Речи и публицистика на Григор Пърличев

 

 

 

Материали, подготвени и обявени на блога Тропчо

Сканове на „Григор Пърличев. Избрани произведения“, София, 1980 от Тропчо

 

1. “Чувай се себе си”  (Охрид, 1866 г.)

2. Слово за Русална сряда  (Охрид, 1867 г.)

3. Слово по случай празника на 318 никейски отци  (Охрид, 1867 г.)

4. Слово за свети Климента  (Охрид, към 1867 г.)

5. Слово по повод обявяването на фермана за Българската екзархия  (Охрид, 1870 г.)

6. За чуждите пропаганди в Македония дописка от Охрид  (в. “Право”, бр. 40, 1873 г.)

7. Слово, произнесено предъ учители и ученици въ Априловската гимназия  (Габрово, 1879 г.)

8. Слово на св. Кирилъ и Методия  (Солун, ок. 1885 г.)

 

[Back to Main Page]