За разширението на диалектната основа на българския книжовен език и неговото обновление

"Македонската" азбука и книжовна норма са нелегитимни

проф. дфн Благой Шклифов

 

 

НА ТЕЗИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА МАКЕДОНИЯ

 

Всички права запазени. Нито книгата, нито части от нея могат да бъдат възпроизвеждани, архивирани в компютърна система, или копирани по различен начин без разрешението на автора, освен от критици, цитиращи кратки откъси

 

Адрес за контакт:

Проф. Благой Шклифов

София 1789

Младост 1, бл.73, Вх. 9, а. 52

тел.: ++ 3592 742774

Е mail: blshklifov@yahoo.com

 

Авторът изказва благодарност на спомоществувателите - македонски патриоти, без чиято помощ изданието не би могло да се осъществи

 

© Проф. дфн Благой Шклифов

 

(Второ издание)

 


 

Съдържание

 

   Увод - проф. Мих. Виденов - /5/

1. За разширението на диалектната основа на българския книжовен език и неговото обновление - /7/

2. "Македонската" азбука и книжовна норма са нелегитимни - /15/

3. Проф. Бл. Шклифов - биографични бележки - /23/

4. Вместо послеслов - /24/

   Приложение - /25/

 


 

 

Худ. редакция и графика: Георги Стаменов

Формат 16160/90

 

ISBN 954-679-011-7

 

София, 2003 г.

 

Благотворително издание на дружество "Огнище" в сътрудничество с издателство:

VERITAS ET PNEUMA PUBLISHERS Ltd.

 

MULTI-LINGUAL PUBUSHING HOUSE

New York, Toronto, Warsaw, St.Petersburg, Prague, Bratislava, Sofia

 

[Back]