Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том IV

Ред. колегия: Димитър Шалапатов, Недялко Димов, Георги Граматиков, Виолета Костова, Ангел Попов, Кирил Бакърджиев, Мария Бакърджиева, Златка Михайлова, Хубен Стефанов, Петър Василев, Димо Чанков, Красимира Узунова

Хасково, 2006 г.

 

Сборникът в .pdf формат  (18.7 Мб)

 

    Уважаеми читателю,

В твоите ръце се намира четвъртият брой на Сборника "Тракия", издание на Тракийския научен институт - филиал Хасково, филиалът е създаден на 23 февруари 2001 г. към Регионалния съвет на тракийските дружества в Хасково.

Неговата цел е да изследва и популяризира борбите за национално освобождение, материалната и духовна култура на Тракия и на тракийските българи, да възражда българщината и да поддържа непосредствени живи контакти с родните огнища.

Сборникът има за задача също така да показва и отстоява историческата истина за правата на насилствено прогонените от родните им огнища българи от Западна и Източна Тракия и Мала Азия.


    Съдържание


  1. Димитър Шалапатов. Интеграция на Тракия в рамките на Европейския съюз  (5)

  2. Мария Бакърджиева. Стъпки към реализация на стратегията за интеграция на Тракия  (8)

  3. Ралица Георгиева. Сборник Тракия  (11)

  4. Димитър Шалапатов. Съчанли - дълбокият извор на кръвта ни  (15)

  5. Илиян Делчев Белев. Историята на село Сачанли - реферат  (18)

  6. Златко Попчев. Светинята на Каяджик  (33)

  7. С Тракия в душата и в сърцето  (46)

  8. Ивайло Балабанов. Сказания за времето след нас. Поетично-театрална композиция  (47)

  9. Ивайло Балабанов. Тракийски реквием. Сценарий за провеждането на Деня на тракийското дете, Илиева нива – 2003  (77)

10. Ивайло Балабанов. Ден за черен спомен. Сценарий за тържествата в с. Аврен - Национален тракийски женски събор  (91)

11. Ивайло Балабанов. Тракиада. Жълад, кръст и свещ. Сценарий - Ден на тракийската памет, посветен на 90 години от трагичните събития край село Ятаджик (днешен гр. Маджарово) и разорението на тракийските българи  (107)

12. Ивайло Балабанов. Стихове  (123)
 

[Back to Index]