академик ДИМИТЪР АНГЕЛОВ


БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ В
ПЕСЕННИЯ ФОЛКЛОР ОТ МАКЕДОНИЯ
Етническите и регионалните определения в песенния фолклор от Македония

Турското робство, отразено в песенния фолклор от Македония


Summary

РезюмеИздава
Славянското дружество в България
основано през 1899 г.


1997[Back]


  Материалът е любезно предоставен от Баш Бугараш