Поппавлова — Джагарова. Нар. младеж, бр. 43, 19. II. 1981.

 

42. Бучински, Д. Открит ли е гробът на Левски? Пулс, бр. 10, 10. III. 1981.

 

43. Тахов, Г. Тя каза истината. Или цената на един пренебрегнат спомен. Пулс, бр. 10. 10. III. 1981.

 

142

 

 

44. Михайлов, С т. За гроба на Левски. Легенди и действителност. Пулс, бр. 16, 21. IV. 1981.

 

45. Бобчев, С. Н. За гроба на Левски. Истини и заблуди. Пулс, бр. 17, 28. IV. 1981.

 

46. Попов, Ж. Между истината и легендата. Пулс, бр. 18. 5. V. 1981.

 

47. Панчовски, Д. Още няколко факта. Пулс, бр. 19, 12. V. 1981.

 

48. Тахов, Г. Костите и «загадката» около тях. Пулс, бр. 20 12. V. 1981.

 

49. Боев, П. Относно гроба на Апостола.Антропологическата експертиза на скелетите. . . Пулс, бр. 21, 26. V. 1981.

 

50. За гроба на Васил Левски. Изводи от една дискусия. Пулс бр. 23, 9. VI. 1981.

 

51. Попов, X р. Да Пазим паметта на историята. Пулс, бр. 26, 30. VI. 1981.

 

52. Тахов, Г. Инертност? А може би безучастие!? Пулс, бр. 7, 15. II. 1982.

 

53. Левски е цяла България. Разговор с Петър Димков. Лит. фронт, бр. 7, 18. II. 1982.

 

54. Живков, Ц. Още за Левски. Лит. фронт, бр. 11, 18. III. 1982.

 

55. Тахов, Г. Народната памет за гроба на Апостола. Лит. фронт, бр. 12, 25. III. 1982.

 

56. Александров, А л. Комитата се обърна към Балкана. Спомен от Мито Аначков. Пулс, бр. 28, 13. VI. 1982.

 

57. Мандаджиев, Н. Градеж от знания. Арх. Сава Бобчев. Антени, бр. 28, 14. VII. 1982.

 

58. Гайдаров, Н. За гроба на Апостола. Лит. фронт, бр. 28, 15. VII. 1982.

 

59. Живков, Ц. И пак за гроба на Апостола. Лит. фронт, бр. 7, 17. II. 1983.

 

60. Петринска, М. Доказателство за истината. Наивна ли е народната памет? Нар. младеж, бр. 7, 8. II. 1984.

 

61. Николов, Б. Последната диря на Апостола. Строител, бр. 8, 22. II. 1984.

 

62. Тахов, Г. Пантеон на безсмъртното минало. Веч. новини, бр. 9772, 31. III. 1984.

 

63. Историята е необходима. Разговор с проф. В. Гюзелев. Нар. младеж, бр. 113, 12. V. 1984.

 

64. Xристов, X р. Отново за гроба на Апостола. Поглед, бр, 17, 23. IV. 1984.

 

65. Живков, Ц. Докато има още живи свидетели. Поглед, бр. 25, 24. VII. 1985.

 

143

 

 

66. Тахов, Г. Един от очевидците. Минчо Пищовлията, стихотворец, страдалец и другар на Апостола, за деня на трагичното събитие. Отеч. фронт, бр. 12075, 19. II. 1985.

 

67. Хайтов, Н. Последните мигове и гробът на Васил Левски. Пл. 1985.

 

68. Сотиров, Ив. За паметните места и гроба на Апостола в София. МПК, кн. 2, 1987.

 

69. Генчев, Н. Сиянието на Апостола и неговия гроб. Интервю. Зем. знаме, бр. 79, 3. IV. 1987.

 

70. Xайтов, Н. Истината не се казва, а се доказва. Отеч. фронт, бр. 12640, 1. V. 1987.

 

71. Хайтов, Н. Гробът на Васил Левски. Пл. 1987.

 

72. Хайтов, Н. Острастени монолози. Зем. знаме, бр. 128, 29. V. 1987.

 

73. Топенчаров, Вл. Идея, а не гроб и кости. Отеч. фронт, бр. 12861, 1. I. 1988.

 

74. Овчаров, Д. Така нареченият гроб на Васил Левски. . . Археология, кн. 1, 1988, с. 1.

 

75. Василев, М. Урок по научен спор. Лит. фронт, бр. 25, 16. IV. 1988.

 

76. Савов, Ст. Правен ли е опит за спасяване на Левски. Поглед, бр, 28, 11. VII. 1988.

 

77. Миладинова, Ел. Неизвестен документ за съдбата на Левски. Истор. преглед, кн. 11, 1988, с. 60.

 

78. Михайлов, Ст. Кой изопачава истината? Лит. фронт, бр. 48, 24. XI. 1988.

 

79. Арх. данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата «Св. Петка Самарджийска». Сб. Съст. Николай Тодоров. С., 198

 

80. Царев, Г. Достоверността на източниците. Истор. преглед, кн. 3, 1989.

 

81. Хайтов, Н. Критика и критикуване. Истор. преглед, кн. 7, 1989, с. 70.

 

82. Косев, Н. Предизвикан отговор. Истор. преглед, кн. 7, 1989, с. 82.

 

[Previous]

[Back to Index]