МАКЕДОНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В БЪЛГАРИЯ – УЧАСТНИЦИ В НЕЙНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ
Камен Станев
 
  Едва ли има някой в България и Македония, който да не знае за огромния брой македонци напуснали родните си земи край Вардар, Охридското езеро или Бяло море и потърсили убежище и спасение в България след потушаването на Илинденското въстание (1903),  и особено след Балканските (1912/13) и Първа световна войни. Трудно обаче може да се намери човек, който да може да изброи поне пет души родени в Македония, но трайно свързали живота и съдбата си с България като нейни политически, военни или духовни водачи. Прочитайки следващите  страници, много от вас сигурно ще останат учудени  какъв огромен брой видни български политици, военни, учени и културни дейци, са поели първата глътка въздух в Охрид, Скопие, Битоля, Прилеп, Велес, Щип, Солун или Костур и за пръв път са видели слънцето в многострадална Македония. Следващите страници посвещаваме на тях – на стотиците хиляди македонски бежанци, прогонени от поробителите –  турци, гърци и сърби, от родните им домове, изоставили всичко – имот, надежди и гробове на предците си, само за да спасят най-ценното което имат –  завещаното от деди и прадеди име и чест и свободата, която вкусена веднъж от роба никога не може да бъде забравена. Посвещава се на тези, които дойдоха голи и боси, гладни и отчаяни от поробена Македония в свободна България за да свържат с нея завинаги бъдещето и съдбата си, надеждите и мечтите си, да и отдадат енергията и когато трябва да пожертват живота си за нея – която ги подкрепяше когато се бореха за свобода, която ги прие когато бяха прогонени, която ги утеши когато мъката по загубените близки и роден край разкъсваше сърцата.
[Next]
[Back to Index]