МАКЕДОНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В БЪЛГАРИЯ – УЧАСТНИЦИ В НЕЙНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ

Камен Станев, Зам. Председател на ВМРО - Младежка Организация (“Заличена”)

Посвещение

1. Македонците в днешните български земи преди Освобождението (1878).
    Македонците и Българското национално възраждане
2. Македонците бежанци в свободна България
3. Държавни и полититически дейци, висши духовници
4. Български военни родени в Македония
5. Обществени и културни дейци, учени


[Back to Index]