Dürers Graphik — Ihr Einfluß auf die Ikonographie der christlich-orthodoxen Kunst in der postbyzantinischen Periode

Влиянието на Албрехт Дюрер и на съвременната му немска графика върху иконографията на поствизантийското православно изкуство

Влияние Дюрера и современной ему немецкой графики на иконографию поствизантийского искусства

 

Коментари на Асен Чилингиров (Май 2018)

 

Изпращам Ви като резерва за по-нататъшно отекстуване моя доклад пред големия международен конгрес по случай 500-годишнината от рождението на Дюрер.

 

Този мой доклад вдигна голям шум, понеже разби един мит, поддържан от най-мощните фактори при изследванията върху Дюрер, трите главни списания по въпросите на изкуствознанието в (нацистка) Германия (Цайтшрифт фюр Кунстгешихте), Франция (Gazette des Beaux Arts) и САЩ (Art Bulletin) - мита за неговото влияние върху православната иконография. Почетен гост на голямата международна конференция по случай юбилея на Дюрер беше френският представител на конференцията, проф. Шастел, почетен председател на конгреса, който коментира доклада ми като най-значително откритие, представено на тази конференция. И статията беше препечатана в руски превод още в следващия сборник, издаден след конференцията, като остана единствена моя публикация на руски до сега - и сигурно "за многая лета". А завеждащият катедрата по История на изкуството в университет "Карл Маркс" (?!) в Лайпциг, проф. Улман, ми предложи да изнеса семинари по изкуство на средните векове в Балканския п-ов, които продължиха три години.

 

Във връзка с моя доклад има две забавни подробности. Руските делегати още веднага след изнасянето на доклада се представиха пред мене и изявиха голямо желание да издадат доклада и в СССР - а те бяха видни функционери, така че имаше изглед докладът ми действително да бъде публикуван там. Още веднага след конгреса получих и официално предложение за публикуване на доклада в издание на РАН - с уговорка/молба да има изпратя "българския оригинал", понеже имали затруднения при превеждането от немски език. Това беше обаче много голям проблем за мене, понеже нямаше български оригинал и докладът беше написан на немски език, така че трябваше да го преведа на български. А това съвпадна и с много драматични събития от моя живот, които наистина завършиха щастливо, но можеха и да не завършат тъй щастливо.

 

. . .

 

А с доклада ми за Дюрер имаше също една много забавна подробност. Понеже митът за  Дюреровите влияния в Атон беше "свързан" и с румънската история, защото ктитор на фреските пък беше "румънски" (всъщност български войвода), от Румъния беше дошла цяла делегация да изнесе доклад на тази тема. А на доклада представих (както винаги) цяла поредица от факти, доказателства и документи, че Дюрер и изобщо Германската реформация не са играли абсолютно никаква роля в Света гора, защото можах да покажа истинския образец на атонските стенописи - миниатюрно евангелие с илюстрации от школата на Кранах, при това не с немски, а с католическия латински текст на Евангелието с Апокалипсиса. А и ктиторът се оказа че не е влахобългарския воевода, а съвсем други лица, така че и датировката на тези стенописи не съвпадна с мита за Дюреровите влияния. И се получи още един вариант от по онова време широко разпространените анекдоти за радио Ереван, с въпроса вярно ли е, че Гарабед спечелил милиона от лотарията и отговора: "по принцип - да, само че не е Гарабед, а Агоп и той не е спечелил милиона от лотарията, а е бил прегазен от автомобил". Така и с Дюреровите влияния.

 

Ще потърся в архивите си българския "оригинал" от доклада, ще сканирам руския превод с илюстрациите и ще Ви ги изпратя по-нататък.

 

 

Почти всички важни илюстрации се съдържат в руския вариант и сигурно няма да има нужда да търся оригинали в моите архиви.

 

 

Към немския вариант бяха отпечатали само 5 илюстрации, които също сканирах, но забравих да изпратя. В моите материали са се запазили само четири фотоснимки - по онова време нямах още електронно обработване на снимките и ги ползвах само като фотоси

 

 

А че тази статия има известно значение в историографията, показва фактът, че преди нейната публикация  нямаше нито един албум, пътепис и голяма статия за Атон, в които да нямаше отделен раздел за "влиянията на Дюрер" върху православната иконография - част от тези публикации съм посочил и в моята статия.

 

[Back to Index]